Sivuston käyttötapa: Mobiili

Erityispedagogiikka

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Erityispedagogiikka

Tavoite

Erityispedagogiikan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa erityisopettajia ja erityiskasvatuksen asiantuntijoita, jotka toimivat kasvatus- ja opetustilanteissa tarkoituksenmukaisesti, perustellusti, eri näkökulmat huomioiden sekä toimivat yksilöllisyyttä ja ihmisyyttä kunnioittaen. Koulutus antaa valmiuksia myös tutkijanuralle haluavalle opiskelijalle. Koulutuksessa tuetaan opiskelijoiden kasvua ihmisten tasavertaiseen kohtaamiseen ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseen sekä laajentamaan näkemystä kasvatuksesta osana yhteiskunnallista vaikuttamista.

Kasvatustieteen kandidaatti

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa erityispedagogisen työn keskeisiä ammatillisia sisältöjä
  • välittää erityspedagogista tietämystä erityisenä painoalueena kouluikäiset ja sitä vanhemmat oppijat

Kasvatustieteen maisteri

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • osaa systemaattisesti arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta
  • osaa kehittää omaa ammattitaitoaan tutkivan työotteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla
  • osaa toimia erityisopetuksen asiantuntijana erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisen ja koulunkäynnin tukea osana moniammatillista työyhteisöä
  • hallitsee tieteellisen tiedon tuottamisen perustiedot ja taidot

Koulutuksen sisältö

Opetussuunnitelma on rakennettu siten, että opintojen edetessä asiantuntijuus erityisopettajana ja alan asiantuntijana laajenee ja syvenee. Opiskelutavat vaihtelevat ja sisältävät sekä läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta (luennot, seminaarit, pienryhmätyöskentely), että itsenäistä opiskelua. Tutkinnon valmistuminen tavoiteajassa edellyttää päätoimista opiskelua ja läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

Kasvatustieteen kandidaatti

Tiedekunnan yhteisissä kasvatustieteen perusopinnoissa tutustutaan kasvatuksen ilmiöihin kuten oppimiseen ja ohjaukseen, yhteiskunnalliseen muutokseen, asiantuntijuuteen, vuorovaikutukseen sekä kasvatustieteellisen tutkimukseen. Erityispedagogiikan perusopinnoissa perehdytään laajasti ja monitieteisesti oppijoiden moninaisuuteen, yksilöllisiin ominaisuuksiin ja oppimisen haasteisiin. Aineopinnoissa painopiste on pedagoginen ja keskittyy erityispedagogisten ratkaisujen ja menetelmien tarkasteluun sekä tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opetuksen laajuus, opiskelutapa, arviointi ja osaamistavoitteet.

Kasvatustieteen maisteri

Erityispedagogiikan maisteriohjelmassa opiskelija syventää erityispedagogista osaamistaan ja saa valmiudet teoreettisen ja tutkimustiedon soveltamiseen erityispedagogisessa toiminnassa sekä itsenäiseen tieteelliseen tiedontuottamiseen. Erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opetuksen laajuus, opiskelutapa, arviointi ja osaamistavoitteet.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit

Erityispedagogiikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.