🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Kuljetus / Liikenne
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 128 tuloksesta
1
2
3
4
...
7
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Kuljetus / Liikenne

Kuljetusala

Haluatko opiskella kuljetusalan ammattiin? Voit valita useiden mielenkiintoisten koulutusvaihtoehtojen välillä. Kuljetuksen eli logistiikan alalla työskentely vaatii fyysistä kuntoa, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä ongelmien nopeaa ratkaisua. Kuljetusalalla voit työskennellä esimerkiksi tieliikenteessä, merillä tai ilmailualalla.

Kuljetusalaan ja logistiikkapalveluihin kuuluu monenlaisia toimintoja, joista tunnetuimpia ovat kuljetus ja varastointi. Logistiikalla tarkoitetaan materiaali-, tieto- ja rahavirtojen ohjausta ja hallintaa. Kuljetusala, liikenne ja logistiikka tarjoavat monipuolisia työtehtäviä alan ammattilaisille aina kuorma-auton kuljettajista logistiikan asiantuntijoihin.

Monipuolinen kuljetusala

Liikkumis- ja kuljetusmuotoja on monia: maantie-, vesi-, raide-, ja ilmaliikenne. Maantieliikenne on ylivoimaisesti tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin ihmisten kuin tavaroiden kuljetuksissa. Kuljetusala työllistää tavaraliikenteessä noin 70 000 kuljettajaa.

Kuljetusalaa voit lukea esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Logistiikan perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatko-opintoihin. Jatko-opinnot ja akateemisen tutkinnon voi suorittaa myös teknillisissä korkeakouluissa tai yliopistoissa.

Logistiikka- ja liikenneala

Logistiikan alan opinnoissa voit valita oppilaitoksen koulutustarjonnasta riippuen joko kuljetuspalvelujen, varastopalvelujen tai lentoasemapalvelujen koulutusohjelman. Esimerkiksi logistiikan perustutkinnon suorittaneen tutkintonimikkeitä ovat autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, varastonhoitaja ja lentoasemahuoltaja.

Liikennealan insinöörin koulutusohjelma koostuu liikennesuunnittelun, liikennejärjestelmien kehittämisen, liikenneturvallisuuden, liikennetelematiikan, liikenteen ympäristövaikutusten arvioinnin ja johtamisen opinnoista. Koulutusohjelmassa voidaan suorittaa myös yrittäjyysopintoja. Opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan liikennealan suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin kotimaisille tai kansainvälisille työmarkkinoille. 

Merenkulkuala

Merenkulkualasta kiinnostuneelle ja alalta pätevyyksiä hankkivalle avautuu kansainvälinen ammatti, jossa työpaikka voi sijaita melkein missä päin maapalloa tahansa. Alalla voit suorittaa mm. merenkulun perustutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon. Pohjoismaissa koulutuksen saaneet merenkulun ammattilaiset ovat haluttua työvoimaa kaikkialla maailmassa.

Merenkululla tarkoitetaan vesitse tapahtuvaa tavaroiden ja henkilöiden kuljetusta. Yllä olevasta hakupalvelusta löydät merenkulkualalla Suomessa tarjolla olevia koulutuksia. Koulutusohjelmissa löytyy usein runsaasti valikoimaa kotimaanliikenteen koulutuksesta aina erilaisiin näyttötutkintoihin asti. Voit myös lukea lisää alan koulutuksista alta. Onnea oman koulutuksesi löytämiseen!

Merenkulun perustutkinto

Merenkulun perustutkinnon pääsyvaatimuksena on peruskoulun tai lukion hyväksytty suorittaminen tai ulkomailla uoritetut vastaavat opinnot. Merkittävä osa opinnoista suoritetaan ohjatussa harjoittelussa laivoissa ja koulualuksissa. Opiskelija voi useimmiten suorittaa ohjattua harjoittelua myös palkallisessa työsuhteessa aluksella.

Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

Ammattikorkeakoulutasolla merenkulun koulutusohjelmasta valmistuu merikapteeneja ja merenkulkualan insinöörejä. Merikapteeni opiskelee muun muassa johtamista, aluksen ohjausta, laivatekniikkaa ja merimiestaitoa. Merenkulkualan insinööri opiskelee laivatekniikkaa, huolto- ja kunnossapitoa sekä merimiestaitoa. Koulutusohjelmasta valmistunut voi toimia mm. perämiehenä, yliperämiehenä, päällikkönä, konemestarina tai konepäällikkönä.

Kuljetusalan tulevaisuus

Liikennemäärät ja liikennesuunnittelun vaatimukset kasvavat samaa vauhtia kun ala eläköityy ja globalisaatiokehitys tuo liikenteen hallinnalle yhä enemmän kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia. Kuljetusalan koulutukset ovat vastaus liikennealan tarpeeseen nostaa alan osaamis- ja koulutustasoa kaikilla liikenteen osa-alueilla. Kuljetusala tarvitsee uusia kokonaisvaltaista liikenneymmärrystä hallitsevia suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin sijoittuvia osaajia.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Kuljetusala.com, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry