Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kielten aineenopettaja

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Kielten aineenopettaja

Tavoite

Jyväskylän yliopisto tarjoaa sinulle korkeatasoista kielten opettajien koulutusta: kieli ja viestintätieteiden laitoksella koulutus on käytännönläheistä ja samalla vankalle tutkimusperustalle rakentuvaa. Koulutus toteutetaan alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen ja Normaalikoulun kanssa ja opettajuuteen suuntaavien kurssien ohella käytännön harjoittelu nivoutuu näin tiiviiksi osaksi opettajaksi kehittymistä.

Kielten aineenopettajan koulutuksessa voit hakea opiskelemaan joko

  • englannin
  • ranskan
  • ruotsin
  • saksan tai
  • venäjän

aineenopettajaksi.

Opintosuunta valikoituu hakuvaiheessa sen mukaan, minkä kielen tai kielten valintakokeeseen osallistut.  Jos osallistut useamman kielen valintakokeeseen, sinulla on mahdollisuus saada opinto-oikeus kaikkiin näihin kieliin ja voit ennen opintojen alkua valita, minkä kielen tai kielten opintoihin keskityt opinnoissasi. Saksan, romaanisen filologian (ranska), ruotsin ja venäjän opintosuuntiin voit tulla valituksi myös suoraan yo-arvosanojen perusteella.

Kieliaineen opiskelu ja opettajankoulutus kulkevat käsi kädessä koko opintojesi ajan. Kielten aineenopettajakoulutukseen valitut saavat opinto-oikeuden opettajan kelpoisuuden antaviin opettajan pedagogisiin opintoihin jo heti opintojen alussa ja ne alkavat jo ensimmäisenä syksynä. Koska kielen ja opettamisen asiantuntijuus kietoutuvat yhteen koko opintopolkusi ajan, opettajaksi kasvamiselle jää aikaa.

Kaikissa opintojen vaiheissa opintoihisi kuuluu nimenomaan kielten opettajaksi opiskeleville räätälöityjä kursseja, joilla opitaan myös käytännön ja toiminnallisuuden kautta. Pääset mukaan esimerkiksi suunnittelemaan ja toteuttamaan Euroopan kielten päivän tapahtumia, toimintaa lasten ja nuorten parissa erilaisissa toiminnallisissa tapahtumissa ja esim. kielikerhoissa tai eri kohderyhmille suunnattua kielikoulutusta. Myös opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluu useita opetusharjoittelujaksoja.

Koulutus antaa opiskelijoille pätevyyden kielten aineenopettajan ammattiin mutta myös hyvät valmiudet erilaisiin muihin suunnittelu-, hallinto- ja koulutustehtäviin – esimerkiksi oppimateriaalien suunnitteluun.

 

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa perehdyt seuraaviin opiskelemasi kielen osa-alueisiin:

  • kieli- ja viestintätaidot
  • kielitiede
  • kulttuuri ja yhteiskunta.

Näiden lisäksi opintoihin sisältyy

  • kielen oppimiseen ja opettamiseen perehdyttäviä opintoja sekä
  • opettajan pedagogisia opintoja.

Kiinnostustesi mukaan voit opiskella lisäksi joko toisen koulussa opetettavan aineen opintoja (usein toinen kieli tai vaikkapa tietotekniikka) tai esim. erityispedagogiikkaa tai rehtoriopintoja.

Käytössä on runsaasti erilaisia opiskelumuotoja: pienryhmät, lukupiirit, luennot, itseopiskelun eri muodot, seminaarit, työssä oppiminen jne. Kielten kursseilla ryhmäkoot ovat yleensä melko pieniä, jolloin oppiminen on keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Tällöin myös opiskelukavereihin ja opettajiin tutustuminen on helppoa.

Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluu myös useita harjoittelujaksoja, jossa omaa opettajuutta pääsee kehittämään oikeita oppilaita opettamalla, hyödyntäen uutta opetusteknologiaa ja -välineistöä. Opetusharjoittelut tehdään pääosin Jyväskylän Normaalikoululla.

Osan opinnoista voit suorittaa opiskelijavaihdossa. Jyväskylän yliopistolla on yli 300 vaihtokohdetta ympäri maailman ja vaihdossa suoritetut opinnot voi liittää osaksi omaa tutkintoa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Kielten aineenopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Englannin kieltä ja viestintää!

Kieliasiantuntijaksi, kieltenopettajaksi tai taitavaksi viestijäksi! Englannin kielen, monikulttuurisuuden sekä viestinnän ja journalistiikan opintoja.