Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Tavoite

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatin ja maisterikoulutuksen tehtävänä on kouluttaa laaja-alaisia, yhteistyökykyisiä akateemisia asiantuntijoita ja kehittäjiä erilaisiin työyhteisöihin. Monipuolinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden työllistyä laajalle ammattikentälle opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon asiantuntijatehtäviin mm. erilaisiin oppilaitoksiin, järjestöihin, yrityksiin sekä valtion ja kunnan palvelukseen.

Koulutus antaa seuraavia tieteellisiä ja työelämävalmiuksia:

Tie­teel­li­set osaa­mis­ta­voit­teet

Kandidaatti osaa soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä pienimuotoisen aineiston hankintaan ja analysointiin sekä viestiä kirjallisesti ja suullisesti tutkimustuloksiaan. Hän osaa käyttää ja soveltaa tieteenalan peruskäsitteitä ja teorioita kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen ilmiöihin ja kysymyksiin. Kandidaatti osaa lukea oman alansa tieteellisiä julkaisuja ja arvioida niitä. Hän osaa myös keskeiset laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät sekä niiden käyttämisen periaatteet. Ohjattu kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen tutkielma, jossa opiskelija osoittaa myös metodien hallintaa. Kandidaatti osaa soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä pienimuotoisen aineiston hankintaan ja analysointiin sekä viestiä kirjallisesti ja suullisesti tutkimustuloksiaan.

Maisterintutkinto luo edellytykset tieteellisen tiedon tuottamiseen sekä tieteellisten menetelmien ja teoreettisen tietämyksen soveltamiseen. Opinnot antavat valmiudet myös tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Työ­elä­mä­osaa­mis­ta­voit­teet

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opinnoissa kulkee työelämäpolku läpi opintojen. Työelämäpolku luo yhteydet kasvatusalan käytäntöön harjoittelujen, työelämäkytkentöjen ja käytännön kokemusten avulla ja vahvistaa samalla yhteiskuntasuhdetta ja integroitumista työmarkkinoille.

Kasvatustieteeen/aikuiskasvatustieteen kandidaatti tuntee ja tunnistaa kasvatustieteilijän/kasvatustieteilijän työtehtäviä ja erilaisia rooleja. Hänellä on perusvalmiudet koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen, oppimisprosessin ymmärtämiseen ja oppimisen ohjaamiseen eri oppimisteorioiden näkökulmasta. Hänellä on myös valmiuksia koulutettavien yksilöllisyyden kohtaamiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Kandidaatti osaa toimia kasvatusalan työyhteisössä ja sen ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä organisoida ryhmätyöskentelyä ja toimia ryhmässä.

Kasvatustieteen maisterintutkinnon tarkoituksena kasvatustieteessä ja aikuiskasvatustieteessä on asiantuntijuuden syventäminen ja omien toimintamallien rakentaminen ammattialan työtehtäviä varten. Opinnot rakentavat pohjan osallistua kasvatusta ja koulutusta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun oman alan ja työn jatkuvana kehittäjänä. Maisteri tuntee kasvatusalan asiantuntijatehtäviä ja ammatteja sekä niissä vaadittavia ammatillisia valmiuksia. Hän kykenee eettiseen ajatteluun, johon hän voi työelämässä pohjata keskeiset ratkaisunsa. Opiskelija syventää kriittistä ajatteluaan tavalla, joka edistää hänen ammatillista kasvuaan. Tämä tekee hänelle mahdolliseksi toimia tieteellisen tiedon käytäntöön soveltajana. Maisteri osaa soveltaa ja kehittää omaksumaansa kasvatusalan asiantuntijatietoa käytännön työelämän vaihtelevissa ongelmanratkaisutilanteissa. Maisterilla on kasvatusalalla tarvittavat kieli- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa viestiä kasvatustieteellistä tietoa pedagogiset näkökulmat huomioiden. Maisterilla on edellytykset hakeutua oman alansa asiantuntijatehtäviin, kasvaa työyhteisönsä täysivaltaiseksi jäseneksi ja toimia siinä rakentavasti kasvatustieteellisen tiedon välittäjänä. Hän hahmottaa ammatillista kasvuaan ja pystyy suuntaamaan maisteriopintojaan työelämään perehtymisensä pohjalta. Hän hahmottaa keskeisimmät työelämän käytännöt ja työskentelytavat.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.