Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaalialan koulutus

Sosiaalialan ammattilaiset tekevät arvokasta työtä ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon edistämiseksi. Työ sosiaalialalla on käytännönläheistä työtä ihmisten parissa ja heidän etujaan ajaen. Sosiaalialan korkeakoulutukinnon voit suorittaa ammattikorkeakoulussa (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai yliopistossa (sosiaalityöntekijä). Alalle voi suuntautua myös suorittamalla ammatillisen peruskoulutuksen tai sosiaalialan lisä- ja täydennyskoulutusta.

Tutustu sosiaalialan koulutuksiin ja vertaile koulutuksia keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin oppilaitoksiin kustakin esittelystä löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

 
Näyttää 1-49 yhteensä 49 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Sosiaalialan koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kouvola
Tämä koulutus on suunnattu laajasti sosiaalialan tehtävissä toimiville ammattilaisille, sosionomeille ja geronomeille. Koulutuksen avulla vahvistat osaamistasi toimintaympäristöjen tuntemuksessa ja tulevaisuuden...
Sosiaalialan koulutus | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaalialan kehittämisen asiantuntijoita. Koulutus soveltuu kaikille sosiaalialan sektoreille ja tuottaa tutkinnon suorittaneille kelpoisuuden tehtäviin,...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa sosionomikoulutuksen monimuotokoulutuksena. Sosionomi on sosiaalialan asiantuntija, joka tuntee hyvinvointipalvelujen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön ja on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, ohjaamisesta...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Sosionomin koulutus tähtää sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, eli sosionomin tutkinnon, suorittamiseen. Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen asiakaslähtöinen asiantuntija. Sosionomin työssä ihmisen omia...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Sosionomi on sosiaalialan asiantuntija, joka tuntee hyvinvointipalvelujen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön ja on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Sosionomi työskentelee esimerkiksi aikuissosiaalityön, sosiaalisen...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Sosionomikoulutuksesta valmistuu sosionomiksi, joka osaa tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Sosionomikoulutus antaa asiakastyövalmiudet niin varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten,...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
         
(2)
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Seinäjoki
Sosionomin koulutus tähtää sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, eli sosionomin tutkinnon, suorittamiseen. SeAMKissa voit suorittaa sosionomin AMK-tutkinnon monimuotototeutuksena. Tavoitteet työn ohessa opiskelussa...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Lohja
Sosionomikoulutuksessa opit toimimaan esimerkiksi kasvatuksen, kuntoutuksen, syrjäytymisen ehkäisemisen ja toimintakyvyn ylläpitämisen parissa. Koulutuksen ytimen muodostavat ihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen, ihmisten kanssa...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (3)
Sosionomikoulutuksessa opit toimimaan esimerkiksi kasvatuksen, kuntoutuksen, syrjäytymisen ehkäisemisen ja toimintakyvyn ylläpitämisen parissa. Koulutuksen ytimen muodostavat ihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen, ihmisten kanssa...
Masterprogram inom det sociala området | YAMK
Arcada
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Masterprogrammet inom det sociala området ger dig expertis att förändra och utveckla verksamhet, tjänster och handlingsmodeller inom välfärdssektorn. Fokus ligger...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut syventää työelämästä jo saamaansa ammatillista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijasta tulee valitsemansa alan...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(2)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Onko ihmisläheinen työ lähellä sydäntäsi? Sosionomikoulutus Savonia-ammattikorkeakoulussa kestää kolme ja puoli vuotta ja opinnot sisältävät sekä lähiopetusta että itsenäisiä opintojaksoja....
Sosionomikoulutus | diakoniatyö | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (4)
Sosionomi-diakonikoulutus tarjoaa väylän sekä sosionomin tehtäviin että kirkon diakoniatyöhön. Diakista valmistuneella diakonilla on kelpoisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkoihin. Sosionomi-diakonikoulutuksessa keskitytään ihmisen...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Sosionomina edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää. Sosiaaliala tarjoaasinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan....
Sosionomikoulutus | Sosionomi (AMK)
Vaasan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vaasa
Sosionomikoulutuksessa koulutetaan sosiaalialan asiantuntijoita, joiden tehtävänä on vahvistaa ja tukea asiakkaiden sosiaalista turvallisuutta, toimintakykyä ja osallisuutta. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat muun...
Sosionomikoulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Haluatko syventää osaamistasi sosiaali- ja terveysalalla? Tahdotko toimia johtotehtävissä nopeasti muuttivassa työympäristössä ja oppia hallitsemaan muutosta? Opiskele sosionomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto...
Sosionomikoulutus | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (3)
Sosionomikoulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka kesto on 3,5 vuotta. Sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti yksilön ihmisarvo ja ihmisoikeuksien puolustaminen...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ammattikorkeakoulututkinnot
Useita (2)
Sosionomina edistät ihmisten hyvinvointia ja ehkäiset syrjäytymistä tukemalla yksilöiden ja perheiden elämää. Sosiaaliala tarjoaasinulle paikan lähellä ihmistä ja hänen arkeaan....
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskelija voi suorittaa sosionomitutkinnon työn ohessa. Työn ohessa opiskelu tarkoittaa sitä, että opetus järjestetään monimuotoisesti perjantai-iltaisin ja lauantaipäivisin...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Joensuu
Sosionomikoulutuksen aikana opiskelija saa laaja-alaiset perusvalmiudet toimia sosiaalialan ammatillisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Sosionomin osaaminen perustuu...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Karelia-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Sosiaalialan koulutuksen aikana opiskelija saa laaja-alaiset perusvalmiudet toimia sosiaalialan ammatillisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Sosionomin osaaminen...
Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Osallisuuden edistämisen ja sosiaalisen kuntoutuksen koulutus tarjoaa mahdollisuuden laajentaa ja syventää aiemmassa koulutuksessa ja työelämässä hankittua osaamista ja asiantuntemusta. Koulutus...
Sosiaalityö
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Sosiaalityö on professio, oppiala ja yhteiskunnan toimintajärjestelmä, joka koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja käytännön sosiaalityöstä sekä niiden vuorovaikutuksesta. Lapin yliopiston sosiaalityön...
Sosionomikoulutus | kirkon nuorisotyö | päivä- tai monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajan koulutuksessa opiskelija voi suorittaa kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden .  Koulutus antaa mahdollisuuden toimia nuorisotyönohjaajana seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä.  Sosionomi...
Sosionomikoulutus | rikosseuraamusala | päivätoteutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Rikosseuraamusalan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa ammatillisesti päteviä henkilöitä rikosseuraamusalan esimies-, asiantuntija- ja ohjaustehtäviin. Rikosseuraamusalan sosionomin koulutuksen ydinosaamisalueita ovat: rikosseuraamusalan asiakastyö,...
Sosionomikoulutus | kirkon varhaiskasvatus | monimuotototeutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Sosionomi-kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutuksessa voi suorittaa kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuden. Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena. Valmistuneella opiskelijalla on valmiudet toimia varhaiskasvatuksen ohjaajana (lapsityönohjaaja) seurakunnissa....
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | Digital Health | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Oletko kiinnostunut digitalisaation tuomista muutoksista sosiaali- ja terveysalalle? Tahdotko olla osana sote-uudistuksen onnistunutta toteuttamista työpaikallasi? Opiskele Sosiaali- ja terveysalan ylempi...
Päihdetyön ammattitutkinto
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Tampere
Päihdetyön ammattitutkintoon valmistava koulutus on suunnattu aikuisille, jotka työskentelevät päihde-, mielenterveys-, lapsi- ja nuoriso- tai vanhustyössä ja haluavat täydentää päihdetyön...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus (90-120 op)
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulun 90-120 opintopisteen sosionomikoulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo suorittaneet artenomin (AMK), ohjaustoiminnan, yhteisöpedagogin (AMK), kuntoutuksenohjaajan (AMK) tai...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Sosionomikoulutuksesta valmistuu 3,5 vuodessa sosionomeja (AMK). Sosionomi on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka työskentelee vaativissa sosiaalihuollon asiantuntija- ja ohjaustehtävissä. Sosionomin...
Sosionomikoulutus | monimuotototeutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Ylivieska
Sosionomit tukevat ihmisen hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Hyvä sosionomi pitää ihmisläheisestä työstä, uskaltaa ottaa vastuuta ja on oma-alotteinen. Sosiaalialalla...
Sosionomikoulutus | päivätoteutus
Savonia-ammattikorkeakoulu
         
(6)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Iisalmi
Opiskele sosiaali- ja terveysalaa Savonia-ammatikorkeakoulussa Iisalmessa ja valmistu sosionomiksi. Sosionomikoulutus on laajudeltaan 210 opintopistettä –  opiskelu vie noin kolme ja...
Kliinisen asiantuntijan koulutus | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Kliinisen  asiantuntijan YAMK-koulutus antaa opiskelijalle mahdollisuuden valmistua tutkintonimikkeillä Bioanalyytikko (ylempi AMK) tai Röntgenhoitaja (ylempi AMK). Näissä koulutuksissa opiskelija pääsee syventämään...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntijana ja johtamistehtävissä. Koulutuksen aikana saat valmiuksia ottaa vastuuta työyhteisöjen johtamisesta sekä kehität...
Liiketalouden koulutus | Digital Health | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Oletko kiinnostunut digitalisaation tuomista muutoksista sosiaali- ja terveysalalle? Tahdotko olla osana sote-uudistuksen onnistunutta toteuttamista monialaisissa projekteissa? Opiskele liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto...
Päihdetyön ammattitutkinto
Omnia Koulutus
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Päihdetyön ammattitutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstön täydennyskoulutukseksi vastaamaan päihdetyön osaamistarpeeseen alalla.  Tutkintoa suorittamaan voi hakeutua myös ilman alan...
Päihdetyön ammattitutkinto
Stadin aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Päihdetyön ammattitutkinto antaa vankan pohjan toimia päihdetyön ammattilaisena erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutus sopii henkilöille, joilla on perustiedot ja taidot sekä kokemusta...
Päihdetyön ammattitutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Päihdetyön osaamista tarvitaan muun muassa kotihoidossa, mielenterveystyössä, nuorisotyössä, lastensuojelussa, diakoniatyössä, kansalaisjärjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa, päivä-toimintakeskuksissa, polikliinisissa yksiköissä, terveyskeskuksissa,asumispalveluissa, päihdehuollon kuntoutusyksiköissä ja...
Asioimistulkin ammattitutkinto
Amiedu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Asioimistulkin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia toimia asioimistulkin ammatissa. Koulutuksen aikana saat valmiudet asioimistulkin ammattitutkinnon suorittamiseen. Asioimistulkin...
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutuksessa opiskelija perehtyy eri tavoin syrjäytymisuhan alaisuudessa elävien henkilöiden terveydenedistämisen erityiskysymyksiin. Koulutuksessa perehdytään erityisesti...
Päihdetyön ammattitutkinto
Raudaskylän Kristillinen Opisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Ylivieska
Päihdetyön ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija työskentelyyn erilaisissa päihdetyön toimintaympäristöissä. Päihdetyön koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla on perustiedot...
Päihdetyön ammattitutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia päihdetyön osaamista vaativiin tehtäviin. Päihdetyön osaamista tarvitaan mm.  kotihoidossa  mielenterveystyössä  nuoriso- ja lastensuojelutyössä  diakoniatyössä  hoito-...
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Salon seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Salo
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kehitysvamma-alan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja syvennät ammattiosaamistasi. Koulutuksessa saat myös uusia toimintamalleja työn tekemiseen...
Päihdetyön ammattitutkinto
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Kokkola
Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana moniammatillisessa työympäristössä ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Näyttötutkintoon valmistavat koulutus on mahdollista suorittaa pääosin...
Päihdetyön ammattitutkinto
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Kuopio
Päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut tekee töitä sosiaali- ja terveysalalla. Päihdealalla työskentely on vastuullista – työn tavoite on ennakoida, ennaltaehkäistä ja hoitaa päihderiippuvaisia...
Utbildning till socionom
Arcada
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Socionomen ser människan ur flera olika perspektiv, kan beakta förändringar i samhället och nya behov som uppstår. Arcadas socionomer bekantar...
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille
Salon seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Salo
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto on sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään tai työskentelet mm. varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskoulussa, aamu-...
Degree Programme in Social Services | full-time studies
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
The Degree Programme in Social Services trains students for a variety of tasks in social service field both in Finland and...
Degree Programme in Social Services | full-time studies
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
You will gain the expertise to work in a variety of professional social services environments and wider society and be...
 • = Videoesittely
Näyttää 1-49 yhteensä 49 tulosta
 

Sosiaaliala

Sosiaalialan ammattilaiset ovat mukana puolustamassa heikommassa asemassa olevia, edistämässä ihmisten perusoikeuksien toteutumista ja ehkäisemässä syrjäytymistä. Sosiaalialan ammatissa työskentelevillä on mahdollisuus työskennellä monella eri alalla ja opiskelijoiden sijoittumisprosentti työelämään on korkea. Monella sosiaalialalla toimivissa organisaatioissa on pula koulututetusta työvoimasta.

Sosiaalialan koulutus

Sosiaalialan ammatteihin valmistutaan tyypillisimmin suorittamalla sosiaalialan korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava sosiaali- ja terveysalan perustutkinto valmistaa alan työtehtäviin.

Yliopistossa voit suorittaa yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, jotka valmistavat sosiaalityöntekijän ammattiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin sosiaali- ja terveysalalla. Kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon suorittaminen kestää noin viisi vuotta.

Ammattikorkeakoulussa voit suorittaa sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon, josta valmistuu sosionomeja, geronomeja tai kuntoutuksen ohjaajia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää noin kolme ja puoli vuotta. Opinnoissa voit erikoistua muun muassa varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön, lastensuojeluun, mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön, monikulttuuriseen työhön, vanhustyöhön, vammaistyöhön tai kuntoutukseen. Ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Ammatteja sosiaalialalla

Sosiaalialan ammattilaiset työskentelevät monipuolisissa työtehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Sosiaalialan ammattilaiset voivat työskennellä muun muassa sosiaalitoimistoissa, vanhustyössä, lastenkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa, kehitysvammaisten palvelulaitoksissa, perheneuvoloissa, päihdehuollossa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Ammatissa tärkeää on eettinen toiminta ja sosiaalialan työntekijöitä sitovien lakien, asetusten, ohjeiden ja yleisen ammattietiikan noudattaminen.

Esimerkkejä sosiaalialan ammattilaisten ammattinimikkeistä ja työtehtävistä ovat muun muassa:

 • sosiaalityöntekijä
 • johtava sosiaalityöntekijä
 • koulukuraattori
 • sosiaaliterapeutti
 • sosiaaliasiamies
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • vanhustyöntekijä
 • päihdetyöntekijä
 • A-klinikan johtaja
 • sosiaalisihteeri
 • projektityöntekijä.

Palaa sivun alkuun


Lähteet: Talentia.fi, Opintoluotsi.fi