Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kätilö (AMK) | päivätoteutus

Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Oulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Kätilö (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Kätilönä:

• Olet asiantuntija seksuaali- ja lisääntymisterveyden eri osa-alueilla

• Hoidat raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä naisia sekä heidän perheitään

• Vastaat itsenäisesti normaalin raskauden ja synnytyksen aikaisesta hoidosta sekä syntymän jälkeisenä aikana li-säksi terveen vastasyntyneen ja perheen hyvinvoinnista

• Osaat tukea ja ohjata perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja synnytykseen valmistautumisessa

• Osaamistasi ovat varhaiseen vuorovaikutukseen ja imetysohjaukseen liittyvät asiat

• Olet naisten terveyden ja naistentautien hoitotyön asiantuntija; osaat ohjata ja hoitaa eri-ikäisiä naisia heidän terveyteensä liittyvissä tarpeissa

• Osaat tunnistaa tehostettua seurantaa vaativat tai muuten poikkeavat tilanteet ja pystyt toimimaan myös osana moniammatillista tiimiä tilanteen niin edellyttäessä

• Työhösi kuuluu myös seksuaalineuvonta sekä perhesuunnitteluun ja lapsettomuuteen liittyvä ohjaus ja hoito

• Osaat kehittää kätilö- ja hoitotyön lisäksi myös omaa toimintaasi.

Kätilönä sinulta edellytetään vastuullisuutta, kykyä ennakointiin ja itsenäiseen päätöksentekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Niin kätilön kuin sairaanhoitajan työn osaamisalueita ovat hoitotyön suunnittelu ja päätöksenteko, eettinen ja terveyden edistämisen osaaminen, moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen sekä vuorovaikutus-, ohjaus- ja hoitotyön toimintojen osaaminen.

Turvallinen lääkehoito on tärkeä osaamisalueesi. Kätilönä osaat työskennellä moniammatillisesti muiden asiantuntijoiden kanssa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita noudattaen.  

Koulutuksen sisältö

Oamkissa ensimmäisen lukukauden opintoihin kuuluvat sairaanhoidon ja kätilötyön perusopinnot ja ensimmäinen kätilötyön harjoittelu. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat perusteet asiakkaan päivittäisestä auttamisesta sekä kansansairauksien ja kirurgisesta hoitotyöstä. Osaat myös antaa apua henkeä uhkaavissa tilanteissa. Toisen vuoden opinnoissa opit tutkimaan asiakkaan kokonaisvaltaisesti sekä perehdyt mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyöhön. Kolmantena vuonna opit ikääntyneiden hoitotyötä, vastaanottotyötä sekä johtamista ja päätöksentekoa. Opit myös perustelemaan toimintaasi luotettavalla tiedolla sekä tutkimaan ja kehittämään sairaanhoitajan työtä. Sairaanhoitajaosaamistasi arvioidaan ennen kätilöopintojesi alkamista. Koulutuksen aikana olet työharjoittelussa lähes joka lukukausi.

Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista osallistumista. Teoreettiset opinnot sisältävät paljon verkko-opiskelua itsenäisesti tai pienryhmissä. Koulutukseen kuuluu runsaasti harjoitustunteja, simulaatioharjoituksia ja ohjattua työharjoittelua. Harjoittelussa tehdään usein vuorotyötä (myös viikonloppuisin) ja harjoittelupaikat voivat olla eri puolella Suomea. Harjoittelussa opitaan hoito- ja kätilötyön lisäksi ammatillista vastuuta ja työelämätaitoja.

Voit suorittaa osan opinnoista projekteissa, opiskelijavaihdossa ulkomailla ja/tai kesäopintoina. Riittävä ammatillinen osaamisesi varmistetaan muun muassa lääkehoidon tenteillä, osaamistestauksilla ja tasokokeilla.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kätilö (AMK)

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi. Opetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Oulun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu

Arvioinnit
Kätilö (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.