Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voit syventää ja laajentaa osaamistasi ja saat myös kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutustu YAMK-koulutuksiin ja vertaile niitä keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin oppilaitoksiin kustakin esittelystä löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

 
Näyttää 1-50 yhteensä 113 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Centria-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kokkola
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma vastaa muuttuvassa toimintaympäristössä toimivien alan asiantuntijoiden tarpeisiin lisäämällä johtamis- ja kehittämisosaamistaan. Tutkinnon suorittanut...
International Business Management (MBA) | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus oikeuttaa tradenomin (ylempi AMK)...
Sosionomikoulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Iisalmi
Sosionomi (ylempi AMK) tutkinto-ohjelma on tarkoitettu asiakastyön työmenetelmien ja palvelujärjestelmän laaja-alaisesta kehittämisestä kiinnostuneille. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa valmiuksia erityisasiantuntija- ja...
Rakentamisen koulutus | insinööri | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Insinöörin ylempi AMK-tutkinto sopii sinulle, joka haluat kehittää niin omaa asiantuntijuuttasi kuin työpaikkaasi. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterin...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Hämeenlinna
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on tarkoitettu tekniikan alan koulutuksen saaneille henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tekniikan alan esimiestyön osaamista. Koulutusohjelma antaa hyvät valmiudet...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | terveysteknologia | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon avulla syvennät ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle valmiudet terveysteknologia-alan...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut syventää työelämästä jo saamaansa ammatillista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijasta tulee valitsemansa alan...
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus | YAMK
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kajaani
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus syventää ja laajentaa opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia liiketalouden alueella. Opinnoissa korostuvat erityisesti kansainvälistyvän yritystoiminnan asiantuntija- ja kehittämistehtävät...
Taidepedagogiikan koulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kuopio
Taidepedagogiikka (YAMK) -tutkinto antaa valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laaja-alaisena pedagogina sekä johtamis- ja kehittämistehtävissä. Tutkinto antaa valmiuksia toimia kansainvälisissä ja...
Kulttuurituottaja | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Kulttuurintuottajan ylemmissä AMK-opinnoissa perehdyt asiakkaille suunnattaviin palvelu- ja elämystuotteisiin sekä vahvistat omaa liiketoimintaosaamistasi. Vahvistat myös tietämystäsi liiketoiminnallisesti kannattavien ratkaisujen teossa....
Tradenomikoulutus | liiketoiminnan kehittäminen | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kuopio
Liiketalouden monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla.  Tradenomin ylempi amk-tutkinto antaa sinulle laaja-alaisen liiketalouden osaamisen, jota tarvitaan liiketoiminnan esimies-, kehittämis- ja...
Muotoilijakoulutus | Design Making | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kuopio
Design Making -koulutus tuottaa työelämän edellyttämää laajaa ja syvällistä tietoa muotoilun alalta ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa ja...
Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittäminen | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Mikkeli
Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit päivittää, syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankkimaasi asiantuntijuutta. Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittäminen -opintojen tavoitteena on oman...
Sosiaalialan koulutus | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaalialan kehittämisen asiantuntijoita. Koulutus soveltuu kaikille sosiaalialan sektoreille ja tuottaa tutkinnon suorittaneille kelpoisuuden tehtäviin,...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Hämeenlinna
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtaminen- koulutus on tarkoitettu sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja- ja sosionomitutkinnon suorittaneille, jotka työskentelevät johtamis- tai kehittämistehtävissä...
Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät AMK-tutkinnot
Vierumäki
Liikunnanohjaajan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on entistä paremmat valmiudet työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan ja kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen asiantuntija-, kehittämis-...
Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kotka
Ylempään AMK-tutkintoon johtava ensihoidon koulutus on suunnattu ensihoitajille, ensihoidon kenttäjohtajille, sairaanhoitajille ja muille ensihoidon palvelujärjestelmissä toimiville terveydenhuollon ammattilaisille. Työelämän  ...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Mikkeli
Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit päivittää, syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankkimaasi asiantuntijuutta. Opintojen lähtökohtana on monitieteinen ja monialainen...
Tekniikan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Tekniikan koulutus on pääasiassa insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus. Tutkinnon tavoitteena on vahvistaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia asiantuntija- esimies- ja johtotehtäviin suunnittelu-, tuotanto-...
Ruokaketjun kehittäminen | agrologi | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Ruokaketjun kehittämisen ylempi AMK-koulutus on suunnattu yhteisesti agrologeille, bio- ja elintarviketekniikan insinööreille sekä restonomeille. Koulutuksessa innovoit ja tutkit eri menetelmin...
Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Helsinki
Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen on koulutus, joka painottuu kirkon diakonia- ja kasvatustyöhön, spiritualiteettiin, uskontoihin ja yhteisöihin. Koulutus antaa valmiuksia...
Master's Degree in Business Management and Entrepreneurship | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Hämeenlinna
The Degree Programme in Business Management and Entrepreneurship is intended for persons who wish to develop their competences and know-how...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus, joka antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä....
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Tutkimusryhmäopinnot on tradenomeille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus, joka antaa edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmäopintojen osaamisalueet painottuvat ICT-alaan, kemiantekniikkaan...
Järjestö- ja nuorisotyön koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Mikkeli
Yhteisöpedagogikoulutus on suunnattu nuorisotyön ja järjestökentän tehtävissä toimiville ammattilaisille. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan yhteisöpedagogikoulutukseen hakeutuvat ovat alan tai lähialan perustutkinnon sekä alalle...
Terveysteknologian koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Terveysteknologian ylempi AMK-koulutus on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen koulutus, joka antaa valmiudet toimia vaativissa hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä....
Ruokaketjun kehittäminen | insinööri | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Ruokaketjun kehittämisen ylempi AMK-koulutus on suunnattu yhteisesti agrologeille, bio- ja elintarviketekniikan insinööreille sekä restonomeille. Koulutuksessa innovoit ja tutkit eri menetelmin...
Liiketoimintaosaamisen koulutus | tradenomi | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Mietitkö töissä, että tietyn asian voisi hoitaa toisellakin tavalla? Ihmetteletkö miksi organisaatiosi toiminta on tehotonta? Haluaisitko saada uusia ideoita, liike-elämän...
Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät AMK-tutkinnot
Helsinki
Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus on palvelutoimialalle, erityisesti hotelli-, ravintola- ja matkailualaan, keskittyvä työelämälähtöinen koulutusohjelma. Koulutus syventää laaja-alaisesti opiskelijan ammattiosaamista ja kehittää myös...
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Tutkimusryhmäopinnot on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus, joka antaa edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmäopintojen osaamisalueet painottuvat ICT-alaan, kemiantekniikkaan...
Kliininen asiantuntijuus | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Kansanterveyteen ja kansansairauksiin perehtyneille asiantuntijoille sekä akuuttien tilanteiden taitajille on kysyntää sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen...
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Mikkeli
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa kehität matkailu- ja ravitsemispalvelujen liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen asiantuntijuuttasi. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus   antaa sinulle...
Restonomikoulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kuopio
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattitaitoiselle ja laaja-alaiselle osaamiselle ja työvoimalle on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Matkailu- ja palveluliiketoiminnassa tarvitaan verkostoituneita kehittäjiä,...
Teknologiaosaamisen johtaminen | insinööri | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kuopio
Tämän päivän työelämässä työntekijät etenevät urapolullaan ja vaihtavat työnantajaa yhä nopeammalla tahdilla. Työn sisältöjen muuttuessa työntekijöiden monipuolinen osaaminen ja kyky...
Projektijohtamisen koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Projektijohtamisen koulutus antaa valmiudet toimia hyvää asiantuntemusta vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on liiketalouden AMK-tutkinto tai...
Projektijohtamisen koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Projektijohtamisen koulutus antaa valmiudet toimia hyvää asiantuntemusta vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä. Koulutus on tarkoitettu insinööreille (AMK). Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi...
Liiketoiminnan kehittämisen koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Liiketoiminnan kehittämisen koulutus on tradenomeille tarkoitettu työelämälähtöinen ylempi AMK-tutkinto, joka antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutuksessa painottuvat johtamisosaaminen ja...
Liiketoiminnan kehittämisen koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät AMK-tutkinnot
Helsinki
Liiketoiminnan kehittämisen koulutus on ylempi AMK-tutkinto, jonka tavoitteena on tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, niin sanottuja muutosagentteja, parantamaan yritysten ja muiden...
Kliinisen asiantuntijan koulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kuopio
Bioanalyytikko/röntgenhoitaja Kliininen asiantuntija koulutus antaa pätevyyden terveysalan asiantuntijatehtäviin. Saat valmiudet alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, johtamiseen sekä asiantuntijana työskentelyyn. Tulevaisuudessa diagnostisten...
Tulkkaustoiminnan kehittäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Helsinki
Koulutuksen painopisteinä ovat olleet tulkkitoiminnan tutkiminen, kehittäminen, koordinointi ja hallinnointi. Sen keskeisiä sisältöjä ovat olleet viittomakielialan työelämän tieto- ja toimintarakenteiden...
Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutoiminnan kehittäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Helsinki
Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittämisen koulutuksessa opiskelija perehtyy asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen sekä innovatiiviseen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan hyvinvointialan yrittäjyyteen. Koulutuksessa...
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Helsinki
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutuksessa opiskelija perehtyy eri tavoin syrjäytymisuhan alaisuudessa elävien henkilöiden terveydenedistämisen erityiskysymyksiin. Koulutuksessa perehdytään erityisesti...
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Sosiaali- ja terveysala sisältää hoitotyön ohella paljon hallinnollista työtä. Ala tarvitsee hallinnon osaajia kehittämään ja johtamaan hoitotyötä. Tarve on suuri...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Centria ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Teknologiaosaamisen johtamisen koulututuksen tekniikan koulutusalalle. Koulutus  on tarkoitettu tekniikan ja...
Rakentaminen | insinööri | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kuopio
Rakennusala monipuolisena työllistäjänä tarjoaa ammattilaisille runsaasti haastavia työtehtäviä rakentamisen eri osa-alueille. Osaamisvaatimukset muuttuvat alan kehityksen mukana, ja ylemmässä AMK-koulutuksessa saat...
Ruokaketjun kehittäminen | restonomi | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
SeAMKin restonomin YAMK-opinnoissa opiskelija liittyy ruokaketjun kehittämisen uudenlaiseen osaajaryhmään, jossa osa opinnoista suoritetaan monialaisissa ryhmissä. Ryhmissä voi olla restonomiopiskelijoiden lisäksi insinööri- ja...
Logistiikka | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kouvola
Logistiikka on kansainvälinen ala, joka kehittyy ja reagoi nopeasti yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeisiin. Xamkin logistiikan   YAMK-opinnoissa keskeistä on logistiikka-alan analysointi,...
Ympäristöteknologian koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Mikkeli
Koulutuksen aikana perehdyt terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön vaikuttaviin tekijöihin ja hankit uutta osaamista: ympäristöturvallisuuden riskeistä, arvioinnista ja haasteista puhtaasta ja terveellisestä...
Metsätalouden liiketoiminnan koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Mikkeli
Xamkin metsätalouden YAMK-koulutuksella on vahvat työelämäsuhteet. Koulutus tekee yhteistyötä sekä suurten kansainvälisten metsäalan yritysten, että paikallisesti toimivien yritysten kanssa. Työelämälähtöisessä...
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus on pääasiassa insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 113 tulosta
Näytä kaikki (63) koulutukset

YAMK-koulutukset

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto sopii henkilöille, joilla on jo AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi tutkintoon osallistumiseen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voit syventää ja laajentaa osaamistasi ja saat myös kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

YAMK-koulutukseen hakeminen

YAMK-tutkintoon haetaan opiskelemaan korkeakoulujen yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. 

YAMK-koulutuksen sisältö

Opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä, ja tutkinnon voit suorittaa 1,5–3 vuodessa töiden ohella. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopintojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä.

YAMK-tutkinnot ovat aikuisille suunnattuja tutkintokoulutuksia. Niissä opiskelu on mahdollista töiden ohessa, sillä opinnot sisältävät vain 2-4 lähipäivää kuukaudessa. 

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Ylempi amk-tutkinto koostuu:

  • koulutusalakohtaisista syventävistä opinnoista
  • vapaasti valittavista opinnoista sekä
  • opinnäytetyöstä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Laurea, Opintopolku.fi, TAMK