Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Varhaiserityispedagogiikka

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Varhaiserityispedagogiikka

Tavoite

Varhaiserityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa erityisopettajia ja erityiskasvatuksen asiantuntijoita erityisesti varhaiskasvatuksen kentälle. Koulutus antaa valmiuksia myös tutkijanuralle haluavalle opiskelijalle. Koulutuksessa tuetaan opiskelijoiden kasvua ihmisten tasavertaiseen kohtaamiseen ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseen sekä laajentamaan näkemystä kasvatuksesta osana yhteiskunnallista vaikuttamista.

Varhaiserityispedagogiikan kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet

  • soveltaa erityispedagogisen työn keskeisiä ammatillisia sisältöjä erityisesti varhaiskasvatusikäisille
  • välittää erityspedagogista tietämystä erityisenä painoalueena varhaiskasvatusikäiset

Varhaiserityispedagogiikan maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija

  • osaa systemaattisesti arvioida oman toiminnan vaikuttavuutta
  • osaa kehittää omaa ammattitaitoaan tutkivan työotteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla
  • osaa toimia varhaiserityisopetuksen asiantuntijana erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehityksen ja oppimisen tukea osana moniammatillista työyhteisöä erityisesti varhaiskasvatuksessa
  • hallitsee tieteellisen tiedon tuottamisen perustiedot ja taidot

Koulutuksen sisältö

Opetussuunnitelma on rakennettu siten, että opintojen edetessä asiantuntijuus erityisopettajana ja alan asiantuntijana laajenee ja syvenee. Erityispedagogiikan perusopinnoissa perehdytään laajasti ja monitieteisesti oppijoiden moninaisuuteen, yksilöllisiin ominaisuuksiin ja oppimisen haasteisiin. Aineopinnoissa painopiste on pedagoginen ja keskittyy erityispedagogisten ratkaisujen ja menetelmien tarkasteluun sekä tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Varhaiserityispedagogiikan maisteriohjelmassa opiskelija syventää erityispedagogista osaamistaan ja saa valmiudet teoreettisen ja tutkimustiedon soveltamiseen erityispedagogisessa toiminnassa sekä itsenäiseen tieteelliseen tiedontuottamiseen. Erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opetuksen laajuus, opiskelutapa, arviointi ja osaamistavoitteet.

Opiskelutavat vaihtelevat ja sisältävät sekä läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta (luennot, seminaarit, pienryhmätyöskentely), että itsenäistä opiskelua. Tutkinnon valmistuminen tavoiteajassa edellyttää päätoimista opiskelua ja läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Varhaiserityispedagogiikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.