Lukiot ja erikoislukiot

Kovien tieteiden etäkesälukio

Alkio-opisto, Verkossa
Pituus
2 viikkoa
Seuraava aloitus
24 kesäkuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: 3.6.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
Pituus
2 viikkoa
Seuraava aloitus
24 kesäkuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: 3.6.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Kovien tieteiden etäkesälukio

Opiskelija opiskelee etänä kesälukiossa

Mitä hyödyllistä ja mukavaa kesällä voi tehdä?

No, voi vaikka osallistua kesälukioon! Kovien tieteiden kesälukiossa opiskelet tehokkaasti lukiokursseja tai kertaat jo oppimaasi ammattitaitoisten, innostavien ja mukavien opettajien kanssa.

Kovien tieteiden kesälukiossa on tarjolla kursseja biologiasta, fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta. Opetuksen ohella ohjelmaan kuuluu laskupajoja, peli-ilta, ohjausta ym. ohjelmaa. Lisäksi valittavana on Abitti-kurssi, jossa on videoita ja tehtäviä teemakohtaisesti (matematiikka, fysiikka, kemia). Abitti-kurssi toteutetaan verkkokurssina ja se suositellaan suoritettavaksi ennen kesälukiota.

Kovien tieteiden etäkesälukion järjestää Alkio-opisto, joka on tunnettu laadukkaasta opetuksestaan ja yksilöllisestä ohjauksestaan.

Etäkesälukio järjestetään heti juhannuksen jälkeen 24.6.–5.7.2024 (ma-pe, viikonloppu vapaa).

Miksi kesälukioon?

Ylioppilaskokeiden painoarvo on muuttunut merkittävästi, kun todistusvalintojen osuus jatko-opiskelupaikkaa hakiessa on kasvanut.

Osallistumalla Kovien tieteiden etäkesälukioon ja suorittamalla kesän aikana abikursseja valmiiksi tulevalle lukuvuodelle helpotat yo-kokeisiin valmistautumista.

Kesä on aivan liian pitkä pelkkään lomailuun, joten osallistu etäkesälukioon omasta huoneestasi tai vaikka kesämökiltä ja nappaa tietotaidot ja kurssisuoritukset talteen mukavassa seurassa! Kesälukion aikana koulupäivät eivät ole pitkiä, joten ehdit hyvin opiskelun ohella tapaamaan kavereitasi ja pitämään hauskaa, niin kuin kesällä kuuluukin tehdä!

Ammattitaitoiset opettajamme opettavat tehokkaasti luonnontieteitä, sillä tiedämme, mitkä aiheet ovat erityisen vaikeita ja mitä kannattaa erityisesti opetella. Meillä on vuosien kokemusta yo-koetehtävistä ja opettamisen pedagogiikasta, joten tarjoaisimme mielellämme tietomme ja taitomme myös Sinulle. Yksilöllinen ohjaus onnistuu meiltä myös etäyhteyden välityksellä. Kesälukiossa et pelkästään opi kaikkea uutta, vaan saat myös ystäviä ympäri Suomea!

Mitä voit opiskella Kovien tieteiden etäkesälukiossa?

Voit valita lukujärjestyksestä itsellesi 1–2 kurssia (opintojaksoa). Etäkesälukion kurssien laajuus on 38 tuntia eli 2 opintopistettä. Kursseihin sisältyy opettajajohtoisia oppitunteja, tehtävä- ja laskupajoja, ohjausta ja kotitehtäviä.

Kaikkien kurssien toteutumisen edellytyksenä on 10 opiskelijan minimiosallistujamäärä. Kurssit järjestetään kesällä 2024 v. 2019 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan (LOPS2019, joka otettiin käyttöön lukioissa syksyllä 2021), mutta myös vanhempi opetussuunnitelma (LOPS2015) huomioidaan opetuksessa.

Sovi valitsemiesi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Etäkesälukiossa on tarjolla abikurssit biologiasta, kemiasta, fysiikasta ja matematiikasta (pitkä ja lyhyt). Osallistu etäabikursseille saadaksesi etumatkaa seuraavaa lukuvuotta varten!

