🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Keuda

paikassa Järvenpää (+ 7 sijaintia)
Kysy lisätietoja oppilaitoksesta 👍

Keuda

Keuda

Keuda - Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda on yksi Suomen suurimpia nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Keuda palvelee Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa.

Keudassa uskotaan tekojen voimaan. Oppimalla uutta ja toteuttamalla itseämme voimme vaikuttaa siihen, miten maailma ympärillämme kehittyy. Keudassa tehdään vuosittain yli 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta sekä vastuullisia, uniikkeja ja elämää muuttavia tekoja joka päivä. Oppaana tekojen maailmaan toimivat laadukas koulutus ja 650 innostunutta keudalaista.

Keuda tukee opiskelijoiden ammatillista edistymistä ja yrityskumppaneiden liiketoimintaa tarjoamalla yksilöllistä koulutusta ja räätälöityjä kehittämispalveluja. Keudaan voit hakea opiskelijaksi läpi vuoden, jatkuvan haun kautta.

Yksilölliset opintopolut

Ammatillisen koulutuksen ytimessä ovat yksilölliset opintopolut. Erilaiset henkilökohtaiset ratkaisut opiskelussa lisääntyvät ja mm. työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua voi lisätä yksilöllisesti. Keudassa jokainen opiskelija rakentaa oman opintopolkunsa.

Yksilöllisen opintopolun mahdollistaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan vastuuohjaajan kanssa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen.

Keudassa on yhdistelmäpolkuja, mikä tarkoittaa, että opiskelija voi yhdistää valitsemaansa tutkintoon osia myös muista tutkinnoista. Myös lukio-opintoja tai koko ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa ammatillisen koulutuksen ohessa. Oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista voi yhdistää oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen, välillä opiskelet koulussa ja välillä työpaikallasi.

Haluatko lisätietoa Keudan koulutustarjonnasta?

Löydät lisätietoa Keudan koulutustarjonnasta ja opintojen sisällöstä alla olevasta koulutuslistauksesta. Koko Keudan koulutustarjonnan löydät oppilaitoksen omilta sivuilta. Jokaisen koulutusesittelyn yhteydessä sinulla on mahdollisuus lähettää Keudalle yhteydenottopyyntö ja saada vastauksia opintojen aloittamiseen liittyviin kysymyksiisi.


Koulutukset

Keuda
Ammatillinen koulutus
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala Paikkakunta
Ruokapalvelujen ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Kauppatiede / Liiketalous
Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin Kerava
Kannattavuuslaskennan ja budjetoinnin osaaja Useita (2)
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen osaaja Verkossa
Kohti kannattavampaa toimintaa Verkossa
Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto (150 osp) Useita (2)
Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto verkossa (150 osp) Verkossa
Perehdyttämisen osaaja Kerava
Team Leader Vocational Degree Programme (150 cp) Järvenpää
Tekstiili- ja muotialalle suunnattu lähiesihenkilötyön ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Yrittäjyyden ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Kuljetus / Liikenne
Palvelulogistiikan ammattitutkinto (150 osp) Useita (2)
Muotoilu / Käsityö
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Rakennusala
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Turvallisuus / Maanpuolustus
Asiakaspalvelun uhkatilanteet Järvenpää
Valmentava koulutus
Guiding to work in the service sector (60 cp) Verkossa
Ammatilliset perustutkinnot
Elintarvikeala
Elintarvikealan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Ketterästi kokin tai tarjoilijan työhön Useita (2)
Pavusta kuppiin – Baristaksi kahvilaan Järvenpää
Ravintola- ja catering-alan koulutus ukrainalaisille Useita (2)
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Street food ja Fast food -osaajaksi Järvenpää
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Urheilupolku ammattiin Kerava
Kauneudenhoitoala
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (180 osp) Tuusula
Kauppatiede / Liiketalous
Liiketoiminnan perustutkinto (180 osp) Useita (4)
Kiinteistönhoito / Kodinhoito / Puhdistusala
Monipalveluosaaja Kerava
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (180 osp) Kerava
Kuljetus / Liikenne
Logistiikan perustutkinto (180 osp) Useita (2)
Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen Mäntsälä
Varastoala
Varastoalan koulutus ukrainalaisille Mäntsälä
Maahanmuuttajakoulutus
Maahanmuuttajille suunnattu hoiva-avustajakoulutus Useita (2)
Maahanmuuttajille suunnattu logistiikka-alan koulutus Kerava
Maahanmuuttajille suunnattu puutarha-alan koulutus Mäntsälä
Maahanmuuttajille suunnattu rakennusalan koulutus Järvenpää
Maahanmuuttajille suunnattu ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Maahanmuuttajille suunnattu ravintola-alan koulutus, nopeasti palvelukeittiöön Nurmijärvi
Maatalous
Maatalousalan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Nuoren viljelijän kurssi, EU-kurssi Mäntsälä
Matkailuala
Matkailualan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Media / Viestintä
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalinen viestintä (180 osp) Useita (2)
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallinen ilmaisu (180 osp) Tuusula
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Yhteiset tutkinnon osat verkko-opintoina Useita (6)
Metsätalous
Metsäalan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Muotoilu / Käsityö
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Puutarha-ala
Kukkamyyjä-koulutus Mäntsälä
Puutarha-alan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Puutarhan ja metsän pienkoneiden huolto ja käyttö Mäntsälä
Viher- ja liikennealueiden kunnossapidon osaaja Mäntsälä
Viherympäristön kunnossapidon tekijä Mäntsälä
Rakennusala
Perinne- ja korjausrakentamisen koulutus Järvenpää
Pintakäsittelyalan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Rakennusalan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Talotekniikan perustutkinto (180 osp) Kerava
Sosiaali- ja terveysala
Hoiva-avustaja Useita (3)
Lähihoitajaksi verkossa (180 osp) Verkossa
Näytteenotto hoitotyössä Tuusula
Polku lähihoitajaksi Useita (2)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot Useita (3)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp) Useita (3)
Taide / Kulttuuri
Taideteollisuusalan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Tekniikan ala
Ajoneuvoalan perustutkinto (180 osp) Useita (4)
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Laboratorioalan perustutkinto (180 osp) Kerava
Prosessiteollisuuden perustutkinto (180 osp) Kerava
Puuteollisuuden perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen Sipoo
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (180 osp) Useita (4)
Teknisen suunnittelun perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Turvallisuus / Maanpuolustus
Tulevaisuuden turvatekniikan tekijäksi Järvenpää
Turvallisuusalan perustutkinto (180 osp) Järvenpää
Ympäristö / Luonto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (180 osp) Mäntsälä
Ammattitutkinnot
Eläimiin liittyvä koulutus
Eläintenhoidon ammattitutkinto (150 osp) Mäntsälä
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Portaat ravintola- ja catering-alalle Järvenpää
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto (120 osp) Järvenpää
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä Tuusula
Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa Nurmijärvi
Kauneudenhoitoala
Maskeeraus tuotannossa ja erikoismaskeerauksen toteuttaminen Tuusula
Kauppatiede / Liiketalous
Aulapalvelun osaaja Kerava
Kiihdyttämöohjelma kasvuhakuisille yrityksille (150 osp) Useita (2)
Liiketoiminnan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Tilinpäätöksen ja verotuksen osaaja Kerava
Johtaminen
Kohtaa ja kannusta, ohjaa ja johda Järvenpää
Työyhteisön turvallisuus Järvenpää
Kiinteistönhoito / Kodinhoito / Puhdistusala
Cleaning Basics, Cleaning and property services Helsinki
Further Vocational Qualification in Cleaning and Property Services (15 – 150 cp) Useita (2)
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Kuljetus / Liikenne
Kuljetusalan ammattitutkinto (150 osp) Useita (2)
Kuormausnosturin käyttö asennustyössä Kerava
Maatalous
Maatalousalan ammattitutkinto (150 osp) Mäntsälä
Media / Viestintä
Media-alan ammattitutkinto, audiovisuaalinen viestintä (150 osp) Järvenpää
Media-alan ammattitutkinto, valokuvaus (150 osp) Tuusula
Media-alan yrittäminen Tuusula
Puutarha-ala
Kisakuntoon floristiikassa Mäntsälä
Koristele juhlapöytä kukkasin - nyt juhlitaan! Mäntsälä
Kukkasidonnan ammattilaiseksi Keudassa Mäntsälä
Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp) Mäntsälä
Rakennusala
Maarakennusalan ammattitutkinto (150 osp) Mäntsälä
Talonrakennusalan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Talotekniikan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Sosiaali- ja terveysala
Vammaisalan ammattitutkinto (150 osp) Tuusula
Taide / Kulttuuri
Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto (150 osp) Kerava
Tekniikan ala
Ajoneuvoalan ammattitutkinto (150 osp) Useita (3)
Tuotantotekniikan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Turvallisuus / Maanpuolustus
Laaja-alaiset vartiointitehtävät Järvenpää
Turvallisuusalan ammattitutkinto (150 osp) Järvenpää
Valvontatehtävien turvajärjestelmät Järvenpää
Valmentava koulutus
Tulipalo- ja onnettomuustilanteiden hallinta Järvenpää
Erikoisammattitutkinnot
Elintarvikeala
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto (160 osp) Järvenpää
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötyön erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (180 osp) Verkossa
Kauneudenhoitoala
Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (180 osp) Tuusula
Kauppatiede / Liiketalous
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto (180 osp) Kerava
Tuotannon esihenkilötyön erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Johtaminen
Majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilöille suunnattu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Onnistu ihmisten johtajana Järvenpää
Kiinteistönhoito / Kodinhoito / Puhdistusala
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Kuljetus / Liikenne
Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto (180 osp) Kerava
Muotoilu / Käsityö
Tekstiiliala
Tekstiili- ja muotialalle suunnattu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Puutarha-ala
Floristinen mestarityö Mäntsälä
Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (180 osp) Mäntsälä
Rakennusala
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto (180 osp) Järvenpää
Talotekniikan erikoisammattitutkinto (180 osp) Kerava
Sosiaali- ja terveysala
Lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdetyö Verkossa
Vanhustyön erikoisammattitutkinto (180 osp) Tuusula
Pekka Halosen akatemia
Kansanopistot
Taide / Kulttuuri
Kuvataiteen syventävä linja Tuusula
Opistovuosi oppivelvollisille Tuusula
Teemallinen kuvataiteen linja Tuusula

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää oppilaitoksesta Keuda? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Keuda sosiaalisessa mediassa

Yhteystiedot

Keuda

Sibeliuksenväylä 55 A
04400 Järvenpää

Puh: 09 2738 3700
www.keuda.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,7

Perustuu 19 arviointiin
Arvioinnit julkaistaan ​​arviointikäytäntömme mukaisesti.
Kirjoita arviointi
4/5
Koulutukseen osallistunut
16 touko 2023

Koulutuksessa sopivassa suhteessa asiantuntijoiden puheenvuoroja, ryhmätöitä jne.

5/5
Koulutukseen osallistunut
16 touko 2023

Ulkopuoliset asiantuntijat ovat olleet erittäin hyviä. On kiva kuulla eri alojen käytäntöjä eri asioissa.

5/5
Koulutukseen osallistunut
16 touko 2023

KEUDAn opettajat dynaamisia ja opetus mielenkiintoista

Sponsoroitu