Sivuston käyttötapa: Mobiili

AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Opiskele AMK-tutkinto päiväopintoina!

Ammattikorkeakoulututkinto kestää kokopäiväopintoina 3,5–4 vuotta, ja siihen kuuluu viiden kuukauden työharjoittelu, jonka suorittaminen vaihtelee hieman koulutuksittain. Tutustu ammattikorkeakoulututkintoihin ja löydä omasi!

 
Näyttää 1-50 yhteensä 224 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Mekaanisen puurakentamisen koulutus | insinööri (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Savonlinna
Puurakentamiseen panostetaan, sillä osaamista ja tuotteita halutaan viedä myös kansainvälisille markkinoille. Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Työllistymisnäkymät...
Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Useita (3)
Sairaanhoitajan työ on monipuolista ja inhimillistä hoitotyötä, jossa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta.   Ihmiset tarvitsevat sairaanhoitajan apua koko elämänkaaren ajan....
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus | insinööri (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Mikkeli
Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta tie sähköalan pätevyystodistuksiin ja urakointioikeuksiin. Sähköalan pätevyystodistus ja urakointioikeudet edellyttävät insinööritutkinnon suorittamista. Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan...
Metsätalousinsinööri (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Mikkeli
Metsässä työskentelet vihreän talouden ammattilaisena, metsätalousinsinöörinä, joka auttaa asiakasta käyttämään ja hoitamaan kestävästi metsäänsä. Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen   on asiantuntijuutta metsänkasvatuksesta...
Sosionomi (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Useita (2)
Sosionomina edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää. Sosiaaliala tarjoaasinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan....
Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kouvola
Terveys on tärkeä – siksi suomalaiset tutustuvat terveydenhoitajaan jo vauvasta lähtien. Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja...
Naprapaatti (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Naprapaatti on erikoistunut TULES-sairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsii 17 % Suomen aikuisista. Ne ovat yksi...
Tietojenkäsittelyn koulutus | tradenomi (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Mikkeli
Digitaalinen maailma ja sen sovellukset ovat tänä päivänä merkittävässä roolissa sekä työelämässä että ihmisten arjessa. Jatkuvasti kasvava   digitaalisten sovellusten...
Ympäristöteknologian koulutus | insinööri (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Mikkeli
Xamkin ympäristöteknologian koulutus profiloituu asumis- ja ympäristöterveyteen sekä ympäristön seurantaan ja näytteenottoon. Ympäristöteknologia on nopeasti kehittyvä tekniikan ala, jonka merkitys on...
Liiketalouden koulutus | tradenomi (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Useita (2)
Kiinnostavatko sinua työtehtävät liike-elämässä? Suunnitteletko ryhtyväsi itsenäiseksi yrittäjäksi? Tradenomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle valmiuksia muuttuvassa digitaalisessa taloudessa toimimiseen ja yrittäjyyteen. Koulutuksessa...
Biotuotetekniikan koulutus | insinööri (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Savonlinna
Metsäteollisuuden nykyisettuotteet, paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat vielä pitkään alan liiketoiminnan perustan. Nykyisten tuotteiden rinnalle on kuitenkin tulossa paljon uusia...
Talotekniikan (LVI) koulutus | insinööri (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Mikkeli
Xamkin talotekniikan koulutuksessa saat monipuoliset valmiudet LVI-alan tehtäviin sekä kiinteistöjen energiakysymysten hallintaan. Koulutuksessa opithallitsemaan sisäilmaston vaikutukset terveyteen ja viihtyisyyteen sekä...
Energia- ja ympäristötekniikan koulutus | insinööri (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Energia -ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistut energiantuotannon asiantuntijaksi. Energiatekniikan opinnnoissasi perehdyt energiatuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin, voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatioihin...
Graafisen muotoilun koulutus | muotoilija (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kouvola
Graafinen muotoilu sisältää yhä enemmän monimediaisia projekteja, jotka vaativat monialaista visuaalista osaamista sekä yhteistyö- ja projektinjohtamistaitoja. Graafinen muotoilija työskentelee printti-...
Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus | muotoilija (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kouvola
Sisustusarkkitehdin työn tavoitteena on luoda toiminnallisesti ja esteettisesti korkeatasoisia sisätiloja ja toimintaympäristöjä. Työnkuva on laaja käsittäen koko elinympäristöömme kuuluvien sisätilojen kirjon...
Muodin ja puvustuksen koulutus | muotoilija (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kouvola
Kun astut koulun ovesta ulos, osaat soveltaa ja tulkita tyyli- ja muotimaailman sosiaalisia viestejä visuaaliselta, esteettiseltä ja toiminnalliselta kannalta. Hallitset...
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus | insinööri (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Rakennusinsinöörinä voit erikoistua joko rakenteiden suunnitteluun tai rakennustuotantoon. Rakennustekniikan insinööriopintojen   pohjana ovat talonrakennustekniikan ja rakennetekniikan perusopinnot, jotka kuuluvat rakentamistekniikan...
Geronomikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Geronomi (AMK) on vanhusten tukena edistäen heidän heidän hyvinvointinsa, terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitoa. SeAMKissa kehityt monipuoliseksi korkeakoulutasoiseksi vanhustyön asiantuntijaksi, jolla...
Yhteisöpedagogi (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Mikkeli
Haluatko toimia lasten ja nuorten parissa? Haluatko vaikuttaa ruohonjuuritasolla? Oletko kiinnostunut aktivoimaan ihmisiä? Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon   suoritettuasi voit toimia...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Sosionomin koulutus tähtää sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, eli sosionomin tutkinnon, suorittamiseen. Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen asiakaslähtöinen asiantuntija. Sosionomin työssä ihmisen omia...
Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus
Vuokatin Urheiluopisto
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Vuokatti
Fysioterapeutti (AMK) koulutus alkaa Vuokatissa syksyllä 2018. Koulutuksen järjestää Savonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Vuokatti Sportin ja Kainuun kesäyliopistin kanssa. Kaksivaiheiseen pääsykokeeseen kuuluu...
Merenkulun koulutus | merikapteeni (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja haasteellisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle Merikapteeni (AMK) -tutkinnon   suoritettuasi sinulla on perusvalmiudet aluksen ohjaamisesta...
Merenkulun koulutus | merenkulkualan insinööri (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Xamkissa voit opiskella tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen. Merenkulun opinnoissa tutustut laivan koneistoihin ja laitekokonaisuuksiin sekä kone-, sähkö-...
Ensihoitaja (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Nimensä mukaisesti ensihoitaja on terveysalalla se, joka ensimmäisenä kohtaa sairastuneen tai vammautuneen potilaan. Ensihoitaja arvioi potilaan tilan   usein onnettomuuspaikalla...
Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Savonlinna
Miten elämäntavat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin? Entä työolosuhteet? Miten ihminen liikkuu ja toimii? Liikkuminen on olennainen osa elämää, mutta entä jos...
Jalkaterapeutti (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Savonlinna
Jalkaterapia on nuori ammatti, jolla on Euroopassa pitkät perinteet ja arvostettu asema tieteenalana. Jalkaterapeutti arvioi asiakkaan toimintakykyä, analysoi kävelyä ja juoksua...
Logistiikan koulutus | insinööri (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Xamkin laaja teknis-kaupallinen logistiikan koulutus tarjoaa sinulle monipuoliset valmiudet erilaisiin logistiikan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Logistiikan koulutuksen keskeisiä tavoitteita ovat liiketoiminnan prosessien...
Restauroinnin koulutus | artenomi (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kouvola
Restauroinnin koulutuksesta valmistut kulttuuriomaisuuden suojelun ja säilyttämisen asiantuntijaksi. Restauroinnin ammattilainen artenomi (AMK) soveltaa historiallisen tutkimuksen ja tieteellisen ajattelun keinoja huoltaessaan historiallisia...
Liiketoiminnan logistiikan koulutus | tradenomi (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Logistiikkatradenomiksi valmistuttuasi sinulla on hyvät perustiedot kannattavaan liiketoimintaan, sen suunnitteluun ja analysointiin. Osaat analysoida, kehittää ja johtaa liiketoimintaprosesseja, joissa keskitytään materiaali-,...
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus | restonomi (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Mikkeli
Xamkin restonomikoulutuksen suorittaneelle ovat työelämän ovet auki moneen suuntaan. Restonomikoulutuksessa opiskellaan elämyksellisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Voit...
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | insinööri (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Haaveiletko oman pelin tekemisestä? Oletko miettinyt mitä hakkeri ajattelee, tai mitä on kyberturvallisuus? Olet voinut myös pohtia miten ihmeessä kaikki tieto kulkee...
Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin koulutus | tradenomi (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kouvola
Oletko kiinnostunut liiketalouden opinnoista, mutta kaipaat jotain uutta? Kiinnostaako sinua kaikki se tieto, jolla tulevaisuuden liiketoimintaa ohjataan ja joka luo uutta...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Useita (2)
Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttamassa sairaanhoitajakoulutuksessa voit suorittaa 210 opintopisteen laajuisen sairaanhoitajan (AMK) -tutkinnon. Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto valmistaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtäviin ja...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa voit suorittaa 240 opintopisteen laajuisen terveydenhoitajan (AMK) -tutkinnon. Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto valmistaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtäviin ja...
Ensihoitajakoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kuopio
Ensihoitajana olet sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntija, ja hallitset ensihoitajan ja sairaanhoitajan osaamisen. Tehtävänäsi on arvioida äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen henkilön...
Kulttuurituottajan koulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Kulttuurituottaja on kulttuurialan multiosaaja, jonka asiantuntemus on suurta valttia kulttuuripalvelujen ja -tuotantojen toteuttamisessa. Kulttuurintuottaja ymmärtää taustatyön, käytännön työn ja luovuuden...
Ravitsemispalvelujen koulutus | restonomi | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Restonomi (AMK) on ravitsemis- ja matkailualan ammattilainen, joka ei kaihda tarttumista kauhan varteen. Vastavuoroisesti restonomi ei epäröi vastuunottamista johtaessaan tiimiään...
Maaseutuelinkeinojen koulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Mustiala
Maaseutuelinkeinojen ammattilaiselta vaaditaan monipuolisia valmiuksia kohdata muuttuvan maaseudun haasteet. Maatalousalan työtehtävissä on kyettävä suunnittelemaan, ohjaamaan ja hoitamaan maatalouteen ja maaseutuun...
Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus | päivätoteutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku
Viittomakielentulkki toimii tärkeässä viestintätehtävässä näkyvän ja kuuluvan kielen välimaastossa. Lisäksi viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksesta valmistuu tulkkeja puhevammaisten ja muiden puhetta...
Liikennealan koulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Riihimäki
Hämeen ammattikorkeakoulu on ainoa oppilaitos Suomessa, joka tarjoaa liikennesuunnitteluun ja älyliikenteen mahdollisuuksiin keskittyvää ammattikorkeakoulutasoista koulutusta. Opinnoissa voit suuntautua liikennesuunnitteluun tai älykkäisiin liikennejärjestelmiin. Liikennealan koulutus koostuu...
Sosionomikoulutus | kirkon nuorisotyö | päivätoteutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Helsinki
Kirkon nuorisotyönohjaaja on hengellisen työn tekijä, jonka työn keskiössä ovat lapset, nuoret ja perheet. Kirkon nuorisotyönohjaajalta edellytetään hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja....
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Hämeenlinna
Sosionomikoulutuksesta valmistuu 3,5 vuodessa sosionomeja (AMK). Sosionomi on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka työskentelee vaativissa sosiaalihuollon asiantuntija- ja ohjaustehtävissä. Sosionomin...
Rakennetun ympäristön koulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Lepaa
Rakennetun ympäristön koulutuksesta valmistuu neljä vuotta kestävän koulutuksen jälkeen hortonomeja (AMK). Hortonomiopintojen aikana perehdytään maisema- ja viheraluesuunnitteluun, viheraluerakentamiseen sekä maiseman...
Puutarhatalouden koulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Lepaa
Puutarhatalouden koulutuksesta valmistuneiden hortonomien (AMK) osaamisen perustana on puutarhakasvien tuntemus ja vahva tuotantotekniikan ja viljelyn osaaminen. Opiskelussa perehdytään puutarhatalouden tuotantoketjun...
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku
Fysioterapian opiskelija saa valmiudet liikkumisen ja toimintakyvyn arvioimiseen sekä yksilöllisen fysioterapian suunnitteluun ja toteutukseen. Opinnoissa painottuvat monipuolisen ammattitaidon saavuttaminen, oma...
Suuhygienistikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kuopio
Terveydenhuollon työnjaon kehittyessä suun hoidon tehtävien osalta, ammattikorkeakoulusta valmistuneiden suuhygienistien työ kohdentuu entistä voimakkaammin suun terveyttä edistävään toimintaan, sen suunnitteluun,...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
SeAMKin terveydenhoitajan opinnoissa opit ennaltaehkäisemään, edistämään ja ylläpitämään terveyttä sekä hoitamaan ja kuntouttamaan sairastuneita. Terveydenhoitajana saat ajatella kriittisesti, tehdä itsenäisesti...
Kätilökoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku
Kätilö toimii asiantuntijana perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen kätilötyössä sekä naistentautien hoitotehtävissä. Kätilökoulutuksessa opiskellaan...
Röntgenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku
Röntgenhoitaja on sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä radiografia- ja sädehoitotyön asiantuntija. Röntgenhoitaja on luova ongelmanratkaisija, joka osallistuu potilaan hoitamiseen hallitsemalla erilaiset kuvantamis-...
Nursing | full-time studies
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Nursing-opinnoissa opiskelet sairaanhoitajaksi englanninkielisessä koulutuksessa, joka vastaa sisällöltään suomenkielistä sairaanhoitaja (AMK)-koulutusta. Kansainväliset työmahdollisuudet ovat käden ulottuvillasi, sillä koulutus täyttää EU-maiden...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 224 tulosta
Näytä kaikki (174) koulutukset

AMK-koulutus

Päiväopinnot ammattikorkeakoulussa tarjoavat käytäntöön suuntautuvan vaihtoehdon tiedepainotteisille yliopisto-opinnoille. Ammattikorkeakoulussa opiskelu on käytännönläheinen vaihtoehto. Opiskelu on yleensä koulumaisempaa kuin yliopistossa

Ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto, jonka laajuus on alasta riippuen 210–240 opintopistettä. Koulutus kestää kokopäiväopintoina 3,5–4 vuotta, ja siihen kuuluu viiden kuukauden työharjoittelu, jonka suorittaminen vaihtelee hieman koulutuksittain. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutuksina, joissa voi olla suuntautumisvaihtoehtoja.

AMK-koulutusten sisältö

AMK-opintoihin sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö.

  • Perusopinnoissa luodaan pohja koulutusalan opinnoille ja ammatilliseen erikoistumiseen.
  • Ammattiopinnoissa opiskelija valitsee osa-alueen, jolla hän hankkii asiantuntijuuden.
  • Vapaasti valittavia opintoja voi suorittaa omassa ammattikorkeakoulussa tai muissa koti- tai ulkomaisissa oppilaitoksissa. Opintojen on oltava korkeakoulutasoisia.
  • Työharjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin todellisessa työympäristössä. Ammattikorkeakoulu ohjaa työharjoittelua, joka voi jakaantua ajallisesti useaan osaan. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.
  • Opinnäytetyössä opiskelija syventää osaamistaan erikoistumisalueellaan ja osoittaa kykenevänsä soveltamaan hankkimiaan tietoja ja taitoja käytännössä.

Hakeminen päivätoteutuksiin

Päivätoteutuksiin haetaan yleensä kevään ja syksyn yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Opinnot alkavat syksyllä tai tammikuussa. Lisäksi ammattikorkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille useimmiten kesällä.

Kansainvälisyys AMK-koulutuksissa

Kansainvälisyys on tärkeä osa koulutusta, ja kaikilla aloilla tarjotaankin opintoja myös englanniksi. Osan opinnoista voi suorittaa myös ulkomailla joko harjoittelussa tai opiskelemalla yhteistyökorkeakouluissa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: KAMK, Opintopolku.fi