Sivuston käyttötapa: Mobiili

Luonnontieteet

Luonnontieteisiin voidaan lukea biologian, fysiikan, kemian ja biotekniikan alat. Voit opiskella alaa ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Kaikissa yliopistoissa on useita luonnontieteiden aloja ja aineryhmiä sekä yksittäisiä oppiaineita. Yhdessä ne tarjoavat varsin monipuolista ja kansainvälisesti korkeatasoista luonnontieteellisen alan koulutusta.

 
Näyttää 1-49 yhteensä 49 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Matemaattis-luonnontieteiden linja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Onko tavoitteenasi tekniikan opinnot ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, mutta matematiikkaa ja fysiikkaa olisi hyvä osata paremmin? Matemaattis-luonnontieteellisellä linjalla voit opiskella lukion...
Luonnontiedelinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän opiston luonnontiedelinja on tarkoitettu kaikille teknillistieteellisiin, luonnontieteellisiin sekä lääketieteellisiin jatko-opintoihin aikoville sekä jokaiselle, joka haluaa harjoitella matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Luonnontiedelinja...
Luonnontieteiden ja lääketieteen linja | Natur och medicin
Västra Nylands folkhögskola
Kansanopistot
Karjaa
Luonnontieteet ja lääketiede -opinto-ohjelma on suunnattu sinulle, joka haluat opiskella lääketiedettä tai luonnontieteitä, tai tähtäät jatko-opintoihin teknillisessä korkeakoulussa. Opintovuoden aikana...
Biologian ja luonnontieteiden linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Haluatko yliopistoon opiskelemaan biotieteitä, ravitsemustieteitä tai luonnontieteitä vai kenties farmaseutiksi tai proviisoriksi? Alkio-opiston biologian ja luonnontieteiden linja antaa valmiuksia korkeakoulujen...
Biologia
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Käytössäsi ovat modernit molekyylibiologian laboratoriot, maastotyömenetelmät ja...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Kuopio
Laboratorioalan perustutkinnon suorittaneena laboranttina työskentelet laadunvalvonta-, tuotekehitys- sekä tutkimusprojekteissa. Tutkit muun muassa erilaisia ympäristö- ja laboratorionäytteitä, jotka ovat peräisin kasvi-,...
Maantiede
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat monipuolisen luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkinnon...
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttamasta bio- ja elintarviketekniikan koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka voivat  toimia asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä elintarvike- ja ympäristöbiotekniikan alalla. Hämeen...
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus on pääasiassa insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan...
Tekniikan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Tekniikan koulutus on pääasiassa insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus. Tutkinnon tavoitteena on vahvistaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia asiantuntija- esimies- ja johtotehtäviin suunnittelu-, tuotanto-...
Master's Programme in Life Science Technologies
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme in Life Science Technologies is a multidisciplinary programme that focuses on important aspects of current biomedical research, covering...
Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaista osaamista prosessitekniikan alalta. Kemiantekniikan insinööri voi hakeutua hyvinkin erilaisiin työtehtäviin valmistumisen jälkeen. Työpaikka voi...
Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tuotteistamista. Koulutus valmistaa opiskelijoita uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja tuotteistukseen. Opinnot kohdentuvat erityisesti maatalous-,...
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Kiinnostaako sinua luonnontieteet ja tiedon soveltaminen niin laboratoriossa kuin teollisessa tuotannossa? Aalto-yliopiston biotuotetekniikan, kemian tekniikan ja materiaalitekniikan alempi yliopisto-opetus yhdistyy uudeksi...
Matematiikka ja fysiikka
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Matematiikka ja fysiikka, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)Matematiikan ja fysiikan...
Biokemia
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat ammatillisen kielitaidon ja erinomaiset kansainväliset verkostot...
Tietojenkäsittelyn koulutus | tradenomi | päivätoteutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Tietojenkäsittelyn koulutus kouluttaa osaajia tietojärjestelmien kehittämis-, suunnittelu-, ohjelmointi- ja ylläpitotehtäviin sekä alan markkinointi- ja koulutustehtäviin. Opiskelijat suuntautuvat ensimmäisen lukukauden jälkeen...
Geotieteet
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Geotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat laaja-alaisen käsityksen maapallon prosesseista ja geologisista luonnonvaroista  ...
Kemia
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Kemia, Kemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Voit sisällyttää tutkintoon laajasti teknillisiä ja luonnontieteellisiä...
Luonnontuotealan ammattitutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Luonnontuotealan ammattitutkinto käsittää luonnonmarjoihin, -sieniin ja yrtteihin sekä muihin, vähän erikoisimpiinkin luonnonkeruutuotteisiin liittyvän toiminnan tunnistamisesta ja talteen ottamisesta jatkojalostukseen. Luonnontuoteala...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Stadin ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Helsinki
Laborantti työskentelee laadunvalvonnan, tuotantoprosessien seurannan, tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä sekä seurataan teollisuuden...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Omnia Koulutus
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Laborantti analysoi muun muassa elintarvikkeita, lääkkeitä, maaleja, kosmetiikkaa ja ympäristönäytteitä. Työ liittyy laadunvalvontaan, tuotekehitykseen tai tutkimukseen. Laborantti joutuu jatkuvasti kehittämään...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Omnia Koulutus
Ammatilliset oppilaitokset
Espoo
Laboratorioalan työtehtävät sisältävät laadunvalvontaa, tuotantoprosessien seurantaa, tutkimusta ja tuotekehitystä. Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä sekä seurataan teollisuuden...
Biologian valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Biologiaa voi opiskella Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Joensuun yliopistoissa. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat mm. opettajan linja, eläin- ja kasvifysiologia, perinnöllisyystiede, mikrobiologia...
Maantieteen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Joensuun ja Oulun yliopistojen matemaattis-luonnontieteellisessä tai luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 300 opintopistettä. Opiskelija...
Matemaattisten aineiden opettaja
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Matemaattisten aineiden opettaja, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)Matemaattisten aineiden opettajan...
Maanmittausalan perustutkinto | kartoittaja
Stadin ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Helsinki
Kartoittaja on maastomittauksen ja karttojen valmistuksen monipuolinen ammattilainen. Hän kartoittaa maastoa ja pitää mittaustulosten avulla karttoja ajan tasalla. Kartoittajan tulee olla...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Kokkola
Laborantin tehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen sekä teollisuuden analyyseihin. Laboratoriotyössä opit tekemään kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä erilaisista...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Oulun seudun ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Oulu
Laborantti tekee kemiallisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä paperi- ja kemianteollisuudessa, ympäristö- ja elintarvikelaboratorioissa sekä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioissa. Laboratorioalan perustukinnossa...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Stadin aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä sekä seurataan tuotteiden, elintarvikkeiden ja ympäristön laatua ja turvallisuutta. Stadin aikuisopisto tarjoaa...
Laboratorioalan perustutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Laborantti työskentelee kemiallisten, fysikaalisten, biokemiallisten, mikrobiologisten ja aistinvaraisten määrityksien suorittamisen parissa. Työnkuvaan kuuluu kemikaalien hankkiminen, yhdisteiden valmistus sekä materiaalien, menetelmien...
Maanmittausalan perustutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Maanmittaustekniikan osaamisala Maanmittausalan perustutkinnosta valmistunut kartoittaja työskentelee sekä maastossa että toimistossa. Hän tekee erilaisia maastomittauksia, maaperätutkimuksia ja karttatietokantoja sekä valmistelee...
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Tutkimusryhmäopinnot on tradenomeille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus, joka antaa edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmäopintojen osaamisalueet painottuvat ICT-alaan, kemiantekniikkaan...
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Tutkimusryhmäopinnot on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus, joka antaa edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmäopintojen osaamisalueet painottuvat ICT-alaan, kemiantekniikkaan...
Informaatioverkostot
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Informaatioverkostojen koulutusohjelmassa tavoitteena on oppia ymmärtämään tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia sekä lisäksi oppia suunnittelemaan ja kaupallistamaan uusia tuotteita...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Ammatilliset oppilaitokset
Tampere
Laborantit tutkivat ja kehittävät monia arkipäivän tuotteita. Heidän työnsä ansiosta meillä on esimerkiksi puhdasta vettä, ympäristöystävällisiä pesuaineita ja turvallisia elintarvikkeita....
Matematiikkalinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän opiston Matematiikkalinja tarjoaa opiskeluvaihtoehdon matemaattisista aineista kiinnostuneille peruskoulunsa päättäneille nuorille. Monipuolisiin opintoihin yhdistyy työharjoittelu teknologian parissa. Linja antaa mahdollisuuden...
Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot luovat pohjan teknologisille sovelluksille ja avaavat ovia monenlaisiin työtehtäviin yrityselämässä, tieteessä ja tutkimuksessa. Teknillisen fysiikan...
Abikurssi matematiikka
Uplus Yksityisopetus
Valmennuskurssit
Useita paikkakuntia
Matematiikka on yksi haastavimpia ylioppilaskirjoituksissa suoritettavia aineita. Ulkoa opettelu ei riitä, vaan matematiikan kurssien aihealueet on todella ymmärrettävä tietääkseen, mitä kaavaa...
Abikurssit Matematiikka
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Luksia
Ammatilliset oppilaitokset
Lohja
Luksian laboratorioalan perustutkinnon suorittanut laborantti saa valmiudet työskennellä erilaisissa tutkimuslaitoksissa, esimerkiksi vesi- ja ympäristölaboratorioissa, yliopistojen tutkimuslaboratorioissa, kaupan ja teollisuuden tutkimuslaboratorioissa sekä...
Master's Programme in European Mining, Minerals and Environmental Program
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme is organized in international cooperation between three Europe’s leading universities in Mining and Resource Engineering. The programme builds on...
Protein Science and Biotechnology
Oulun yliopisto | University of Oulu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Oulu
In-depth training in understanding structure-function relationships of proteins and their characterisation Strong focus on practical skills and use of most...
Abikurssit Etäopiskeluna
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Ecology and Population Genetics
Oulun yliopisto | University of Oulu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Oulu
High quality research as a basis for ecology and genetics of endangered species Relevant skills in molecular ecology and bioinformatics...
Geosciences
Oulun yliopisto | University of Oulu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Oulu
High level education covering the whole mine value chain Shared courses in geosciences and engineering, including both theory and practice...
Abikurssit Helsinki
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Helsinki
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Computational and Cognitive Scientist
Eotvos Lorand University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Budapest
Cognitive Science is an interdisciplinary master's programme involving different scientific fields of natural sciences, technological sciences and humanities as well....
Greenwich University
HeiHei! Travel
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lontoo
Lontoossa sijaitseva Greenwich University antaa mahdollisuuden jopa yli 54 eri alan opiskeluun. Lontoon suurin yliopisto tarjoaa oppiaineita muun muassa arkkitehtuurissa,...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-49 yhteensä 49 tulosta
 


