Kandi- ja maisteriohjelmat

Kemia (kemisti tai kemian aineenopettaja)

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kemia (kemisti tai kemian aineenopettaja)

Kandidaattiopinnoissa opiskelet laaja-alaisesti kemian perusteet: opit kemian peruskäsitteitä, alkuaineiden ja molekyylien ominaisuuksia, termodynamiikan perusteita, yhdisteiden nimeämistä, luokittelemista ja reaktioita sekä laboratoriotyöskentelyn perusteet. Opintoihin kuuluu myös matemaattisia opintoja sekä viestintä- ja kieliopintoja. Kemian lisäksi opiskelet vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia, esimerkiksi bio- ja ympäristötieteitä, fysiikkaa, matematiikkaa, tietotekniikkaa, tilastotiedettä tai taloustieteitä. Lisäävapaasti valittavista opintokokonaisuuksista.

Opinnot koostuvat luennoista, harjoitustöistä, itsenäisestä opiskelusta, tenteistä ja laboratoriotöistä. Opintoja tehdään pääosin itsenäisesti, mutta myös ryhmätöinä. Osan opinnoista voi tehdä joustavasti verkko-opintopohjaisina. Kemian laitoksen ajanmukaisissa laboratoriotiloissa harjoittelet laboratorio- ja laitetyöskentelyä sekä kokeellisia menetelmiä, jotka ovat tärkeä osa kemistin ammattitaitoa.

Opintojen aikana on mahdollista hakea myös nanotieteiden tai aineenopettajan opintosuuntaan. Pääpiirteissään kemian opinnot ovat kaikissa näissä opintosuunnissa samat. Nanotieteidenopintosuunnassa opiskelet kemian, fysiikan ja bio- ja ympäristötieteiden opintoja sekä niitä yhdistäviä monitieteisiä nanotieteiden kursseja. Laaja-alaisuus mahdollistaa poikkitieteelliset jatko-opinnot maisterivaiheessa.

Aineenopettajanopintosuunnassa opiskelet kemian lisäksi opettajille suunnattuja kursseja. Valinnaisiksi opintokokonaisuuksiksi suositellaan aineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa, kuten fysiikkaa, matematiikkaa, tietotekniikkaa, biologiaa, tai vaikka musiikkia, psykologiaa ja terveystietoa. Pedagogiset opinnot suoritetaan opettajankoulutuslaitoksessa ja laitoksen opekursseilla. Käytännön opetuskokemusta saat opetusharjoittelussa yliopiston Normaalikoulussa tai muissa kouluissa kokeneiden opettajien ohjauksessa. Opintojasi täydentämällä voit suorittaa kemian aineenopettajan tutkinnon ohella myös kemistin tutkinnon. Täydentäminen mahdollistaa monipuolisen työuran, sillä opettajan pedagogisia opintoja arvostavat myös teollisuuden työnantajat.

Maisterivaiheessa perehdyt syvällisemmin valitsemaasi kemian alaan: voit painottaa opintojasi kemian laitoksen opetuksen ja tutkimuksen vahvuusalojen suuntaan. Opinnäyte eli pro gradu -tutkielma tehdään laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella, teollisuudessa tai yrityksessä. Kemian koulutuksen ja tutkimuksen aihepiirejä ovat muun muassa:

 • Alkuaineiden ja metallikompleksien kemia
 • Epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteisen valmistus, rakenteet ja ominaisuudet
 • Kemialliset analyysimenetelmät ja kiertotalous
 • Molekyylien ja materiaalien mallinnus, simulointi ja spektroskopia
 • Molekyylien väliset vuorovaikutukset ja niiden hyödyntäminen sovelluksissa
 • Biomassan jalostus ja metallien talteenotto
 • Kemian opettamisen teoriat ja käsitteet (aineenopettajat)
 • Kemiallinen nanotiede.

Opintojen alussa teet opinto-ohjaajasi kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kandidaatintutkintoa varten. HOPSissa suunnittelet, mitä kursseja opintoihisi haluat sisällyttää, opintojesi aikataulutuksen ja mitä muita opintokokonaisuuksia opiskelet kemian lisäksi. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhteydessä kannattaa pohtia, millaiset työtehtävät sinua tulevaisuudessa kiinnostavat ja millaisia opintoja ne voisivat edellyttää. HOPS ei ole sitova suunnitelma opintoihisi sisältyvistä kursseista, vaan päivität sitä opintojen aikana sitä mukaa, kun suunnitelmat tarkentuvat. Maisterivaiheen opintoja varten tehdään erillinen HOPS opintojesi painotuksen mukaisesti.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Jyväskylä
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu