Sivuston käyttötapa: Mobiili

Luokanopettaja

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Video

Kolme ihmistä nauraa

Luokanopettaja

Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutuksesta valmistuu laaja-alaisia tulevaisuutta aktiivisesti ja oikeudenmukaisesti rakentavia kasvatusalan asiantuntijoita. Koulutuksessamme korostuu tutkimusperustaisuus, pedagoginen osaaminen, ilmiölähtöisyys, rohkea toimintakulttuuri, refleksiivisyys, vuorovaikutusosaaminen, hyvinvoinnin tukeminen, kestävä kehitys sekä kansainvälisyyteen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen.

Koulutuksemme tukee tavoitteellisesti opiskelijan kehittymistä ja reflektiotaitoja opettajan ydinosaamisalueilla 1) eettisen osaamisen, 2) tieteellisen osaamisen, 3) vuorovaikutusosaamisen ja monialaisuuteen liittyvän osaamisen, 4) yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen osaamisen, 5) pedagogisen osaamisen, 6) hyvinvointia vahvistavana osaamisen ja 7) esteettisen osaamisen näkökulmista.

Lisäksi tavoitteena on rakentaa tuleville kasvatusalan ja oppimisen asiantuntijoille vahva perusta osallistua oman alansa ammatilliseen ja tieteelliseen kehittämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Koulutuksen aikana opiskelijoita tuetaan kohti:

 • eettisesti vastuullista koulutus- ja kasvatuskulttuuria
 • teorian ja käytännön vuoropuhelua sekä käytännöllisten toimintatapojen hallintaa
 • opettajuuden kokonaisvaltaisuutta
 • omaa toimintaansa kriittisesti analysoivaa, reflektoivaa ja perustelevaa sekä uudistavaa asiantuntijuutta
 • vuorovaikutuksen ilmiöiden hallintaa omassa elämässä ja tulevassa työtehtävässä
 • yksilön ja ryhmän hyvinvoinnin toimintatapojen tuntemista ja arvostamista
 • aktiivista osallistumista ja vaikuttamista.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija 

 • osaa arvioida ymmärrystään opettajuuden ydinosaamisalueilla sekä asettaa itselleen henkilökohtaisia oppimistavoitteita 
 • ymmärtää oppiaineiden, laaja-alaisen oppimisen ja opetuksen lähtökohtia sekä tavoitteita 
 • tunnistaa erilaisia oppimisprosesseja, niiden edellytyksiä ja tukemisen keinoja 
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisprosesseja, opetuskokonaisuuksia ja oppimisympäristöjä 
 • omaa valmiudet yksilön ja ryhmän kohtaamiseen, ryhmäprosessien arviointiin sekä kollegiaaliseen ja monialaiseen yhteistyöhön 
 • kykenee kommunikoimaan ja opiskelemaan vieraalla kielellä 
 • tunnistaa opetuksen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia rakenteellisia ehtoja 
 • osaa hyödyntää tutkimustietoa osana ammatillista kehittymistään 

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija 

 • osaa arvioida ja vahvistaa asiantuntijuuttaan opettajuuden ydinosaamisalueilla 
 • on rakentanut omaa kasvatusfilosofiaansa 
 • pystyy jäsentämään kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä integroiden erilaisia kokemuksellisia, tieteellisiä ja käytännöllisiä näkökulmia 
 • osaa tunnistaa, ratkaista ja arvioida asiantuntija-alueeseensa liittyviä tieteellisiä ja käytännöllisiä ongelmia ottaen huomioon ratkaisujen kasvatukselliset, eettiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset 
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta sekä itsenäisesti että työyhteisön jäsenenä 
 • kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen omalla alallaan 
 • on hankkinut jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet. 

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Luokanopettaja, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Luokanopettaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Luokanopettaja ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Opiskelijat kertovat

Tälläistä on opiskella Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopiston opiskelijat kertovat arvostavansa monipuolisia opiskelumahdollisuuksia, opintojen oheessa opittavia työelämäntaitoja, aktiviista ainejärjestötoimintaa ja yliopiston hyvää henkeä. 

Lue tarkemmin yliopistolaisten kokemuksia ja ajatuksia.
Ota yhteyttä

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Luokanopettaja täytä seuraavat tiedot: