Sivuston käyttötapa: Mobiili

Johtamisen koulutus

Olisiko sinussa ainesta hyväksi johtajaksi? Henkilöstö- ja työympäristökysymykset käsittelevät työpaikalla vallitsevia ihmissuhteita ja viihtyvyyttä. Fyysisten tekijöiden lisäksi myös työympäristön psyykkiset aspektit on tärkeää osata ottaa huomioon. Työnantaja on päävastuussa työntekijöiden työympäristöstä - työn tulee sopia työntekijälle eikä päinvastoin.

Alta löydät listauksen johtamista, henkilöstöhallintoa ja työympäristön kehittämistä käsitteleviä koulutuksia. Tutustu esittelyihin ja vertaile koulutuksia keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin kouluttajiin täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen.

 
Näyttää 1-50 yhteensä 86 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Johtaminen
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Johtamisen ja markkinoinnin sisältöjä yhdistävä pääaine tarjoaa uusia näkökulmia liiketoimintaosaamiseen. Liiketoiminnan kehittämisen keskeisinä kilpailutekijöinä painotetaan elämyksellisyyttä, esteettisyyttä, etiikkaa ja ekologisuutta. Pääaineen kilpailukykyisyys perustuu ajankohtaisuuden lisäksi liiketoiminnan ymmärtämiseen...
Yrityksen kasvuun johtaminen
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Koulutuksessa pääset käyttämään ja yhdistä- mään erilaisia menetelmiä yrityksen kasvuun johtamisessa. Tavoitteena on tuoda varmuutta toimintaympäristön ymmärtämiseen ja hallitsemiseen keskittymällä...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtaminen- koulutus on tarkoitettu sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja- ja sosionomitutkinnon suorittaneille, jotka työskentelevät johtamis- tai kehittämistehtävissä...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja johtamiseen suuntautuvasta koulutuksesta saat erinomaiset valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä sekä lähi- ja keskijohtotehtävissä, myös kriisityön osaamisalueilla...
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Vantaa
Koulutuksessa vahvistat sosiaali- ja terveysalan johtamisosaamistasi ja saat valmiuksia palvelujen uudistamiseen sote-alan muuttuvassa toimintaympäristössä. Erityisenä tarkastelun kohteena on tulevaisuuden johtaminen,...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Centria ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Teknologiaosaamisen johtamisen koulututuksen tekniikan koulutusalalle. Koulutus  on tarkoitettu tekniikan ja...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Karelia-ammattikorkeakoulu
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Joensuu
Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto lisää opiskelijan kehittämisvalmiuksia yritysten ja organisaatioiden johtotehtävissä ja antaa valmiuksia opiskelijan oman osaamisen ylläpitoon ja ammattitaidon kehittämiseen....
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus, joka antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä....
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | insinööri | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ammattikorkeakoulututkinto, jonka tavoitteena on yhdistää opiskelu ja työelämän kehittäminen sekä syventää osallistujien ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta....
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) soveltuu sinulle, jolla on jo käytännön kokemusta johtamisesta. JET-koulutuksessa kehityt entistä tavoitteellisemmaksi ja menestyneemmäksi johtajaksi omalla alallasi....
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen antaa valmiuksia pk-yrityksen liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen. Voit edetä vastuullisempiin tehtäviin, luoda uusia urapolkuja liike-elämässä tai saada nostetta...
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Centria-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma vastaa muuttuvassa toimintaympäristössä toimivien alan asiantuntijoiden tarpeisiin lisäämällä johtamis- ja kehittämisosaamistaan. Tutkinnon suorittanut...
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | talous
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään taloushallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta taloushallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät taloushallinnon...
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | talous (Oulu)
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Oulu
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään taloushallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta taloushallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät taloushallinnon...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on tarkoitettu tekniikan alan koulutuksen saaneille henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tekniikan alan esimiestyön osaamista. Koulutusohjelma antaa hyvät valmiudet...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | insinööri | YAMK
Centria-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kokkola
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus järjestetään yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulujen kesken. Opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviin. Opiskelussa...
Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Ylempään AMK-tutkintoon johtava ensihoidon koulutus on suunnattu ensihoitajille, sairaanhoitajille, kenttäjohtajille ja muille ensihoidon tehtävissä toimiville ammattilaisille. Suorittamalla ensihoidon kehittämisen ja...
Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus on palvelutoimialalle, erityisesti hotelli-, ravintola- ja matkailualaan, keskittyvä työelämälähtöinen koulutusohjelma. Koulutus syventää laaja-alaisesti opiskelijan ammattiosaamista ja kehittää myös...
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Koulutus antaa vastauksen peruskysymykseen: mitä jokaisen esimiehen tulee tietää ja osata ihmisten johtamisesta ja henkilöstöasioista? Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon suorittaneille...
Johtamisen erikoisammattitutkinto (Oulu)
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Oulu
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) soveltuu sinulle, jolla on jo käytännön kokemusta johtamisesta. JET-koulutuksessa kehityt entistä tavoitteellisemmaksi ja menestyneemmäksi johtajaksi omalla alallasi....
Markkinoinnin johtamisen tutkinto, MJD
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Markkinointi-instituutin MJD-tutkinto on markkinoinnin alalla tunnettu ja arvostettu koulutus, joka sopii  markkinoinnin, viestinnän tai myynnin vaativissa tehtävissä toimiville. Tutkinto sopii...
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | henkilöstö (Oulu)
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Oulu
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään henkilöstöhallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät henkilöstöhallinnon...
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | henkilöstö
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään henkilöstöhallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät henkilöstöhallinnon...
Teknologiaosaamisen johtaminen | insinööri | YAMK
Savonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kuopio
Tämän päivän työelämässä työntekijät etenevät urapolullaan ja vaihtavat työnantajaa yhä nopeammalla tahdilla. Työn sisältöjen muuttuessa työntekijöiden monipuolinen osaaminen ja kyky...
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Vierumäki
Liikunnanohjaajan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on entistä paremmat valmiudet työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan ja kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen asiantuntija-, kehittämis-...
Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Sosiaali- ja terveysala sisältää hoitotyön ohella paljon hallinnollista työtä. Ala tarvitsee hallinnon osaajia kehittämään ja johtamaan hoitotyötä. Tarve on suuri...
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Mikkeli
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa kehität matkailu- ja ravitsemispalvelujen liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen asiantuntijuuttasi. Innovatiivisella otteella kehität myös oman työorganisaatiosi toimintaa....
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Espoo
Päätöksenteon ilmiöt -koulutuksessa opit tapoja ja keinoja ymmärtää päätöksentekoa laajempana toimintana ja sitä, miten ihmiset todellisuudessa tekevät valintoja muodollisen päätöksenteon...
Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutoiminnan kehittäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittämisen koulutuksessa opiskelija perehtyy asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen sekä innovatiiviseen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan hyvinvointialan yrittäjyyteen. Koulutuksessa...
Tietojärjestelmäosaamisen koulutus | YAMK
Haaga-Helia
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Tietojärjestelmäosaamisen koulutus johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia ICT-alan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa yritysten tietojärjestelmien kehityksen...
Projektijohtamisen koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Projektijohtamisen koulutus antaa valmiudet toimia hyvää asiantuntemusta vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on liiketalouden AMK-tutkinto tai...
Projektijohtamisen koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Projektijohtamisen koulutus antaa valmiudet toimia hyvää asiantuntemusta vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä. Koulutus on tarkoitettu insinööreille (AMK). Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi...
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Point College
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Porvoo
Point Collegen lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on johdettavanaan osasto, yksikkö, työryhmä tai tiimi ja joka haluaa kehittää itseään esimiehenä. Lähiesimiestyön...
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Salon seudun ammattiopisto
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Salo
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinto. Koulutus tarjoaa sinulle perustiedot esimiestyöstä. Se tarjoaa sinulle osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä...
Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Espoo
Koulutuksen tavoitteena on kehittyä osaajaksi sosiaalisen kuntoutuksen sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Koulutus on tarkoitettu sinulle...
Master of International Management
Schiller International University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Useita (4)
Master of International Management -koulutus on tarkoitettu jo jollain muulla kuin kaupallisella alalla tutkinnon suorittaneille. Maisteriohjelman voi suorittaa yhden lukuvuoden...
Tuotantotalous
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistuu tekniikan ja liiketalouden monialaisia osaajia. Opintojen aikana opit ratkomaan ongelmia luomalla arvoa kustannustehokkaasti, luovasti ja ihmisiä ymmärtäen....
Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus | YAMK
Hämeen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Hämeenlinna
Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tuotteistamista. Koulutus valmistaa opiskelijoita uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja tuotteistukseen. Opinnot kohdentuvat erityisesti maatalous-,...
Kauppatieteet
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsinki
Kauppatieteiden kandidaatti hallitsee hyvin kauppatieteiden perusteet ja ymmärtää oman erikoistumisalueensa. Hän hallitsee myös tieteellisen ajattelutavan ja tieteellisten menetelmien perusteet. Lisäksi...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut syventää työelämästä jo saamaansa ammatillista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijasta tulee valitsemansa alan...
Hallintotiede
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Hallintotieteen opinnoissa opiskelija tutustuu kansallisiin ja kansainvälisiin hallintojärjestelmiin sekä hallintoon julkisissa, yleishyödyllisissä ja yksityisissä organisaatioissa. Hallintotieteen opintoihin sisältyy hyvin erityyppisten organisaatioiden...
Kliininen asiantuntijuus | YAMK
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Seinäjoki
Kansanterveyteen ja kansansairauksiin perehtyneille asiantuntijoille sekä akuuttien tilanteiden taitajille on kysyntää sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen...
Henkilöstöassistentin tutkinto
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Henkilöstöassistentin tutkinto soveltuu henkilöstohallinnon tehtäviä hoitaville tai niihin siirtyville.  Henkilö toimii esim. henkilöstöassistenttina tai -sihteerinä, palkanlaskijana tai toimistosihteerinä tai on...
Matkailun liikkeenjohdon koulutus | restonomi | päivätoteutus
Haaga-Helia
         
(2)
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Matkailun liikeenjohdon opiskelija muodostaa itselleen selkeän käsityksen matkailualan eri sektoreiden liikkeenjohdossa vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa...
Akuutin hoitotyön koulutus | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Kotka
Ylempään AMK-tutkintoon johtava akuutin hoitotyön koulutus on suunnattu sairaanhoitajille, ensihoitajille ja terveydenhoitajille, jotka toimivat akuutin hoitotyön tehtävissä. Työelämä tarvitsee kliinisiä...
Matkailun liikkeenjohdon koulutus | restonomi | monimuotototeutus
Haaga-Helia
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Matkailun liikkeenjohdon aikuiskoulutus valmistaa opiskelijoita matkailualan esimiestehtäviin, asiantuntijarooliin tai vaikkapa yrittäjäksi. Matkailun liikeenjohdon tutkinnon suorittaneella henkilöllä on selkeä käsitys matkailualan...
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus | restonomi | monimuotototeutus
Haaga-Helia
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Helsinki
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon opiskelija muodostaa itselleen selkeän käsityksen hotelli- ja ravintola-alan eri sektoreiden liikkeenjohdossa vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta....
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus | restonomi | päivätoteutus
Haaga-Helia
Ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon opiskelija muodostaa itselleen selkeän käsityksen hotelli- ja ravintola-alan eri sektoreiden liikkeenjohdossa vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta....
Kauppatieteet
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Kauppatieteet, Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) AACSB-akkreditoitu kansainvälinen kauppakorkeakoulu ja tutkinto-ohjelmat Suomen ainoa laaja-alainen...
Henkilöstöpäällikön tutkinto
Markkinointi-instituutti
Aikuiskoulutus ja monimuotokoulutus
Espoo
Henkilöstöpäällikön tutkinto soveltuu henkilöille , joiden tulee työssään hallita henkilöstöjohtamisen kokonaisuus ja jotka haluavat kehittyä HR-tehtävissä. Se soveltuu myös sellaisille...
 • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 86 tulosta
12
Näytä kaikki (36) koulutukset

Johtajaksi ei synnytä vaan opitaan

Johtamisessa on kyse liiketoimintatavoitteiden saavuttamisesta. Johtamisen ja henkilöstöhallinnon käytännöt ovat perusta hyvinvoivalle työpaikalle. Johtajan tärkeimpiä tehtäviä on tehdä strategiasta ymmärrettävä. Hyvällä työpaikalla kaikki tietävät, millaisia tuloksia työyhteisöltä odotetaan.

Hyvässä johtamiskulttuurissa on sijaa myös keskustelulle ja palautteelle. Kun henkilöstö voi hyvin, yrityksen tuottavuus kasvaa. Tuottavan työpaikan ilmapiiri on hyvä: erilaiset ihmiset tekevät keskenään yhteistyötä ja pystyvät keskittymään olennaiseen. Tarpeettomat tehtävät eivät vie turhaan työaikaa, ja tavoitteet pystytään saavuttamaan. Tuottavuus on usean osatekijän summa, mitä johtajan on kyettävä seuraamaan ja ennakoimaan.

Työyhteisön ilmapiiristä huolehtiminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Hyvällä johtajuudella ja monipuolisilla alaistaidoilla luodaan edellytykset toimivalle työyhteisölleAlaistaidoilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että toimitaan hyvässä yhteistyössä sekä esimiesten että työtovereiden kanssa ja kiinnitetään huomiota hyvään käytökseen. Alainen ymmärtää ottaa vastuuta työtehtävistään ja ymmärtää sen liittymisen osaksi koko työyhteisön tehtävää ja sen onnistumista.

Johtamisen opintojen tarkoitus on tarjota tiedollista pohjaa yrityksen liiketoiminnan luomiseen, suuntaamiseen ja kehittämiseen sekä ihmisten johtamiseen. Jos haluat työskennellä henkilöstökysymysten parissa, voi henkilöstöammattilaisen koulutus olla sinua varten. Usein työhön sisältyy myös työympäristön kehittämistä, muun muassa organisaation ja tilojen kehittämisen ja muutosjohtamisen muodossa.

Johtamisen, organisaatioiden ja henkilöstöalan koulutus

Työelämässä menestyminen edellyttää johtajalta toimintaympäristöjen ja toimialojen ymmärtämistä ja vahvaa liiketoimintaosaamista. Ammatillisen osaamisen rinnalla tarvitaan myös itsetuntemusta, luovuutta, ihmissuhdetaitoja sekä johtajuus- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Johtamisen opinnot tarjoavat valmiuksia muun muassa:

 • Uuden liiketoiminnan luomiseen, yrityksen perustamiseen ja yrittäjyyteen
 • Kehittämisprosessien ja projektien johtamiseen
 • Henkilöstöammattilaisen tehtäviin
 • Tehtäviin kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • Monenlaisiin asiantuntija- ja yleisjohdon tehtäviin sekä pienissä että suurissa yrityksissä ja julkisorganisaatioissa.

Henkilöstöhallintoon ja johtamiseen liittyviä koulutuksia löytyy tänä päivänä melkein kaikissa koulutusmuodoissa. Voit valita itsellesi sopivan koulutuksen mm. ammattikorkeakoulussa tai kansanopistossa tai halutessasi kouluttautua etäopiskelun avulla. Koulutukset vaihtelevat sekä pituudeltaan että sisällöltään. Yliopistoissa ja korkeakouluissa organisaatioiden ja johtamisen pääaineopinnot avaavat lukuisia ovia työelämään esimerkiksi henkilöstötoimen tehtäviin, koulutus-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin, erityyppisiin liikkeenjohdon konsultointitehtäviin sekä kotimaisiin että kansainvälisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Henkilöstöalan monipuolisuudesta kertoo se, että henkilöstöammattilaisen tehtävänimikkeitä on monia. Henkilöstöalan koulutuksen suorittanut voi työskennellä esimerkiksi henkilöstöpäällikkönä, HR-Managerina, henkilöstön kehittämispäällikkönä, koulutussuunnittelijana, Competence Managerina, Henkilöstöassistenttina, Personnel Administratorina, henkilöstökonsulttina tai Head Hunterina.

Esimiestyön vaatimukset

Hyvä esimies:

 • kuuntelee ja on läsnä
 • jakaa tietoa selkeästi
 • kannustaa ja antaa palautetta
 • tuntee työn tavoitteet, on suunnitelmallinen ja ennakoi
 • tarttuu rohkeasti ongelmiin
 • on tasapuolinen, arvostaa ja rakentaa luottamusta

Hyväksi esimieheksi opitaan useimmiten käytännön esimiestyötä tekemällä. Viestintätaidoissa, tunneälyssä ja valmentavassa työotteessa voi oppia koko ajan paremmaksi. Lähiesimiehet ovat usein vuorovaikutustaitojen mestareita ja heihin kohdistuu paljon odotuksiaSiksi heitä on tuettava osaamisessa ja jaksamisessa. Monella isommalla työpaikalla järjestetäänkin erilaisia esimiesfoorumeita, joissa vertaistuki ja ammatillisen osaamisen kehittäminen yhdistyvät. 

Tulevaisuus

Henkilöstö ja työympäristö on hyvin ajankohtainen aihe työelämää käsittelevässä keskustelussa. Henkilöstöllä on tärkeä strateginen roolin yrityksen toiminnassa, ja johtamisen sekä henkilöstökysymysten ammattilaisia tarvitaan kaikissa yrityksissä sekä valtion, kaupunkien ja kuntien palveluksessa. Yrityksen johtamisessa korostuvat nykyään onnistunut henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja käyttö. Vuorovaikutustaidot, tiimien johtaminen ja henkilöstön sitoutuminen organisaatiossa ovat tulevaisuudessakin edellytyksiä menestyksekkäälle yritystoiminnalle.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: yrityssuomi.fi, naokoulutukset.fi