Sivuston käyttötapa: Mobiili

Erikoisammattitutkinnot

Ammatillisessa koulutuksessa voit opiskella erikoisammattitutkinnon. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Tutustu erikoisammattitutkintoihin ja vertaile niitä keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin oppilaitoksiin kustakin esittelystä löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

 
Näyttää 1-20 yhteensä 20 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
Kuortaneen Urheiluopisto
Erikoisammattitutkinnot
Kuortane
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto on tarkoitettu esimiestehtävissä toimiville tai esimiestehtäviin pyrkiville liikuntapaikkojen hoitajille, liikuntapaikkojenhoitajan koulutuksen suorittaneille, liikuntayrittäjänä toimiville tai yrittäjäksi aikoville ja...
Johtamisen erikoisammattitutkinto (Oulu)
Markkinointi-instituutti
Erikoisammattitutkinnot
Oulu
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) soveltuu sinulle, jolla on jo käytännön kokemusta johtamisesta. JET-koulutuksessa kehityt entistä tavoitteellisemmaksi ja menestyneemmäksi johtajaksi omalla alallasi....
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | henkilöstö
Markkinointi-instituutti
Erikoisammattitutkinnot
Espoo
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään henkilöstöhallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät henkilöstöhallinnon...
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | talous
Markkinointi-instituutti
Erikoisammattitutkinnot
Espoo
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään taloushallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta taloushallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät taloushallinnon...
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | talous (Oulu)
Markkinointi-instituutti
Erikoisammattitutkinnot
Oulu
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään taloushallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta taloushallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät taloushallinnon...
Kansainvälinen hitsausneuvojan pätevöitymiskoulutus (IWS)
Ylä-Savon ammattiopisto
Erikoisammattitutkinnot
Iisalmi
Kainsainvälisen hitsausneuvojan pätevöitymiskoulutuksen suorittanut hallitsee hitsaustyöt eri tasoilla eri prosesseja ja perusaineita käyttäen. Hän on hitsannut vähintään kahteen eri materiaaliryhmään...
Valmentajan erikoisammattitutkinto
Kuortaneen Urheiluopisto
Erikoisammattitutkinnot
Kuortane
Valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittanut valmentaja voi toimia valmennustehtävissä sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä urheilun toimialalla. Valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee urheilun lajiliitoissa,...
Dieettikokin erikoisammattitutkinto
Ylä-Savon ammattiopisto
Erikoisammattitutkinnot
Iisalmi
Dieettikokin erikoisammattitutkinto on tarkoitettu ammatti- ja suurkeittiöissä tai ravintoloissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat täydentää ja syventää osaamistaan erityisruokavalioiden suunnittelussa ja...
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto
Ylä-Savon ammattiopisto
Erikoisammattitutkinnot
Iisalmi
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö hallitsee alan vaativat esimiehen työtehtävät. Hän tuntee johtamansa työn, hallitsee alan ammattilaiselta vaadittavat...
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Markkinointi-instituutti
Erikoisammattitutkinnot
Espoo
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) soveltuu sinulle, jolla on jo käytännön kokemusta johtamisesta. JET-koulutuksessa kehityt entistä tavoitteellisemmaksi ja menestyneemmäksi johtajaksi omalla alallasi....
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
Ylä-Savon ammattiopisto
Erikoisammattitutkinnot
Iisalmi
Koneistajamestarin erikoisammattitutkinnon suorittaneet pystyvät työskentelemään vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. Tutkinnon suorittanut: kykenee taloudelliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn noudattaa alansa työturvallisuus-,...
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | henkilöstö (Oulu)
Markkinointi-instituutti
Erikoisammattitutkinnot
Oulu
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa syvennytään henkilöstöhallinnon toimintaprosessiin. Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo työkokemusta henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävistä ja jotka työskentelevät henkilöstöhallinnon...
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
Ylä-Savon ammattiopisto
Erikoisammattitutkinnot
Iisalmi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja johtaa vastuualueensa palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää vastuualueensa asiakkuuksia. Hän osaa vastata...
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
Ylä-Savon ammattiopisto
Erikoisammattitutkinnot
Iisalmi
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee työvalmennustyössä asiakkaan työpaikalla tai työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimintayksikössä. Tutkinnon suorittaneen työtehtävät keskittyvät sellaisten henkilöiden...
Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto
Ylä-Savon ammattiopisto
Erikoisammattitutkinnot
Iisalmi
Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilö- ja tavarankuljetusyritysten esimiehille ja asiantuntijoille tai muiden logistiikkayritysten asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille. Tutkinto tai sen osat...
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Ylä-Savon ammattiopisto
Erikoisammattitutkinnot
Iisalmi
Tutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuualueensa toimintaa itsenäisesti sekä toimii taloudellisesti ja tehokaasti. Hän hoitaa asiakkuuksia ja osaa ottaa huomioon asiakkaiden...
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Ylä-Savon ammattiopisto
Erikoisammattitutkinnot
Iisalmi
Johtamisen erikoisammattitutkinto tai sen osat suoritetaan näyttötutkintona henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Näyttötutkinnoissa osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla. Johtamisen...
Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
Ylä-Savon ammattiopisto
Erikoisammattitutkinnot
Iisalmi
Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto tai sen osat suoritetaan näyttötutkintona henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Näyttötutkinnoissa osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla....
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
Ylä-Savon ammattiopisto
Erikoisammattitutkinnot
Siilinjärvi
Maarakennusalan erikoisammatutkinnon suorittanut osaa työskennellä maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti. Hän tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet....
Specialyrkesexamen för fotograf | naturfotografi
Axxell
Erikoisammattitutkinnot
Kemiö
Axxell Utbildning upprätthåller en unik treårig utbildning som förbereder för specialyrkesexamen för fotograf med natur som kompetensområde. Utbildningen sker på...
Näyttää 1-20 yhteensä 20 tulosta
 

Erikoismmattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta

Suositeltavaa on, että olet työskennellyt alalla ammatillisen perustutkinnon jälkeen vähintään viisi vuotta ennen kuin hakeudut suorittamaan saman alan erikoisammattitutkintoa. Erikoisammattitutkintoa suorittamaan voit hakeutua ilman ammatillista perustutkintoa, jos sinulla on tarvittava osaaminen hallussa.

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen

Opiskelun alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla tunnistetaan aiempi osaamisesi ja suunnitellaan tarvittavan osaamisen hankkiminen. Erikoisammattitutkinnon voit suorittaa myös työn ohella.

Erikoisammattitutkinnot tehdään aina näyttötutkintoina, eli osaaminen osoitetaan alan työtehtävissä. Osaaminen osoitetaan aina näyttötutkintona, joka on osaamisen hankintatavasta riippumaton ja kaikille avoin tilaisuus näyttää ammatillinen osaaminen ja pätevöityä ammattiin. Näyttötutkinnon sisällön määrittää Opetushallitus.

Arviointi tehdään asteikolla hyväksytty - hylätty. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan tietyn alan ammattityöntekijän taitojen hallinta.

Erikoisammattitutkinnon nimikkeet

Erikoisammattitutkinnoissa tyypillinen tehtävänimike on yleensä muotoa, joka tuo esille työntekijän hyvän ammattitaidon, esimerkiksi sähköyliasentaja, venemestari. Usein erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on pätevöittää henkilö työnjohtotehtäviin. Tällöin erikoisammattitutkinnoilla pyritään korvaamaan vanhat opistoasteen tutkinnot.

Erikoisammattitutkinnoilla (esim. Taloushallinnon erikoisammattitutkinto) ei ole sellaisia lyhyempiä tutkintonimikkeitä kuten ammatillisilla perustutkinnoilla: esim. merkonomi (liiketoiminnan perustutkinto) ja lähihoitaja (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto).

Erikoisammattitutkinto aikuiskoulutuksessa

Aikuiskoulutusta tarjotaan Suomessa yli 1 000 oppilaitoksessa, vaikkakin niistä vain osa on erikoistunut ainoastaan aikuiskoulutukseen. Kaikki aikuiskoulutus ei liity suoraan työhön ja ammattitaitoon vaan tarjolla on runsaasti mm. vapaan sivistystyön mukaisia kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja. Opiskelun rahoitukseen löytyy aikuisellekin erilaisia vaihtoehtoja sekä erityisesti aikuisille suunnattuja tukimuotoja.

Aikuisille on tarjolla tutkintoon johtavaa koulutusta, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä harrastuskursseja. Aikuiset voivat osallistua periaatteessa mihin tahansa tutkintotavoitteeseen koulutukseen. Tämän lisäksi monet oppilaitokset tarjoavat aikuiskoulutusta, jossa opinnot pyritään järjestämään mahdollisimman joustaviksi ja aikuisten elämäntilanteeseen sopiviksi, tarkoittaen että kursseja järjestetään mm. ilta- ja verkko-opetuksena.

Työelämä on saattanut viedä monet mukanaan koulun samalla jäädessä kesken, mutta keskeytyneitä opintoja pystyy jatkamaan myöhemminkin ja tutkinnon voi hankkia myös vahvoilla työelämän näytöillä. Tutkinnon suorittamisen sijaan voi myös harrastaa ja sivistää itseään opiskelemalla mm. taidetta, käsitöitä, tietotekniikkaa, kieliä ja liikuntaa. Myös vieraita kieliä voi opiskella useissa erilaisissa oppilaitoksissa - koulutuksen kesto, tavoitteet, opiskelutahti ja hinnat vaihtelevat koulutuksen järjestäjän mukaan.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: OSAO,Omnia