Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hammashoidon koulutus

Onko mielestäsi kaunis hymy pääasia? Siinä tapauksessa haluat ehkä hankkia koulutuksen hammashoidon alalta! Ammattivaihtoehtoja alalla on monia, kuten hammaslääkäri, suuhygienisti ja hammashoitaja. Minkä tahansa ammatin valitsetkaan, tärkeää on kykysi tiimityöskentelyyn.

Tutustu hammashoidon koulutuksiin ja vertaile koulutuksia keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin oppilaitoksiin kustakin esittelystä löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

 
Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut syventää työelämästä jo saamaansa ammatillista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijasta tulee valitsemansa alan...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | terveysteknologia | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon avulla syvennät ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle valmiudet terveysteknologia-alan...
Suuhygienistikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kuopio
Terveydenhuollon työnjaon kehittyessä suun hoidon tehtävien osalta, ammattikorkeakoulusta valmistuneiden suuhygienistien työ kohdentuu entistä voimakkaammin suun terveyttä edistävään toimintaan, sen suunnitteluun,...
Hammaslääkärikoulutus englanniksi Valenciassa
Study for a better future
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Valencia
Study for a better future on ensimmäinen ja suurin yritys, joka tarjoaa kanavan opiskella hammaslääkäriksi Espanjassa! Opiskele hammaslääkäriksi ulkomailla –...
Hammastekniikan perustutkinto | hammaslaborantti
Stadin ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Helsinki
Hammaslaborantin työssä ja opiskelussa korostuvat perinteinen käsityö sekä fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuva teknologian hallinta. Hammaslaborantilta edellytetään hyviä käden hienomotorisia...
Hammastekniikan perustutkinto | hammaslaborantti
Stadin aikuisopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Helsinki
Hampaattoman suun kuntoutus erityisratkaisuilla Kruunuproteesien valmistaminen Oikomiskojeiden valmistaminen Metallirunkoisten osaproteesien valmistaminen...
Hammasteknikkokoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku
Hammasteknikko on suun terveydenhuollon asiantuntija, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia hammasproteeseja ja oikomiskojeita. Hammasteknikon työssä yhdistyvät perinteinen käsityö ja nykypäivän...
Suuhygienistikoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku
Suuhygienisti edistää ja ylläpitää suun terveyttä, hoitaa ja ehkäisee suu- ja hammassairauksia sekä opastaa ja ohjaa hampaidenhoidossa. Suuhygienistiltä edellytetään käden taitoja, vuorovaikutus-...
Hammaslääketieteen opinnot Unkarissa
Veridium Education
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (3)
Hammaslääketieteen opinnot Unkarissa tarjoaa mahdollisuuden valmistua hammaslääkärialan ammattilaiseksi tai tutkijaksi. Hammaslääkäriksi on mahdollista opiskella kolmessa eri yliopistossa englannin kielellä. Koulutus...
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
 

Hammashoito

Hammashoidon alalla työskentelevät asiantuntijat ovat erikoistuneet tutkimaan, hoitamaan ja ehkäisemään suun ja leuan alueen sairauksia ja vammoja. Keskeistä on sairauden tai vamman oikea diagnoosi, jonka perusteella hammaslääkäri päättää annettavasta hoidosta.

Hammashoidon asiantuntijat työskentevät usein yhteistyössä toistensa kanssa. Hammashoidossa voi kouluttautua monella eri tasolla, moneen eri ammattiin.

Hammaslääkärin koulutus

Hammaslääkäriksi voi kouluttautua lukemalla hammaslääketiedettä yliopistossa. Suomessa hammaslääkäriksi voi opiskella Helsingin, Oulun, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa, joissa suoritetaan 5 vuotta kestävä hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto (HLL).

Hammaslääketieteen lisensiaatti saa oikeuden toimia itsenäisenä hammaslääkärinä suoritettuaan peruskoulutuksen jälkeen 9 kuukautta kestävän käytännön palvelun. Erikoishammaslääkäriksi voi valmistua suorittamalla hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen erikoishammaslääkärin tutkinnon. Ennen erikoistumiskoulutukseen hakeutumista on työskenneltävä vähintään 2 vuotta hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä. Hammaslääkärit ja erikoishammaslääkärit voivat suorittaa myös tieteellisen jatkotutkinnon, hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon.

Suurin osa hammaslääkäreistä työskentelee terveyskeskuksissa tai yksityisvastaanotoilla. Työ on vastuullista ja edellyttää monimutkaisen tiedon hallintaa, sekä kädentaitoja, nopeaa päättelykykyä ja stressinhallintaa. Hammaslääkäri tutkii ja hoitaa suun ja leuan alueen sairauksia ja vammoja. Työn tavoitteena on suun terveydentilan kohentaminen, suu- ja hammassairauksien parantaminen, sekä niiden ennaltaehkäisy ja vähentäminen.

Hammaslääkärin työn lähtökohta on potilaan tutkiminen. Tutkimuksen perusteella hammaslääkäri määrittää taudin, eli tekee diagnoosin, sekä tekee potilaalle hoitosuunnitelman. Suun terveydellä on suuri vaikutus ihmisen yleisterveyteen ja toisinaan hammaslääkärin on selvitettävä, ovatko suun ongelmat mahdollisesti oireita muista sairauksista.

Yleisimpiä hammaslääkärin tehtäviä ovat mm. hampaiden paikkaaminen, suun alueen tulehdusten hoitaminen, hampaiden oikominen, sekä hampaiden poistoon ja proteeseihin liittyvät työt.

Suuhygienistin koulutus

Suuhygienistin tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulututkintona jonka laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Suuhygienisti työskentelee itsenäisesti suun terveydenhuollon työryhmässä. Työtä tehdään yhdessä niin potilaan, kuin muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Suuhygienistin työn tavoitteena on edistää väestön suun terveyttä ja hyvinvointia. Suuhygienisti osallistuu hammaslääketieteellisen hoidon tarpeessa olevien potilaiden kokonaishoitoon. Suuhygienisti vastaa terveysneuvonnasta ja osallistuu terveyttä edistävään hoitotyöhön. Tehtäviin kuuluvat mm. eri ikäryhmien suun terveystarkastukset, hoidon tarpeen arviointi ja hoidon toteutus yhteistyössä muun suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Työ edellyttää suun hoitotyön hallintaa ja osaamista hammaslääketieteen eri osa-alueilla (kariologia, parodontologia, kirurgia, protetiikka ym.), sekä kykyä itsenäiseen kliiniseen työskentelyyn. Suuhygienisti toteuttaa koulutuksensa antamien valmiuksien mukaisia suun hoitotoimenpiteitä yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Suuhygienisti voi toimia työyksikkönsä esimiehenä.

Hammashoitajan koulutus

Hammashoitajaksi voi valmistua suoraan suun terveydenhoidon koulutusohjelman kautta, jolloin saa valmiuden toimia niin hammashoitajana, kuin lähihoitajana. Vastaavasti alalle pääsee myös kouluttautumalla lähihoitajaksi ja suuntautumalla suun terveydenhoitoon. Molemmat koulutusohjelmat ovat toisen asteen perustutkintoja ja kestävät yleensä 3 vuotta.

Hammashoitaja toimii perus- tai erikoissairaanhoidossa, joko kunnallisissa tai yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa, kuten esimerkiksi terveyskeskuksissa, yksityisvastaanotoilla tai erilaisissa hoitolaitoksissa. Hammashoitajan työn tavoitteena on väestön suun terveydentilan kohentaminen, sekä suun sairauksien parantaminen, vähentäminen ja ennaltaehkäisy.

Hammashoitajan toimenkuvaan kuuluu huolehtia potilasturvallisuudesta, potilaan valmistelusta hoitoa varten, sekä vastaanoton toimintavalmiudesta. Hammashoitajan tulee osata erilaiset hoitokäytännöt, sekä hallita hoitotyössä tarvittavat instrumentit, materiaalit ja erilaiset tietojärjestelmät.

Hammashoitaja osallistuu suun alueen sairauksien tutkimukseen ja hoitoon, sekä terveydenedistämistyöhön yhteistyössä hammaslääkärin ja suuhygienistin kanssa, mutta voi myös työskennellä itsenäisesti potilaiden kanssa. Työtehtäviä ovat muun muassa suun terveyden tarkastukset, hoidontarpeen arvioinnit, suun terveydenedistäminen, sekä oikomishoidon osatehtävät.

Työllisyystilanne

Hammashuoltoalan työllisyystilanne on työnhakijoiden kannalta yleisesti ottaen hyvä tai erinomainen. Työttömyyttä ei alalla käytännössä juuri esiinny.

Erityisesti terveyskeskuksissa on pulaa hammaslääkäreistä. Kysyntä hammasläkäreistä tulee kasvamaan entisestään, sillä eläkkeelle jääviä on enemmän kuin uusia alalle valmistuvia. Sama koskee erikoishammaslääkäreitä. Myön osa-aikaisena työskenteleminen tai osa-aikaeläkkeellä oleminen on yleistä.

Suuhygienistien työllisyystilanne on pääasiassa hyvä, mutta alueellisia eroja esiintyy. Myös hammashoitajien (lähihoitajien) työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, samoin kuin hammasteknikkojen ja hammaslaboranttien.

Lisäksi väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveysalan palvelujen kysyntää, minkä vuoksi lisää työtekijöitä kaivataan jatkuvasti.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: terveyskirjasto.fi, stal.fi, ammattinetti.fi