Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ei arviointeja

Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus

LAB-ammattikorkeakoulu, paikassa Lahti (+1 sijaintia)
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Insinööri (AMK) | konetekniikka | päivätoteutus

Tavoite

Konetekniikan insinöörit ovat luovan suunnittelun ja tuotekehityksen ammattilaisia. Opiskelijat perehtyvät valmistustekniikkaan ja tuotantoprosesseihin ja oppivat toimimaan tuotannon, prosessien johtamisen, myynnin ja teollisuuden palvelujen asiantuntijana.

Koulutuksessa painotetaan vahvaa teknistä osaamista, josta on hyötyä useissa eri ammateissa ja tehtävissä.

Opinnot sisältävät teknisen perusosaamisen, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämisen ja soveltavan oppimisen ja projektityöskentelyn kokonaisuuksia. Opiskeluun kuuluu myös viestinnän ja vuorovaikutustaitojen opintoja. 

Konetekniikan opetus on käytännönläheistä ja opiskeluissa tehdään runsaasti yhteistyötä yritysten kanssa.

Sisältö

Seuraavassa on eritelty koulutuksen sisätöjä ja tavoitteita:

Konetekninen osaaminen

 • osaat suunnitella ja mitoittaa koneen tai laitteen mekaaniset osat ja kokonaisuuden
 • osaat valita koneeseen tai laitteeseen sopivat materiaalit
 • osaat valita ja mitoittaa koneen tai laitteen sähköiset, pneumaattiset ja hydrauliset toimilaitteet
 • osaat valita tuotantoon sopivan robotin ja osaa ohjelmoida sen

Huom! Osa koneenrakennuksen syventävistä opintojaksoista toteutetaan Lahden kampuksen osalta osittain etänä / intensiivinä

Automaatiotekninen osaaminen

 • osaat suunnitella ja mitoittaa koneen tai laitteen ohjauksen
 • osaat suunnitella ja mitoittaa koneen tai laitteen sähköiset osat ja toimilaitteet
 • osaat käyttää ohjelmoitavia logiikoita tuotannon automaatioprojekteissa
 • osaat suunnitella koneen tai laitteen käyttöliittymän


Tuotantotaloudellinen osaaminen

 • osaat suunnitella ja ohjata yrityksen taloutta
 • osaat markkinoida yrityksen tuotteita
 • osaat johtaa alaisia
 • osaat ohjata tuotantoa laadukkaasti
 • osaat toimia yrittäjämäisesti


Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen

 • kykenet loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan teknisessä ongelmanratkaisussa
 • osaat hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja
 • tunnet alan sovelluksissa tärkeät fysiikan ja kemian lainalaisuudet


Kestävän kehityksen osaaminen

 • ymmärrät kestävän kehityksen periaatteet, elinkaariajattelun ja materiaali- ja energiatehokkuuden merkityksen

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

 • Lähiopetus
 • Lahti
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Syksy

 • Lähiopetus
 • Lappeenranta
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu
Kirkkokatu 27
15140 Lahti

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...

Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu