Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ei arviointeja

Restonomi (AMK) | matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta | päivätoteutus

LAB-ammattikorkeakoulu, paikassa Lahti
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Restonomi (AMK) | matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta | päivätoteutus

Restonomina osaat huomioida ja ennakoida asiakkaan tarpeita ja mielihaluja

LABin matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutuksessa valmistut restonomiksi (AMK). Restonomiopinnoissasi opit keskittymään asiakkaan kokonaisvaltaiseen kokemukseen yhdistämällä palvelu- ja vieraanvaraisuusosaamista ja digitaalisia ratkaisuja. Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan opiskelijana ja alalla työskentelevänä olet aitiopaikalla ihmisten elämäntyylien, tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden muutoksissa. Osaat ymmärtää ja yhdistää yritysten liiketoiminnallisia tavoitteita ja asiakkaiden tunnemaailmaa.

Juuri vieraanvaraisuusosaaminen erottaa restonomin muista ammattilaisista ja asiantuntijoista. Tämä on tärkeämpää kuin koskaan näin muuttuvina aikoina. Koronapandemian vaikutusten myötä matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan palvelut tarvitsevat uutta näkemystä, ennakkoluulotonta kehittämisotetta ja rohkeutta. Tunnistatko itsesi?

Vieraanvaraisuusosaaminen kuvaa alan vaatimusta palvelutasosta. Se on ennakoivaa odotusten ylittämistä ja asiakkaan asemaan asettumista. Nautit monimuotoisista, vaihtuvista ja kiireisistäkin tilanteista, joissa sinulla on kanttia ja stressinsietokykyä toimia positiivinen asiakaskokemus edellä. Restonomina et asetu ihmisten yläpuolelle, mutta et myöskään piiloudu palvelukohtaamisissa koneen tai tiskin taakse.

Asiakkaat haluavat palvelua entistä sujuvammin, nopeammin ja helpommin mutta myös elämyksellisemmin – niin kasvokkain kuin virtuaalisissa palvelutilanteissa. Restonomina osaat ennakoida asiakkaan tarpeita ja mielihaluja sekä huomioida erilaiset asiakkaat. Pidät työstäsi ja suhtaudut siihen intohimolla – ja se näkyy ylivoimaisina asiakaskokemuksina.

Opiskele digitaitoiseksi palveluosaajaksi

LABista valmistuvana restonomina olet digitaitoinen palveluosaaja. Osaat hyödyntää nykyaikaista teknologiaa monipuolisesti ja uskallat tarttua erilaisten palveluyritysten kehittämishaasteisiin ennakkoluulottomasti. Sinulla ei mene sormi suuhun tiukassakaan palvelutilanteessa, vaan osaat ratkaista ongelmia ja toimia vaativienkin asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Osaat ylittää odotukset!

Opit huomioimaan sekä asiakkaiden että yritysten näkökulmia ja suunnittelemaan käyttäjälähtöisiä ja monikanavaisia palveluja. Osaat myös myydä palveluja ja kehittää markkinointia sekä suunnitella erottuvaa, kannattavaa liiketoimintaa. Kilpailussa ihmisten huomiosta, ajasta, rahasta ja sydämestä kilpailukenttänäsi on koko maailma.

Kontakteja työelämään ja käytännönläheistä opiskelua

Meillä LABissa pääset opiskelemaan käytännönläheisesti. Luot aktiivisesti kontakteja eri alojen toimijoihin jo opintojesi alusta lähtien. Työskentelet alan työyhteisöissä ja hyödynnät tiiviisti työelämän tositilanteita, joissa pääset haastamaan itseäsi, oppimaan alan edellyttämää ammattitaitoa ja tukemaan yritysten tavoitteita. Saat nähdä läheltä alan uudistamismahdollisuuksia ja ennakoida kehittämistarpeita. Pääset myös etsimään paikkaasi tulevaisuuden muuttuvassa työelämässä.

LABin matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan restonomikoulutus on sinun valintasi, jos haluat opiskella

  • joustavasti
  • käytännönläheisesti
  • toiminnallisesti ja tekemällä oppien
  • monipuolisesti
  • myös verkossa

Monipuolinen ja innostava restonomikoulutus

LABin restonomikoulutuksessa matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta näyttäytyy sinulle monipuolisesti. Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan ydinosaamisen lisäksi vahvistat ammatillista osaamistasi valitsemillasi painotuksilla. Tulevaisuuden työmarkkinoiden ja vapaa-ajan palveluiden kannalta on tärkeää, että saat kokemusta tutumpia hotelli- ja ravintolapalveluja laajemmin. Yhä useammin ylivoimaiset asiakaskokemukset nojaavat tapahtumien, hyvinvoinnin, kulttuurin, vapaa-ajan, teknologian sekä matkailu- ja ravintola-alan yhdistämiseen.

Opintojesi aikana kohtaat ja palvelet asiakkaita vieraanvaraisesti. Oivallat, miten tämä globaali ihmisten bisnes koskettaa niin matkailijoita, paikallisia ja vapaa-ajan asukkaita kuin veneilijöitä.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna saat oppia käytännönläheisesti työskentelemällä aidoissa käytännön tilanteissa alan yrityksissä. Pääset näin luomaan kallisarvoisia kontakteja yrityksiin. Toisena opiskeluvuonna pääset tarttumaan käytännönläheiseen palvelukehitysprojektiin ja kehittämään alan yritysten palveluja ja näyttämään näin osaamistasi monipuolisesti.

Palvelujen kehittämistä käyttäjälähtöisesti

Opit kehittämään matkailu-, majoitus- ja ravintola- sekä tapahtuma- ja vapaa-ajan palveluita käyttäjälähtöisesti ympäröiviä vahvuuksia ja verkostoja hyödyntäen. Pääset myymään ja markkinoimaan myös käytännössä eri kanavissa. Matkailuliiketoiminnan kehittämisen rinnalla oivallat yrityksen ja verkoston toimintaa aluekehittämisen välineenä. Saat valmiudet edetä matkailuliiketoiminnan tehtävissä ja perustaa omaa yritystoimintaakin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Lahti
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta

LAB-ammattikorkeakoulu
Kirkkokatu 27
15140 Lahti

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...

Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu