Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Näyttää 1-20 koulutusta 68 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 68 tuloksesta

Sairaanhoitajan koulutus

Sairaanhoitajan työ on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa terveyden edistämistä. Sairaanhoitajan ammatin vaatimuksiin kuuluu olennaisena osana vastuullisuus sekä kyky soveltaa teoriaa käytäntöön. Sairaanhoitajaksi voi opiskella Suomessa ammattikorkeakouluissa ja koulutus soveltuu myös Euroopan maissa työskentelyyn. Sairaalat, terveyskeskukset sekä kuntoutuslaitokset ovat esimerkkejä sairaanhoitajien tyypillisistä työpaikoista työelämässä.

Sairaanhoitaja 

Sairaanhoitajat tekevät yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä terveyttä edistää työtä, jolla yhtenä tarkoituksena on esimerkiksi lisätä ihmisten kykyä hoitaa itseään. Sairaanhoitajien työ perustuu hoitotieteeseen ja he ovat hoitotyön korkeimmin koulutettuja ammattilaisia.

Sairaanhoitoalan ammattilaiset työskentelevät terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, sairauksien ehkäisyn ja hoitamisen parantamiseksi sekä kärsimysten lievittämiseksi. Sairaanhoitajan työ on vastuullista ja itsenäistä toimintaa.

Jatkuva osaamisen kertyminen sekä ammattitaidon kehittyminen on välttämätöntä sairaanhoitajan ammatissa. Ammatillisen uran voidaan nähdä alavan heti opintojen alussa jatkuen koko työssäoloajan.

Sairaanhoitajan ammatin vaatimukset

Sairaanhoitajan ammattikuva on vaativa ja vastuullinen. Työssä tarvitaan muun muassa kykyä soveltaa teoriaa käytäntöön, käytännöllisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, tarkkuutta, eettisyyttä, päätöksentekokykyä ja tietotekniikan hallintaa. Fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä tarvitaan vaihtelevissa työajoissa, pitkissä työvuoroissa ja erilaisissa työympäristöissä. Itsenäisyyttä tarvitaan päätöksenteossa liittyen potilaiden tai asiakkaiden hoitamiseen.

Hoitotyön olennaisena osana ovat jatkuvasti myös eettiset kysymykset. Avainsanoja eettisen vastuun kantamisessa ovat syvällinen hoitotyön osaaminen sekä hoitotieteellinen ajattelutapa. Rohkeus keskustella vaikeistakin kysymyksistä sekä epäkohtiin puuttuminen ovat vahvasti läsnä sairaanhoitajien arjessa.

Sairaanhoitajan koulutus

Sairaanhoitajat valmistuvat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnosta. Koulutus kestää kolme ja puoli vuotta. Sairaanhoitajaksi voi valmistua 25 eri ammattikorkeakoulusta ympärin maan. Sosiaali- ja terveysalan tutkinto antaa erinomaiset mahdollisuudet työskennellä myös ulkomailla: Suomessa suoritettu tutkinto vastaa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa suoritettua tutkintoa ja antaa sairaanhoitajan pätevyyden toimia myös näissä maissa.

Sairaanhoitajan opintojen sisältö vaihtelee ammattikorkeakouluittain, mutta on pääpiirteissään hyvin samanlainen. Huomioitavaa on, että opiskeilja voi toimia sairaanhoitajan sijaisena jo suoritettuaan kaksi kolmasosaa opinnoista.

Sairaanhoitajan koulutus suoritetaan ammattikorkeakouluissa.

Ammattikorkeakoulussa suoritettava tutkintonimike sairaanhoitaja (AMK). Sairaanhoitajan pätevyyden saavat myös terveydenhoitajat, kätilöt sekä ensihoitajat (AMK) valmistuessaan. Kansallinen lainsäädäntö sekä EU-direktiivi säätelevät sairaanhoitajantutkintoa ja täten vaatimuksiltaan sairaanhoitajakoulutus on samanlaista eri Euroopan maissa. Tarkoituksena on helpottaa henkilöstön liikkuvuutta Euroopan alueella. Pohjakoulutukseksi edellytetään seuraavia koulutuksia:

  • Ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä
  • ammatillinen tutkinto (esim. lähihoitajatutkintoa)
  • tai ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto eli yhdistelmätutkintoa

Sairaanhoitaja työelämässä

Sairaanhoitajat työskentelevät usein sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa tai kuntoutuslaitoksissa. Työ voi olla myös kaksi- tai kolmivuorotyötä. Asiantuntijoina työskentelevien sairaanhoitajien toimenkuvassa pääroolissa ovat terveyskeskeinen, kokonaisvaltainen sekä potilaslähtöinen ajattelutapa. Sairaanhoitajan koulutuksen ja itse työskentelyn kautta hankittu tietotaito tuo hoitotyön näkökulmaa moniammatilliseen työryhmään mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Palkka määriytyy työn vaativuuden sekä vastuullisuuden mukaisesti sairaanhoitajan työssä.

Palaa sivun alkuun


Lähteet : sairaanhoitajaksi.fi, ammattinetti.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!