Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Ensihoitaja (AMK) | päivätoteutus

Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Oulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Ensihoitaja (AMK) | päivätoteutus

Ensihoitajana teet vaativaa ja vastuullista työtä, sillä olet usein ensimmäinen terveysalan ammattilainen, joka hoitaa potilasta. Hoitotason ensihoitajana hallitset hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin ja osaat antaa tehohoidon tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella. Vastaat hoito- ja konsultaatiopäätösten tekemisestä. Hidas päätöksenteko voi olla yhtä kohtalokasta kuin väärä hoitopäätös. Tarvittaessa osaat johtaa hoitoryhmää. Työhösi kuuluu myös potilaiden kiireetöntä hoidon tarpeen arviointia ja ohjausta. Pohjois-Suomessa korostuu itsenäinen päätöksenteko ja hoito pitkien ambulanssikuljetuksen aikana.

Ensihoitajan työ ja opiskelu sopivat sinulle, jos kykenet toimimaan ripeästi ja järkevästi paineen alla. Et pelkää uusia ja yllättäviä tilanteita tai ihmisten erilaisuutta. Osaat hahmottaa kokonaisuuksia ja ratkaiset mielelläsi ongelmia. Olet luotettava ja kohtelet toisia ihmisiä hyvin. Osaat antaa ja vastaanottaa palautetta asiallisesti. Sinulla on hyvä fyysinen kunto ja olet henkisesti riittävän vahva kohtaamaan järkyttäviä tilanteita. Olet valmis tekemään paljon työtä opintojesi eteen ja haluat kehittää itseäsi koko ajan.

Ensihoitajana työskentelet osana ensihoitoketjua yhteistyössä hätäkeskuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen, poliisin ja pelastuspalvelun kanssa. Hoitotilanteessa toimit yleensä työparin kanssa: tutkitte potilaan, käynnistätte ja ylläpidätte peruselintoimintoja ja kohennatte tai lievitätte potilaan vointia ja tuette hänen läheisiään. Tilanteet voivat olla yllättäviä ja potilaan tila voi muuttua nopeasti. Ennakointi ja komplikaatioihin varautuminen kuuluvat ammattitaitoosi. Ensihoitajan työtehtäviin kuuluu myös hälytysajo.

Oamkissa ensihoidon opiskelu alkaa jo ensimmäisellä lukukaudella. Opiskelu on käytännönläheistä ja monipuolista. Ensihoidon ja sairaanhoidon opinnot etenevät koko opiskeluajan rinnakkain, toisiaan täydentäen. Myös luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot alkavat jo ensimmäisen vuoden aikana. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja ryhmissä, luennoilla, verkkotehtävien ja -nauhoitteiden avulla. Toimenpide- ja simulaatioharjoituksia on runsaasti. Osan opinnoista voi suorittaa projekteissa, ulkomailla opiskelijavaihdossa ja/tai kesäopintoina.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opitaan ensihoidon ja hoitotyön perusteet, opiskellaan kirurgista ja kansansairauksien sairaanhoitoa sekä kriittisten tilanteiden hallintaa ja elvytystä. Lyhyt harjoittelu ambulanssissa on jo ensimmäisellä lukukaudella. Toisen lukuvuoden aikana opiskellaan potilaan kokonaisvaltaista tutkimista, perustason ensihoitoa ja päivystyshoitotyötä. Perustason osaaminen varmistetaan lukuvuoden lopussa tasokokeella. Sen suorittaminen mahdollistaa useissa sairaanhoitopiireissä sijaisuudet ja keikkatyön perustason ensihoitajana. Kolmannen vuoden opintoihin kuuluu mielenterveys-, ikääntyneiden ja lasten hoitotyötä sekä teho- ja anestesiahoitoa. Hoitotason ensihoidon, johtamisen ja viranomaisyhteistyön opinnot ajoittuvat kolmannelle ja neljännelle lukuvuodelle. Myös synnytysten ja vastasyntyneen ensihoitoa ja muita vaativia erityistilanteita opiskellaan.

Ensihoitajaopintoihin kuuluu lähes joka lukukaudella harjoittelua ambulansseissa, päivystys- ja teho-osastolla sekä muissa sairaanhoitoyksiköissä eri puolilla Suomea. Harjoittelussa tehdään vuorotyötä ja opitaan ammattitaidon lisäksi työelämätaitoja. Opis-kelijoiden riittävä osaaminen varmistetaan opintojen aikana mm. lääketenteillä sekä ensihoidon ja sairaanhoidon tasokokeilla. Ennen valmistumista on laaja-alainen hoitotason ensihoidon loppukoe. Ensihoitotyön kehittämistaidot osoitetaan opinnäytetyöllä.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Ensihoitaja (AMK)

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi. Opetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Oulun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu

Arvioinnit
Ensihoitaja (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.