Kovien tieteiden etäkesälukion opetusohjelma

Biologian kertaus, BIabi

Tavoite: Tiedollisina tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskeisistä biologian teorioista ja muodostaa selkeä kokonaiskuva biologiasta sekä ymmärtää eri kurssien sisältöjen keskinäiset yhteydet sekä soveltaa näitä tietoja. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa oma osaamisen taso, jotta kurssin jälkeen tietää, mitä valmistautumista vielä tarvitsee ja miten kannattaa valmistautua kirjoituksiin.

Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä teorioita ja harjoitellaan vastaustekniikkaa esimerkiksi tekemällä vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä. Näiden avulla kehität ohjatusti tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi ylioppilaskirjoituksiin tai jatko-opintoihin. Kurssilla harjoitellaan myös digitaalisten järjestelmien käyttöä. Parhaan hyödyn kertauskurssista saatkin, jos olet jo suorittanut kaikki biologian kurssit/moduulit.

Opettaja: Miia Alinikula

Fysiikan kertaus FYabi*

Tavoite: Oppia lukiofysiikan vaativia matemaattisia laskutaitoja, tulosten graafista esittämistä niin paperilla kuin sähköisessä koejärjestelmässä sekä ongelmanratkaisukykyä arkipäivän fysikaalisiin tilanteisiin.

Sisältö: Kurssilla kerrataan ja syvennetään ymmärrystä klassisen fysiikan alueella eli mekaniikassa sekä lämpö- ja aalto-opissa. Kokoamme yhteen lukiofysiikan moduulien FY1 – FY5 sisällön käyttäen digitaalisia menetelmiä ja simulaatioita ilmiöiden havainnollistamisessa ja samalla harjoittelemme ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa. Kurssilla on mahdollisuus käydä läpi toiveaiheita lukiofysiikan syventäviltä moduuleilta FY6-FY8.

*Kurssi on suunnattu erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville, mutta myös lukiofysiikan loppupään kursseja aloittavalle sekä luonnontieteellisille aloille opiskelemaan aikoville. Abi-kurssilla on hyvä kerrata lukion alkupään fysiikat ennen vaikeampien kurssien (sähkö, sähkömagnetismi ja moderni fysiikka) alkua omassa kotilukiossa.

Opettaja: Teemu Säynäjäkangas

Kemian kertaus KEabi

Tavoite: Oppia, ymmärtää ja sisäistää kemian moduulien 1–6 sisältöjä siten, että ymmärtämää kemiaa sekä sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa. Konkreettisena tavoitteena on saada nostettua kemian osaamisen taso jatkokoulutuksen ja/tai YO-kokeen vaatimalle tasolle. Lisäksi opiskelija voi halutessaan opetella ja/tai kerrata kemian YO-tehtävissä tarvittavien Abitti-ohjelmistojen käyttöä erillisen Abitti-kurssin avulla.

Sisältö: Kemian moduulien 1–6 kaikki OPS:ssa esiintyvät sisällöt tiivistetysti: aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä, elektronirakenne, sidokset, ainemäärä, konsentraatio, liuoslaskut, stoikiometria, kaasulaskut, orgaanisen kemian yhdisteet ja niiden reaktiot, isomeria, metallien kemia (hapettuminen ja pelkistyminen), sähkökemia, kemiallinen tasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, happo-emäsreaktiot ja titrauskäyrät.

Opettaja: Susanna Tolsa

Pitkän matematiikan kertaus MAAabi + MABabi

Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös lyhyen matematiikan sisältöjä. Ilmoittaudu MABabi-kurssille hakulomakkeessa. Opetus tapahtuu yhdessä pitkän matematiikan kanssa, mutta tehtävät on eriytetty.

