Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ei arviointeja

Hoitotyön koulutus | sairaanhoitaja | päivätoteutus

Hämeen ammattikorkeakoulu, paikassa Hämeenlinna (+1 sijaintia)
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Download file
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Download file
Toteutustapa
Lähiopetus
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Hoitotyön koulutus | sairaanhoitaja | päivätoteutus

Sairaanhoitajakoulutus HAMK

Sairaanhoitaja (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen aikana kehityt terveysalan ammattilaiseksi. Sairaanhoitajana tehtäväsi on auttaa, hoitaa, tukea ja ohjata yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä erilaisissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa. Hoitotyön asiantuntijuus edellyttää jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä sekä hoitotyön kehittämistä.

Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinut rekisteröidään sairaanhoitajana terveydenhuollon ammattihenkilöksi. Koulutus täyttää EU:n sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset.

Päivätoteutuksessa koulutus tapahtuu pääsääntöisesti päivällä.

Sairaanhoitajakoulutuksen osaamistavoitteet ja sisältö

Sairaanhoitaja tekee ammatillista hoitotyötä, jonka tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hoitotyöhön kuuluu asiakkaan hoitaminen, ohjaaminen, tukeminen ja kuntoutus. Työtä ohjaavat hoitotyön arvo- ja tietoperusta sekä sairaanhoitajien ammattieettiset ohjeet. Hoitotyö muuttuu ajassa ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Työn ja palvelujen digitalisaatio sekä robotiikka uudistavat sosiaali- ja terveysalaa, samoin kestävään yhteiskuntaan liittyvät kysymykset.

Tutkinto täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakea terveydenhoidon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta.

Suomalainen sairaanhoitajatutkinto (210 op) on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa ja antaa Euroopan unionin ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY, 2013/55/EU) mukaisen yleissairaanhoitajan (180 op) pätevyyden. Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt on määritetty valtakunnallisesti vuonna 2019. Ydinosaamisalueita ovat:

 • ammatillisuus ja eettisyys
 • asiakaslähtöisyys
 • kommunikointi ja moniammatillisuus
 • terveyden edistäminen
 • johtaminen ja työntekijyysosaaminen
 • tiedonhallinta
 • ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
 • kliininen hoitotyö
 • näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
 • yrittäjyys ja kehittäminen
 • laadun varmistus
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja potilas- sekä asiakasturvallisuus

Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisesti toteutettavissa opintokokonaisuuksissa ja opiskelijavaitona kansianvälisissä yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojen aikana on myös tavoitteena yrittäjyysasenteiden ja -valmiuksien vahvistaminen, korkeakouluphjaisen yrittäjyyden synnyttäminen ja olemassa olevan yritystoiminnan uuditaminen ja kehittäminen.

Opintojen rakenne

Moduuli on 15 opintopisteen osaamiskokonaisuus, joka on rakennettu jonkin työelämän ilmiön ympärille.

Ydinosaamisen opinnot ja opinnäytetyö ovat tutkinnon suorittajalle pakollisia moduuleja. Harjoittelu kuuluu ydinosaamiseen. Profiloivat opinnot ovat valinnaisia tai vaihtoehtoisia moduuleja, joilla opiskelija voi suunnata omaa osaamista omien uratavoitteiden mukaisesti. Vaihtoehtoisia opintoja voit valita myös koko HAMKin tarjonnasta sekä muista kotimaisista tai kansainvälisistä korkeakouluista.

Yleissariaanhoitajan opintojen lisäksi opntoihin kuuluvat profiloivat opinnot (15 + 15 op), joissa opiskelija voi syventää asiantuntijuutta hoitotyössä. HAMK:ssa Hyvinvointiosaamisen yksikkö on profiloitunut kriisi- ja kriittisiin tilanteisiin varautumiseen ja tilanteiden hallintaan sekä digitaalisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Profiloivia opintoja voi valita myös monialaisesta tarjonnasta niin, että valinnat palvelevat alan osaamistarpeita.

Moduuleissa opiskellaan alan keskeisiä ilmiöitä moderneissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi simulaatiossa, oppimisympäristö Hyvinvoimalassa ja Design Factorissa. 

Yleissariaanhoitajakoulutuksesta on vähintään kolmannes ohjattua harjoittelua erilaisissa sosiaali- ja terveysalan ympäristöissä. Työelämäyhteys on vahva tarjoten monimuotoisia autenttisia oppimisympäristöjä.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön laajuus on 15 op. Opinnäytetyön tavoitteena on vahvistaa sekä yleisiä työelämävalmiuksia että alakohtaisia ammatillisia kompetensseja. Opinnäytetyön tekeminen on oppimisprosessi, jossa opiskelija oppii työskentelemään tutkivalla, analysoivalla ja kehittävällä työotteella.

Työelämässä

Sairaanhoitaja työskentelee julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Sairaanhoitaja voi toimia asiantuntijana esimerkiksi kliinisessä hoitotyössä sekä suunnittelu-, kehittämis- ja koulutustehtävissä. Sairaanhoitaja voi työskennellä joko kotimaassa tai ulkomailla. Sairaanhoitajan jatkokoulutusmahdollisuudet ovat monipuoliset.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Hoitotyön koulutus | sairaanhoitaja | päivätoteutus, voit täyttää alta löytyvän yhteydenottolomakkeen. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

 • Lähiopetus
 • Forssa
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Syksy

 • Lähiopetus
 • Hämeenlinna
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Hoitotyön koulutus | sairaanhoitaja | päivätoteutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.
Hämeen ammattikorkeakoulu
Vankanlähde 9
13100 Hämeenlinna

Hämeen ammattikorkeakoulu | HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) tarjoaa iloisen ja innostuneen yli 8000 opiskelijan yhteisön, roppakaupalla mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä tiiviit yhteydet työelämään. HAMKista valmistuneiden työllistymisaste on maan korkeimpia, samoin kuin yrittäjiksi opintojensa jälkeen ryhtyvien osuus. Hämeen ammattikorkeakoulussa on tarjolla lähes 30 AMK-tutkintoa ja 10...

Lue lisää oppilaitoksesta Hämeen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu