Keuda

Keuda - Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda on yksi Suomen suurimpia nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Keuda palvelee Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa.

Keudassa uskotaan tekojen voimaan. Oppimalla uutta ja toteuttamalla itseämme voimme vaikuttaa siihen, miten maailma ympärillämme kehittyy. Keudassa tehdään vuosittain yli 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta sekä vastuullisia, uniikkeja ja elämää muuttavia tekoja joka päivä. Oppaana tekojen maailmaan toimivat laadukas koulutus ja 650 innostunutta keudalaista.

Keuda tukee opiskelijoiden ammatillista edistymistä ja yrityskumppaneiden liiketoimintaa tarjoamalla yksilöllistä koulutusta ja räätälöityjä kehittämispalveluja. Keudaan voit hakea opiskelijaksi läpi vuoden, jatkuvan haun kautta.

Yksilölliset opintopolut

Ammatillisen koulutuksen ytimessä ovat yksilölliset opintopolut. Erilaiset henkilökohtaiset ratkaisut opiskelussa lisääntyvät ja mm. työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua voi lisätä yksilöllisesti. Keudassa jokainen opiskelija rakentaa oman opintopolkunsa.

Yksilöllisen opintopolun mahdollistaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan vastuuohjaajan kanssa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen.

Keudassa on yhdistelmäpolkuja, mikä tarkoittaa, että opiskelija voi yhdistää valitsemaansa tutkintoon osia myös muista tutkinnoista. Myös lukio-opintoja tai koko ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa ammatillisen koulutuksen ohessa. Oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista voi yhdistää oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen, välillä opiskelet koulussa ja välillä työpaikallasi.

Haluatko lisätietoa Keudan koulutustarjonnasta?

Löydät lisätietoa Keudan koulutustarjonnasta ja opintojen sisällöstä alla olevasta koulutuslistauksesta. Koko Keudan koulutustarjonnan löydät oppilaitoksen omilta sivuilta. Jokaisen koulutusesittelyn yhteydessä sinulla on mahdollisuus lähettää Keudalle yhteydenottopyyntö ja saada vastauksia opintojen aloittamiseen liittyviin kysymyksiisi.


Videoesittely

Koulutukset

Keuda
Ammatillinen koulutus
Ammatilliset perustutkinnot
Elintarvikeala Paikkakunta
Elintarvikealan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) Useita (4)
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (180 osp) Useita (2)
Oppisopimuskoulutuksella lastenohjaajaksi Nurmijärvelle tai Hyvinkäälle (180 osp) Nurmijärvi
Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi (30 osp) Kerava
Kauneudenhoitoala
Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut (25 osp) Tuusula
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (180 osp) Tuusula
Kauppatiede / Liiketalous
Liiketoiminnan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Pienyrityksen digimarkkinointi (30 osp) Kerava
Kiinteistönhoito / Kodinhoito / Puhdistusala
Cleaning Basics, Cleaning and property services (45 cp) Kerava
Monipalveluosaaja (15 osp) Kerava
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (180 osp) Kerava
Kuljetus / Liikenne
Logistiikan perustutkinto (180 osp) Useita (2)
Varastoala
Varastoalan koulutus ukrainalaisille (76 osp) Mäntsälä
Maahanmuuttajakoulutus
Maahanmuuttajille suunnattu hoiva-avustajakoulutus (60 osp) Useita (3)
Maahanmuuttajille suunnattu kaupan alan koulutus (15 - 50 osp) Kerava
Maahanmuuttajille suunnattu lastenohjaaja- tai nuoriso- ja yhteisöohjaajakoulutus (180 osp) Tuusula
Maahanmuuttajille suunnattu rakennusalan koulutus Järvenpää
Maahanmuuttajille suunnattu ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) Useita (2)
Maahanmuuttajille suunnattu varastoalan koulutus (76 osp) Kerava
Maatalous
Maatalousalan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Nuoren viljelijän kurssi, EU-kurssi (55 osp) Mäntsälä
Matkailuala
Matkailualan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Media / Viestintä
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalinen viestintä/ julkaisutuotanto (180 osp) Useita (2)
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallinen ilmaisu (180 osp) Tuusula
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Metsätalous
Metsäalan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Muotoilu / Käsityö
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Upcycling koulutus tekstiili- ja muotialalle (15 - 45 osp) Järvenpää
Puutarha-ala
Puutarha-alan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Rakennusala
Korjausrakentamisen moniosaaja (15 osp) Järvenpää
Pintakäsittelyalan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Rakennusalan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Talotekniikan perustutkinto (180 osp) Kerava
Sosiaali- ja terveysala
Hoiva-avustaja (60 osp) Useita (3)
Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä (15 osp) Tuusula
Ikääntyneiden hoitajaksi verkossa ja työpaikalla oppien (15 - 180 osp) Useita (3)
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp) Useita (2)
Kotihoidossa toimiminen (40 osp) Tuusula
Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä (15 osp) Tuusula
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot lähihoitajille ja perusopinnot suorittaneille Useita (3)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Valmiuksia hoitoalalla toimimiseen (15-45 osp) Tuusula
Vammaistyön lähihoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi (40 osp) Tuusula
Taide / Kulttuuri
Taideteollisuusalan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Tekniikan ala
Ajoneuvoalan perustutkinto (180 osp) Useita (4)
Caravan-asentajan koulutus (15 osp) Nurmijärvi
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Laboratorioalan perustutkinto (180 osp) Kerava
Prosessiteollisuuden perustutkinto (180 osp) Kerava
Puuteollisuuden perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (180 osp) Useita (4)
Teknisen suunnittelun osaaminen (45 - 90 osp) Järvenpää
Turvallisuus / Maanpuolustus
Turvallisuusalan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Ympäristö / Luonto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Ammattitutkinnot
Elintarvikeala
Leipomoalan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Eläimiin liittyvä koulutus
Eläintenhoidon ammattitutkinto (150 osp) Mäntsälä
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Portaat ravintola- ja catering-alalle (10 - 30 osp) Järvenpää
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto (120 osp) Järvenpää
Ruokapalvelujen ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä (50 osp) Tuusula
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajille pedagogiikka haltuun (40 osp) Kerava
Kauppatiede / Liiketalous
Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin (60 osp) Kerava
Aulapalvelun osaaja (60 osp) Kerava
Kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin osaaja (60 osp) Kerava
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen osaaja (60 osp) Kerava
Liiketoiminnan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Lähiesimiestyön ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Perehdyttämisen osaaja (60 osp) Kerava
Team Leader Vocational Degree Programme (150 cp) Järvenpää
Tekstiili- ja muotialalle suunnattu Lähiesimiestyön ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Tilinpäätöksen ja verotuksen osaaja (60 osp) Kerava
Yksinyrittäjäakatemia Järvenpää
Yrittäjyyden ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Kiinteistönhoito / Kodinhoito / Puhdistusala
Further Vocational Qualification in Cleaning and Property Services (150 cp or competence unit or units) Kerava
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Kuljetus / Liikenne
Kuljetusalan ammattitutkinto (150 osp) Useita (2)
Kuormausnosturin käyttö asennustyössä (30 osp) Kerava
Palvelulogistiikan ammattitutkinto (150 osp) Useita (2)
Maatalous
Maatalousalan ammattitutkinto (150 osp) Mäntsälä
Matkailuala
Matkailupalvelujen ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Media / Viestintä
Media-alan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Muotoilu / Käsityö
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Puutarha-ala
Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp) Mäntsälä
Rakennusala
Asbestipurkutyön pätevyys (40 osp) Järvenpää
Märkätilarakentajan pätevyys (80 osp) Järvenpää
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Talonrakennusalan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Talotekniikan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Sosiaali- ja terveysala
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (150 osp) Tuusula
Vammaisalan ammattitutkinto (150 osp) Tuusula
Taide / Kulttuuri
Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Tekniikan ala
Ajoneuvoalan ammattitutkinto (150 osp) Useita (2)
Turvallisuus / Maanpuolustus
Turvallisuusalan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Erikoisammattitutkinnot
Elintarvikeala
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto (160 osp) Järvenpää
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Kauneudenhoitoala
Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (180 osp) Tuusula
Kauppatiede / Liiketalous
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto (180 osp) Kerava
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Kiinteistönhoito / Kodinhoito / Puhdistusala
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Kuljetus / Liikenne
Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto (180 osp) Kerava
Muotoilu / Käsityö
Tyylineuvoja (45 osp) Järvenpää
Puutarha-ala
Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (180 osp) Mäntsälä
Rakennusala
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Sosiaali- ja terveysala
Ikävalmentajana toimiminen (60 osp) Tuusula
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (180 osp) Tuusula
Vanhustyön erikoisammattitutkinto (180 osp) Tuusula
Pekka Halosen akatemia
Kansanopistot
Taide / Kulttuuri
Kuvataiteen syventävä linja Tuusula
Opistovuosi oppivelvollisille Tuusula
Teemallinen kuvataiteen linja Tuusula

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää oppilaitoksesta Keuda? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot

Keuda

Sibeliuksenväylä 55 A
04400 Järvenpää

 Näytä puhelinnumero
www.keuda.fi


Keuda sosiaalisessa mediassa

Arvioinnit

Keuda ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Ota yhteyttä

Tilataksesi lisätietoa oppilaitoksesta Keuda täytä seuraavat tiedot: