Sivuston käyttötapa: Mobiili

Psykologia

Alta löydät listauksen psykologian opinnoista. Psykologiaa voit opiskella useissa eri oppilaitoksissa monilla eri tasoilla. Laillistetun psykologin oikeudet voi saada kuitenkin henkilö, joka on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon. Muissa koulutuksissa psykologia voi olla yksi osa opintoja, kuten sosionomi-, terapeutti- tai vaikkapa sairaanhoitajaopinnoissa.

Tutustu psykologian koulutuksiin ja vertaile niitä keskenään! Lisää tietoa sinua kiinnostavista koulutuksista saat täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottopyynnön.

 
Näyttää 1-23 yhteensä 23 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Psykologian linja
Voionmaan koulutuskeskus
Kansanopistot
Tampere
Lähde opiskelemaan Voionmaan koulutuskeskuksen psykologian linjalle! Lukuvuoden mittainen koulutus sisältää psykologian perusopinnot sekä tutustumisen psykologin työhön. Psykologian opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa antaa...
Psykologian linja
Lahden kansanopisto
Kansanopistot
Lahti
Psykologian opinnot perehdyttävät ihmisen kehittymiseen, ajatteluun, toimintaan ja tunteisiin. Psykologista osaamista ja ymmärrystä tarvitaan monilla aloilla. Tässä koulutuksessa suoritat psykologian...
Psykologin koulutus englanniksi Madridissa
Study for a better future
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Madrid
Täyttämällä yhteydenottolomakkeen saat automaattisesti lisätietoa tutkinnosta ja koulutuksesta suoraan sähköpostiisi. Toimi heti ja voit varmistaa paikkasi lääkärikoulutuksessa jo syksyksi! Hakemalla...
Psykologian valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Psykologiaa voi opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot tekevät valintakoeyhteistyötä...
Psykologian opintolinja
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kansanopistot
Ilmajoki
Psykologian opintolinjalla opiskelet avoimen yliopiston opintoina muun muassa psykologian perusopinnot 25 op sekä tilastomenetelmien peruskurssin 6 op Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten...
Psykologian opintolinja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Psykologian linjalla mahdollisuuden opiskella avoimen yliopiston opintoja. Koulutus kestää koko opintovuoden. Keväällä valmistaudutaan yliopisto-opintojen ohessa psykologian valintakokeisiin, tai halutessa mm....
Psykologian perusopinnot -linja
Joutsenon Opisto
Kansanopistot
Lappeenranta
Psykologian perusopintojen suorittaminen antaa valmiuksia ymmärtää ihmisen kehitystä ja ajattelua. Linjan opinnot parantavat edellytyksiäsi menestyä alan pääsykokeissa ja myöhemmissä korkeakoulu-opinnoissa. ...
Psykologian ja kasvatustieteen linja
Työväen Akatemia
Kansanopistot
Kauniainen
Haaveiletko psykologian tai kasvatustieteen opiskelusta? Oletko hakemassa ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmiin? Haluatko hyödyntää välivuoden yliopisto-opiskelun parissa? Käyttäytymistieteellisissä opinnoissa voit...
Psykologian linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Psykologian linja Alkio-opistossa antaa hyvän pohjan valmistautuessa alan jatko-opintoihin. Linjalla suoritettuja kursseja on mahdollista hyväksilukea tulevissa yliopisto-opinnoissa. Kun opintokokonaisuusopinnot on...
Kasvatustieteen opintolinja
HEO Kansanopisto
         
(2)
Kansanopistot
Helsinki
  Kasvatustieteiden opintolinjalla tutustutaan oppimisen, kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin eri näkökulmista.Tavoitteena on, että opiskelijat muodostavat kokonaiskäsityksen kasvatustieteistä ja ymmärtävät kasvatuksen...
Psykologian ja kasvatustieteen linja
Turun kristillinen opisto
Kansanopistot
Turku
Psykologian ja kasvatustieteen linjan painopiste on psykologian ja kasvatustieteen perusopinnoissa. Opinnot suoritetaan Turun yliopiston avoimessa yliopistossa. Opinnot on rytmitetty siten,...
Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja
Karstulan Evankelinen Opisto
Kansanopistot
Karstula
Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin, kuten esimerkiksi: luokanopettajan ja varhaiskasvattajan opintoihin (yliopisto), kasvatustieteen, psykologian ja erityispedagogiikan...
NLP Practioner
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Ammatillinen koulutus
Kälviä
NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi (neuro-linguistic programming) on malli siitä, miten ihmisaivot toimivat. Se perustuu ajatukseen, että mieli ja keho ovat...
Logopedia
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat laajan teoreettisen tietämyksen logopediasta sekä...
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot tarjoavat apua esimerkiksi VAKAVA-kokeen aineiston lukemiseen ja soveltuvuuskokeeseen. Opinnot parantavat myös onnistumismahdollisuuksia kasvatustieteen valintakokeissa. Lisäksi...
The Master's Degree Programme in Mental Health | YAMK
Arcada
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Helsinki
Are you interested in mental health and specifically in questions regarding collaboration and dialogical practices? As a graduate from Arcada’s Master’s...
Human Behaviour Analyst
Eotvos Lorand University
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Budapest
The aim of the programme is to train professionals who are perfect in the theoretical foundations and basic methods of...
Psychologist
Eotvos Lorand University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Budapest
The aim of the qualification is to train psychologist professionals who master the theories and methods of the science of...
Doctor of Philosophy (Psychology)
Eotvos Lorand University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Budapest
The Psychology PhD Programme is intended for students that wish to pursue a research-oriented career in Psychology, students who interested...
Avoin yliopisto
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Avoimessa yliopistossa opintoja voi suorittaa kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimen yliopiston opinnoilla voit korvata opintoja yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa...
Social Integration Counsellor
Eotvos Lorand University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Budapest
The Program provides students with knowledge about the multifaceted nature of intercultural issues and multi/interculturalism by means of a multidisciplinary...
Certified Human Resources Counsellor
Eotvos Lorand University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Budapest
The aim of the programme is to train experts, who, in possession of their human, economic and developed interdisciplinary approach,...
Computational and Cognitive Scientist
Eotvos Lorand University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Budapest
Cognitive Science is an interdisciplinary master's programme involving different scientific fields of natural sciences, technological sciences and humanities as well....
  • = Videoesittely
  • = Hakuaika käynnissä
Näyttää 1-23 yhteensä 23 tulosta
 

Haluatko käyttäytymisen asiantuntijaksi? Opiskele psykologiaa! 

Psykologia ja käyttäytymistieteet tutkivat ihmisten käyttäytymistä, kokemuksia ja inhimillisen toiminnan säännönmukaisuuksia. Tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi ihmisen kognitiiviset toiminnot kuten havaitseminen, muistaminen ja oppiminen. Psykologiatiede muodostuu monista eri osa-alueista: yleisestä psykologiasta, neuropsykologiasta, kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta, persoonallisuuden psykologiasta sekä sosiaalipsykologiasta.

Psykologian opinnot

Suomessa psykologiaa voi opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa.  Psykologian kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon jälkeen psykologian alalla on mahdollista suorittaa kahdentyyppisiä maisterintutkintoja, joista pidempi psykologian maisterin tutkinto (150 opintopistettä) on tarkoitettu psykologin ammattiin valmistuville. Vain psykologian maisterin tutkinnon suorittanut voi saada oikeuden oikeuden psykologin ammatin harjoittamiseen ja ammattinimikkeen käyttöön.

Psykologian alalla filosofian maisterin tutkinto (120 opintopistettä) on suunniteltu erityisesti lukion psykologian aineenopettajaksi tai erilaisiin tutkimustehtäviin aikoville. Sisällölliset painotukset psykologian eri osa-alueiden välillä vaihtelevat hieman yliopistoittain, joten  kannattaa tutustua eri laitosten opetustarjontaan opintoihin hakeutuessa.

Psykologiaa voit opiskella myös lukemattomissa yliopistoissa ulkomailla. Lisäksi psykologiaa sivuavia opintoja ja tutkintoja voi suorittaa myös ammattikorkeakoulussa. Esimerkiksi rikosseuraamusalan ja sosiaalialan ammattikorkeakouluopinnoissa psykologialla on tärkeä rooli.

Alan vaatimukset

Psykologin täytyy kyetä soveltamaan laajaa teoreettista tietoa käytännön ongelmiin. Psykologin työ on vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa olennaisessa roolissa on vuorovaikutus asiakkaan/potilaan kanssa. Ammatissa edellytetään empaattisuutta, ongelmanratkaisutaitoja, hyvää huomiokykyä sekä sietokykyä ongelmia ja ristiriitoja kohtaan.

Psykologina työskentelevän tulee olla henkisesti tasapainoinen ja hyvän todellisuudentajun omaava. Oman persoonallisuuden hyvästä tuntemuksesta on etua työssä. Psykologin tulee osata työskennellä sekä itsenäisesti että hoitoryhmän jäsenenä.

Psykologi työelämässä

Psykologian osaamista tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Yleisimmin psykologi toimii oman alansa erityisasiantuntijana työyhteisössään sekä tekee suoraa asiakasvastaanottotyötä. Psykologian alalla voi toimia esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolapsykologina, koulupsykologina, psykiatrisessa sairaalassa, neuropsykologina, ammatinvalintapsykologina ja psykoterapeuttina. Psykologi voi siis työskennellä muun muassa mielenterveystoimistoissa, terveyskeskuksissa, sosiaalitoimessa sekä henkilöstöhallinto- ja koulutustehtävissä.

Psykologian opintoja suorittaneet filosofian maisterit puolestaan voivat toimia lukioissa psykologian opettajina. Psykologia on tärkeä osa työtä myös muissa ammateissa kuin itse psykologin ammatissa. Käyttäytymistieteet käsittävät ne tieteenalat, jotka tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä. Käyttäytymistieteilijät voivat myös toimia tutkimuksen parissa, mutta opinnoista on hyötyä myös esimerkiksi rekrytoinnin ja erilaisten työyhteisön sosiaalisten ongelmien ratkomisessa. Myös sivuaineopinnoilla voi vaikuttaa ammatilliseen suuntautumiseen. 

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Koulutusnetti.fi, Psyli.fi, Ammattinetti.fi