Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Matematiikka

Tavoite

Matematiikan opinnot valmistavat sinua tutkijan, asiantuntijan, data-analyytikon ja matemaatikon urapoluille. Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät tutkijoina, opettajina, erilaisissa suunnittelu- ja konsulttitehtävissä sekä asiantuntijoina esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, teknologiateollisuudessa, IT-alalla, finanssi- ja vakuutusalalla sekä bio- ja lääketieteiden parissa.

Matematiikan opinnoissa saat kattavan perustietämyksen matematiikan eri osa-alueista ja mahdollisuuden perehtyä tieteenalan uusimpiin saavutuksiin. Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos menestyy erinomaisesti sekä kotimaisissa että kansainvälisissäkin vertailuissa, ja opiskeluympäristö onkin Suomen ehdotonta huippua.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos tarjoaa erinomaisia kursseja niin lääketieteelliseen kuvantamiseen liittyvässä inversiomatematiikassa, rahoitukseen liittyvässä satunnaismatematiikassa kuin klassisessa matemaattisessa analyysissakin. Opinnot antavat myös vahvan pohjakoulutuksen jatko-osaamisen hankkimiselle. 

Sisältö

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto, jonka tavoiteopiskeluaika on 3 vuotta. LuK-tutkinto antaa laaja-alaisen matemaattisen osaamisen ja valmiuden suorittaa maisterin tutkinto matematiikan yleisessä opintosuunnassa, stokastiikassa ja todennäköisyysteoriassa, tilastotieteessä ja datatieteessä, tai matematiikan aineenopettajakoulutuksessa. LuK-vaiheessa kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat samojen vaatimusten mukaisesti

Filosofian maisterin tutkinto on vähintään 120 op laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, jonka tavoiteopiskeluaika on 2 vuotta. Tutkinto-ohjelma jakautuu kahteen opintosuuntaan:

  • Matematiikan yleisessä opintosuunnassa perehdyt valitsemaasi modernin matematiikan alaan.
  • Stokastiikan ja todennäköisyysteorian opintosuunnassa perehdyt stokastiikan perusteisiin. Stokastisia menetelmiä käytetään mm. finanssi- ja vakuutusmatematiikassa, matemaattisessa analyysissä, fysiikassa ja biologiassa.

Matematiikan lisäksi sekä kandi- että maisterivaiheessa opiskellaan myös muita aineita, joiden valinnan voit tehdä oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä sivuaineita matemaatikoille ovat fysiikka, kemia, tietotekniikka, tilastotiede ja taloustiede. Lisää vapaasti valittavista opintokokonaisuuksista .

Matematiikan tutkinto-ohjelman opiskelijana sinun on mahdollista myös suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (mm. yläkoulu ja lukio). Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku ja soveltuvuuskoe.

Opiskelu yliopistossa on monimuotoista. Luentokurssien lisäksi tarjolla on mm. pienryhmätyöskentelyä, seminaareja ja kirjallisten tutkielmien laadintaa. Opinnot huipentaa pro gradu –tutkielma, jossa syvennyt ohjatusti johonkin alasi tutkimusongelmaan.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri Luonnontieteiden kandidaatti

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Matematiikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.