Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sairaanhoitajan koulutus

Haluatko vastuullisen työnkuvan, joka tarjoaa mahdollisuuden ihmisten kanssa työskentelyyn ja heidän auttamiseen? Sairaanhoitajan ammatti antaa mahdollisuuden kouluttautua hoitotyön ammattilaiseksi. Hoitotyön edustaminen on laajaa ja monipuolista sairaanhoitajan koulutuksen jälkeen. Käytännön työn lisäksi sairaanhoitajat toimivat myös opettajina, tutkijoina ja johtajina.

Tutustu sairaanhoitajan koulutuksiin ja vertaile koulutuksia keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin oppilaitoksiin kustakin esittelystä löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

 
Näyttää 1-33 yhteensä 33 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Sairaanhoitajakoulutus | Sairaanhoitaja (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
Sairaanhoitaja on hoitotyön ammattilainen, joka työskentelee vastuuntuntoisesti, monipuolisesti ja inhimillisesti noudattaen hoitotyön etiikkaa. Sairaanhoitaja työskentelee vaativissa tilanteissa ja ottaa huomioon...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätototeutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (3)
Sairaanhoitajana olet hoitotyön monipuolinen ammattilainen. Sinulla on myös hyvät sosiaaliset taidot ja osaat kohdata ihmisen. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat arkipäivää,...
Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuvat diakonissat toimivat sairaanhoitajan tavoin erilaisissa hoitotyön tehtävissä, mutta heillä on lisäksi kelpoisuus toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virassa....
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus kouluttaa sinut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitajan työ on itsenäistä ja...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Sairaanhoitajakoulutus sopii terveyttä edistävästä, sairauksia ehkäisevästä, hoitavasta tai kuntouttavasta hoitotyöstä kiinnostuneelle. Koulutuksessa opitaan muun muassa hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja seurantaa,...
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Useita (3)
Sairaanhoitajana olet hoitotyön monipuolinen ammattilainen. Sinulla on myös hyvät sosiaaliset taidot ja osaat kohdata ihmisen. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat arkipäivää,...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttamassa sairaanhoitajakoulutuksessa voit suorittaa 210 opintopisteen laajuisen sairaanhoitajan (AMK) -tutkinnon. Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto valmistaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtäviin ja...
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Onko kutsumuksesi ihmisten auttaminen? Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus, hallitset hoitotyössä...
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Sairaanhoitajakoulutus sopii terveyttä edistävästä, sairauksia ehkäisevästä, hoitavasta tai kuntouttavasta hoitotyöstä kiinnostuneelle. Koulutuksessa opitaan muun muassa hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja seurantaa,...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Joensuu
Sairaanhoitaja tekee vastuullista ja itsenäistä työtä potilaan tai asiakkaan hyväksi, hoitaa sairaita ja edistää työllään väestön terveyttä. Hän työskentelee eri-ikäisten ihmisten...
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Hoitotyön koulutuksessa voit suorittaa monimuotokoulutuksena sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitaja (AMK), jonka laajuus on 210 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti verkko-...
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (3)
Sairaanhoitajan työ on monipuolista ja inhimillistä hoitotyötä, jossa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Ihmiset tarvitsevat sairaanhoitajan apua koko elämänkaaren ajan....
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
         
(1)
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Useita (2)
Hämeen ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksena toteuttamassa sairaanhoitajaoulutuksessa voit suorittaa 210 opintopisteen laajuisen sairaanhoitajan (AMK) -tutkinnon. Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnot valmistavat sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtäviin...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (3)
Sairaanhoitajan työ on monipuolista ja inhimillistä hoitotyötä, jossa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Ihmiset tarvitsevat sairaanhoitajan apua koko elämänkaaren ajan....
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
         
(2)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Sairaanhoitajan työssä sinulta edellytetään halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa, aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä eettiseen...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Koulutuksesta valmistuneet toimivat terveydenhoitotyön asiantuntijoina työyhteisöissä. Sairaanhoitajien tehtävänä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäisy, sairaanhoito...
Sairaanhoitajakoulutus englanniksi Valenciassa
Study for a better future
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Valencia
Haluatko opiskella sairaanhoitajaksi ulkomailla? Study for a better future auttaa sinua veloituksetta hakemaan sairaanhoitajakoulutukseen Valenciaan, Espanjaan. Sairaanhoitajakoulutus seuraa EU-säädöksiä ja loppututkintosi...
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Karelia-ammattikorkeakoulussa voi suorittaa sairaanhoitajakoulutuksen joustavina monimuoto-opintoina. Sairaanhoitajan opinnoissa opitaan monipuolisen tietoperustan lisäksi ihmissuhdetaitoja sekä organisointi- ja ongelmienratkaisutaitoja. Sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheessa perehdytään hoitotyön perusosaamiseen...
Sairaanhoitajakoulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Sairaanhoitaja toimii lähimmäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiteiden mukaisesti hoitotyön asiantuntijana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisellä ja kolmannen sektorin alueella sekä erilaisissa...
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Seinäjoki
Sairaanhoitajan koulutus valmistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joiden päämääränä on tukea, auttaa ja hoitaa ihmisläheisesti yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä. Monimuoto-opiskelu...
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Kokkola
Monimuotototeutuksessa teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena 2-3 päivänä viikossa, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu työpajoissa sekä simulaatioympäristössä. Sairaanhoitajan opintoihin sisältyy...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(3)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus, hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät ja...
Utbildning till sjukskötare
Arcada
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Som sakkunnig sjukskötare från Arcada får du goda kunskaper i att möta, handleda och vårda patienter med olika grader av...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Karelia-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille erilaisiin johtamisen ja kehittämisen tehtäviin. Sosiaali- ja...
Degree Programme in Nursing | full-time studies
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
The Degree Programme in Nursing educates professional nurses who are able to care, help, support and rehabilitate patients of all...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit suorittaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelman.  Opiskelussa korostuvat pedagogiset menetelmät, joiden avulla opiskelija oppii ratkaisemaan...
Kliinisen asiantuntijan koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan itsenäisesti kliinisen hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Vastaat omalla asiantuntijuusalueellasi potilaan hoidosta. Kykenet itsenäiseen ja vaativaan kliinisen hoitotyön päätöksentekoon. Osaat...
Degree Programme in Nursing | Bachelor of Health Care | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Nursing both promotes and maintains health, prevents illnesses and heals and rehabilitates. A nurse works independently as a nursing expert...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut syventää työelämästä jo saamaansa ammatillista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijasta tulee valitsemansa alan...
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutuksessa opiskelija perehtyy eri tavoin syrjäytymisuhan alaisuudessa elävien henkilöiden terveydenedistämisen erityiskysymyksiin. Koulutuksessa perehdytään erityisesti...
Bachelor of Health Care | Registered Nurse
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
After having completed the nursing studies you will be a competent and skilled nursing expert. You will have extensive knowledge...
Degree Programme in Nursing | full-time studies
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
The students graduating from the Degree Programme in Nursing at Laurea UAS are registered nurses with competencies in health promotion...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntijana ja johtamistehtävissä. Koulutuksen aikana saat valmiuksia ottaa vastuuta työyhteisöjen johtamisesta sekä kehität...
  • = Videoesittely
  • = Hakuaika käynnissä
Näyttää 1-33 yhteensä 33 tulosta
 

Sairaanhoitajan koulutus

Sairaanhoitajan työ on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa terveyden edistämistä. Sairaanhoitajan ammatin vaatimuksiin kuuluu olennaisena osana vastuullisuus sekä kyky soveltaa teoriaa käytäntöön. Sairaanhoitajaksi voi opiskella Suomessa ammattikorkeakouluissa ja koulutus soveltuu myös Euroopan maissa työskentelyyn. Sairaalat, terveyskeskukset sekä kuntoutuslaitokset ovat esimerkkejä sairaanhoitajien tyypillisistä työpaikoista työelämässä.

Sairaanhoitaja 

Sairaanhoitajat tekevät yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä terveyttä edistää työtä, jolla yhtenä tarkoituksena on esimerkiksi lisätä ihmisten kykyä hoitaa itseään. Sairaanhoitajien työ perustuu hoitotieteeseen ja he ovat hoitotyön korkeimmin koulutettuja ammattilaisia.

Sairaanhoitoalan ammattilaiset työskentelevät terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, sairauksien ehkäisyn ja hoitamisen parantamiseksi sekä kärsimysten lievittämiseksi. Sairaanhoitajan työ on vastuullista ja itsenäistä toimintaa.

Jatkuva osaamisen kertyminen sekä ammattitaidon kehittyminen on välttämätöntä sairaanhoitajan ammatissa. Ammatillisen uran voidaan nähdä alavan heti opintojen alussa jatkuen koko työssäoloajan.

Sairaanhoitajan ammatin vaatimukset

Sairaanhoitajan ammattikuva on vaativa ja vastuullinen. Työssä tarvitaan muun muassa kykyä soveltaa teoriaa käytäntöön, käytännöllisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, tarkkuutta, eettisyyttä, päätöksentekokykyä ja tietotekniikan hallintaa. Fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä tarvitaan vaihtelevissa työajoissa, pitkissä työvuoroissa ja erilaisissa työympäristöissä. Itsenäisyyttä tarvitaan päätöksenteossa liittyen potilaiden tai asiakkaiden hoitamiseen.

Hoitotyön olennaisena osana ovat jatkuvasti myös eettiset kysymykset. Avainsanoja eettisen vastuun kantamisessa ovat syvällinen hoitotyön osaaminen sekä hoitotieteellinen ajattelutapa. Rohkeus keskustella vaikeistakin kysymyksistä sekä epäkohtiin puuttuminen ovat vahvasti läsnä sairaanhoitajien arjessa.

Sairaanhoitajan koulutus

Sairaanhoitajat valmistuvat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnosta. Koulutus kestää kolme ja puoli vuotta. Sairaanhoitajaksi voi valmistua 25 eri ammattikorkeakoulusta ympärin maan. Sosiaali- ja terveysalan tutkinto antaa erinomaiset mahdollisuudet työskennellä myös ulkomailla: Suomessa suoritettu tutkinto vastaa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa suoritettua tutkintoa ja antaa sairaanhoitajan pätevyyden toimia myös näissä maissa.

Sairaanhoitajan opintojen sisältö vaihtelee ammattikorkeakouluittain, mutta on pääpiirteissään hyvin samanlainen. Huomioitavaa on, että opiskeilja voi toimia sairaanhoitajan sijaisena jo suoritettuaan kaksi kolmasosaa opinnoista.

Sairaanhoitajan koulutus suoritetaan ammattikorkeakouluissa.

Ammattikorkeakoulussa suoritettava tutkintonimike sairaanhoitaja (AMK). Sairaanhoitajan pätevyyden saavat myös terveydenhoitajat, kätilöt sekä ensihoitajat (AMK) valmistuessaan. Kansallinen lainsäädäntö sekä EU-direktiivi säätelevät sairaanhoitajantutkintoa ja täten vaatimuksiltaan sairaanhoitajakoulutus on samanlaista eri Euroopan maissa. Tarkoituksena on helpottaa henkilöstön liikkuvuutta Euroopan alueella. Pohjakoulutukseksi edellytetään seuraavia koulutuksia:

  • Ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä
  • ammatillinen tutkinto (esim. lähihoitajatutkintoa)
  • tai ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto eli yhdistelmätutkintoa

Sairaanhoitaja työelämässä

Sairaanhoitajat työskentelevät usein sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa tai kuntoutuslaitoksissa. Työ voi olla myös kaksi- tai kolmivuorotyötä. Asiantuntijoina työskentelevien sairaanhoitajien toimenkuvassa pääroolissa ovat terveyskeskeinen, kokonaisvaltainen sekä potilaslähtöinen ajattelutapa. Sairaanhoitajan koulutuksen ja itse työskentelyn kautta hankittu tietotaito tuo hoitotyön näkökulmaa moniammatilliseen työryhmään mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Palkka määriytyy työn vaativuuden sekä vastuullisuuden mukaisesti sairaanhoitajan työssä.

Palaa sivun alkuun


Lähteet : sairaanhoitajaksi.fi, ammattinetti.fi