Näyttää 1-20 koulutusta 62 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 62 tuloksesta
1
2
3
4

Haluatko käyttäytymisen asiantuntijaksi? Opiskele psykologiaa! 

Psykologia ja käyttäytymistieteet tutkivat ihmisten käyttäytymistä, kokemuksia ja inhimillisen toiminnan säännönmukaisuuksia. Tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi ihmisen kognitiiviset toiminnot kuten havaitseminen, muistaminen ja oppiminen. Psykologiatiede muodostuu monista eri osa-alueista: yleisestä psykologiasta, neuropsykologiasta, kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta, persoonallisuuden psykologiasta sekä sosiaalipsykologiasta.

Psykologian opinnot

Suomessa psykologiaa voi opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa.  Psykologian kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon jälkeen psykologian alalla on mahdollista suorittaa kahdentyyppisiä maisterintutkintoja, joista pidempi psykologian maisterin tutkinto (150 opintopistettä) on tarkoitettu psykologin ammattiin valmistuville. Vain psykologian maisterin tutkinnon suorittanut voi saada oikeuden oikeuden psykologin ammatin harjoittamiseen ja ammattinimikkeen käyttöön.

Psykologian alalla filosofian maisterin tutkinto (120 opintopistettä) on suunniteltu erityisesti lukion psykologian aineenopettajaksi tai erilaisiin tutkimustehtäviin aikoville. Sisällölliset painotukset psykologian eri osa-alueiden välillä vaihtelevat hieman yliopistoittain, joten  kannattaa tutustua eri laitosten opetustarjontaan opintoihin hakeutuessa.

Psykologiaa voit opiskella myös lukemattomissa yliopistoissa ulkomailla. Lisäksi psykologiaa sivuavia opintoja ja tutkintoja voi suorittaa myös ammattikorkeakoulussa. Esimerkiksi rikosseuraamusalan ja sosiaalialan ammattikorkeakouluopinnoissa psykologialla on tärkeä rooli.

Alan vaatimukset

Psykologin täytyy kyetä soveltamaan laajaa teoreettista tietoa käytännön ongelmiin. Psykologin työ on vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa olennaisessa roolissa on vuorovaikutus asiakkaan/potilaan kanssa. Ammatissa edellytetään empaattisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, hyvää huomiokykyä sekä sietokykyä ongelmia ja ristiriitoja kohtaan.

Psykologina työskentelevän tulee olla henkisesti tasapainoinen ja hyvän todellisuudentajun omaava. Oman persoonallisuuden hyvästä tuntemuksesta on etua työssä. Psykologin tulee osata työskennellä sekä itsenäisesti että hoitoryhmän jäsenenä.

Psykologi työelämässä

Psykologian osaamista tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Yleisimmin psykologi toimii oman alansa erityisasiantuntijana työyhteisössään sekä tekee suoraa asiakasvastaanottotyötä. Psykologian alalla voi toimia esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolapsykologina, koulupsykologina, psykiatrisessa sairaalassa, neuropsykologina, ammatinvalintapsykologina ja psykoterapeuttina. Psykologi voi siis työskennellä muun muassa mielenterveystoimistoissa, terveyskeskuksissa, sosiaalitoimessa sekä henkilöstöhallinto- ja koulutustehtävissä.

Psykologian opintoja suorittaneet filosofian maisterit puolestaan voivat toimia lukioissa psykologian opettajina. Psykologia on tärkeä osa työtä myös muissa ammateissa kuin itse psykologin ammatissa. Käyttäytymistieteet käsittävät ne tieteenalat, jotka tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä. Käyttäytymistieteilijät voivat myös toimia tutkimuksen parissa, mutta opinnoista on hyötyä myös esimerkiksi rekrytoinnin ja erilaisten työyhteisön sosiaalisten ongelmien ratkomisessa. Myös sivuaineopinnoilla voi vaikuttaa ammatilliseen suuntautumiseen. 

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Koulutusnetti.fi, Psyli.fi, Ammattinetti.fi

Usein kysytyt kysymykset

  • Psykologia on tieteenala, joka tarkoittaa mielen oppimista. Siinä tutkitaan muun muassa tietoisuutta, tunteita, kognitioita, käyttäytymistä, muistia sekä mielenterveyttä.

  • Psykologi toimii psyykkisten toimintojen erityisasiantuntijana ja tutkii ihmisen mieltä ja käyttäytymistä.

  • Psykologin koulutus kestää 5,5 vuotta (330 op). Siihen kuuluu 3 vuoden kandidaatin tutkinto, 2 vuoden maisterin tutkinto sekä 5 kuukauden harjoittelu.

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!