Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Erityispedagogiikka

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Erityispedagogiikka

Haluatko edistää ihmisoikeuksien toteutumista sekä tasavertaisuutta ja osallisuutta koulutuksessa ja elämänkulussa? Erityispedagogiikan koulutus antaa sinulle monipuoliset valmiudet työskennellä erityisopettajana ja erityiskasvatuksen asiantuntijana. Osaat toimia kasvatus- ja opetustilanteissa tarkoituksenmukaisesti, teoriaperusteisesti ja eri näkökulmat huomioiden, yksilöllisyyttä ja ihmisyyttä kunnioittaen. Koulutus antaa valmiuksia myös tutkijanuralle haluavalle opiskelijalle. Koulutus tukee kasvuasi ihmisten tasavertaiseen kohtaamiseen ja näkemyksesi laajentamiseen kasvatuksesta osana yhteiskunnallista vaikuttamista.

Kasvatustieteen kandidaatti

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet

  • soveltaa erityispedagogista tietoa ja keskeisiä ammatillisia sisältöjä erityiskasvatuksen tehtävissä
  • välittää erityspedagogista tietämystä keskeisille yhteistyötahoille

Kasvatustieteen maisteri

Erityispedagogiikan maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija

  • osaa systemaattisesti arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta 
  • osaa tieteelliseen tietoon nojautuen kehittää omaa ammattitaitoaan tutkivan työotteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla
  • osaa toimia asiantuntijana erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehityksen ja oppimisen tukea osana moniammatillista työyhteisöä
  • osaa tuottaa tieteellistä tietoa
  • omaa vahvan ammatti- ja tutkimuseettisen tietämyksen ja kyvyn toimia sen mukaisesti erilaisissa erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä 

Opetussuunnitelma on rakennettu siten, että opintojen edetessä asiantuntijuutesi erityisopettajana ja alan asiantuntijana laajenee ja syvenee. Opiskelutavat vaihtelevat ja sisältävät sekä läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta (luennot, seminaarit, pienryhmätyöskentely) että itsenäistä opiskelua. Tutkinnon valmistuminen tavoiteajassa edellyttää päätoimista opiskelua ja läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

Kasvatustieteen kandidaatti

Tiedekunnan yhteisissä kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut kasvatuksen ilmiöihin kuten oppimiseen ja ohjaukseen, yhteiskunnalliseen muutokseen, asiantuntijuuteen, vuorovaikutukseen sekä kasvatustieteellisen tutkimukseen https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kat/opiskelu/kasvatustieteiden-laitoksella-opiskeltavat-ja-tutkittavat-ilmiot. Erityispedagogiikan perusopinnoissa perehdyt laajasti ja monitieteisesti oppijoiden moninaisuuteen, yksilöllisiin ominaisuuksiin ja oppimisen haasteisiin. Aineopinnoissa painopiste on pedagoginen ja keskittyy erityispedagogisten ratkaisujen ja menetelmien tarkasteluun sekä tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opetuksen laajuus, opiskelutavat, arviointi ja osaamistavoitteet.

Kasvatustieteen maisteri

Erityispedagogiikan maisteriohjelmassa syvennät erityispedagogista osaamistasi ja saat valmiudet teoreettisen ja tutkimustiedon soveltamiseen erityispedagogisessa toiminnassa sekä itsenäiseen tieteelliseen tiedontuottamiseen. Erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opetuksen laajuus, opiskelutavat, arviointi ja osaamistavoitteet.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Erityispedagogiikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.