Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Kandi- ja maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Soveltava taide

Lapin yliopisto, paikassa Rovaniemi
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Video

Soveltava taide

Soveltava taide

Soveltavan taiteen käytäntö ulottuu julkisesta taiteesta poliittisiin taideinterventioihin sekä erilaisia kohtaamisia tuottaviin taidetyöpajoihin.  Opinnot antavat sinulle työvälineitä työskennellä sosiaalisten, yhteiskunnallisten ja ympäristöön liittyvien kysymysten parissa. Opintoprojekteissa kehität työelämässä tarvittavia taitoja, kuten projektien suunnittelu- ja organisointimenetelmiä sekä niiden mallintamista, markkinointia ja dokumentointia.

Valmistumisen jälkeen voit toimia taiteilijana tai asiantuntijana esimerkiksi kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Tehtävänimikkeitä ovat muun muassa yhteisötaiteilija, ympäristötaiteilija, organisaatiotaiteilija, läänitaiteilija ja taideohjaaja.

Miksi meille?

Soveltavan taiteen -koulutusohjelmassa yhdistyy luovasti tulevaisuuden ennakointi, kuvataide sekä yhteistyö muiden ammattialojen kanssa. Opinnossa saat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa taidetta osana julkista sektoria ja elinkeinoelämää. Taideteosten lisäksi opinnoissa luodaan taideperustaisia palveluja yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja hoitotyön sekä kulttuuri- ja luontomatkailun kanssa.

Taideprojektien aikana tutustut opiskelutovereihisi ja luot tulevaisuuden verkostoja. Yksilöllisen ohjauksen avulla opit tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämään osaamisen alueitasi. 

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja omaopettaja sekä opiskelupalveluiden henkilökunta auttavat opintojen etenemisen suunnittelussa.

Opintojen sisältö

Soveltavan taiteen perusopinnoissa perehdyt muun muassa yhteisö- ja ympäristötaiteen menetelmiin ja toimintatapoihin. Aineopinnoissa luot tutkittuun tietoon perustuvaa ymmärrystä esimerkiksi taiteen ja hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen välisistä yhteyksistä. 

Soveltavan taiteen opintoihin liittyy keskeisesti myös tutkimusopinnot ja tutkielman tekeminen. Taiteiden tiedekunta tarjoaa erilaisia taideperustaisia ja muotoilupohjaisia tutkimuskursseja, jotka tukevat valitsemasi tutkimusaiheen rakentumista.

Opintoprojekteissa luodaan yhteistyöverkostoja
Soveltavan taiteen opinnoissa vuorottelevat luentomuotoinen teoriaopetus, kuvataide ja projektimuotoinen oppiminen ja tutkiminen. Opinnoissa pääset tekemään yhteistyöprojekteja moniammatillisissa tiimeissä, joita toteutetaan yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Työelämälähtöisten projektit mahdollistavat oman yhteistyöverkoston luomisen potentiaalisten työnantajien ja taiteen tilaajien kanssa jo opintojen aikana.

Sivuaineopinnoilla voit ohjata tulevaa työuraa
Sivuaineopintojen avulla voit suunnata omaa osaamista ja tulevaa työuraa. Soveltavan taiteen opintoihin kuuluu pakollisena sivuaineena kuvataiteen perusopinnot 25 op, jotka aikataulutetaan työjärjestykseen. Lisäksi voit valita opintokokonaisuuksia taiteiden tiedekunnan ja muiden tiedekuntien koulutusohjelmista. Sivuaineopintoja voi suorittaa myös muissa korkeakouluissa ja esimerkiksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Esimerkkejä sivuaineopinnoista:
• sosiaalityö
• ympäristöopinnot
• kasvatustiede
• taiteen asiantuntija
• taide- ja kulttuurihistoria 
• valokuvaus
• kuvataiteen aineopinnot

Tutkinnot

Kandidaatin tutkinto

Koulutusohjelman opinnot koostuvat soveltavan taiteen opinnoista sekä muotoilualan koulutusohjelmien yhteisistä taide-, muotoilu ja kulttuuriopinoista. Tutkintoon sisältyy lisäksi kieli-, viestintä- ja tutkimusopintoja. Soveltavan taiteen opintoihin kuuluu myös pakollisena sivuaineena kuvataiteen perusopinnot. Valmistut taiteen kandidaatiksi.

Maisterin tutkinto

Kandivaiheen opintojen jälkeen sinun on mahdollista jatkaa Soveltavan taiteen maisteritutkintoon. Maisteriopinnot järjestetään yhteisopintoina Arctic Art and Design ja Taiteen asiantuntija -koulutusohjelmien kanssa. Vaihtoehtona on myös hakeutua opiskelemaan näiden ohjelmien opetussuunnitelmien mukaisesti. 

Kandidaatin opintojen jälkeen sinulla on myös mahdollisuus hakeutua taiteiden tiedekunnan muiden koulutusohjelmien maisteriopiskelijaksi normaalin opiskelijavalinnan mukaisesti opintopolun kautta. Siirtyminen muihin maisteriohjelmiin voi edellyttää ns. siltaopintojen suorittamista. Siltaopinnot voivat esimerkiksi olla pääaineen perus- ja aineopintoja ja/tai pedagogisia opintoja.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Soveltava taide, voit täyttää alta löytyvän yhteydenottolomakkeen. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Rovaniemi
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Opintopolusta löydät myös tarkemmat valintaperusteet.

Tutkinto / todistus

  • Taiteen kandidaatti
  • Taiteen maisteri

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Soveltava taide? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.
Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8
96300 Rovaniemi

Lapin yliopisto – kansainvälinen tiede- ja taideyliopisto

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto. Arktinen yliopisto kouluttaa tieteen ja taiteen osaajia aivan Napapiirin tuntumassa modernilla kampusalueella. Kaikki tiedekunnat sijaitsevat samalla kampuksella. Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat Lapin yliopistolle tärkeitä: yliopisto on mukana WWF:n Green Office...

Lue lisää oppilaitoksesta Lapin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu