Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammattikorkeakoulut

Ammatillista ja käytännön osaamista ammattikorkeakoulusta

Ammattikorkeakoulussa suoritat tutkinnon painottuen käytännön osaamiseen. Työelämälähtöisyys on monessa AMK:ssa nostettu etusijalle. Tutustu ammattikorkeakoulujen tarjontaan!

 
Näyttää 1-50 yhteensä 452 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulut
Useita (5)
Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa sinulla on mahdollisuus opiskella pohjakoulutuksestasi ja iästäsi riippumatta Diakin kaikkien koulutusalojen ammattikorkeakouluopintoja. Avoin ammattikorkeakoulu on sinua varten,...
Avoin AMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulut
Useita (4)
Avoimen AMK:n ovet ovat auki kaikille opiskelemisesta kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta! Tarjoamme yksittäisiä opintojaksoja sekä laajempia kokonaisuuksia, kuten polkuopintoja...
Fysioterapeutti (AMK) | päivätoteutus
Vuokatin Urheiluopisto
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Vuokatti
Fysioterapeutti (AMK) koulutus alkaa Vuokatissa syksyllä 2018. Koulutuksen järjestää Savonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Vuokatti Sportin ja Kainuun kesäyliopistin kanssa. Kaksivaiheiseen pääsykokeeseen kuuluu...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä vastuullisessa terveydenhoitajan ammatissa sosiaali- ja terveysalalla. Kolme ensimmäistä vuotta opiskellaan sairaanhoitajakoulutuksessa ja neljäntenä...
Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittäminen | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Mikkeli
Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit päivittää, syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankkimaasi asiantuntijuutta. Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittäminen -opintojen tavoitteena on oman...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus kouluttaa sinut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitajan työ on itsenäistä ja...
Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus | päivätoteutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Useita (3)
Diakonissat toimivat kirkon ja seurakunnan työntekijänä yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa. Diakonissat tekevät ennaltaehkäisevää ja etsivää...
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Centria-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kokkola
Monimuotototeutuksessa teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena 2-3 päivänä viikossa, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu työpajoissa sekä simulaatioympäristössä. Sairaanhoitajan opintoihin sisältyy...
Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus | monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Pori
Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuvat diakonissat toimivat sairaanhoitajan tavoin erilaisissa hoitotyön tehtävissä, mutta heillä on lisäksi kelpoisuus toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virassa....
Liikunnanohjaajakoulutus | YAMK
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajan ylempi ammattikorkeakoulututkinto keskittyy liikunta-alan kehittämiseen ja johtamiseen. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen...
Kätilökoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa kätilökoulutuksen monimuotototeutuksena. Kätilö toimii asiantuntijana perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Centria-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Ylivieska
Sosionomit tukevat ihmisen hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Hyvä sosionomi pitää ihmisläheisestä työstä, uskaltaa ottaa vastuuta ja on oma-alotteinen. Sosiaalialalla...
Geronomikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Geronomi (AMK) on vanhusten tukena edistäen heidän heidän hyvinvointinsa, terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitoa. SeAMKissa kehityt monipuoliseksi korkeakoulutasoiseksi vanhustyön asiantuntijaksi, jolla...
Rakennustekniikan koulutus | rakennusmestari | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Rakennusmestari on työmaan kingi, joka johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuksen kautta pääset talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin. Koulutus antaa...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Sosionomin koulutus tähtää sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, eli sosionomin tutkinnon, suorittamiseen. Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen asiakaslähtöinen asiantuntija. Sosionomin työssä ihmisen omia...
Tietojenkäsittelyn koulutus | tradenomi (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Mikkeli
Digitaalinen maailma ja sen sovellukset ovat tänä päivänä merkittävässä roolissa sekä työelämässä että ihmisten arjessa. Jatkuvasti kasvava   digitaalisten sovellusten...
Konetekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Useita (2)
Kajaanin ammattikorkeakoulun konetekniikan monimuotokoulutus on käytännönläheinen tutkinto-ohjelma, joka valmistaa mm. tuotantotoiminnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa on huomioitu tuotannollisen toiminnan muuttuminen suurelta osin...
Musiikkipedagogin koulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kokkola
Kokkolalla ja sitä ympäröivällä maakunnalla on pitkät perinteet musiikkiseutuna ja se tarjoaakin ensiluokkaisen opiskelupaikan valmistua musiikkipedagogin ammattiin. Opintojen tavoitteena on...
Rakentamisen koulutus | insinööri | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Insinöörin ylempi AMK-tutkinto sopii sinulle, joka haluat kehittää niin omaa asiantuntijuuttasi kuin työpaikkaasi. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterin...
Toimintaterapeuttikoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa toimintaterapeuttikoulutuksen monimuotototeutuksena. Toimintaterapeuttien työn tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Koulutuksesta valmistuneet toimivat terveydenhoitotyön asiantuntijoina työyhteisöissä. Sairaanhoitajien tehtävänä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäisy, sairaanhoito...
Terveydenhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Salo
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa terveydenhoitajakoulutuksen monimuokoulutuksena. Terveydenhoitaja´on terveyden edistäjä, kehityksen ja muutoksen ennakoija sekä uudistaja. Terveydenhoitaja tuntee ja tunnistaa suuntauksia ja ennusteita...
Ensihoitaja (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Nimensä mukaisesti ensihoitaja on terveysalalla se, joka ensimmäisenä kohtaa sairastuneen tai vammautuneen potilaan. Ensihoitaja arvioi potilaan tilan   usein onnettomuuspaikalla...
Kirkon nuorisotyön koulutus | yhteisöpedagogi | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ylivieska
Centria-ammattikorkeakoulun kirkon nuorisotyön koulutuksesta valmistuneet yhteisöpedagogit ovat monitaitoisia kasvatuksen ammattilaisia, jotka osaavat toimia erilaisissa kasvatuksen, ohjaamisen ja kouluttamisen tehtävissä. Opiskelu kirkon...
Liiketoiminnan logistiikan koulutus | tradenomi (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Logistiikkatradenomiksi valmistuttuasi sinulla on hyvät perustiedot kannattavaan liiketoimintaan, sen suunnitteluun ja analysointiin. Osaat analysoida, kehittää ja johtaa liiketoimintaprosesseja, joissa keskitytään materiaali-,...
Musiikin koulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Turku
Musiikin koulutus valmistaa musiikkialan eri tehtäviin musiikkipedagogeja, jotka ovat aloite- ja yhteistyökykyisiä soiton-/ laulunopettajia tai musiikin perusteiden opettajia. Opintoihin sisältyvät 60...
Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaista osaamista prosessitekniikan alalta. Kemiantekniikan insinööri voi hakeutua hyvinkin erilaisiin työtehtäviin valmistumisen jälkeen. Työpaikka voi...
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suuntautua keskeisimpiin tietotekniikan osa-alueisiin. Koulutusohjelma kouluttaa laaja-alaisia tietotekniikan osaajia, jotka voivat sijoittua monipuolisiin ja...
Tietojenkäsittelyn koulutus | tradenomi (AMK) | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Mikkeli
Digitaalinen maailma ja sen sovellukset ovat tänä päivänä merkittävässä roolissa sekä työelämässä että ihmisten arjessa. Jatkuvasti kasvava digitaalisten sovellusten ja palveluiden...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit suorittaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelman.  Opiskelussa korostuvat pedagogiset menetelmät, joiden avulla opiskelija oppii ratkaisemaan...
International Business Management (MBA) | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus oikeuttaa tradenomin (ylempi AMK)...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | insinööri | YAMK
Centria-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kokkola
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus järjestetään yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulujen kesken. Opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviin. Opiskelussa...
Rakentaminen | insinööri | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kuopio
Rakennusala monipuolisena työllistäjänä tarjoaa ammattilaisille runsaasti haastavia työtehtäviä rakentamisen eri osa-alueille. Osaamisvaatimukset muuttuvat alan kehityksen mukana, ja ylemmässä AMK-koulutuksessa saat...
International Business | full-time studies
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voit opiskella liiketalouden ammattilaiseksi englannin kielellä. Opiskelija pääsee samalla vahvistamaan kielitaitoaan ja saa täydet valmiudet toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä....
Kone- ja tuotantotekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Konetekniikan insinööri on tekijä, tuottaja ja suunnittelija suomalaiselle tekniikkaosaamiselle. Insinööri saa tuotteet kotimaisille markkinoille ja vientiin. SeAMKista valmistuvat auto- ja...
Merenkulun koulutus | merikapteeni (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kotka
Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja haasteellisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle Merikapteeni (AMK) -tutkinnon   suoritettuasi sinulla on perusvalmiudet aluksen ohjaamisesta...
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Mikkeli
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen ylempi AMK -tutkinto antaa sinulle valmiuksia toimia dataperustaisten hyvinvointipalvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana tai itsenäisenä...
Sairaanhoitajakoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(3)
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kuopio
Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus, hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät ja...
Ensihoitajakoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Turku
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa ensihoitajakoulutuksen monimuotototeutuksena. Ensihoitaja työskentelee itsenäisesti ensihoitotyön asiantuntijana hoitaessaan potilaita ja toteuttaessaan samalla lääkärin ohjeiden mukaista potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa....
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | insinööri | monimuotototeutus
Centria-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Useita (2)
Centria-ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suuntautua keskeisimpiin tietotekniikan osa-alueisiin. Koulutusohjelma kouluttaa laaja-alaisia tietotekniikan osaajia, jotka voivat sijoittua monipuolisiin ja...
Rakennustekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
         
(1)
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Ihmisläheinen, suunnitelmallinen, yrittäjähenkinen ja johtajatyyppi – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla tärkeänä osana toimintaa,...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Mikkeli
Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit päivittää, syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankkimaasi asiantuntijuutta. Opintojen lähtökohtana on monitieteinen ja monialainen...
Liiketoimintaosaamisen koulutus | tradenomi | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Seinäjoki
Mietitkö töissä, että tietyn asian voisi hoitaa toisellakin tavalla? Ihmetteletkö miksi organisaatiosi toiminta on tehotonta? Haluaisitko saada uusia ideoita, liike-elämän...
Pk-yrittäjyyden koulutus | tradenomi | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kauhava
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella tradenomiksi myös työn ohessa. Opinnot suoritetaan yrittäjyyttä korostavassa pk-yrittäjyyden koulutuksessa.  Monimuotokoulutuksen hienous on siinä, että opiskelut...
Liiketalouden koulutus | tradenomi | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
         
(2)
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
Kiinnostaako liike-elämä? Onko numeroiden käsittely sinulle luontaista? Haluatko auttaa asiakasta saamaan parasta mahdollista palvelua? Liiketaloudessa on kyse juuri näistä. Tradenomin...
Ensihoitaja (AMK) | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kotka
Nimensä mukaisesti ensihoitaja on terveysalalla se, joka ensimmäisenä kohtaa sairastuneen tai vammautuneen potilaan. Ensihoitaja arvioi potilaan tilan   usein onnettomuuspaikalla...
Suuhygienistikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kuopio
Terveydenhuollon työnjaon kehittyessä suun hoidon tehtävien osalta, ammattikorkeakoulusta valmistuneiden suuhygienistien työ kohdentuu entistä voimakkaammin suun terveyttä edistävään toimintaan, sen suunnitteluun,...
Agrologikoulutus | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Ilmajoki
Maaseutuelinkeinojen koulutuksesta valmistunut agrologi työskentelee usein neuvojana, hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan asiantuntijana, maaseudun kehittäjänä sekä kaupan palveluksessa. Agrologeille on tarjolla...
Liikunnanohjaajakoulutus | monimuotototeutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit suorittaa liikunnanohjaajakoulutuksen joustavina monimuoto-opintoina, sisältäen etä-, verkko- ja lähiopetusta. Liikunnanohjaajakoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja suoritusaika 3,5...
Myynnin ja markkinoinnin koulutus | tradenomi (AMK) | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kouvola
Tule opiskelemaan myynnin ja markkinoinnin osaajaksi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Myynnin ja markkinoinnin palvelumuotoilupainotteinen monimuotokoulutus antaa sinulle mahdollisuuden kehittyä myynnin ja markkinoinnin...
 • = Haastattelu
 • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 452 tulosta
123...910
Näytä kaikki (402) koulutukset

Ammattikorkeakoulut

Yliopistoihin ja korkeakouluihin verrattuna ammattikorkeakoulut painottavat vahvemmin ammatillista ja käytännön osaamista tieteellisen perus- ja jatkotutkimuksen sijaan. Ammattikorkeakoulut pyrkivät aktiivisesti soveltamaan jo olemassa olevaa tietoa ja tekemään niin sanottua soveltavaa tutkimusta tai tilaustutkimusta pääasiassa elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina, joissa voi olla suuntautumisvaihtoehtoja.

Ammattikorkeakoulututkinto antaa pätevyyden sellaisiin valtion virkoihin ja julkisiin tehtäviin, joihin on säädetty pätevyysvaatimukseksi korkeakoulututkinto, alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Vuonna 2005 käyttöön otettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vastaavasti saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja toimiin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Haku ammattikorkeakouluihin

Ammattikorkeakouluihin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi. Palvelu ohjaa sinua lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta.

Ammattikorkeakouluihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa.

Vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja erikoistumisopinnot eivät kuulu mihinkään yhteishakuun. Niihin haetaan suoraan koulutuksen järjestävään ammattikorkeakouluun sen omilla lomakkeilla ja koulutusohjelmalle ilmoitettuna hakuaikana.

Opiskelijavalinta

Ammattikorkeakoulussa useimpiin koulutusohjelmiin järjestetään valintakoe. Valintaan vaikuttaa valintakokeen lisäksi useimmiten myös koulumenestys, ensimmäinen hakutoive ja työkokemus. Ammattikorkeakoulut ovat sopineet eri koulutusaloille yhteiset valintaperusteet.

Monimuoto-opinnot: AMK-tutkinto aikuiskoulutuksena

Aikuiskoulutuksessa suoritettava amk-tutkinto sopii sinulle, jos olet jo työelämässä etkä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen. Voit täydentää aikaisempaa koulutustasi ja työkokemustasi. Amk-tutkinnon aikuiskoulutuksena suoritettuasi saat kelpoisuuden niihin virkoihin, joihin vaaditaan korkeakoulututkinto.

Pääsyvaatimukset aikuiskoulutukseen vaihtelevat. Yleinen hakukelpoisuus on lukio tai ammatillinen tutkinto. Joihinkin koulutuksiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia jonkin tietyn tutkinnon, esimerkiksi merkonomin tai lähihoitajan suorittamista.

Osan aikuiskoulutuksena suoritettavista tutkinniosta voit korvata aiemmilla opinnoilla.

Ammattikorkeakoulut Suomessa

Alta löydät lueteltuna kaikki Suomen ammattikorkeakoulut:

 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Centria ammattikorkeakoulu
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia

Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Högskolan på Åland ja sisäministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Opetushallitus, Opintopolku.fi