🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Turvallisuus / Maanpuolustus
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 59 tuloksesta
1
2
3
Mainokset

Lisää artikkeleja aiheesta: Turvallisuus / Maanpuolustus

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Turvallisuus / Maanpuolustus

Raja- ja merivartiokoulu on Rajavartiolaitoksen kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos. Raja- ja merivartiokoulu on EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin kumppanuusoppilaitos (Partnership Academy).

Turvallisuusalan koulutus

Haluatko vastuullisen, jännittävän ja haastavan työn? Haluatko suojella maatamme ja muita ihmisiä? Lue lisää turvallisuusalasta ja maanpuolustuksesta, alan vaatimuksista sekä koulutusvaihtoehdoista: poliisiala, maanpuolustus, rikosseuraamusala, rajaturvallisuus ja pelastusala.

Turvallisuusala ja maanpuolustus

Turvallisuus on osa arkea, eikä sen läsnäoloa useimmiten huomaa, ennen kuin turvallisuudentunne katoaa. Yksityistä turvallisuusalaa edustavat muun muassa vartiointiliikkeet, lukkosepäntoiminta ja yksityisetsivätoiminta. Julkisella sektorilla turvallisuusalaa edustavat esimerkiksi puolustusvoimat, poliisi sekä palo- ja pelastusorganisaatiot.

Suomen maanpuolustuksen tehtävänä on turvata Suomen valtiollinen itsenäisyys. Maanpuolustuksen avulla pyritään turvaamaan myös kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan.

Turvallisuusalan vaatimukset

Turvallisuusalalla työskenteleviltä edellytetään yhteiskunnan ja yksilön käyttäytymisen ymmärtämistä. Työ vaatii tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Hyvistä viestintä- ja vuorovaikutustaidoista on usein hyötyä turvallisuusalalla.

Turvallisuusalan koulutuksessa ja työtehtävissä edellytetään usein tietynlaista terveydentilaa. Henkilöllä tulee olla työn kuormitukseen nähden riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei tule olla sellaisia sairauksia, jotka voisivat vaarantaa hänen omansa tai muiden lähellä työskentelevien tai opiskelevien terveyden tai turvallisuuden.

Turvallisuusalan koulutusvaihtoehdot

Turvalisuusalan koulutuksia on niin ammattiopistoissa kuin korkeakouluissakin. Turvallisuusalan tradenomi on käynyt ammattikorkeakoulututkinnon ja ammatillisessa oppilaitoksessa on mahdollista opiskella turvallisuusalan perustutkinto. Turvallisuusalan erikoisammattitutkinto on vaihtoehto, mikäli sinulla on jo turvallisuusalan ammatti, mutta haluat kehittää osaamistasi seuraavalle tasolle.

Turvallisuusalan yliopisto-opinnot on mahdollista käydä muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulussa. Myös muista yliopistoista löytyy turvallisuusalaan kytkeytyviä opintoja.


Poliisiala

Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella voi suorittaa poliisin (AMK) tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden miehistövirkoihin, esimerkiksi vanhemmaksi konstaapeliksi. Tutkinto on  laajuudeltaan 180 opintopistettä.

Poliisiammattikorkeakoulu ei ole mukana yhteishaussa. Suomenkieliseen koulutukseen on neljä hakujaksoa vuoden aikana. Ruotsinkielinen koulutus alkaa puolentoista vuoden välein. Hakijalta vaaditaan muun muassa Suomen kansalaisuus ja B-luokan ajokortti.

Poliisi (ylempi AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden poliisipäällystön virkoihin, esimerkiksi komisarioksi. Esimiestaidon ja työnjohdon erikoistumisopinnot antavat kelpoisuuden alipäällystövirkoihin, esimerkiksi ylikonstaapeliksi. Vain poliisikoulutuksen suorittaneet henkilöt voivat hakea poliisin jatkokoulutuksiin.

Maanpuolustus
Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) Helsingissä antaa ylintä yleistä ja sotilaallista maanpuolustusopetusta. Maanpuolustuskorkeakoulun keskeinen tehtävä on kouluttaa puolustusvoimille ammattitaitoista henkilökuntaa. Maanpuolustuskorkeakouluun hyväksytyt opiskelijat saavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opinto-oikeuden. Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (kolme vuotta) ja sotatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (kaksi vuotta).

Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija nimitetään määräaikaiseen upseerin virkaan ja hän syventää saamaansa opetusta vähintään neljän vuoden ajan työelämässä. Työelämävaiheen jälkeen opiskelijat palaavat suorittamaan maisterin tutkintoa. Valmistuttuaan sotatieteiden maistereiksi opiskelijat saavat vakituisen upseerin viran Puolustusvoimista tai Rajavartiolaitoksesta ja heidät ylennetään yliluutnanteiksi.

Rikosseuraamusala
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen oppilaitos, joka antaa rikosseuraamusalaan liittyvää tutkintokoulutusta. Rikosseuraamusalan tutkinto (entinen Vankeinhoidon perustutkinto) pätevöittää vankeinhoidon valvonnan ja ohjauksen tehtäviin, erityisesti vartijan tehtäviin. Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja se on kestoltaan 16 kuukautta.

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestävät yhdessä rikosseuraamusalan koulutusohjelman. Valmistuneen tutkintonimike on sosionomi (AMK). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Rajaturvallisuus
Haluaisitko toimia rajaturvallisuuteen liittyvien tehtävien parissa? Raja- ja merivartiokoulu Imatralla järjestää rajavartijakoulutusta. Rajavartijan peruskurssi ei ole ammattikorkeakoulututkinto eikä se vastaa yleistä toisen asteen tutkintorakennetta. Hakijalta vaaditaan suoritettu lukiokoulutus tai toisen asteen ammatillinen tutkinto. Opinnot kestävät noin yhden vuoden. Lähiopetukseen on läsnäolovelvoite.

Rajavartijat työskentelevät monenlaisissa tehtävissä niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Rajavartioiden työtehtäviin kuuluu muun muassa valvonta- ja tarkastustehtäviä esimerkiksi rajanylityspaikoilla, maastorajoilla ja merialueilla. Vastavalmistuneet rajavartijat työskentelevät työuransa alkuvaiheessa rajatarkastustehtävissä.

Pelastusala
Pelastustoimen miehistön ammatillinen peruskoulutus annetaan pelastajakurssilla, jolla suoritetaan pelastajan tutkinto. Koulutuksessa keskitytään onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan, ensihoitoon sekä väestönsuojeluun. Pelastajan tutkinto antaa kelpoisuuden esimerkiksi palomiehen, palomies-sairaankuljettajan ja pelastajan virkoihin.

Alipäällystön tutkinnon suorittaminen kestää vuoden ja antaa kelpoisuuden hakea pelastuslaitosten paloesimiehen virkoja. Pelastusalaa voi opiskella Pelastusopistossa Kuopiossa sekä Pelastuskoulussa Helsingissä.

Turvallisuusalan tutkintokoulutukset

Turvallisuusalan yksityiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut ovat lisääntyneet Suomessa selkeästi. Monipuolisille turvallisuuspalveluille on kysyntää. Tarvetta ovat lisänneet muun muassa yhteiskunnan monimutkaistuminen ja ympäristön häiriötekijät. Yksityiseen turva-alaan kuuluvat vartiointi, yksityisetsivätoiminta, turvaurakointi, rakenteellinen turvallisuus, lukkosepäntoiminta ja tekniset valvontajärjestelmät, turvakonsultointi, tietoturvallisuus ja näihin liittyvä koulutus.

Turvallisuusalan perustutkinto antaa perusvalmiudet työskennellä erilaisissa turva-alan tehtävissä. Perustutkinnon suorittaneet turvallisuusvalvojat voivat erikoistua joko vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan.

Vartijan ammattitutkinto sopii turvallisuusalasta kiinnostuneille tai jo alalla toimiville henkilöille. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään täysi-ikäisyyttä sekä soveltuvuutta alalle ja vartijan tehtäviin. Tutkinnon suorittanut tuntee yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Hän tunnistaa turvallisuusalan työhön liittyvät riskit ja yleisimmät poikkeustilanteet ja osaa toimia vahinko-, ongelma- tai konfliktitilanteissa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Opintoluotsi.fi, Poliisiammattikorkeakoulu.fi, Rskk.fi, Puolustusvoimat.fi, Pelastusopisto.fi, Opintopolku.fi