Sivuston käyttötapa: Mobiili

Luonnontieteet

Oletko oman elämäsi Albert Einstein?

Nautitko ongelmanratkaisusta ja matemaattisten yhtälöiden ratkomisesta? Oletko kiinnostunut ihmiskehon ja luonnon toiminnasta? Tutustu luonnontieteiden koulutusvaihtoehtoihin!

 
Näyttää 1-47 yhteensä 47 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Luonnontiedelinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän opiston luonnontiedelinja on tarkoitettu kaikille teknillistieteellisiin, luonnontieteellisiin sekä lääketieteellisiin jatko-opintoihin aikoville sekä jokaiselle, joka haluaa harjoitella matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Luonnontiedelinja...
Luonnontieteiden ja lääketieteen linja | Natur och medicin
Västra Nylands folkhögskola
Kansanopistot
Karjaa
Luonnontieteet ja lääketiede -opinto-ohjelma on suunnattu sinulle, joka haluat opiskella lääketiedettä tai luonnontieteitä, tai tähtäät jatko-opintoihin teknillisessä korkeakoulussa. Opintovuoden aikana...
Biologian ja luonnontieteiden linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Haluatko yliopistoon opiskelemaan biotieteitä, ravitsemustieteitä tai luonnontieteitä vai kenties farmaseutiksi tai proviisoriksi? Alkio-opiston biologian ja luonnontieteiden linja antaa valmiuksia korkeakoulujen...
Kemiantekniikan koulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Turku
Kemiantekniikan monimuotokoulutuksen tavoitteena on tuottaa osaajia kemian ja terveysteknologian laitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon. Koulutus yhdistää kemiantekniikkaa ja ICT-alaa...
Siltaopinnot - Amiksesta AMK:hon
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Onko tavoitteenasi tekniikan opinnot ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, mutta matematiikkaa ja fysiikkaa olisi hyvä osata paremmin? Matemaattis-luonnontieteellisellä siltaopintojen linjalla voit opiskella...
Biologia
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Käytössäsi ovat modernit molekyylibiologian laboratoriot, maastotyömenetelmät ja...
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Kemiantekniikan ja bioteknologian koulutus on pääasiassa insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan...
Tekniikan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Tekniikan koulutus on pääasiassa insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus. Tutkinnon tavoitteena on vahvistaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia asiantuntija- esimies- ja johtotehtäviin suunnittelu-, tuotanto-...
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttamasta bio- ja elintarviketekniikan koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka voivat  toimia asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä elintarvike- ja ympäristöbiotekniikan alalla. Hämeen...
Maantiede
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat monipuolisen luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä yhdistävän tutkinnon...
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Kiinnostaako sinua luonnontieteet ja tiedon soveltaminen niin laboratoriossa kuin teollisessa tuotannossa? Aalto-yliopiston biotuotetekniikan, kemian tekniikan ja materiaalitekniikan alempi yliopisto-opetus yhdistyy uudeksi...
Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikan koulutus | insinööri | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaista osaamista prosessitekniikan alalta. Kemiantekniikan insinööri voi hakeutua hyvinkin erilaisiin työtehtäviin valmistumisen jälkeen. Työpaikka voi...
Master's Programme in Life Science Technologies
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Technological innovations have become an essential part of modern healthcare, well-being and bioeconomy. Therefore, both in academic research and industry...
Luonnontiedelinja
Hyvinkään Sveitsin lukio
Lukiot ja erikoislukiot
Hyvinkää
Luonnontieteellinen ajattelu ja osaaminen ovat tärkeässä asemassa tulevaisuuden Suomessa. Hyvinkään Sveitsin lukio on ainut luonnontieteellinen erityislukio pohjoisella Uudellamaalla ja Etelä-Hämeessä....
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Stadin ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Helsinki
Laborantin opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista ja ammattitaitoa täydentävistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Lisäksi tutkintoon sisältyy työssäoppiminen ja opinnäytetyö. Laboranttikoulutuksen...
Matematiikka ja fysiikka
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Matematiikka ja fysiikka, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)Matematiikan ja fysiikan...
Biokemia
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat ammatillisen kielitaidon ja erinomaiset kansainväliset verkostot...
Tietojenkäsittelyn koulutus | tradenomi | päivätoteutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
         
(1)
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kajaani
Tietojenkäsittelyn koulutus kouluttaa osaajia tietojärjestelmien kehittämis-, suunnittelu-, ohjelmointi- ja ylläpitotehtäviin sekä alan markkinointi- ja koulutustehtäviin. Opiskelijat suuntautuvat ensimmäisen lukukauden jälkeen...
Geotieteet
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Geotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat laaja-alaisen käsityksen maapallon prosesseista ja geologisista luonnonvaroista  ...
Maanmittausalan perustutkinto | kartoittaja
Stadin ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Helsinki
Työssään kartoittaja merkitsee maastoon uusien rakennusten, katujen ja teiden sijainnin rakennustyön alkaessa tekee ilmakuvauksiin ja maaperätutkimuksiin liittyviä töitä käyttää nykyaikaisia...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Oulun seudun ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Oulu
Laborantti työskentelee paperi- ja kemianteollisudessa, ympäristö- ja elintarvikelaboratorioissa sekä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioissa. Työtehtäviä ovat kemiallisten, fysikaalisten, biokemiallisten, mikrobiologisten ja...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Stadin aikuisopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Helsinki
Laborantti työskentelee laadunvalvonnan, tuotantoprosessien seurannan, tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. Laboranttien työpaikkoja ovat laboratoriot, jotka toimivat esimerkiksi teollisuuden tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa,...
Kemia
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Kemia, Kemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Voit sisällyttää tutkintoon laajasti teknillisiä ja luonnontieteellisiä...
Biologian valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Biologiaa voi opiskella Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Joensuun yliopistoissa. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat mm. opettajan linja, eläin- ja kasvifysiologia, perinnöllisyystiede, mikrobiologia...
Maantieteen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Joensuun ja Oulun yliopistojen matemaattis-luonnontieteellisessä tai luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 300 opintopistettä. Opiskelija...
Matemaattisten aineiden opettaja
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Matemaattisten aineiden opettaja, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)Matemaattisten aineiden opettajan...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Savon ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Kuopio
Laboranttina luotettavuus ja huolellisuus ovat vahvuuksiasi: oikeat testaus- ja tutkimustulokset edellyttävät tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Välineiden ja laitteiden käsittelyssä myös sorminäppäryydestäsi...
Maanmittausalan perustutkinto | kartoittaja
Riveria
Ammatilliset perustutkinnot
Joensuu
Kartoittajana mittaat ja kartoitat maastoa monenlaisissa ympäristöissä sekä teet karttoja ja maastomalleja eri tarkoituksiin. Työtehtäväsi liittyvät mm. karttojen valmistamiseen, rakentamiseen...
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Tutkimusryhmäopinnot on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus, joka antaa edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmäopintojen osaamisalueet painottuvat ICT-alaan, kemiantekniikkaan...
Tutkimusryhmäopinnot | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Tutkimusryhmäopinnot on tradenomeille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus, joka antaa edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmäopintojen osaamisalueet painottuvat ICT-alaan, kemiantekniikkaan...
Laboratorioalan perustutkinto | laborantti
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Ammatilliset perustutkinnot
Kokkola
Laboratorioalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkintokoulutus koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista...
Prosessiteollisuuden perustutkinto | prosessinhoitaja, kemiantekniikka
Riveria
Ammatilliset perustutkinnot
Lieksa
Prosessinhoitajana tehtäväsi on ohjata ja valvoa prosessia kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa tuotannon käyttötehtävissä. Työhösi kuuluu myös prosessien valvontaa ja ohjaamista sekä...
Informaatioverkostot
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Informaatioverkostojen koulutusohjelmassa tavoitteena on oppia ymmärtämään tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia sekä lisäksi oppia suunnittelemaan ja kaupallistamaan uusia tuotteita...
Abikurssi matematiikka
Uplus Yksityisopetus
Valmennuskurssit
Useita paikkakuntia
Matematiikka on yksi haastavimpia ylioppilaskirjoituksissa suoritettavia aineita. Ulkoa opettelu ei riitä, vaan matematiikan kurssien aihealueet on todella ymmärrettävä tietääkseen, mitä kaavaa...
Abikurssit Matematiikka
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Lyhyen matematiikan abikurssi verkossa
Uplus Yksityisopetus
Valmennuskurssit
Verkko- tai etäopiskelu
Matematiikka on yksi haastavimpia ylioppilaskirjoituksissa suoritettavia aineita. Ulkoa opettelu ei riitä, vaan matematiikan kurssien aihealueet on todella ymmärrettävä tietääkseen, mitä...
Matematiikkalinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän opiston Matematiikkalinja tarjoaa opiskeluvaihtoehdon matemaattisista aineista kiinnostuneille peruskoulunsa päättäneille nuorille. Monipuolisiin opintoihin yhdistyy työharjoittelu teknologian parissa. Linja antaa mahdollisuuden...
Master's Programme in European Mining, Minerals and Environmental Program
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Joint Master EMMEP is a two-year joint degree program offered bya consortium of Europe's leading universities in resource engineering. Until...
Protein Science and Biotechnology
Oulun yliopisto | University of Oulu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Oulu
In-depth training in understanding structure-function relationships of proteins and their characterisation Strong focus on practical skills and use of most...
Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot luovat pohjan teknologisille sovelluksille ja avaavat ovia monenlaisiin työtehtäviin yrityselämässä, tieteessä ja tutkimuksessa. Teknillisen fysiikan...
Abikurssit Helsinki
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Helsinki
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Abikurssit Etäopiskeluna
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Ecology and Population Genetics
Oulun yliopisto | University of Oulu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Oulu
High quality research as a basis for ecology and genetics of endangered species Relevant skills in molecular ecology and bioinformatics...
Geosciences
Oulun yliopisto | University of Oulu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Oulu
High level education covering the whole mine value chain Shared courses in geosciences and engineering, including both theory and practice...
Master's Programme in Engineering Physics
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Studies in Engineering Physics create a basis for the technological applications of physics and open the doors for different careers...
Naturvetenskaper
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt...
Computational and Cognitive Scientist
Eotvos Lorand University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Budapest
Cognitive Science is an interdisciplinary master's programme involving different scientific fields of natural sciences, technological sciences and humanities as well....
  • = Haastattelu
  • = Videoesittely
  • = Yo-pohjaiset koulutukset
Näyttää 1-47 yhteensä 47 tulosta
 

Luonnontieteet

Luonnontieteilijät tutkivat ympäröivää maailmaamme ja siinä tapahtuvia muutoksia ja ilmiöitä. Luonnontieteisiin voidaan lukea biologian, fysiikan, kemian, geotieteiden, tähtitieteen ja biotekniikan alat. Voit opiskella alaa ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Kaikissa yliopistoissa on useita luonnontieteiden aloja ja aineryhmiä sekä yksittäisiä oppiaineita. Yhdessä ne tarjoavat varsin monipuolista ja kansainvälisesti korkeatasoista luonnontieteellisen alan koulutusta.

Luonnontieteiden koulutus

Ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa voit opiskella esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa. Yliopistoisssa bio- ja ympäristötieteitä, biokemiaa, fysikaalisia tieteitä, geologiaa, kemiaa, maantiedettä, matemaattisia aineita, tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa. Ne kaikki tutkivat ja pyrkivät selittämään ihmisen ja luonnon toimintaa ja kehitystä. Luonnontieteiden perusta on kokeilussa, testeissä ja havainnoissa. Luonnontieteiden alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti ja ylempi korkeakoulututkinto filosofian maisteri. Jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatti ja filosofian tohtori.

Biologia

Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Opiskelijat valitaan tiedekuntiin pääsääntöisesti lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen ja/tai tiedekuntien järjestämien valintakokeiden perusteella suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Biologian osa alueita on useita, joista esimerkkeinä kasvitiede, eläintiede, mikrobiologia ja ympäristöbiologia.

Ekologia

Ekologia on biologian laajimpia osatieteitä. Ekologia on oppi luonnon omasta järjestyksestä, luonnon taloudesta, jossa tutkitaan maapallon eliöiden ja ympäristön välisiä sekä keskinäisiä vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita. Ekologia tutkii eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa sekä niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa. Ekologiaa voit opiskella yliopistossa suorittamalla kandidaatin ja maisterin tutkinnon.

Fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kaikkeutta käsitellen aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä, perusvuorovaikutuksia ja näiden muodostamia kokonaisuuksia. Fysiikkaa voit opiskella yliopistossa suorittamalla kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon. Fysiikan opintoja parhaiten tukevia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka. Tutkintoon voi varsin vapaasti sisällyttää muidenkin alojen opintoja, kuten kemiaa, ympäristötieteitä, taloustieteitä ja viestintää.

Geotieteet

Geotieteet on yhteisnimitys luonnontieteille, jotka tutkivat maan ja sen ilmakehän rakennetta sekä ilmiöitä. Muum muassa maantiede ja geologia ovat geotieteitä. Geotieteiden opiskelussa yhdistyvät fysiikka, matematiikka, kemia ja biologia. Geotieteiden opetuksessa kenttätyöskentelyn osuus on erityisen tärkeää. Ilman tätä on vaikea oppia hahmottamaan geologisia prosesseja tarpeeksi hyvin. Kenttätyöskentelyssä asiat nähdään käytännössä ja havaintoja tehdään käytettävissä olevien metodien avulla.

Kemia

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Aineiden ominaisuuksia on pohdittu jo vuosituhansia, mutta systemaattisesti niitä on tutkittu vasta reilun kahden vuosisadan ajan. Kemia on jakautunut moniin erikoisaloihin, joita ovat esim. analyyttinen kemia, biokemia, laskennallinen kemia, materiaalikemia ja orgaaninen kemia. Maisterin ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon kemia pääaineena voi suorittaa seitsemässä yliopistossa Suomessa.

Tähtitiede

Tähtitiede eli astronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä. Tähtitieteen opiskelu pääaineena tähtää ennen kaikkea tutkijakoulutukseen. Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena kolmessa yliopistossa, joissa kaikissa voi suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin, maisterin että tohtorin tutkinnon. Tähtitiede on yksi fysikaalisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdoista.

Luonnontieteiden opiskelijat työelämässä

Luonnontieteilijät toimivat työelämässä monilla tehtäväalueilla yliopistojen, yritysten, valtion, kuntien ja järjestöjen palveluksessa. Luonnontieteellisen asiantuntemuksen ohella tehtävät edellyttävät työpaikan ja toimenkuvan vaatimaa erityisosaamista.

yliopistot

Yliopistoissa toimitaan yleensä tutkimus- ja opetustehtävissä. Tutkimustyössä selvitetää eri menetelmin tutkimusongelmia ja kehitetään ratkaisuja yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Opetustyöhön kuuluu luennointia ja oppilaiden ohjausta.

yritykset

Yrityksissä luonnontieteilijät työllistyvät useille eri tehtäväalueille. Teollisuudessa työ liittyy uusien tuotteiden tuotekehitykseen tai valmistuksessa olevien tuotteiden raaka-aineiden tai lopputuotteiden laadunvalvontaan. Työtehtäviä luonnontieteiden alalla on tarjolla myös esimerkiksi teknologiateollisuudessa, metsä- ja elintarviketeollisuudessa sekä suunnittelu- ja konsulttialalla. 

Valtio

Valtiolla luonnontieteilijät voivat työskennellä tutkimuslaitoksissa, joita ovat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Kunnat

Kunnissa luonnontieteilijät työskentelevät yleensä opettajina peruskouluissa ja lukioissa. Usein he opettavat kahta tai useampaa ainetta, jotka voivat olla esimerkiksi biologia ja maantiede tai fysiikka ja matematiikka. Opettajan viran saaminen edellyttää opettajan pätevyyden hankkimista.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, opintopolku.fi