Sivuston käyttötapa: Mobiili

Psykologian pääsykoe

Psykologian pääsykoe

Psykologian pääsykoe

Psykologiaa voi Suomessa opiskella kuudessa eri yliopistossa. Vuonna 2019 valintakoeyhteistyössä ovat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopisto. Näihin kouluihin voi siis hakea yhtäaikaisesti samalla valintakokeella. Kyseessä ei kuitenkaan ole yhteisvalinta. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen siinä yliopistossa, jonka hän on asettanyt ylimmäksi hakukohteeksi kaikkien psykologian valintakoeyhteistyössä mukana olevien hakukohteiden joukossa. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Åbo Akademi järjestää itsenäisesti oman valintakokeensa.

Lisäksi Helsingin yliopiston alaisuudessa olevassa Svenska social och kommunalhögskolanissa järjestetään sosiaalipsykologian opetusta.


Pääsykokeet vuonna 2019

  • Yhteinen valintakoe (Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopisto) 7.5.2019 klo 9–13
  • Åbo Akademin kirjallinen valintakoe 14.5.2019 klo 10–13, soveltuvuuskokeet 12.–14.6.2019

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi psykologian koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänpääsyprosentit keväältä 2018 (yliopistot, jotka ovat julkaisseet tiedot).

 Hakijat     Kokeeseen osallistuneet    Hyväksytyt    Hyväksymisprosentti*

OPPILAITOS
Helsingin yo 2025 1286 50 3,9 %
Itä-Suomen yo 1092 632 41 6,5 %
Jyväskylän yo 1962 - 77
Tampereen yo** 1900 1444 30 2,1 %
Turun yo 1699 1234 31 2,5 %

*(kokeeseen osallistuneista) **vuodelta 2017


Valintamenettely

Hakija voi tulla valituksi joko ylioppilastutkinnon ja pääsykokeen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. Painotukset vaihtelevat yliopistoittain, mutta pääsääntöisesti yhteispistekiintiössä ja koepistekiintiössä valitaan suunnilleen saman verran opiskelijoita. Helsingissä 60% valitaan yhteispisteillä ja 40% koepisteillä.

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yhteisvalinnassa hakijat tekevät saman valintakokeen.

Aiemmin Turun ja Jyväskylän yliopistoissa käytössä olleet soveltuvuuskokeet poistuvat kevään 2019 valinnassa.


Pääsykoe

Pääsykokeissa testataan hakijoiden kykyä sisäistää ja soveltaa etukäteiskirjallisuudessa sekä valintakoemateriaalissa käsiteltyjä asioita. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun ja Tampereen yhteisvalintakoe on yksiosainen ja kestää neljä tuntia. Valintakoe voi sisältää sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan materiaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämis- ja soveltamiskykyä. Koe saattaa sisältää laskemista vaativia tehtäviä, ja kokeessa hakijoiden käytössä on perustaskulaskin.

Åbo Akademissa psykologian koulutusohjelmaan hakijat tekevät kirjallisen pääsykokeen sekä osallistuvat soveltuvuushaastatteluun.

Soveltuvuuskokeissa ja haastattelutilanteissa arvioidaan hakijoiden motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia psykologian alalla.


Psykologian pisterajat

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi alimmat pistemäärät, joilla päästiin opiskelemaan psykologian koulutusohjelmiin keväällä 2018 (yliopistot, jotka ovat julkaisseet tiedot).

  Yhteispistekiintiö

  Pääsykoekiintiö

Yliopisto
Helsinki 172,04 / 210 79,92 / 100
Itä-Suomi 96,68 35,02
Jyväskylä* 108 / 120 tai 125 51 / 60
Tampere* 163,70 / 220 73,60 / 100
Turku* - 25 / 40

*vuodelta 2017

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 08 huhti 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi