Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Viestintä

Tavoite

Viestinnän (ent. puheviestinnän) opinnoissa tarkastellaan ihmisten viestintäkäyttäytymistä ja syvennytään vuorovaikutuksen monenlaisiin ilmiöihin. Rakentava vuorovaikutus ja toimivat vuorovaikutussuhteet ovat kaiken inhimillisen yhteistyön perusta.

Viestinnän kandidaattiohjelmassa

 • opit tarkastelemaan sitä, miten ihmiset havaitsevat, vastaanottavat ja tulkitsevat viestintää
 • tunnet nonverbaalisen viestinnän erityispiirteitä
 • ymmärrät kuinka yksilöiden, ryhmien, tiimien tai yhteisöjen vuorovaikutusta voidaan analysoida, selittää ja ennustaa
 • osaat tarkastella kasvokkais- ja teknologiavälitteistä vuorovaikutusta ja arvioida sen merkitystä työelämässä
 • tiedät vuorovaikutussuhteiden syntymisen ja kehittymisen lainalaisuuksia
 • osaat tarkastella työelämän viestintää ja vuorovaikutusta
 • ymmärrät monikulttuurisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä ja saat valmiuksia toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
 • perehdyt siihen, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita.

Viestinnän maisteriohjelmassa

 • syvennät ymmärrystäsi erilaisista työelämän vuovaikutussuhteista ja niihin liittyvistä haasteita ja mahdollisuuksista
 • ymmärrät johtamisviestintää ja johtajan ja alaisten välistä vuorovaikutusta
 • syvennät tiimien ja ryhmien vuorovaikutukseen liittyvää osaamistasi
 • ymmärrät työyhteisön vuorovaikutusteknologiaan ja sosiaaliseen mediaan liittyviä kysymyksiä
 • syvennyt työyhteisön viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseen sekä vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiin
 • opit ratkaisemaan työelämän vuorovaikutuseettisiä kysymyksiä
 • perehdyt vuorovaikutuskoulutuksen suunnitteluun
 • osaat soveltaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistasi viestinnän alan työtehtävissä.

Viestinnässä koulutetaan laaja-alaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita.

Koulutuksen sisältö

Viestinnässä tarkastellaan ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Ala kattaa sekä kasvokkaisviestinnän että viestintäteknologian välityksellä tapahtuvan kanssakäymisen. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää vuorovaikutuskäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa kasvokkais- ja verkkoviestinnässä.

Erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä. Viestinnässä opiskellaan ja tutkitaan työelämän vuorovaikutussuhteita, tiimejä, ryhmiä ja verkostoja, yhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä, vaikuttamista ja argumentointia, vuorovaikutusosaamista sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä.

Viestinnän kandidaattiohjelman opinnot koostuvat viestinnän ja journalistiikan yhteisistä perusopinnoista ja viestinnän aineopinnoista. Lisäksi ohjelmaasi kuuluu vapaasti valittavia opintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yleisopintoja.

Viestinnän maisteriohjelman opinnot koostuvat viestinnän syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Vapaasti valittavat opintosi voit valita Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana.

Viestinnän opiskelu koostuu monipuolisista vuorovaikutteisista työtavoista: ryhmä- ja projektitöistä, interaktiivisista luennoista, harjoituksista, seminaareista, esseistä, erilaisista analysointi- ja oppimistehtävistä sekä kirjatenteistä. Suurin osa opiskelusta vaatii läsnäoloa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Viestintä ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.