Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ei arviointeja

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

LAB-ammattikorkeakoulu, paikassa Lahti (+1 sijaintia)
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Sosionomi (AMK) | päivätoteutus

Sosionomi osallisuuden kokemuksen vahvistajana

Sosionomin työn keskiössä on ihmisen ohjaaminen ja tukeminen eri elämäntilanteissa. Sosionomit tekevät asiakaslähtöistä vaikuttamistyötä erilaisissa työympäristöissä, verkostoissa ja digitaalisissa ympäristöissä. 

Valmistuneena sosionomina osaat vahvistaa eri-ikäisten ihmisten, perheiden ja erilaisten yhteisöjen sosiaalista osallisuutta. Arvioit asiakkaan ja hänen läheistensä tuen ja palvelujen tarvetta. Ohjaat asiakkaita heidän arjessaan toiminnallisia ja osallisuutta tukevia menetelmiä hyödyntäen ja palveluja yhteen sovittaen.

Yhdistät työssäsi tutkimus- ja kokemustietoa. Toimit sosiaalialan asiantuntijana, ja toteutat ja kehität sosiaalialan työtä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhdessä muiden asiakkaan ohjaukseen, kasvatukseen ja kuntoutukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa.

Sosionomina teet myös itsenäisiä päätöksiä. Osaat johtaa tiimien toimintaa ja pystyt toimimaan esimiestehtävissä.

Työtäsi ohjaavat ammattietiikka ja lainsäädäntö sekä vaikuttavuuden ja kestävän kehityksen periaatteet.

Tulevaisuuden osaamisvalmiuksia

Sosionomin työn tavoitteena on eriarvoistumisen vähentäminen. Sosionomikoulutus korostaa tulevaisuuden osaamisvalmiuksia, jossa kehitetään arkilähtöisiä prosesseja, palveluita ja toimintamalleja yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi.

Opiskelua oikeissa työympäristöissä

Opetus toteutetaan nykyaikaisin metodein. Opiskelet kampuksella ja simulaatio-oppimisympäristössä sekä oikeissa työelämäympäristöissä. Opintoihisi kuuluu muun muassa luentoja, pienryhmätyöskentelyä, simulaatioharjoituksia ja verkko-opintoja sekä harjoittelua ja työelämän kehittämistehtäviä.

Työelämän kehittämistehtävissä kokeillaan uusia asiakaslähtöisiä palveluja sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi yrittäjämäisellä otteella. Monikulttuurista osaamista saavutat osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin ja opiskelijavaihtoihin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Lähiopetus
  • Lahti
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Syksy

  • Lähiopetus
  • Lappeenranta
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu
Kirkkokatu 27
15140 Lahti

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...

Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu