Näyttää 1-20 koulutusta 92 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 92 tuloksesta
1
2
3
4
5

Sairaanhoitajan koulutus

Sairaanhoitajan työ on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa terveyden edistämistä. Sairaanhoitajan ammatti vaatii vastuullisuutta sekä kykyä soveltaa teoriaa käytäntöön. Sairaanhoitajan opinnot voi Suomessa suorittaa ammattikorkeakouluissa ja koulutus soveltuu myös Euroopan maissa työskentelyyn. Sairaanhoitajan työpaikka löytyy usein sairaalasta, terveyskeskuksesta tai kuntoutuslaitoksesta. Sairaanhoitaja voi toimia sairaanhoitajana yksityisellä sektorilla tai kuntien palveluksessa.

Sairaanhoitaja 

Sairaanhoitajat tekevät yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä terveyttä edistää työtä, jolla yhtenä tarkoituksena on esimerkiksi lisätä ihmisten kykyä hoitaa itseään. Sairaanhoitajan työ perustuu hoitotieteeseen ja he ovat hoitotyön korkeimmin koulutettuja ammattilaisia.

Sairaanhoitoalan ammattilaiset työskentelevät terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, sairauksien ehkäisyn ja hoitamisen parantamiseksi sekä kärsimysten lievittämiseksi. Sairaanhoitajan työ on vastuullista ja itsenäistä toimintaa.

Sairaanhoitajan ammatti vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja uusein taitojen opiskelua. Sairaanhoitajan ura alkaa heti opintojen alussa jatkuen koko työssäoloajan.

Sairaanhoitajan ammatin vaatimukset

Sairaanhoitajan ammattikuva on vaativa ja vastuullinen. Työssä tarvitaan muun muassa kykyä soveltaa teoriaa käytäntöön, käytännöllisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, tarkkuutta, eettisyyttä, päätöksentekokykyä ja tietotekniikan hallintaa. Fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä tarvitaan vaihtelevissa työajoissa, pitkissä työvuoroissa ja erilaisissa työympäristöissä. Itsenäisyyttä tarvitaan päätöksenteossa liittyen potilaiden tai asiakkaiden hoitamiseen.

Hoitotyön olennaisena osana ovat jatkuvasti myös eettiset kysymykset. Avainsanoja eettisen vastuun kantamisessa ovat syvällinen hoitotyön osaaminen sekä hoitotieteellinen ajattelutapa. Rohkeus keskustella vaikeistakin kysymyksistä sekä epäkohtiin puuttuminen ovat vahvasti läsnä sairaanhoitajien arjessa.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Sairaanhoitajaopiskelija voi erikoistua esimerkiksi psykiatrisen hoidon piiriin. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii aikuisten ennaltaehkäisevän mielenterveyden ja elämän kriisitilanteiden hoitoon ja ohjaukseen liittyvissä tehtävissä. Psykiatrisen sairaanhoitajan työ sisältää myös konsultaatiota ja psyykkisen tuen antamista sairastuneille.

Sairaanhoitajan koulutus

Sairaanhoitajan koulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Koulutus kestää kolme ja puoli vuotta. Sairaanhoitajaksi voi valmistua 25 eri ammattikorkeakoulusta ympärin maan.

Sosiaali- ja terveysalan tutkinto antaa erinomaiset mahdollisuudet työskennellä myös ulkomailla: Suomessa suoritettu tutkinto vastaa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa suoritettua tutkintoa ja antaa sairaanhoitajan pätevyyden toimia myös näissä maissa.

Sairaanhoitajan opintojen sisältö vaihtelee ammattikorkeakouluittain, mutta on pääpiirteissään hyvin samanlainen. Huomioitavaa on, että opiskeilja voi toimia sairaanhoitajan sijaisena jo suoritettuaan kaksi kolmasosaa opinnoista.

Ammattikorkeakoulussa suoritettava tutkintonimike on sairaanhoitaja (AMK). Sairaanhoitajan pätevyys kuuluu myös tutkinnoille: terveydenhoitaja, kätilö sekä ensihoitaja (AMK). Kansallinen lainsäädäntö sekä EU-direktiivi säätelevät sairaanhoitajan tutkintoa ja täten vaatimuksiltaan sairaanhoitajakoulutus on samanlaista eri Euroopan maissa. Tarkoituksena on helpottaa henkilöstön liikkuvuutta Euroopan alueella. Pohjakoulutukseksi edellytetään seuraavia koulutuksia:

  • Ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä
  • ammatillinen tutkinto (esim. lähihoitajatutkintoa)
  • tai ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto eli yhdistelmätutkintoa

Sairaanhoitaja työelämässä

Sairaanhoitajat työskentelevät usein sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa tai kuntoutuslaitoksissa. Työ voi olla myös kaksi- tai kolmivuorotyötä. Asiantuntijoina työskentelevien sairaanhoitajien toimenkuvassa pääroolissa ovat terveyskeskeinen, kokonaisvaltainen sekä potilaslähtöinen ajattelutapa. Sairaanhoitajan koulutuksen ja itse työskentelyn kautta hankittu tietotaito tuo hoitotyön näkökulmaa moniammatilliseen työryhmään mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Palkka määriytyy työn vaativuuden sekä vastuullisuuden mukaisesti sairaanhoitajan työssä.

Palaa sivun alkuun


Lähteet : sairaanhoitajaksi.fi, ammattinetti.fi

Usein kysytyt kysymykset

  • Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka työhön kuuluu muun muassa hoitotyön suunnittelu ja vaikuttavuuden seuranta, lääkehoidon suunnittelu ja toteutus, elintoimintojen tarkkailu ja hoitotoimenpiteiden ja tutkimuksien tekeminen. Potilashoidon lisäksi sairaanhoitajan ammatti vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja uusien taitojen opiskelua.

  • Sairaanhoitajan opinnot voi Suomessa suorittaa ammattikorkeakouluissa ja koulutus soveltuu myös Euroopan maissa työskentelyyn. Perustutkinnon jälkeen sairaanhoitaja voi suorittaa joko ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon tai jatkaa yliopistossa terveystieteiden opiskelua opettajan, johtajan tai asiantuntijan tehtäviin tähtäävissä koulutusohjelmissa.

  • Opinnot kestävät noin 3,5 vuotta ja ovat laajuudeltaan 210 op. 

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!