Näyttää 1-20 koulutusta 41 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
 • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 41 tuloksesta
1
2
3

Fysioterapeutiksi opiskelu

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntija. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut joko fysioterapeutin (AMK), lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. 

Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Ammattinimikkeen toimintaa valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA ekä aluehallintovirastot.

Fysioterapeutin tutkinto (AMK)

Fysioterapeutin tutkinnon kesto on 3,5 vuotta, ja se koostuu 210 opintopisteestä.  Fysioterapeutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

Fysioterapeutin tutkinnon voi suorittaa ammattikorkeakoulussa. Suomen kielellä koulutuksen voi suorittaa 15 eri ammattikorkeakoulussa, ruotsin kielellä Arcadassa ja englanniksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Fysioterapeutin opinnot

Fysioterapeutin koulutuksessa perehdytään eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyntukemiseen ja sen haittojen ehkäisyyn.

Koulutus on erittäin käytännönläheistä ja iso osa siitä on harjoittelua. Fysioterapiakoulutuksen osaamisalueita ovat yleinen, ammatteihin liittyvä osaaminen, sosiaali- ja terveysalan osaaminen sekä fysioterapian erityisosaaminen.

Erityisosaamisella tarkoitetaan mm. toimintakyvyn analysoinnin ja arvioinnin hallintaa, fysioterapian päätöksentekoprosessin hallintaa, sekä terapian toteuttamista ja soveltamista.

Fysioterapian opiskelupolkuun sisältyy ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu, vapaasti valittavia valinnaisia opintoja, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Fysioterapeutin koulutukseen hakeutuminen ja valintakoe

Ammattikorkeakouluihin hakeudutaan pääasiassa yhteishaussa. Pääsyvaatimuksena on lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai näitä vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto (esimerkiksi International Baccalaureate -tutkinto).

Koulutukseen voi tulla valituksi AMK-valintakokeen tai todistusvalinnan perusteella. AMK-valintakokeessa testataan mm. hakijan päätöksentekotaitoja, kielitaitoa (opetuskieli), englannin kielen taitoa, matemaattisia taitoja ja eettisiä taitoja. 

Fysioterapiakoulutukseen on mahdollista hakea myös erillishaussa. Erillishaussa haetaan aina suoraan oppilaitokseen. Erillishaun kautta voivat hakea esimerkiksi toisessa ammattikorkeakoulussa jo samaa alaa opiskelevat tai tutkintokoulutukseen avoimen ammattikorkeakoulun opintojen kautta hakeutuva.

Mitä on fysioterapia?

Fysioterapian keskiössä ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Fysioterapeutin käyttämiä menetelmiä ovat mm.

 • terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neunvonta,
 • terapeuttinen harjoittelu,
 • manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä
 • apuvälinepalvelut.

Fysioterapeutin palveluja voi tarvita tilanteessa, jossa henkilön liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina. Syynä voi olla esimerkiksi ikääntyminen, vamma, kipu, sairaus tai toimintahäiriö.

Fysioterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi

 • edistää yksilön aktiivista osallistumista
 • kehittää yksilön terveyttä, liikkumiskykyä, aktiivisuutta ja toimintakykyä
 • ylläpitää yksilön terveyttä, liikkumiskykyä, aktiivisuutta ja toimintakykyä sekä
 • palauttaa yksilön terveyttä, liikkumiskykyä, aktiivisuutta ja toimintakykyä.

Fysioterapeutin työ

Fysioterapia on yksi julkisen ja yksityisen sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmän osa-alue. Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja käytännönläheistä. Hän toimii yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. 

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä huomioiden niin eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat, kuin vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.

Fysioterapeuteista noin kaksi kolmesta työskentelee yksityisellä sektorilla. Monet toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Noin kolmannes työskentelee kunnissa.

Fysioterapeutti työskentelee sairaiden, loukkaantuneiden ja vammautuneiden parissa julkisella tai yksityisellä sektorilla sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä sekä vanhainkodeissa. Fysioterapeutti voi toimia myös yrittäjänä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: suomenfysioterapeutit.fi, ammattinetti.fi, mamk.fi

Usein kysytyt kysymykset

 • Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. 

  Vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti saa harjoittaa ammattia ja käyttää fysioterapeutin ammattinimikettä

 • Fysioterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka arvioi ja hoitaa potilaita liikuntaan ja toimintakykyyn liittyvissä ongelmissa. Fysioterapeutit käyttävät erilaisia menetelmiä, kuten liikuntaharjoituksia, manuaalista terapiaa ja fysikaalisia hoitoja, auttaakseen potilaita saavuttamaan paremman terveyden ja toimintakyvyn.

 • Fysioterapeutin tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Koulutus koostuu laajoista ammatillisista opinnoista, joissa yhdistyvät teoriaopetus ja harjoittelu.

 • Fysioterapeutin tutkinnon kesto on 3,5 vuotta ja se koostuu 210 opintopisteestä.

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!