Tavoite: Kerrata ylioppilaskirjoitusten keskeisimpiä matematiikan sisältöjä ja kokonaisuuksia. Kurssin aikana on tavoitteena sisäistää sähköisen YO-koejärjestelmän vastaustekniikka matematiikan osalta.

Sisältö: Kurssilla laskemme vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä sekä perehdymme sähköisen ylioppilaskokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin. Tehtävien teon lomassa tutustumme myös digitaalisiin apuvälineisiin kuten GeoGebra-sovellukseen. Pitkän matematiikan painoarvo todistusvalinnassa on merkittävän iso, joten matematiikan yo-kokeisiin kannattaa panostaa.

Opettaja: Riku Laiti

Abitti-kurssi

Tällä kurssilla voit tutustua Abitin ja siinä olevien ohjelmien käyttöön harjoitustehtäviä tekemällä ja vastauksia laatimalla. Kurssin ohjevideoiden ja tehtävien avulla voit perehtyä matematiikan, fysiikan ja/tai kemian osalta sähköisen ylioppilaskokeen vastaustekniikkaan; saat itse valita, kuinka suuren osan kurssista suoritat.

Tämä kurssi kannattaa suorittaa kesäkuun aikana ennen kesälukion aloitusta, jotta saat kesälukion kursseista ja laskupajoista parhaan mahdollisen hyödyn irti. Tällöin ei kesälukiokurssien aikana tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa Abitti-ohjelmien haltuun ottamiseen. Kurssi on laajuudeltaan lukiokurssia suppeampi.

Kurssi on tarjolla Kovien tieteiden ja Matikan etäkesälukiolaisille, eikä sitä voi valita ainoana kurssina.

Kurssien valinta ja lukujärjestys

Valitse 1–2 kurssia, korkeintaan yksi kummastakin ryhmästä.

  • Ryhmä 1 (A): BIabi, FYabi
  • Ryhmä 2 (B): KEabi, MAAabi/MABabi

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Kovien tieteiden etäkesälukio, voit täyttää alta löytyvän yhteydenottolomakkeen. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

24 kesäkuuta, 2024

  • Etätoteutus
  • Verkossa
  • Viimeinen hakuaika: 3.6.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Alkio-opiston verkkosivujen kautta.

Koulutus soveltuu:

  • Matematiikan kertaajalle: Kertaa tehokkaasti matikan 1. ja 2. lukuvuoden pakollisten moduulien perusasiat. Seuraava lukuvuosi ja ylioppilaskokeisiin valmistautuminen helpottuu, kun perusasiat on hallussa.
  • YO-kokeisiin kertaajille: Kertaa tehokkaasti lukiokurssien sisältöä Abikurssiemme avulla. Ylioppilaskokeisiin valmistautuminen helpottuu, kun tiedät, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mihin aihealueisiin kannattaa käyttää aikaa.
  • Jatko-opintoihin tähtääjille: Jatko-opintoja varten on tärkeää saada lukion päättötodistukseen ja YO-kokeista hyvät arvosanat. Meiltä saat hyvät mahdollisuudet parantaa molempia!

Kustannukset

Kovien tieteiden etäkesälukio

  • Yksi kurssi: 169 €
  • Kaksi kurssia 271 €

Hinnat sisältävät opetuksen, opettajien jakamat oppimateriaalit, lasku- ja tehtäväpajat, ohjauksen, oheisohjelman ja Abitti-kurssin.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kovien tieteiden etäkesälukio? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Alkio-opisto
Tähtiniementie 26
41800 Korpilahti

Alkio-opisto

Onko tavoitteenasi korkeakoulupaikka unelmiesi alalla, oman alan löytäminen tai opiskelutaitojen vahvistaminen? Alkio-opistossa saat erinomaiset eväät tulevaisuuteen. Uskomme siihen, että parhaat tulokset ja kokemukset luodaan yhdessä: oppien, eläen, nauraen, kokien ja toisiamme tukien. Alkio-opisto on avoimia yliopisto- ja amk-opintoja, luovien alojen...

Lue lisää oppilaitoksesta Alkio-opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu