Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulut

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Osaamisalat:

  • Hyvinvointipalveluiden osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi
  • Kaupan ja kulttuurin osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Tornio
  • Matkailupalveluiden osaamisala (MTI), hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi
  • Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Kemi

Osaamisaloilla toimii lukuisia koulutus- ja tutkimusaloja, joilla täytetään oppilaitoksen tehtävää järjestää ammatillisesti suuntautunutta korkeakouluopetusta ja tehdä erityisesti Lappia palvelevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä.


Koulutukset

Ammattikorkeakoulut
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kauppatiede / Liiketalous Paikkakunta
Bachelor of Business Administration | Business Information Technology | full-time studies Tornio
Bachelor of Business Administration | International Business | full-time studies Rovaniemi
Tradenomi (AMK) | liiketalous | päivätoteutus Rovaniemi
Tradenomi (AMK) | tietojenkäsittely | päivätoteutus Tornio
Liikunta / Urheilu
Liikunnanohjaaja (AMK) | päivätoteutus Rovaniemi
Maatalous
Agrologi (AMK) | päivätoteutus Rovaniemi
Matkailuala
Bachelor of Hospitality Management | Tourism | full-time studies Rovaniemi
Sosiaali- ja terveysala
Bachelor of Health Care | Nursing | full-time studies Kemi
Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus Rovaniemi
Geronomi (AMK) | päivätoteutus Kemi
Sairaanhoitaja (AMK) | päivätoteutus Useita (2)
Sosionomi (AMK) | päivätoteutus Kemi
Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus Useita (2)
Taide / Kulttuuri
Kuvataiteilija (AMK) | päivätoteutus Tornio
Tekniikan ala
Insinööri (AMK) | rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | päivätoteutus Rovaniemi
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Insinööri (AMK) | tieto- ja viestintätekniikka | päivätoteutus Rovaniemi
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Tradenomi (AMK) | liiketalous | monimuotototeutus Tornio
Matkailuala
Restonomi (AMK) | matkailu- ja palveluliiketoiminta | monimuotototeutus Rovaniemi
Metsätalous
Metsätalousinsinööri (AMK) | monimuotototeutus Rovaniemi
Tekniikan ala
Insinööri (AMK) | sähkö- ja automaatiotekniikka | monimuotototeutus Kemi
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka |monimuotototeutus Kemi
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Digiajan palvelujohtaminen | YAMK Rovaniemi
Liiketoimintaosaamisen johtaminen | YAMK Rovaniemi
Master of Business Administration, International Business Management Tornio
Matkailuala
Matkailualan osaamisen johtaminen | YAMK Rovaniemi
Sosiaali- ja terveysala
Hyvinvointiosaamisen johtaminen | YAMK Rovaniemi
Sosiaalialan osaamisen johtaminen | YAMK Kemi
Terveyden edistäminen | YAMK Kemi
Tekniikan ala
Luonnonvarojen älykäs johtaminen | YAMK Rovaniemi
Teknologiaosamisen johtaminen | YAMK Rovaniemi
Teollisuuden verkostojohtaminen | YAMK Kemi

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi


Arvioinnit

Lapin ammattikorkeakoulu ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.