Sivuston käyttötapa: Mobiili

Luonnontieteet

Luonnontieteisiin voidaan lukea biologian, fysiikan, kemian ja biotekniikan alat. Voit opiskella alaa ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Kaikissa yliopistoissa on useita luonnontieteiden aloja ja aineryhmiä sekä yksittäisiä oppiaineita. Yhdessä ne tarjoavat varsin monipuolista ja kansainvälisesti korkeatasoista luonnontieteellisen alan koulutusta.

Näyttää 1-29 yhteensä 29 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Luonnontiedelinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän opiston luonnontiedelinja on tarkoitettu kaikille t eknillistieteellisiin, luonnontieteellisiin sekä lääketieteellisiin jatko-opintoihin aikoville sekä jokaiselle, joka haluaa harjoitella matemaattis-luonnontieteellisiä aineita....
Luonnontieteiden ja lääketieteen linja | Natur och medicin
Västra Nylands folkhögskola
Kansanopistot
Karjaa
Luonnontieteet ja lääketiede -opinto-ohjelma on suunnattu sinulle, joka haluat opiskella lääketiedettä tai luonnontieteitä, tai tähtäät jatko-opintoihin teknillisessä korkeakoulussa. Opintovuoden aikana...
Biologian ja luonnontieteiden linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Haluatko yliopistoon opiskelemaan biotieteitä, ravitsemustieteitä tai luonnontieteitä vai kenties farmaseutiksi tai proviisoriksi? Alkio-opiston biologian ja luonnontieteiden linja antaa valmiuksia korkeakoulujen...
Teknis-luonnontieteellinen
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Haluatko opiskella sopivan pienessä ryhmässä tavallista vaativammassa ja kunnianhimoisemmassa koulutuksessa? Jos vastasit kyllä, voi teknis-luonnontieteellinen koulutus olla sopiva juuri sinulle!...
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus on pääasiassa insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan...
Tekniikan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Tekniikan koulutus on pääasiassa insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus. Tutkinnon tavoitteena on vahvistaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia asiantuntija- esimies- ja johtotehtäviin suunnittelu-, tuotanto-...
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttamasta bio- ja elintarviketekniikan koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka voivat  toimia asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä elintarvike- ja ympäristöbiotekniikan alalla. Hämeen...
Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaista osaamista prosessitekniikan alalta. Kemiantekniikan insinööri voi hakeutua hyvinkin erilaisiin työtehtäviin valmistumisen jälkeen. Työpaikka voi...
Master's Programme in Life Science Technologies
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme in Life Science Technologies is a multidisciplinary programme that focuses on important aspects of current biomedical research, covering...
Biotekniikka
Tampereen teknillinen yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Tampere
Biotekniikan opiskeluala kuuluu Tampereen teknillisen yliopiston suosituimpiin koulutuksiin. Biotekniikassa yhdistyvät biologia, luonnontieteet ja tekniikka. Biotekniikan opinnoissa voit syventyä teolliseen biotekniikkaan,...
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Kiinnostaako sinua luonnontieteet ja tiedon soveltaminen niin laboratoriossa kuin teollisessa tuotannossa? Aalto-yliopiston biotuotetekniikan, kemian tekniikan ja materiaalitekniikan alempi yliopisto-opetus yhdistyy uudeksi...
Tietojenkäsittelyn koulutus | tradenomi | päivätoteutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
         
(1)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Tietojenkäsittelyn koulutus kouluttaa osaajia tietojärjestelmien kehittämis-, suunnittelu-, ohjelmointi- ja ylläpitotehtäviin sekä alan markkinointi- ja koulutustehtäviin. Opiskelijat suuntautuvat ensimmäisen lukukauden jälkeen...
Biologian valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Biologiaa voi opiskella Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Joensuun yliopistoissa. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat mm. opettajan linja, eläin- ja kasvifysiologia, perinnöllisyystiede, mikrobiologia...
Luonnontuotealan ammattitutkinto
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Luonnontuotealan ammattitutkinto käsittää luonnonmarjoihin, -sieniin ja yrtteihin sekä muihin, vähän erikoisimpiinkin luonnonkeruutuotteisiin liittyvän toiminnan tunnistamisesta ja talteen ottamisesta jatkojalostukseen. Luonnontuoteala...
MSc in Professional Science
The Open University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Verkko- tai etäopiskelu
The MSc in Professional Science is an innovative masters degree course designed to allow you to pursue advanced training in...
MSc in Medicinal Chemistry
The Open University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Verkko- tai etäopiskelu
This postgraduate degree course enables you to study aspects of medicinal chemistry that explore the links between disease, mechanisms of...
MSc in Science
The Open University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Verkko- tai etäopiskelu
This MSc course offers an opportunity to examine some of contemporary science's most pressing issues and to develop a wide...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Oulun seudun ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Oulu
Laborantti tekee kemiallisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä paperi- ja kemianteollisuudessa, ympäristö- ja elintarvikelaboratorioissa sekä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioissa. Laboratorioalan perustukinnossa...
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Tutkimusryhmäopinnot on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus, joka antaa edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmäopintojen osaamisalueet painottuvat ICT-alaan, kemiantekniikkaan...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Ammatilliset oppilaitokset
Kokkola
Laboratorioalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkintokoulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (35...
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Tutkimusryhmäopinnot on tradenomeille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus, joka antaa edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmäopintojen osaamisalueet painottuvat ICT-alaan, kemiantekniikkaan...
Abikurssit Matematiikka
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Master's Programme in European Mining, Minerals and Environmental Program
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme is organized in international cooperation between three Europe’s leading universities in Mining and Resource Engineering. The programme builds on...
Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Master's programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) offers advanced education in the field of sustainable energy...
Informaatioverkostot
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Informaatioverkostojen koulutusohjelmassa tavoitteena on oppia ymmärtämään tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia sekä lisäksi oppia suunnittelemaan ja kaupallistamaan uusia tuotteita...
Abikurssit Helsinki
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Helsinki
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Abikurssit Etäopiskeluna
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Master´s Degree Programme in Bioengineering
Tampereen teknillinen yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tampere
Master´s Degree Programme in Bioengineering provides students with an international learning environment where content is strongly based on natural sciences and bioengineering. The...
Master's Programme in Information Networks
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Trans-disciplinary master’s programme combines the fields of social sciences, advanced digital technologies and business. The programme prepares students to act...
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-29 yhteensä 29 tulosta
 


Yleistä luonnontieteistä

Luonnontieteilijät tutkivat ympäröivää maailmaamme ja siinä tapahtuvia muutoksia ja ilmiöitä. Luonnontieteisiin voidaan lukea biologian, fysiikan, kemian ja biotekniikan alat. Ammatillisissa oppilaitoksisa ja ammattikorkeakouluissa voit opiskella esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa. Yliopistoisssa bio- ja ympäristötieteitä, biokemiaa, fysikaaliset tieteitä, geologiaa, kemiaa,  maantiedettä,  matemaattiset aineita, tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa. Ne kaikki tutkivat ja pyrkivät selittämään ihmisen ja luonnon toimintaa ja kehitystä. Luonnontieteiden perusta on kokeilussa, teisteissä ja havainnoissa.

Alan vaatimukset

Matematiikan ja luonnontieteiden opiskelu on vaativaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä.

» Lue lisää luonnon tieteiden alann työllisyystilanteesta ja ammateista työelämäosiostamme

Biologia

Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Opiskelijat valitaan tiedekuntiin pääsääntöisesti lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen ja/tai tiedekuntien järjestämien valintakokeiden perusteella suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Biologian osa alueita on useita, joista esimerkkeinä kasvitiede, eläintiede, mikrobiologia ja ympäristöbiologia.

Ekologia

Ekologia on biologian laajimpia osatieteitä. Ekologia on oppi luonnon omasta järjestyksestä, luonnon taloudesta, jossa tutkitaan maapallon eliöiden ja ympäristön välisiä sekä keskinäisiä vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. Ekologia tutkii eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa sekä niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa.

Fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kaikkeutta käsitellen aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä, perusvuorovaikutuksia ja näiden muodostamia kokonaisuuksia. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Fysiikan opintoja parhaiten tukevia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka. Tutkintoon voi varsin vapaasti sisällyttää muidenkin alojen opintoja, kuten kemiaa, ympäristötieteitä, taloustieteitä ja viestintää.

Geotieteet

Geotieteet on yhteisnimitys luonnontieteille, jotka tutkivat maan ja sen ilmakehän rakennetta sekä ilmiöitä. Geotieteiden opiskelussa yhdistyvät fysiikka, matematiikka, kemia ja biologia. Geotieteiden opetuksessa kenttätyöskentelyn osuus on erityisen tärkeää. Ilman tätä on vaikea oppia hahmottamaan geologisia prosesseja tarpeeksi hyvin. Kenttätyöskentelyssä asiat nähdään käytännössä ja havaintoja tehdään käytettävissä olevien metodien avulla.

Kemia

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Aineiden ominaisuuksia on pohdittu jo vuosituhansia, mutta systemaattisesti niitä on tutkittu vasta reilun kahden vuosisadan ajan. Kemia on jakautunut moniin erikoisaloihin, joita ovat esim. analyyttinen kemia, biokemia, laskennallinen kemia, materiaalikemia ja orgaaninen kemia. Maisterin ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon kemia pääaineena voi suorittaa seitsemässä yliopistossa Suomessa.

Tähtitiede

Tähtitiede eli astronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä. Tähtitieteen opiskelu pääaineena tähtää ennen kaikkea tutkijakoulutukseen.

Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena kolmessa yliopistossa, joissa kaikissa voi suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin, maisterin että tohtorin tutkinnon. Tähtitiede on yksi fysikaalisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdoista.

Lisää luonnontieteiden alaan liittyvää sisältöä


» Työelämäosio: luonnontieteet

» Biologian pääsykoe
» Fysiikan ja kemian pääsykoe


» Kysy ja keskustele