Sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 178 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 178 tuloksesta

Johtajaksi ei synnytä vaan opitaan

Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa, ryhmissä ja yksilöllisesti. Tavoitteellinen johtaminen toimii työhyvinvoinnin ja työnilon tukena.

Hyvän johtamisen kriteerit on ryhmitelty viiteen kokonaisuuteen: luottamus ja arvostus, yhteistyö ja verkostot, monimuotoisuus ja yksilöllisyys, osaaminen ja kehittyminen sekä uudistuminen ja osallisuus.

Mistä johtamisessa on kyse?

Johtamisessa on kyse liiketoimintatavoitteiden saavuttamisesta. Johtamisen ja henkilöstöhallinnon käytännöt ovat perusta hyvinvoivalle työpaikalle. Johtajan tärkeimpiä tehtäviä on tehdä strategiasta ymmärrettävä. Hyvällä työpaikalla kaikki tietävät, millaisia tuloksia työyhteisöltä odotetaan.

Hyvässä johtamiskulttuurissa on tilaa myös keskustelulle ja palautteelle. Kun henkilöstö voi hyvin, yrityksen tuottavuus kasvaa. Tuottavan työpaikan ilmapiiri on hyvä: erilaiset ihmiset tekevät keskenään yhteistyötä ja pystyvät keskittymään olennaiseen. Tarpeettomat tehtävät eivät vie turhaa työaikaa, ja tavoitteet pystytään saavuttamaan. Tuottavuus on usean osatekijän summa, mitä johtajan on kyettävä seuraamaan ja ennakoimaan sekä tarvittaeassa mukautumaan tilanteiden mukaisesti.

Työyhteisön ilmapiiristä huolehtiminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Hyvällä johtajuudella ja monipuolisilla alaistaidoilla luodaan edellytykset toimivalle työyhteisölleAlaistaidoilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että toimitaan hyvässä yhteistyössä sekä esimiesten että työtovereiden kanssa ja kiinnitetään huomiota hyvään käytökseen. Alainen ymmärtää ottaa vastuuta työtehtävistään ja ymmärtää sen liittymisen osaksi koko työyhteisön tehtävää ja sen onnistumista.

Johtamisen opintojen tarkoitus on tarjota tiedollista pohjaa yrityksen liiketoiminnan luomiseen, suuntaamiseen ja kehittämiseen sekä ihmisten johtamiseen. Jos haluat työskennellä henkilöstökysymysten parissa, voi henkilöstöammattilaisen koulutus olla sinua varten. Usein työhön sisältyy myös työympäristön kehittämistä, muun muassa organisaation ja tilojen kehittämisen ja muutosjohtamisen muodossa.

Esimiestyön vaatimukset

Hyvä esimies:

 • kuuntelee ja on läsnä
 • jakaa tietoa selkeästi
 • kannustaa ja antaa palautetta
 • tuntee työn tavoitteet, on suunnitelmallinen ja ennakoi
 • tarttuu rohkeasti ongelmiin
 • on tasapuolinen, arvostaa ja rakentaa luottamusta

Johtamisella vaikutetaan:

 • työn organisointiin
 • palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen
 • henkilöstön hyvinvointiin ja työniloon
 • työyhteisön luottamukseen

Hyväksi esimieheksi opitaan useimmiten käytännön esimiestyötä tekemällä. Viestintätaidoissa, tunneälyssä ja valmentavassa työotteessa voi oppia koko ajan paremmaksi. Lähiesimiehet ovat usein vuorovaikutustaitojen mestareita ja heihin kohdistuu paljon odotuksia. Siksi heitä on tuettava osaamisessa ja jaksamisessa. Monella isommalla työpaikalla järjestetäänkin erilaisia esimiesfoorumeita, joissa vertaistuki ja ammatillisen osaamisen kehittäminen yhdistyvät. 

Tulevaisuuden johtaminen

Menestyminen edellyttää näkemyksellistä johtajuutta sekä ainutlaatuista kykyä tuottaa arvoa enemmän ja tehokkaammin kuin kilpailijat. Asiantuntemuksen ja johtamiskyvyn lisäksi johtaja tarvitsee eteenpäin katsovaa strategista perspektiiviä sekä kokonaisvaltaista näkemystä.

Henkilöstö ja työympäristö on hyvin ajankohtainen aihe työelämää käsittelevässä keskustelussa. Henkilöstöllä on tärkeä strateginen roolin yrityksen toiminnassa, ja johtamisen sekä henkilöstökysymysten ammattilaisia tarvitaan kaikissa yrityksissä sekä valtion, kaupunkien ja kuntien palveluksessa. Yrityksen johtamisessa korostuvat nykyään onnistunut henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja käyttö. Vuorovaikutustaidot, tiimien johtaminen ja henkilöstön sitoutuminen organisaatiossa ovat tulevaisuudessakin edellytyksiä menestyksekkäälle yritystoiminnalle.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: yrityssuomi.fi, naokoulutukset.fi, ttl.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
EU & Minä

Oletko miettinyt EU-vaihtoa tai opiskelua toisessa EU-maassa? Tai kiinnostaisiko sinua tehdä vapaaehtoistyötä EU:ssa?

Tutustu EU-osioon!

Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!