Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Korkeakoulut

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi.

Opetuksen lisäksi toinen oppilaitoksen perustehtävistä on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö. Tällä työllä tuetaan Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä. Oulun ammattikorkeakoulu koulutttaa osaavia ammattilaisia, tukee yritystoimintaa, kehittää innovaatiotoimintaa sekä lisää kansainvälistä vuorovaikutusta.


Koulutukset

Ammattikorkeakoulut
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Arkkitehtuuri Paikkakunta
Rakennusarkkitehti (AMK) | päivätoteutus Oulu
Kauppatiede / Liiketalous
Bachelor of Business Administration | International Business | full-time studies Oulu
Tradenomi (AMK) | liiketalous | päivätoteutus Oulu
Tradenomi (AMK) | Tietojenkäsittely | päivätoteutus Oulu
Lääketiede / Farmasia
Optometristi (AMK) | päivätoteutus Oulu
Suuhygienisti (AMK) | päivätoteutus Oulu
Maatalous
Agrologi (AMK) | maaseutuelinkeinot | päivätoteutus Oulu
Media / Viestintä
Medianomi (AMK) | päivätoteutus Oulu
Rakennusala
Insinööri (AMK) | rakennus- ja yhdyskuntatekniikka |päivätoteutus Oulu
Sosiaali- ja terveysala
Bachelor of Health Care | Nursing | full time studies Oulu
Ensihoitaja (AMK) | päivätoteutus Oulu
Kätilö (AMK) | päivätoteutus Oulu
Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus Oulu
Sosionomi (AMK) | päivätoteutus Oulu
Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus Oulu
Taide / Kulttuuri
Musiikkipedagogi (AMK) | päivätoteutus Oulu
Tanssinopettaja (AMK) | päivätoteutus Oulu
Tekniikan ala
Insinööri (AMK) | Energia- ja ympäristötekniikka | päivätoteutus Oulu
Insinööri (AMK) | Konetekniikka | päivätoteutus Oulu
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Bachelor of Engineering | Information Technology | full-time studies Oulu
Insinööri (AMK) | Tieto- ja viestintätekniikka | päivätoteutus Oulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Tradenomi (AMK) | liiketalous | monimuotototeutus Oulu
Rakennusala
Insinööri (AMK) | Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | monimuotototeutus Oulu
Insinööri (AMK) | talotekniikka | monimuotototeutus Oulu
Sosiaali- ja terveysala
Bioanalyytikko (AMK) | monimuotototeutus Oulu
Fysioterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Oulu
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus Oulu
Röntgenhoitaja (AMK) | monimuotototeutus Oulu
Sairaanhoitaja (AMK) | monimuototeutus Useita (2)
Toimintaterapeutti (AMK) | monimuotototeutus Oulu
Tekniikan ala
Insinööri (AMK) | Sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus Oulu
Insinööri (AMK) | Talotekniikka | päivätoteutus Oulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Liiketoiminnan kehittäminen| Tradenomi | YAMK Oulu
Palveluliiketoiminnan kehittäminen | YAMK Oulu
Taloushallinnon kehittäminen | Tradenomi | YAMK Oulu
Sosiaali- ja terveysala
Clinical Optometry | YAMK Oulu
Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut | ylempi AMK Oulu
Sosiaali- ja terveysala | Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen | YAMK Oulu
Sosiaali- ja terveysala | Kliininen asiantuntija | YAMK Oulu
Sosiaali- ja terveysala | Kuntoutuksen asiantuntija | YAMK Oulu

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu


Arvioinnit

Oulun ammattikorkeakoulu ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.