Sivuston käyttötapa: Mobiili

Fysioterapeutin koulutus

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn, sekä kuntoutuksen asiantuntija. Vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti saa harjoittaa ammattia ja käyttää fysioterapeutin ammattinimikettä. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.

Tutustu fysioterapeutin koulutuksiin ja vertaile koulutuksia keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin oppilaitoksiin kustakin esittelystä löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

 
Näyttää 1-17 yhteensä 17 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Espoo
Fysioterapeuttina erikoistut ihmisen liikkeeseen, liikkumiseen ja toimintakykyyn. Fysioterapeutin työssä tärkeää on asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen, asiakkaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko,...
Fysioterapeuttikoulutus | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Savonlinna
Miten elämäntavat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin? Entä työolosuhteet? Miten ihminen liikkuu ja toimii? Liikkuminen on olennainen osa elämää, mutta entä jos...
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Fysioterapian opiskelija saa valmiudet liikkumisen ja toimintakyvyn arvioimiseen sekä yksilöllisen fysioterapian suunnitteluun ja toteutukseen. Opinnoissa painottuvat monipuolisen ammattitaidon saavuttaminen, oma...
Fysioterapeuttikoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Fysioterapian opiskelija saa valmiudet liikkumisen ja toimintakyvyn arvioimiseen sekä yksilöllisen fysioterapian suunnitteluun ja toteutukseen. Fysioterapeuttina voi tehdä töitä liikkumisen ja...
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Savonlinna
Miten elämäntavat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin? Entä työolosuhteet? Miten ihminen liikkuu ja toimii? Liikkuminen on olennainen osa elämää, mutta entä jos...
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Fysioterapeutti (AMK) on hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäjä, joka toimii yksilöiden ja ryhmien hyväksi. Opit toimimaan fysioterapeuttina kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille...
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Joensuu
Fysioterapiaa käytetään terveyden sekä liikkumis- ja toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen osana asiakkaan kuntoutusta eri sairauksista ja vammoista. Fysioterapeutti osaa ratkaista liikunta-...
Fysioterapeutin koulutus englanniksi Madridissa
Study for a better future
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Madrid
Täyttämällä yhteydenottolomakkeen saat automaattisesti lisätietoa tutkinnosta ja koulutuksesta suoraan sähköpostiisi. Toimi heti ja voit varmistaa paikkasi lääkärikoulutuksessa jo syksyksi! Hakemalla...
Fysioterapeuttikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(2)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Fysioterapian lähtökohtana on ihmisten, niin yksilöiden kuin ryhmienkin, terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Tavoite on, että fysioterapiaa hyödynnetään...
Utbildning till fysioterapeut
Arcada
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Utbildningen till fysioterapeut bygger på kunskap om människan i rörelse och faktorer som påverkar människans funktionsförmåga, till exempel belastning, sjukdomar, skador...
Jäsenkorjauskoulutus
Kaustisen Evankelinen Opisto
Kansanopistot
Kaustinen
Kaustisen Evankelisen Opiston kaustislainen jäsenkorjauskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti täydennyskoulutukseksi fysioterapeuteille, koulutetuille hierojille tai muuten vastaavat tiedot omaaville henkilöille. Kaikki koulutuksesta...
Fysioterapian ja hieronnan linja
Eurajoen kristillinen opisto
         
(1)
Kansanopistot
Eurajoki
Koulutus soveltuu terveydestä, hyvinvoinnista ja liikunnasta kiinnostuneille. Keskeisiä teemoja ovat terveys ja toimintakykyisyys, fysioterapian ja hieronnan perusteet, liikunta sekä vuorovaikutus-...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Karelia-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi työllistyä julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille erilaisiin johtamisen ja kehittämisen tehtäviin. Sosiaali- ja...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut syventää työelämästä jo saamaansa ammatillista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijasta tulee valitsemansa alan...
Liikunta, fysioterapia ja hieronta
Kauhajoen opisto
Kansanopistot
Kauhajoki
Kauhajoen opiston tarjoama puolen vuoden mittainen valmennusohjelma keskittyy monipuoliseen liikuntakoulutukseen ja hyvien alan perustietojen kartuttamiseen. Opintoihin voivat hakea hyvinvoinnista, terveydestä...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntijana ja johtamistehtävissä. Koulutuksen aikana saat valmiuksia ottaa vastuuta työyhteisöjen johtamisesta sekä kehität...
Riga Stradiņš University
HeiHei! Travel
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Latvia
Oletko kiinnostunut lääketieteen tai sosiaali- ja terveysalan opiskelusta ulkomailla? Riga Stradiņš University on Latviassa sijaitseva julkinen yliopisto, joka keskittyy nimenomaan lääketieteen...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-17 yhteensä 17 tulosta
 

Fysioterapeutiksi opiskelu

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntija. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Fysioterapeutin tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa ja tutkinnon suorittaminen kestää useimmiten 3,5 vuotta.

Opiskelu tapahtuu osaksi moniammatillisessa ryhmässä, osaksi eriytyvinä oman alan opintoina henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman pohjalta. Fysioterapeuttiopiskelija voi toimia fysioterapeutin sijaisena työsuhteessa, kun opinnoista 2/3 on suoritettu hyväksytysti.

Fysioterapeutin koulutuksessa perehdytään eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyntukemiseen ja sen haittojen ehkäisyyn. Koulutus on erittäin käytännönläheistä ja iso osa siitä on harjoittelua. Fysioterapiakoulutuksen osaamisalueita ovat yleinen, ammatteihin liittyvä osaaminen, sosiaali- ja terveysalan osaaminen ja fysioterapian erityisosaaminen. Erityisosaamisella tarkoitetaan mm. toimintakyvyn analysoinnin ja arvioinnin hallintaa, fysioterapian päätöksentekoprosessin hallintaa, sekä terapian toteuttamista ja soveltamista.

Fysioterapian koulutusohjelmassa toteutetaan työelämälähtöistä koulutusta, joka perustuu työelämän toimeksiantoon. Sen käynnistäjänä on työelämän edustaja, opettaja, opiskelija tai joku muu toimija.

Fysioterapeutin työ

Fysioterapia on yksi julkisen ja yksityisen sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmän osa-alue. Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja käytännönläheistä. Hän toimii yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. 

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä huomioiden niin eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat, kuin vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.

Fysioterapeuteista noin kaksi kolmesta työskentelee yksityisellä sektorilla. Monet toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Noin kolmannes työskentelee kunnissa.

Fysioterapeutti työskentelee sairaiden, loukkaantuneiden ja vammautuneiden parissa julkisella tai yksityisellä sektorilla sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä sekä vanhainkodeissa. Fysioterapeutti voi toimia myös yrittäjänä.

Kansainvälisyys

Monissa oppilaitoksissa fysioterapiaopiskelijoita kannustetaan kansainvälisyyteen. Opiskelujen aikana on mahdollista suorittaa opintoja ja/tai harjoittelujaksoja kotimaan ulkopuolella, joka edesauttaa työllistymistä ulkomailla valmistumisen jälkeen.

Opinnoissa fysioterapiaopiskelijoiden kansainvälisyysosaamista tukevat esimerkiksi kieliopinnot, ulkomaalaisten asiantuntijoiden opetukseen osallistuminen, oman alan kansainvälinen perehdytys ja teemojen käsittely kansainvälisestä näkökulmasta, sekä yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Työllisyystilanne

Suurin osa sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä on kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa, mutta työpaikkoja on myös yksityisissä terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä. Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijötä on tullut lisää kaikille sektoreille, mutta erityisesti yksityiset yritykset työllistävät suhteessa koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset myös perustavat oman yrityksen.

Työllisyystilanne niin fysioterapeuteilla, kuin yleisesti sosiaali- ja terveysalalla on hyvä, työntekijöistä on jopa pulaa. Eroja kuitenkin esiintyy ammatista ja alueesta riippuen. Alalle on tyypillistä myös peräkkäiset, lyhytkestoiset sijaisuudet, joihin vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi.

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman tarvetta lisää henkilöstön ikääntyminen ja eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Lisäksi väestön ikääntyminen lisää terveydenhuoltopalveluiden kysyntää ja työmääriä, minkä vuoksi työntekijöitä tarvitaan lisää.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: suomenfysioterapeutit.fi, ammattinetti.fi, mamk.fi