Kandi- ja maisteriohjelmat

Liikuntabiologinen aineryhmä

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Liikuntabiologinen aineryhmä

Liikuntabiologisen aineryhmän kandidaattiohjelmassa perus- ja aineopinnot ovat yhteiset, lukuun ottamatta kandidaatin tutkielmaa. Opinnot alkavat ihmisen anatomian ja fysiologian opiskelulla. Seuraavassa vaiheessa opiskellaan liikkeen syntymistä ja sen kontrollointia sekä kuormitusfysiologiaa. Perusopintojen loppuvaiheessa opiskellaan urheiluvalmennuksen ja testauksen perusteita sekä ravitsemuksen ja liikunnan välisiä yhteyksiä. Aineopinnoissa syvennetään aiemmin opittuja teemoja ja kirjoitetaan kandidaatin tutkielma. Maisteriopinnoissa syvennetään biomekaniikan, liikuntafysiologian ja valmennus- ja testausopin tietoja ja taitoja. Pro gradu – tutkielma mahdollistaa perusteellisen syventymisen valitun opintosuunnan tieteelliseen tutkimustoimintaan. Valinnaisten aineiden (moduulit) valinnat ohjaavat opiskelijaa erikoistumaan ammatillisesti. Kandidaatin tutkintoon sisältyy 60 opintopistettä ja maisteritutkintoon 30 opintopistettä moduuliopintoja

Suuntautumisvaihtoehdot

Liikuntabiologisessa aineryhmässä opinnot eriytyvät biomekaniikan, liikuntafysiologian tai valmennus- ja testausopin opintosuunniksi. Valinta opintosuuntiin tehdään viimeistään 3. vuoden keväällä kandidaatin tutkielman mukaisesti.

  • Biomekaniikassa opiskellaan ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa ja sen neuraalista ohjausta liikkumisen ja harjoittelun aikana.
  • Liikuntafysiologian opinnoissa perehdytään elimistön toiminnan ja sen säätelyn teoreettisiin pääperiaatteisiin ja tutkitaan liikunnan, liikkumattomuuden ja pidempiaikaisen harjoittelun aiheuttamia fysiologisia vasteita.
  • Valmennus- ja testausoppi kehittää uusia fyysisen kunnon mittausmenetelmiä ja soveltaa biomekaanista ja liikuntafysiologista tietoa esimerkiksi urheiluvalmennuksessa ja kuntotestauksessa toimiville.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Tutkinto / todistus

Liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu