Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Ei arviointeja

Rikosseuraamusalan koulutus | sosionomi | monimuotototeutus

Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
tammikuu 2024 katso lisätiedot
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
tammikuu 2024 katso lisätiedot
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Katso lisätietoja oppilaitoksen sivuilta

Rikosseuraamusalan koulutus | sosionomi | monimuotototeutus

Rikosseuraamusalan koulutus

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestävät yhteistyössä rikosseuraamusalan koulutusohjelman josta valmistuu sosionomiksi. Valmistuneet sijoittuvat monenlaisiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin rikosseuraamusalan kentällä. Tutkinnolla voi hakeutua myös lähialojen ja erilaisten järjestöjen tehtäviin.

Rikosseuraamusalan koulutus on ainoa rikosseuraamusalan valtakunnallinen ammattikorkeakoulutus. Tutkinnossa keskeistä on laaja-alaisuus, joka mahdollistaa sijoittumisen sekä julkishallinnon rikosseuraamusalalle, että sen ulkopuolelle. Alan ammattilainen pitää huolta yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä oikeudenmukaista, laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanoa.

Rikosseuraamusalan sosionomi vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän ‎syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Työn tavoitteena on hyvinvoinnin ja osallisuuden, sekä ‎toimintakykyisyyden tukeminen ja rikoksettoman elämäntavan sekä yhteiskuntaan ‎kiinnittymisen edistäminen. Tutkinnon erityisalueena on tarkastella rikollisuutta, erityisesti uusintarikollisuutta ‎ja siihen vaikuttamista.

Koulutuksen sisältö

Laurean rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksesta valmistuu ammattilaisia ‎rikosseuraamusalanesimies-, asiantuntija- ja ohjaustehtäviin. Rikosseuraamusalan sosionomina huolehdit yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudesta sekä pidät yllä oikeudenmukaista, laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanoa. Koulutuksessa opit rangaistusjärjestelmät sekä rikosseuraamusalan lainsäädännön. Tutkinnon sisältö on laaja-alainen, minkä ansiosta työllistyt monipuolisiin työtehtäviin sosiaali- tai rikosseuraamusalalla. Rikosseuraamusalan keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän ‎syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Ydin­osaa­mi­sen opinnot

  • Asiakastyö sosiaali- ja rikosseuraamusalalla (30 op)
  • Palvelu- ja rikosseuraamusjärjestelmä (30 op)
  • Rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen (30 op)
  • Rikollisuuteen vaikuttaminen (30 op)
  • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op, jossa opinnäytetyö 15 op)

Ydinosaamisen opintoihin sisältyy työharjoittelua yhteensä 45 op:n verran. Harjoitteluiden teemat ovat asiakastyön harjoittelu, syventävä harjoittelu sekä ammatillisten työmenetelmien harjoittelu. Harjoittelun voit suorittaa sosiaali- ja rikosseuraamusalan erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten vankiloissa, yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, kolmannen sektorin tai kuntien toimintapaikoissa.

Täy­den­tä­vät opinnot

Rikosseuraamusalan sosionomikoulutus sisältää 60 op täydentäviä opintoja, joilla voit täydentää osaamistasi esimerkiksi osallistumalla erilaisiin ajankohtaisiin kehittämistehtäviin perustuviin hankkeisiin. Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Ope­tus­muo­to

Rikosseuraamusalaa opiskellaan monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutus toteutetaan kerran kuussa pidettävinä intensiiviviikkoina kokopäiväisesti. Koulutus sisältää verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä, työharjoitteluita, työelämäprojekteja sekä tutustumiskäyntejä sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöihin. Monimuoto-opinnot voi suorittaa työssäkäynnin yhteydessä, minkä vuoksi koulutus on suosittu rikosseuraamusalalla toimivien ammattilaisten keskuudessa.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

tammikuu 2024

  • Monimuotototeutus
  • Vantaa
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Rikosseuraamusalan sosionomi-koulutukseen voit hakea joko korkeakoulujen syksyn yhteishaussa tai jos sinulla on hakukelpoisuuden antava Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (RSKK) tutkinto, voit hakea myös erillishaussa.

Tutkinto / todistus

Sosionomi (AMK)

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Vernissakatu 2
01301 Vantaa

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – RSKK

RSKK on Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen oppilaitos, joka antaa rikosseuraamusalan tutkintokoulutusta sekä ammattitaitoa ylläpitävää, täydentävää ja lisäävää koulutusta. Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa. Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen järjestämä tutkintokoulutus...

Lue lisää oppilaitoksesta Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu