Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oletko hakemassa korkeakouluun? Osallistu Hae korkeakouluun! -digimessuille 17.3.! Tapahtuma on maksuton.

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Museologia

Tavoite

Kulttuuriperintö ja luonnonperintö. Siinä ovat kohteet, joita museologiassa tarkastellaan. Museologiassa tutustut siihen, miten yksilöt ja yhteisöt hahmottavat niin aineellista kuin aineetonta ympäristöään. Perehdyt myös siihen, miten ihmiset ottavat ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla. Museologisen tutkimuksen kohteena eivät siis ole museot sinänsä vaan erilaisten muistiorganisaatioiden ja yhteisöjen toiminnan taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosesseineen.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkinnossa museologian opinnot koostuvat perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (55 op). Museologian perusopinnot antavat museoasetuksen mukaisen ammatillisen pätevyyden museoalalle. Perusopinnoissa korostuu työelämälähtöisyys yhdistettynä laajempaan kulttuuri- ja luonnonperintöorganisaatioiden tarkasteluun.  Aineopinnoissa pureudutaan museologian alaan ja kulttuuriperintöprosesseihin liittyvään teoreettiseen keskusteluun ja etsitään sitä kautta omia museologisia kiinnostuksen kohteita.  Aineopintojen yhteydessä tehdään kandidaatin tutkielma.

Maisterintutkinnossa museologian opinnot koostuvat maisterintutkielmasta (40 op) ja muista syventävistä opinnoista (40 op).

Maisterintutkielma (40 op) on maisterintutkinnon opinnäyte, laaja tieteellinen tutkielma. Maisterintutkielma laaditaan itsenäisesti, mutta tutkielman laatimisen prosessiin kuuluu yhteydenpito ja neuvottelut ohjaajan kanssa.

Pääosa muista syventävistä opinnoista nivoutuu ja tukee tutkielmaan perehtymistä ja sen laadintaa. Osa opinnoista on valinnaisia. Opintojaksojen valinnassa sinun kannattaa huomioida työllistymistavoitteet, maisterintutkielmasi aihe sekä omat kiinnostuksen kohteesi.

Museologian opintojen kaikkiin vaiheisiin kuuluu vähintään kuuden viikon harjoittelujakso eli työssäoppimisjakso opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä. Syventävissä opinnoissa jaksoon sisältyy myös työelämäprojekti, jossa suunnittelet käytäntöön soveltamiskelpoisen museotyötä kehittävän projektin.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Museologia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: