Sivuston käyttötapa: Mobiili
Psykologian pääsykoe ja todistusvalinta

Psykologian valintakoe ja todistusvalinta

Psykologiaa voi Suomessa opiskella seitsemässä eri yliopistossa. Psykologiaa voi päästä opiskelemaan joko todistusvalinnalla tai pääsykokeen perusteella. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, kummalla tavalla hakee opiskelemaan.

Valintakoeyhteistyössä ovat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun,  Tampereen ja Turun yliopisto. Näihin kouluihin voi siis hakea yhtäaikaisesti samalla valintakokeella. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen siinä yliopistossa, jonka hän on asettanyt ylimmäksi hakukohteeksi kaikkien psykologian yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden joukossa. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Åbo Akademi järjestää itsenäisesti oman valintakokeensa.

Lisäksi Helsingin yliopiston alaisuudessa olevassa Svenska social och kommunalhögskolanissa järjestetään sosiaalipsykologian opetusta.

Hakijat ja sisäänottoprosentti 2021

Yo-todistuksen pisteytys

Valintakoe

Pisterajat 2021


Hakijat ja sisäänottoprosentti 2021

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi psykologian koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänpääsyprosentit keväältä 2021.

Ensisijaiset hakijat

Helsingin yliopisto

1524

Itä-Suomen yliopisto

303

Jyväskylän yliopisto

708

Tampereen yliopisto

987

Turun yliopisto

591

Oulun yliopisto

1056

Åbo Akademi

255


Kaikki hakijat

Helsingin yliopisto

3168

Itä-Suomen yliopisto

2517

Jyväskylän yliopisto

3324

Tampereen yliopisto

3624

Turun yliopisto

3003

Oulun yliopisto

3285

Åbo Akademi

468


Aloituspaikat

Helsingin yliopisto

53

Itä-Suomen yliopisto

50

Jyväskylän yliopisto

92

Tampereen yliopisto

40

Turun yliopisto

40

Oulun yliopisto

40

Åbo Akademi

20


Hakijaa / aloituspaikka

Helsingin yliopisto

59,77

Itä-Suomen yliopisto

50,34

Jyväskylän yliopisto

36,13

Tampereen yliopisto

90,6

Turun yliopisto

75,08

Oulun yliopisto

82,13

Åbo Akademi

255


Sisäänpääsyprosentti*

Helsingin yliopisto

1,67 %

Itä-Suomen yliopisto

1,99 %

Jyväskylän yliopisto

2,77 %

Tampereen yliopisto

1,10 %

Turun yliopisto

1,33 %

Oulun yliopisto

1,22 %

Åbo Akademi

4,27 %

* Aloituspaikkojen määrän perusteella


Todistusvalinta

Hakija voi tulla valituksi todistusvalinnalla. Tullakseen huomioiduksi todistusvalinnassa, hakijan on oltava ensikertalainen hakija ja saatava todistusvalinnassa vähintään 70 pistettä (maksimipisteet 157,90 pistettä). 

Opiskelijoista valitaan 60 % todistusvalinnalla (Åbo Akademiin 51 %). 

Todistusvalinnassa voi saada pisteitä viidestä aineesta: äidinkielestä, matematiikasta (pitkästä tai lyhyestä), psykologiasta, yhdestä reaaliaineesta ja yhdestä kielestä. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi ylioppilastodistuksen arvosanoista saatavat pisteet, jos hakija tulee valituksi todistusvalinnassa:

L E M C B A 
Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Psykologia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematiikka
Pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
Lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Kielet
Pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Ainereaalit
Biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
Uskonto/Et 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Yh.oppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Muut 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7


Valintakoe 25.5.2022

  • Yhteinen valintakoe (Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto) 25.5.2022 klo 9–12
  • Åbo Akademin kirjallinen valintakoe 6.6.2022 klo 10–12

Pääsykokeissa testataan hakijoiden kykyä sisäistää ja soveltaa etukäteiskirjallisuudessa sekä valintakoemateriaalissa käsiteltyjä asioita. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Turun ja Tampereen yhteisvalintakoe on yksiosainen ja kestää kolme tuntia. Valintakoe voi sisältää sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan materiaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämis- ja soveltamiskykyä. Koe saattaa sisältää laskemista vaativia tehtäviä, ja kokeessa hakijoiden käytössä on perustaskulaskin.

Åbo Akademissa psykologian koulutusohjelmaan hakijat tekevät kirjallisen pääsykokeen sekä osallistuvat soveltuvuushaastatteluun.

Soveltuvuuskokeissa ja haastattelutilanteissa arvioidaan hakijoiden motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia psykologian alalla.


Pisterajat 2021

Todistusvalinta

Helsingin yliopisto

137,5

Itä-Suomen yliopisto

126,4

Jyväskylän yliopisto

129,8

Tampereen yliopisto

136,5

Turun yliopisto

134

Oulun yliopisto

127,8


Valintakoe, ensikertalainen

Helsingin yliopisto

120

Itä-Suomen yliopisto

110,25

Jyväskylän yliopisto

113,98

Tampereen yliopisto

120

Turun yliopisto

118,07

Oulun yliopisto

115,79


Valintakoe, kaikki hakijat

Helsingin yliopisto

120

Itä-Suomen yliopisto

126,4

Jyväskylän yliopisto

129,8

Tampereen yliopisto

116,03

Turun yliopisto

114,82

Oulun yliopisto

108,08

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat, opintopolku, Valmennuskeskus

Viimeksi päivitetty: 09 joulu 2021

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 17.4.2020

Vinkit psykan pääsykokeisiin

Psykologiaa ei ole ihan helppoa päästä opiskelemaan. Lue viidennellä yrittämällä psykologian opintoihin päässeen Sannin vinkit pääsykokeisiin!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 8.12.2021

Kauppatieteen pääsykoe ja todistusvalinta

Kaupallinen ala on hakukohteena erittäin suosittu. Kauppikseen haetaan yhteisvalinnassa, jossa voi tulla valituksi todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 8.12.2021

Kuvataidealan pääsykoe

Yliopistotason kuvataidekoulutusta tarjoaa Suomessa Kuvataideakatemia. Ala on hakijoiden keskuudessa erittäin suosittu, ja kilpailu opiskelupaikoista on kovaa.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi