Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Näyttää 1-20 koulutusta 26 tuloksesta
  • = Hakuaika käynnissä
Näyttää 1-20 koulutusta 26 tuloksesta
12

Fysioterapeutiksi opiskelu

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asiantuntija. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Fysioterapeutin tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa ja tutkinnon suorittaminen kestää useimmiten 3,5 vuotta.

Opiskelu tapahtuu osaksi moniammatillisessa ryhmässä, osaksi eriytyvinä oman alan opintoina henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman pohjalta. Fysioterapeuttiopiskelija voi toimia fysioterapeutin sijaisena työsuhteessa, kun opinnoista 2/3 on suoritettu hyväksytysti.

Fysioterapeutin koulutuksessa perehdytään eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyntukemiseen ja sen haittojen ehkäisyyn. Koulutus on erittäin käytännönläheistä ja iso osa siitä on harjoittelua. Fysioterapiakoulutuksen osaamisalueita ovat yleinen, ammatteihin liittyvä osaaminen, sosiaali- ja terveysalan osaaminen ja fysioterapian erityisosaaminen. Erityisosaamisella tarkoitetaan mm. toimintakyvyn analysoinnin ja arvioinnin hallintaa, fysioterapian päätöksentekoprosessin hallintaa, sekä terapian toteuttamista ja soveltamista.

Fysioterapian koulutusohjelmassa toteutetaan työelämälähtöistä koulutusta, joka perustuu työelämän toimeksiantoon. Sen käynnistäjänä on työelämän edustaja, opettaja, opiskelija tai joku muu toimija.

Fysioterapeutin työ

Fysioterapia on yksi julkisen ja yksityisen sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmän osa-alue. Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja käytännönläheistä. Hän toimii yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. 

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä huomioiden niin eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat, kuin vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.

Fysioterapeuteista noin kaksi kolmesta työskentelee yksityisellä sektorilla. Monet toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Noin kolmannes työskentelee kunnissa.

Fysioterapeutti työskentelee sairaiden, loukkaantuneiden ja vammautuneiden parissa julkisella tai yksityisellä sektorilla sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä sekä vanhainkodeissa. Fysioterapeutti voi toimia myös yrittäjänä.

Kansainvälisyys

Monissa oppilaitoksissa fysioterapiaopiskelijoita kannustetaan kansainvälisyyteen. Opiskelujen aikana on mahdollista suorittaa opintoja ja/tai harjoittelujaksoja kotimaan ulkopuolella, joka edesauttaa työllistymistä ulkomailla valmistumisen jälkeen.

Opinnoissa fysioterapiaopiskelijoiden kansainvälisyysosaamista tukevat esimerkiksi kieliopinnot, ulkomaalaisten asiantuntijoiden opetukseen osallistuminen, oman alan kansainvälinen perehdytys ja teemojen käsittely kansainvälisestä näkökulmasta, sekä yhteistyö vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Työllisyystilanne

Suurin osa sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä on kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa, mutta työpaikkoja on myös yksityisissä terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä. Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijötä on tullut lisää kaikille sektoreille, mutta erityisesti yksityiset yritykset työllistävät suhteessa koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset myös perustavat oman yrityksen.

Työllisyystilanne niin fysioterapeuteilla, kuin yleisesti sosiaali- ja terveysalalla on hyvä, työntekijöistä on jopa pulaa. Eroja kuitenkin esiintyy ammatista ja alueesta riippuen. Alalle on tyypillistä myös peräkkäiset, lyhytkestoiset sijaisuudet, joihin vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi.

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman tarvetta lisää henkilöstön ikääntyminen ja eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Lisäksi väestön ikääntyminen lisää terveydenhuoltopalveluiden kysyntää ja työmääriä, minkä vuoksi työntekijöitä tarvitaan lisää.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: suomenfysioterapeutit.fi, ammattinetti.fi, mamk.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!