Yleistä luonnontieteistä

Luonnontieteilijät tutkivat ympäröivää maailmaamme ja siinä tapahtuvia muutoksia ja ilmiöitä. Luonnontieteisiin voidaan lukea biologian, fysiikan, kemian ja biotekniikan alat. Ammatillisissa oppilaitoksisa ja ammattikorkeakouluissa voit opiskella esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa. Yliopistoisssa bio- ja ympäristötieteitä, biokemiaa, fysikaaliset tieteitä, geologiaa, kemiaa,  maantiedettä,  matemaattiset aineita, tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa. Ne kaikki tutkivat ja pyrkivät selittämään ihmisen ja luonnon toimintaa ja kehitystä. Luonnontieteiden perusta on kokeilussa, teisteissä ja havainnoissa.

Alan vaatimukset

Matematiikan ja luonnontieteiden opiskelu on vaativaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä.

» Lue lisää luonnon tieteiden alann työllisyystilanteesta ja ammateista työelämäosiostamme

Biologia

Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Opiskelijat valitaan tiedekuntiin pääsääntöisesti lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen ja/tai tiedekuntien järjestämien valintakokeiden perusteella suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Biologian osa alueita on useita, joista esimerkkeinä kasvitiede, eläintiede, mikrobiologia ja ympäristöbiologia.

Ekologia

Ekologia on biologian laajimpia osatieteitä. Ekologia on oppi luonnon omasta järjestyksestä, luonnon taloudesta, jossa tutkitaan maapallon eliöiden ja ympäristön välisiä sekä keskinäisiä vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. Ekologia tutkii eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa sekä niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa.

Fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kaikkeutta käsitellen aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä, perusvuorovaikutuksia ja näiden muodostamia kokonaisuuksia. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Fysiikan opintoja parhaiten tukevia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka. Tutkintoon voi varsin vapaasti sisällyttää muidenkin alojen opintoja, kuten kemiaa, ympäristötieteitä, taloustieteitä ja viestintää.

Geotieteet

Geotieteet on yhteisnimitys luonnontieteille, jotka tutkivat maan ja sen ilmakehän rakennetta sekä ilmiöitä. Geotieteiden opiskelussa yhdistyvät fysiikka, matematiikka, kemia ja biologia. Geotieteiden opetuksessa kenttätyöskentelyn osuus on erityisen tärkeää. Ilman tätä on vaikea oppia hahmottamaan geologisia prosesseja tarpeeksi hyvin. Kenttätyöskentelyssä asiat nähdään käytännössä ja havaintoja tehdään käytettävissä olevien metodien avulla.

Kemia

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Aineiden ominaisuuksia on pohdittu jo vuosituhansia, mutta systemaattisesti niitä on tutkittu vasta reilun kahden vuosisadan ajan. Kemia on jakautunut moniin erikoisaloihin, joita ovat esim. analyyttinen kemia, biokemia, laskennallinen kemia, materiaalikemia ja orgaaninen kemia. Maisterin ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon kemia pääaineena voi suorittaa seitsemässä yliopistossa Suomessa.

Tähtitiede

Tähtitiede eli astronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä. Tähtitieteen opiskelu pääaineena tähtää ennen kaikkea tutkijakoulutukseen.

Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena kolmessa yliopistossa, joissa kaikissa voi suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin, maisterin että tohtorin tutkinnon. Tähtitiede on yksi fysikaalisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdoista.

Lisää luonnontieteiden alaan liittyvää sisältöä


» Työelämäosio: luonnontieteet

» Biologian pääsykoe
» Fysiikan ja kemian pääsykoe


» Kysy ja keskustele