Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kemia (kemisti tai kemian aineenopettaja)

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Kemia (kemisti tai kemian aineenopettaja)

Tavoite

Kemia on tieteenala, jossa selvitetään aineiden rakenteita ja ominaisuuksia kokeellisesti ja teoreettisesti. Kemian alan koulutuksessa opit ymmärtämään kemian ilmiöitä ja maailmaa, sekä edistämään ihmisen ja elinympäristön hyvinvointia kemian tutkimuksen avulla.

Opintojen alussa (kandidaattiohjelma) opiskelet laajasti kemian perusteita ja saat edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja tiedonhankintaan sekä valmiudet tieteelliseen ajatteluun, raportointiin ja työtapoihin. Maisterivaiheessa valitset erikoistumisalasi kemian laitoksen opetuksen ja tutkimuksen vahvuusaloista (rakenne- ja synteesikemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia, spektroskopia ja laskennallinen kemia sekä kemian opetus).  

Tavoitteena on, että valmistuessasi maisteriksi olet oman erikoistumisalasi asiantuntija, tunnet muut kemian osa-alueet ja osaat soveltaa kemiallista tietämystäsi kemiallisten ja tieteellisten ongelmien käsittelyssä ja ratkaisussa. Tunnet alasi keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaat soveltaa niitä, tunnet analyysilaitteiden periaatteet, kykenet itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja asiantuntijatyöhön. Valmistuttuasi voit esimerkiksi toimia asiantuntija-, tutkimus-, myynti- tai tuotekehitystehtävissä tai suuntautua jatko-opintoihin tähtäimenä tohtorin tutkinto. Voit myös valita erikoistumisalaksesi kemian opettajakoulutuksen, jolloin valmistut kemian opetuksen, opiskelun ja oppimisen asiantuntijaksi.

Koulutuksen sisältö

Kandidaattiopinnoissa opiskelet laaja-alaisesti kemian perusteet: opit kemian peruskäsitteitä, alkuaineiden ja molekyylien ominaisuuksia, termodynamiikan perusteita, yhdisteiden nimeämistä, luokittelemista ja reaktioita. Maisterivaiheessa perehdyt syvällisemmin valitsemaasi kemian alaan. Opinnot koostuvat luennoista, harjoitustöistä, itsenäisestä opiskelusta, tenteistä ja laboratoriotöistä. Opintoja tehdään pääosin itsenäisesti, mutta myös ryhmätöinä. Osan opinnoista voi tehdä joustavasti verkko-opintopohjaisina.

Kemian laitoksen ajanmukaisissa laboratoriotiloissa harjoittelet laboratorio- ja laitetyöskentelyä sekä kokeellisia menetelmiä, jotka ovat tärkeä osa kemistin ammattitaitoa. Kemian lisäksi opiskelet vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia, esimerkiksi biotieteitä, fysiikkaa, matematiikkaa, tietotekniikkaa, tilastotiedettä tai taloustieteitä. 

Aineenopettajat opiskelevat lisäksi aineenopettajien pedagogiset opinnot. Kaikille yhteisiin opintoihin kuuluvat matemaattiset menetelmäkurssit ja kieli- ja viestintäopinnot.

Kemian koulutuksen ja tutkimuksen aihepiirejä ovat muun muassa:

  • Alkuaineiden ja metallikompleksien kemia
  • Epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteisen valmistus, rakenteet ja ominaisuudet
  • Kemialliset analyysimenetelmät
  • Molekyylien ja materiaalien mallinnus ja spektroskopia
  • Molekyylien väliset vuorovaikutukset ja niiden hyödyntäminen sovelluksissa
  • Biomassan jalostus ja kemiallinen koostumus
  • Kemian opettamisen teoriat ja käsitteet (aineenopettajat)

Opintojen alussa teet opinto-ohjaajasi kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kandidaatintutkintoa varten. HOPSissa suunnittelet mitä kursseja opintoihisi haluat sisällyttää, opintojesi aikataulutuksen ja mitä muita opintokokonaisuuksia opiskelet kemian lisäksi. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhteydessä kannattaa pohtia, millaiset työtehtävät sinua tulevaisuudessa kiinnostavat ja millaisia opintoja ne voisivat edellyttää. HOPS ei ole sitova suunnitelma opintoihisi sisältyvistä kursseista, vaan päivität sitä opintojen aikana sitä mukaa, kun suunnitelmat tarkentuvat. Maisterivaiheen opintoja varten tehdään erillinen HOPS.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Kemia (kemisti tai kemian aineenopettaja) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.