Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Näyttää 21-40 koulutusta 136 tuloksesta
Näyttää 21-40 koulutusta 136 tuloksesta

Johtajaksi ei synnytä vaan opitaan

Johtamisessa on kyse liiketoimintatavoitteiden saavuttamisesta. Johtamisen ja henkilöstöhallinnon käytännöt ovat perusta hyvinvoivalle työpaikalle. Johtajan tärkeimpiä tehtäviä on tehdä strategiasta ymmärrettävä. Hyvällä työpaikalla kaikki tietävät, millaisia tuloksia työyhteisöltä odotetaan.

Hyvässä johtamiskulttuurissa on sijaa myös keskustelulle ja palautteelle. Kun henkilöstö voi hyvin, yrityksen tuottavuus kasvaa. Tuottavan työpaikan ilmapiiri on hyvä: erilaiset ihmiset tekevät keskenään yhteistyötä ja pystyvät keskittymään olennaiseen. Tarpeettomat tehtävät eivät vie turhaan työaikaa, ja tavoitteet pystytään saavuttamaan. Tuottavuus on usean osatekijän summa, mitä johtajan on kyettävä seuraamaan ja ennakoimaan.

Työyhteisön ilmapiiristä huolehtiminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Hyvällä johtajuudella ja monipuolisilla alaistaidoilla luodaan edellytykset toimivalle työyhteisölleAlaistaidoilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että toimitaan hyvässä yhteistyössä sekä esimiesten että työtovereiden kanssa ja kiinnitetään huomiota hyvään käytökseen. Alainen ymmärtää ottaa vastuuta työtehtävistään ja ymmärtää sen liittymisen osaksi koko työyhteisön tehtävää ja sen onnistumista.

Johtamisen opintojen tarkoitus on tarjota tiedollista pohjaa yrityksen liiketoiminnan luomiseen, suuntaamiseen ja kehittämiseen sekä ihmisten johtamiseen. Jos haluat työskennellä henkilöstökysymysten parissa, voi henkilöstöammattilaisen koulutus olla sinua varten. Usein työhön sisältyy myös työympäristön kehittämistä, muun muassa organisaation ja tilojen kehittämisen ja muutosjohtamisen muodossa.

Johtamisen, organisaatioiden ja henkilöstöalan koulutus

Työelämässä menestyminen edellyttää johtajalta toimintaympäristöjen ja toimialojen ymmärtämistä ja vahvaa liiketoimintaosaamista. Ammatillisen osaamisen rinnalla tarvitaan myös itsetuntemusta, luovuutta, ihmissuhdetaitoja sekä johtajuus- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Johtamisen opinnot tarjoavat valmiuksia muun muassa:

 • Uuden liiketoiminnan luomiseen, yrityksen perustamiseen ja yrittäjyyteen
 • Kehittämisprosessien ja projektien johtamiseen
 • Henkilöstöammattilaisen tehtäviin
 • Tehtäviin kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • Monenlaisiin asiantuntija- ja yleisjohdon tehtäviin sekä pienissä että suurissa yrityksissä ja julkisorganisaatioissa.

Henkilöstöhallintoon ja johtamiseen liittyviä koulutuksia löytyy tänä päivänä melkein kaikissa koulutusmuodoissa. Voit valita itsellesi sopivan koulutuksen mm. ammattikorkeakoulussa tai kansanopistossa tai halutessasi kouluttautua etäopiskelun avulla. Koulutukset vaihtelevat sekä pituudeltaan että sisällöltään. Yliopistoissa ja korkeakouluissa organisaatioiden ja johtamisen pääaineopinnot avaavat lukuisia ovia työelämään esimerkiksi henkilöstötoimen tehtäviin, koulutus-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin, erityyppisiin liikkeenjohdon konsultointitehtäviin sekä kotimaisiin että kansainvälisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Henkilöstöalan monipuolisuudesta kertoo se, että henkilöstöammattilaisen tehtävänimikkeitä on monia. Henkilöstöalan koulutuksen suorittanut voi työskennellä esimerkiksi henkilöstöpäällikkönä, HR-Managerina, henkilöstön kehittämispäällikkönä, koulutussuunnittelijana, Competence Managerina, Henkilöstöassistenttina, Personnel Administratorina, henkilöstökonsulttina tai Head Hunterina.

Esimiestyön vaatimukset

Hyvä esimies:

 • kuuntelee ja on läsnä
 • jakaa tietoa selkeästi
 • kannustaa ja antaa palautetta
 • tuntee työn tavoitteet, on suunnitelmallinen ja ennakoi
 • tarttuu rohkeasti ongelmiin
 • on tasapuolinen, arvostaa ja rakentaa luottamusta

Hyväksi esimieheksi opitaan useimmiten käytännön esimiestyötä tekemällä. Viestintätaidoissa, tunneälyssä ja valmentavassa työotteessa voi oppia koko ajan paremmaksi. Lähiesimiehet ovat usein vuorovaikutustaitojen mestareita ja heihin kohdistuu paljon odotuksiaSiksi heitä on tuettava osaamisessa ja jaksamisessa. Monella isommalla työpaikalla järjestetäänkin erilaisia esimiesfoorumeita, joissa vertaistuki ja ammatillisen osaamisen kehittäminen yhdistyvät. 

Tulevaisuus

Henkilöstö ja työympäristö on hyvin ajankohtainen aihe työelämää käsittelevässä keskustelussa. Henkilöstöllä on tärkeä strateginen roolin yrityksen toiminnassa, ja johtamisen sekä henkilöstökysymysten ammattilaisia tarvitaan kaikissa yrityksissä sekä valtion, kaupunkien ja kuntien palveluksessa. Yrityksen johtamisessa korostuvat nykyään onnistunut henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja käyttö. Vuorovaikutustaidot, tiimien johtaminen ja henkilöstön sitoutuminen organisaatiossa ovat tulevaisuudessakin edellytyksiä menestyksekkäälle yritystoiminnalle.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: yrityssuomi.fi, naokoulutukset.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!