Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Toimintaterapeutti (AMK) | monimuotototeutus

Oulun ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Monimuotototeutus
Oulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Toimintaterapeutti (AMK) | monimuotototeutus

Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa moniammatillista kuntoutusta, jossa keskiössä on yhdessä tekeminen asiakkaan ja hänen läheistensä kansssa. Tämä vaatii sinulta vahvaa yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan arjessa eläminen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla.

Asiakkaan taitoja ja mielenkiintoja vastaavan toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä asiakkaan kanssa on toimintaterapeutin tärkeä osaamisalue. Toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihminen tekee ja ajattelee: itsestä huolehtimista, lepoa, leikkiä, työtä, opiskelua, kotielämän ja vapaa-ajan toimintoja. Toimintaterapeuttina osaat analysoida toimintoja ja ympäristöjä sekä soveltaa niitä niin, että ne tukevat asiakkaan valintoja ja osallistumista sekä edistää hänen hyvinvointiaan.

Terapeuttisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii sinulta terapeuttisia taitoja, joita ovat mm. kykyä kuunnella asiakasta, kykyä olla läsnä, tilannetajua, rohkeutta ja luovuutta. Toimintaterapeutiksi kasvaminen on aikaa vievä ja itsetutkiskelua vaativa prosessi. Toimintaterapeuttina osaat käyttää erilaisia asiakaslähtöisiä arviointimenetelmiä: haastattelua, toiminnan havainnointia, itsearviointimenetelmiä, testejä ja projektiivisia menetelmiä. Arvioinnin perusteella teet yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman yksilöllisesti ja/tai ryhmässä toteutettavaksi, jotta asiakkaan toimintakyky edistyisi esimerkiksi kotona pärjäämisen tai koulun käymisen suhteen. Toimintaterapeuttina osaat suunnitella ja toteuttaa toiminnallisia ja esteettömiä ympäristöjä sekä mukauttaa niitä asiakkaan tarpeiden mukaan. Sinulla on myös osaamista olla kehittämässä yhteiskunnan palveluja. Luovuus, innovatiivisuus ja sisäinen yrittäjyys kehittyvät osallistumalla työelämälähtöisiin opintoihin ja hankkeisiin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Toimintaterapeutti (AMK)

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakoulu- ja Master-tutkintoon (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) johtavaa opetusta, opettajan pedagogisia opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja, avointa ammattikorkeakouluopetusta sekä täydennyskoulutusta. Oulun ammattikorkeakoulussa voit opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Oppilaitos järjestää kaksi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kokonaan englanniksi. Opetuksen...


Lue lisää oppilaitoksesta Oulun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Oulun ammattikorkeakoulu

Kotkantie 1
90250 Oulu

Arvioinnit
Toimintaterapeutti (AMK) | monimuotototeutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.