Keuda

paikassa Järvenpää (+ 6 sijaintia)
Kysy lisätietoja oppilaitoksesta 👍

Keuda

Keuda

Keuda - Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda on yksi Suomen suurimpia nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Keuda palvelee Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa.

Keudassa uskotaan tekojen voimaan. Oppimalla uutta ja toteuttamalla itseämme voimme vaikuttaa siihen, miten maailma ympärillämme kehittyy. Keudassa tehdään vuosittain yli 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta sekä vastuullisia, uniikkeja ja elämää muuttavia tekoja joka päivä. Oppaana tekojen maailmaan toimivat laadukas koulutus ja 650 innostunutta keudalaista.

Keuda tukee opiskelijoiden ammatillista edistymistä ja yrityskumppaneiden liiketoimintaa tarjoamalla yksilöllistä koulutusta ja räätälöityjä kehittämispalveluja. Keudaan voit hakea opiskelijaksi läpi vuoden, jatkuvan haun kautta.

Yksilölliset opintopolut

Ammatillisen koulutuksen ytimessä ovat yksilölliset opintopolut. Erilaiset henkilökohtaiset ratkaisut opiskelussa lisääntyvät ja mm. työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua voi lisätä yksilöllisesti. Keudassa jokainen opiskelija rakentaa oman opintopolkunsa.

Yksilöllisen opintopolun mahdollistaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan vastuuohjaajan kanssa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen.

Keudassa on yhdistelmäpolkuja, mikä tarkoittaa, että opiskelija voi yhdistää valitsemaansa tutkintoon osia myös muista tutkinnoista. Myös lukio-opintoja tai koko ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa ammatillisen koulutuksen ohessa. Oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista voi yhdistää oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen, välillä opiskelet koulussa ja välillä työpaikallasi.

Haluatko lisätietoa Keudan koulutustarjonnasta?

Löydät lisätietoa Keudan koulutustarjonnasta ja opintojen sisällöstä alla olevasta koulutuslistauksesta. Koko Keudan koulutustarjonnan löydät oppilaitoksen omilta sivuilta. Jokaisen koulutusesittelyn yhteydessä sinulla on mahdollisuus lähettää Keudalle yhteydenottopyyntö ja saada vastauksia opintojen aloittamiseen liittyviin kysymyksiisi.


Koulutukset

Keuda
Ammatillinen koulutus
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala Paikkakunta
Ruokapalvelujen ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen varhaiskasvatuksessa (30 osp) Kerava
Kauppatiede / Liiketalous
Kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin osaaja (60 osp) Kerava
Lähiesimiestyön ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Perehdyttämisen osaaja (60 osp) Kerava
Team Leader Vocational Degree Programme (150 cp) Järvenpää
Tekstiili- ja muotialalle suunnattu lähiesimiestyön ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Yrittäjyyden ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Kuljetus / Liikenne
Palvelulogistiikan ammattitutkinto (150 osp) Useita (2)
Muotoilu / Käsityö
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Rakennusala
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Ammatilliset perustutkinnot
Elintarvikeala
Elintarvikealan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Ketterästi kokin tai tarjoilijan työhön (10–145 osp) Useita (2)
Pavusta kuppiin – Baristaksi kahvilaan (10 osp) Useita (2)
Ravintola- ja catering-alan koulutus ukrainalaisille (66 osp) Mäntsälä
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) Useita (4)
Street food ja Fast food -osaajaksi (10 osp) Useita (2)
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (180 osp) Useita (2)
Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi (30 osp) Kerava
Kauneudenhoitoala
Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut (25 osp) Tuusula
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (180 osp) Tuusula
Näytösehostus (15 osp) Tuusula
Kauppatiede / Liiketalous
Liiketoiminnan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Pienyrityksen digimarkkinointi (30 osp) Kerava
Kiinteistönhoito / Kodinhoito / Puhdistusala
Monipalveluosaaja (15 osp) Kerava
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (180 osp) Kerava
Kuljetus / Liikenne
Logistiikan perustutkinto (180 osp) Useita (2)
Varastoala
Varastoalan koulutus ukrainalaisille (76 osp) Mäntsälä
Maahanmuuttajakoulutus
Maahanmuuttajille suunnattu kaupan alan koulutus (15 - 50 osp) Kerava
Maahanmuuttajille suunnattu lastenohjaaja- tai nuoriso- ja yhteisöohjaajakoulutus (180 osp) Tuusula
Maahanmuuttajille suunnattu logistiikka-alan koulutus (76 osp) Kerava
Maahanmuuttajille suunnattu rakennusalan koulutus Järvenpää
Maahanmuuttajille suunnattu ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) Useita (2)
Maatalous
Maahanmuuttajille suunnattu hius- ja kauneudenhoitoalan koulutus Tuusula
Maatalousalan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Nuoren viljelijän kurssi, EU-kurssi (55 osp) Mäntsälä
Matkailuala
Matkailualan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Media / Viestintä
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalinen viestintä / julkaisutuotanto (180 osp) Useita (2)
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallinen ilmaisu (180 osp) Tuusula
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Metsätalous
Metsäalan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Muotoilu / Käsityö
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Upcycling koulutus tekstiili- ja muotialalle (15 - 45 osp) Järvenpää
Puutarha-ala
Puutarha-alan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Rakennusala
Perinne- ja korjausrakentamisen koulutus Järvenpää
Pintakäsittelyalan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Rakennusalan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Talotekniikan perustutkinto (180 osp) Kerava
Sosiaali- ja terveysala
Ikääntyneiden hoitajaksi verkossa ja työpaikalla oppien (15–180 osp) Useita (3)
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp) Useita (2)
Kotihoidossa toimiminen (40 osp) Tuusula
Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä (15 osp) Tuusula
Polku lähihoitajaksi (57 osp) Useita (2)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot lähihoitajille ja perusopinnot suorittaneille Useita (3)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Suunhoidon osaamisalaopinnot lähihoitajille (75 osp) Useita (2)
Valmiuksia hoitoalalla toimimiseen (15-45 osp) Tuusula
Vammaistyön lähihoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi (40 osp) Tuusula
Taide / Kulttuuri
Taideteollisuusalan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Tekniikan ala
Ajoneuvoalan perustutkinto (180 osp) Useita (4)
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Laboratorioalan perustutkinto (180 osp) Kerava
Prosessiteollisuuden perustutkinto (180 osp) Kerava
Puuteollisuuden perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (180 osp) Useita (4)
Teknisen suunnittelun osaaminen (15–90 osp) Järvenpää
Teknisen suunnittelun perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Turvallisuus / Maanpuolustus
Turvallisuusalan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Ympäristö / Luonto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Ammattitutkinnot
Elintarvikeala
Leipomoalan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Eläimiin liittyvä koulutus
Eläintenhoidon ammattitutkinto (150 osp) Mäntsälä
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Portaat ravintola- ja catering-alalle (10–30 osp) Järvenpää
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto (120 osp) Järvenpää
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä (50 osp) Tuusula
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille pedagogiikka haltuun (40 osp) Kerava
Kauneudenhoitoala
Maskeeraus tuotannossa ja erikoismaskeerauksen toteuttaminen (35+35 osp) Tuusula
Kauppatiede / Liiketalous
Aulapalvelun osaaja (60 osp) Kerava
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen osaaja (60 osp) Kerava
Liiketoiminnan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Tilinpäätöksen ja verotuksen osaaja (60 osp) Kerava
Yksinyrittäjäakatemia Kerava
Kiinteistönhoito / Kodinhoito / Puhdistusala
Further Vocational Qualification in Cleaning and Property Services (150 cp or competence unit or units) Kerava
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Kuljetus / Liikenne
Kuljetusalan ammattitutkinto (150 osp) Useita (2)
Kuormausnosturin käyttö asennustyössä (30 osp) Kerava
Logistiikka-alan kaluston huolto ja kunnossapito (80 osp) Kerava
Maatalous
Maatalousalan ammattitutkinto (150 osp) Mäntsälä
Matkailuala
Matkailupalvelujen ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Media / Viestintä
Media-alan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Puutarha-ala
Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp) Mäntsälä
Rakennusala
Märkätilarakentajan pätevyys (80 osp) Järvenpää
Talonrakennusalan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Talotekniikan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Sosiaali- ja terveysala
Vammaisalan ammattitutkinto (150 osp) Tuusula
Taide / Kulttuuri
Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Tekniikan ala
Ajoneuvoalan ammattitutkinto (150 osp) Useita (2)
Turvallisuus / Maanpuolustus
Turvallisuusalan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Erikoisammattitutkinnot
Elintarvikeala
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto (160 osp) Järvenpää
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Kauneudenhoitoala
Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (180 osp) Tuusula
Kauppatiede / Liiketalous
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto (180 osp) Kerava
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Kiinteistönhoito / Kodinhoito / Puhdistusala
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Kuljetus / Liikenne
Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto (180 osp) Kerava
Muotoilu / Käsityö
Tyylineuvoja (45 osp) Järvenpää
Tekstiiliala
Tekstiili- ja muotialalle suunnattu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Puutarha-ala
Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (180 osp) Mäntsälä
Rakennusala
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Sosiaali- ja terveysala
Ikävalmentajana toimiminen (60 osp) Tuusula
Vanhustyön erikoisammattitutkinto (180 osp) Tuusula
Pekka Halosen akatemia
Kansanopistot
Taide / Kulttuuri
Kuvataiteen syventävä linja Tuusula
Opistovuosi oppivelvollisille Tuusula
Teemallinen kuvataiteen linja Tuusula

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää oppilaitoksesta Keuda? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Keuda sosiaalisessa mediassa

Yhteystiedot

Keuda

Sibeliuksenväylä 55 A
04400 Järvenpää

Puh: 09 2738 3700
www.keuda.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,7

Perustuu 19 arviointiin
Kirjoita arviointi
4/5
Koulutukseen osallistunut
16 touko 2023

Koulutuksessa sopivassa suhteessa asiantuntijoiden puheenvuoroja, ryhmätöitä jne.

5/5
Koulutukseen osallistunut
16 touko 2023

Ulkopuoliset asiantuntijat ovat olleet erittäin hyviä. On kiva kuulla eri alojen käytäntöjä eri asioissa.

5/5
Koulutukseen osallistunut
16 touko 2023

KEUDAn opettajat dynaamisia ja opetus mielenkiintoista

Sponsoroitu