🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Luonnontieteet
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 168 tuloksesta
1
2
3
4
...
9
Mainokset

Lisää artikkeleja aiheesta: Luonnontieteet

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Luonnontieteet

Luonnontieteet

Luonnontieteilijät tutkivat ympäröivää maailmaamme ja siinä tapahtuvia muutoksia ja ilmiöitä. Luonnontieteisiin voidaan lukea biologian, ekologian, fysiikan, kemian, geotieteiden, tähtitieteen ja biotekniikan alat. Voit opiskella alaa ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Kaikissa yliopistoissa on useita luonnontieteiden aloja ja aineryhmiä sekä yksittäisiä oppiaineita. Yhdessä ne tarjoavat varsin monipuolista ja kansainvälisesti korkeatasoista luonnontieteellisen alan koulutusta.

Luonnontieteiden koulutus

Ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa voit opiskella esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa. Yliopistoissa bio- ja ympäristötieteitä, biokemiaa, fysikaalisia tieteitä, geologiaa, kemiaa, maantiedettä, matemaattisia aineita, tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa. Ne kaikki tutkivat ja pyrkivät selittämään ihmisen ja luonnon toimintaa ja kehitystä. Luonnontieteiden perusta on kokeilussa, testeissä ja havainnoissa. Luonnontieteiden alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti ja ylempi korkeakoulututkinto filosofian maisteri. Jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatti ja filosofian tohtori.

Biologia

Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Opiskelijat valitaan tiedekuntiin pääsääntöisesti lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen ja/tai tiedekuntien järjestämien valintakokeiden perusteella suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Biologian osa-alueita on useita, joista esimerkkeinä kasvitiede, eläintiede, mikrobiologia ja ympäristöbiologia.

Ekologia

Ekologia on biologian laajimpia osatieteitä. Ekologia on oppi luonnon omasta järjestyksestä, luonnon taloudesta, jossa tutkitaan maapallon eliöiden ja ympäristön välisiä sekä keskinäisiä vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. Ekologia tutkii eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa sekä niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa. Ekologiaa voit opiskella yliopistossa suorittamalla kandidaatin ja maisterin tutkinnon.

Fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kaikkeutta käsitellen aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä, perusvuorovaikutuksia ja näiden muodostamia kokonaisuuksia. Fysiikkaa voit opiskella yliopistossa suorittamalla kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon. Fysiikan opintoja parhaiten tukevia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka. Tutkintoon voi varsin vapaasti sisällyttää muidenkin alojen opintoja, kuten kemiaa, ympäristötieteitä, taloustieteitä ja viestintää.

Geotieteet

Geotieteet on yhteisnimitys luonnontieteille, jotka tutkivat maan ja sen ilmakehän rakennetta sekä ilmiöitä. Muun muassa maantiede ja geologia ovat geotieteitä. Geotieteiden opiskelussa yhdistyvät fysiikka, matematiikka, kemia ja biologia. Geotieteiden opetuksessa kenttätyöskentelyn osuus on erityisen tärkeää. Ilman tätä on vaikea oppia hahmottamaan geologisia prosesseja tarpeeksi hyvin. Kenttätyöskentelyssä asiat nähdään käytännössä ja havaintoja tehdään käytettävissä olevien metodien avulla.

Kemia

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Aineiden ominaisuuksia on pohdittu jo vuosituhansia, mutta systemaattisesti niitä on tutkittu vasta reilun kahden vuosisadan ajan. Kemia on jakautunut moniin erikoisaloihin, joita ovat esim. analyyttinen kemia, biokemia, laskennallinen kemia, materiaalikemia ja orgaaninen kemia. Maisterin ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon kemia pääaineena voi suorittaa seitsemässä yliopistossa Suomessa.

Tähtitiede

Tähtitiede eli astronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä. Tähtitieteen opiskelu pääaineena tähtää ennen kaikkea tutkijakoulutukseen. Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena kolmessa yliopistossa, joissa kaikissa voi suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin, maisterin että tohtorin tutkinnon. Tähtitiede on yksi fysikaalisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdoista.

Luonnontieteiden opiskelijat työelämässä

Luonnontieteilijät toimivat työelämässä monilla tehtäväalueilla yliopistojen, yritysten, valtion, kuntien ja järjestöjen palveluksessa. Luonnontieteellisen asiantuntemuksen ohella tehtävät edellyttävät työpaikan ja toimenkuvan vaatimaa erityisosaamista.

yliopistot

Yliopistoissa toimitaan yleensä tutkimus- ja opetustehtävissä. Tutkimustyössä selvitetää eri menetelmin tutkimusongelmia ja kehitetään ratkaisuja yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Opetustyöhön kuuluu luennointia ja oppilaiden ohjausta.

yritykset

Yrityksissä luonnontieteilijät työllistyvät useille eri tehtäväalueille. Teollisuudessa työ liittyy uusien tuotteiden tuotekehitykseen tai valmistuksessa olevien tuotteiden raaka-aineiden tai lopputuotteiden laadunvalvontaan. Työtehtäviä luonnontieteiden alalla on tarjolla myös esimerkiksi teknologiateollisuudessa, metsä- ja elintarviketeollisuudessa sekä suunnittelu- ja konsulttialalla. 

Valtio

Valtiolla luonnontieteilijät voivat työskennellä tutkimuslaitoksissa, joita ovat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Kunnat

Kunnissa luonnontieteilijät työskentelevät yleensä opettajina peruskouluissa ja lukioissa. Usein he opettavat kahta tai useampaa ainetta, jotka voivat olla esimerkiksi biologia ja maantiede tai fysiikka ja matematiikka. Opettajan viran saaminen edellyttää opettajan pätevyyden hankkimista.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: tyomarkkinatori, opintopolku.fi