Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Maisteri on tavallisin ylemmän korkeakoulututkinnon nimi Suomen yliopistoissa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Maisterintutkintoon sisältyy pro gradu -tutkielma.

Tutustu maisterikoulutuksiin ja vertaile niitä keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin oppilaitoksiin kustakin esittelystä löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

 
Näyttää 1-50 yhteensä 150 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Elokuvataiteen maisteriohjelma | Elokuvaleikkaus
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvataiteen maisteriopintojen tavoitteena on, että opiskelija löytää oman työskentelytapansa ja pystyy suunnittelemaan ajankäyttönsä tarkoituksenmukaisesti leikkausprosessin aikana isoissa tuotannoissa. Elokuvaleikkauksen opinnoissa...
Elokuvataiteen maisteriohjelma | Elokuvaohjaus
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaohjauksen pääaineen opinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideakehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista...
Valokuvataiteen maisteriohjelma
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Opinnoissa painotetaan valokuvausta itsenäisenä ja monitaiteellisena ilmaisuvälineenä sekä käsitteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämistä. Valokuvataiteen maisteriohjelman henkilökunta ja opiskelijat muodostavat luovan...
Lavastustaiteen maisteriohjelma | Pukusuunnittelu
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Haluaisitko opiskella pukusuunnittelua alan eturintamassa? Oletko kiinnostunut tutkimaan esiintymispukua tekijälähtöisestä näkökulmasta joka virittää ajattelua tuottamaan uusia käsitteitä ja ideoita. Haluatko...
Elokuvataiteen maisteriohjelma | Elokuvaus
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv-...
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma on tarkoitettu hakijoille, joilla on jo vähintään kandidaatin tutkinnon tasoinen taiteellinen tai pedagoginen pohjakoulutus ja opetuskokemusta. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmasta...
Elokuvataiteen maisteriohjelma | Dokumentaarinen elokuva
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia, jotka luovat alan tulevaisuutta.  Maisteriopinnoissa opiskelijat syventävät näkemystään...
Lavastustaiteen maisteriohjelma | Elokuva- ja tv-lavastus
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuva- ja tv-lavastuksen pääaineessa koulutetaan taiteellisia suunnittelijoita, jotka vastaavat elokuvallisen tuotannon visuaalisesta, toiminnallisesta ja tuotannollisesta kokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on syventää...
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisteriohjelman keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen,...
Yritysjuridiikan maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Yritysjuridiikan maisteriohjelmasta valmistuu talouden ammattilaisia, jotka hallitsevat yritystoimintaa koskevan oikeudellisen sääntelyn. Oikeusnormien tuntemuksen merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Riskejä hallitsemaan...
Elokuvataiteen maisteriohjelma | Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine kouluttaa opiskelijoita taiteilijoiksi ja ammattilaisiksi toimimaan äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä kaikilla elokuvan ja televisiotuotannon alueilla....
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Arkkitehtuuri on sekä tekniikan että taiteen ala. Arkkitehtuuriopetuksessa yhdistyvät tiedolliset ammattiainekset ja taiteellinen hahmotus- ja ilmaisukyky. Arkkitehdin tulee kyetä näkemään...
Master's Programme in Communication Management
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Communcation Management -maisteriohjelma tarjoaa erilaisia aineita liittyen viestinnän johtamisen eri suuntauksiin. Koulutusohjelma tarjoaa systemaattisesti tietoa nykyaikaisen viestinnän teorioista, metodeista ja...
Master's Programme in Human-Computer Interaction
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Human-Computer Interaction on kaksivuotinen englanninkielinen maisteriohjelma. Opintojen aikana teoria liitetään käytäntöön ja harjoituksia tehdään monitieteellisissä ryhmätöissä. Luentoja järjestetään kahdesti kuukaudessa. HCI-maisteriohjelman...
Master's Programme in Estonian Studies
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Estonian Studies on ainutlaatuinen maisteriohjelma, jossa opiskellaan Viron kieltä, kulttuuria, historiaa, sosiaalisia ja poliittisia aiheita englanninkielellä. Maisteriohjelman tavoitteena on saada...
Master's Programme in Economics
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
The Master's Programme in Economics develops your ability to apply economic theory to a wide range of economic phenomena. The...
Master's Programme in Marketing
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
The Master's Programme in Marketing centres on Strategic Marketing, Digital Marketing, Retail Marketing and Consumer Culture.  Marketing is a way...
Lääketieteen tekniikka
Oulun yliopisto | University of Oulu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Oulu
Maisterihaku, Lääketieteen tekniikka, Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2 v) tai Maisterihaku, Lääketieteen tekniikka, Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v)...
Master's Programme in Accounting
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
The Master’s Programme in Accounting gives you in-depth expertise in the production and use of financial information.  Accounting is in...
Master's Programme in International Relations
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Oletko kiinnostunut kansainvälisestä turvallisuudesta ja maailmanjärjestyksen muutoksesta? Siinä tapauksessa International Relations -maisteriohjelma Tallinnan yliopistossa on juuri sinua varten! Joustava koulutusohjelma...
Master's Programme in Digital Learning Games
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Digital Learning Games -maisteriohjelma tähtää luomaan edellytykset pelaajille ja koulutuksen ammattilaisille, jotka osaavat yhdistää opetuksen alan ja muotoilun moderniin tieto-...
Master's Programme in Literature, Visual Culture and Film Studies
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Poikkitieteellisessä maisteriohjelmassa keskityt kirjallisuuteen, visuaaliseen kulttuuriin sekä videoon modernissa sekä historiallisessa kontekstissa. Koulutus tarjoaa tuoreimmat näkökulmat kirjallisuuden, taiteen ja videon...
Master's Programme in Visual Communication Design
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Visual Communication is changing rapidly. Design thinking now includes new forms such as story-telling, experiences, and data visualization. This programme...
Master's Programme in Information Networks
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme in Information Networks is a trans-disciplinary study programme in engineering building on information and communication technology (ICT) and...
Master's Programme in Anthropology
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Antropologian maisteriohjelman sisältö keskittyy kehittämään ymmärrystä siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen maailmassa vertailevasta näkökulmasta.Ohjelman kurssit ja projektit tutkivat aiheita, jotka...
Master's Programme in Creative Sustainability | Economics
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
The Master's Programme in Creative Sustainability combines business, architecture, built environment and design to help you learn how to create...
Master's Programme in Digital Society (MBA)
Estonian Business School EBS
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Uutuutena yliopisto tarjoaa Tallinnassa MBA in Digital Society ‑maisteriohjelman. MBA in Digital Society on maisteriohjelma, jonka tavoitteena on: Tarjota johtajille,...
Master's Programme in International Business Administration (MA)
Estonian Business School EBS
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Kaksi vuotta kestävä maisteriohjelma Master Programme in International Business Administration (MA) on suunniteltu kouluttamaan liikkeenjohdon asiantuntijoita, jotka pärjäävät vaativimmissakin kansainvälisissä...
Master of Arts in Entrepreneurship for the Global Hospitality and Tourism Industry | Switzerland
César Ritz Colleges
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Brig
The Master of Arts in Entrepreneurship for the Global Hospitality and Tourism Industry   provides a contemporary curriculum preparing graduates for...
Master's Programme in Space Science and Technology
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The main objective of the course is to combine the great diversity of space expertise at six European universities and...
Master's Programme in Electronics and Nanotechnology
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Are you curious how modern wireless devices work and why wireless connection is getting faster and faster? Would you like...
Master's Programme in Creative Sustainability | Architecture
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Creative Sustainability programme (CS) provides a multidisciplinary learning platform in the fields of architecture, built environment, business and design. It...
Master's Programme in International Business Administration (MA)
Estonian Business School EBS
         
(1)
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Maisteriohjelma on suunnattu opiskelijoille, joilla on kauppatieteen tai taloustieteen kandidaatin tai sitä vastaava tutkinto, ja jotka haluavat kehittää edelleen osaamistaan...
Master's Programme in Visual Cultures, Curating and Contemporary Art
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Visual Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA) is a two-year transdisciplinary Master’s Programme which explores emerging knowledges and practices at...
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences is the largest IT programme in Finland. The students of the programme...
Master's Programme in Automation and Electrical Engineering
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Espoo
The Master's Programme in Automation and Electrical Engineering is a broad multi-disciplinary programme providing graduates with the ability to work...
Master's Programme in Management and International Business
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
The MIB Programme gives you current management and leadership skills combined with a holistic understanding of business that enable you...
Master of International Business in Hotel and Design Management | Switzerland
IHTTI – School of Hotel and Design Management, Neuchatel
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Neuchâtel
The Master of International Business in Hotel & Design Management is designed for graduates who aim to advance their career...
Master's Programme in Film and Television | Documentary Film
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
The goal of the Master’s Programme in Film and Television, major in Documentary Film is to train visionary documentary film...
Master's Programme in Film and Television | Cinematography
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
In Master’s Programme in Film and Television, major in Cinematography, the student deepens his/her vocational competence to achieve a greater...
Master of Business Administrations
Schiller International University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Useita (5)
36 opintopisteen laajuiset maisteriopinnot sisältävät  rahoitusta, kirjanpitoa, markkinointia ja hallintoa koskevia kursseja. Tapaustutkimukset on suunniteltu valmistamaan opiskelijat työtehtäviin sekä pienten...
Master of International Business in Hospitality Management | Switzerland
HIM – Hotel Institute Montreux
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Montreux
The challenging Master program develops hospitality management skills together with business knowledge for students seeking executive level positions in the...
Sotatieteiden maisteritutkinnon viranomaisyhteistyön koulutusohjelma (SMVIR)
Maanpuolustuskorkeakoulu
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua myös muun alan alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Viranomaisyhteistyön koulutusohjelman (SMVIR) tehtävänä on kouluttaa kansallisen ja...
Master in International Relations & Diplomacy
Schiller International University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Useita (2)
Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa kansainvälisten suhteiden alalla tapahtuvaan muutokseen. Koulutus haastaa opiskelijat kehittämään syväluotaavan ymmärryksen kansainvälisten suhteiden ja diplomatian...
Master of Arts in Hospitality, Health and Wellbeing | Switzerland
César Ritz Colleges
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Brig
The degree in Hospitality, Health and Wellbeing (accredited by the University of Derby (UK), provides a contemporary curriculum to prepare...
Master’s Programme in Social Entrepreneurship
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä? Haluaisitko olla mukana kehittämässä kestävämpiä ratkaisuja? Social Entrepreneurship -koulutusohjelma kannustaa yrittäjyyteen sekä tukee sosiaali- ja terveysalan innovointia,...
Master of International Business in Culinary Management | Switzerland
Culinary Arts Academy, Switzerland
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Lucerne
Master students benefit from multiple field trips and guest speakers over the course of 2 years. Visits include tours of...
Master of International Business in Hotel and Resort Management | Switzerland
SHMS – Swiss Hotel Management School
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Leysin
Specialist modules in resort and spa management provide students with key industry knowledge. The modules of ‘Resort Operations Management’ and...
Master of International Management
Schiller International University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Useita (4)
Master of International Management -koulutus on tarkoitettu jo jollain muulla kuin kaupallisella alalla tutkinnon suorittaneille. Maisteriohjelman voi suorittaa yhden lukuvuoden...
Master's Programme in Educational Innovation and Leadership
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Educational Innovation and Leadership -koulutusohjelman tähtäimenä on auttaa parantamaan ja kehittämään koulutusta. Kehitysideoita lähdetään rakentamaan todistetun tutkimustiedon pohjalta ja yrittäjyyden...
 • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 150 tulosta
Näytä kaikki (100) koulutukset

Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Yliopistotutkinnot ovat yliopistoissa suoritettavia tutkintoja. Ne muodostavat järjestelmän, jossa on neljä osaa:

 • alemmat korkeakoulututkinnot
 • ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteri, lisensiaatti, proviisori, diplomi-insinööri, arkkitehti ja maisema-arkkitehti)
 • ammatilliset jatkotutkinnot
 • tieteelliset ja taiteelliset jatkotutkinnot

Maisterin tutkinto

Maisteri on tavallisin ylemmän korkeakoulututkinnon nimi Suomen yliopistoissa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Maisterintutkintoon sisältyy pro gradu -tutkielma. Maisterin tutkintoa edeltää pakollinen kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä.

Kansainvälisesti tunnettuja nimityksiä maisterin tutkinnolle ovat mm. M.Sc. (Master of Science) ja M.A. (Master of Arts).

Suomalaiset maisterin tutkinnot

 • Filosofian maisteri (FM)
 • Kasvatustieteen maisteri (KM)
 • Kauppatieteiden maisteri (KTM)
 • Kuvataiteenmaisteri (KuM)
 • Liikuntatieteiden maisteri (LitM)
 • Elintarviketieteiden maisteri (ETM)
 • Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM)
 • Musiikin maisteri (MuM)
 • Oikeustieteen maisteri
 • Psykologian maisteri (PsM)
 • Sotatieteiden maisteri (SM)
 • Taiteen maisteri (TaM)
 • Tanssitaiteen maisteri
 • Teatteritaiteen maisteri (TeM)
 • Teologian maisteri (TM)
 • Terveystieteiden maisteri (TtM)
 • Hallintotieteiden maisteri (HM tai HTM)
 • Valtiotieteiden maisteri (VTM)
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Palaa sivun alkuun