Psykologian pääsykoe ja todistusvalinta
05 touko 2023

Psykologian valintakoe ja todistusvalinta

Psykologiaa voi Suomessa opiskella seitsemässä eri yliopistossa. Psykologiaa voi päästä opiskelemaan joko todistusvalinnalla tai valintakokeen perusteella. 70 % aloituspaikoista varataan ensikertalaisille hakijoille.

Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, kummalla tavalla hakee opiskelemaan. Hakija huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Valintakoeyhteistyössä ovat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun,  Tampereen ja Turun yliopisto. Näihin kouluihin voi siis hakea yhtäaikaisesti samalla valintakokeella.

Kokeeseen osallistutaan siinä yliopistossa, jonka hakija on ilmoittanut Opintopolun hakulomakkeella. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, vaan sinun on tehtävä koe valitsemassasi sijainnissa. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Åbo Akademi järjestää itsenäisesti oman valintakokeensa.

Lisäksi Helsingin yliopiston alaisuudessa olevassa Svenska social och kommunalhögskolanissa järjestetään sosiaalipsykologian opetusta.

Hakijat ja sisäänottoprosentti 2022

Yo-todistuksen pisteytys

Valintakoe

Pisterajat 2022

Hae psykologian koulutuksia


 

Hakijat ja sisäänottoprosentti 2022

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi psykologian koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänpääsyprosentit keväältä 2022.

Ensisijaiset hakijat

Helsingin yliopisto

1300

Itä-Suomen yliopisto

295

Jyväskylän yliopisto

640

Tampereen yliopisto

885

Turun yliopisto

612

Oulun yliopisto

583

Åbo Akademi

242


Kaikki hakijat

Helsingin yliopisto

2774

Itä-Suomen yliopisto

2253

Jyväskylän yliopisto

2898

Tampereen yliopisto

3194

Turun yliopisto

2844

Oulun yliopisto

2343

Åbo Akademi

432


Aloituspaikat

Helsingin yliopisto

62

Itä-Suomen yliopisto

60

Jyväskylän yliopisto

107

Tampereen yliopisto

50

Turun yliopisto

50

Oulun yliopisto

42

Åbo Akademi

23


Hakijaa / aloituspaikka

Helsingin yliopisto

44,74

Itä-Suomen yliopisto

37,55

Jyväskylän yliopisto

27,08

Tampereen yliopisto

63,88

Turun yliopisto

56,88

Oulun yliopisto

55,79

Åbo Akademi

18,78


Sisäänpääsyprosentti* 

Helsingin yliopisto

2,24 %

Itä-Suomen yliopisto

2,66 %

Jyväskylän yliopisto

3,69 %

Tampereen yliopisto

1,57 %

Turun yliopisto

1,76 %

Oulun yliopisto

1,79 %

Åbo Akademi

5,32 %

* Aloituspaikkojen määrän perusteella


 

Todistusvalinta

Hakija voi tulla valituksi todistusvalinnalla. Tullakseen huomioiduksi todistusvalinnassa, hakijan on oltava ensikertalainen hakija ja saatava todistusvalinnassa vähintään 70 pistettä (maksimipisteet 157,90 pistettä). 

Opiskelijoista valitaan 60 % todistusvalinnalla (Åbo Akademiin 51 %). 

Todistusvalinnassa voi saada pisteitä viidestä aineesta: äidinkielestä, matematiikasta (pitkästä tai lyhyestä), psykologiasta, yhdestä reaaliaineesta ja yhdestä kielestä. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran.

Haluatko laskea, mihin pisteesi riittävät todistusvalinnassa? Kokeile todistusvalintalaskuria ja laske pisteesi ✔️

Alla olevasta taulukosta käy ilmi ylioppilastodistuksen arvosanoista saatavat pisteet, jos hakija tulee valituksi todistusvalinnassa:

 

L E M C B A 
Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Psykologia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematiikka
Pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
Lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Kielet
Pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Ainereaalit
Biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
Uskonto/Et 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Yh.oppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Muut 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7


 

Valintakoe 24.5.2023 klo 9.00–12.00

Yhteinen valintakoe (Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto) järjestetään 24.5.2023 klo 9–12

Pääsykokeissa testataan hakijoiden kykyä sisäistää ja soveltaa etukäteiskirjallisuudessa sekä valintakoemateriaalissa käsiteltyjä asioita. Ennakkomateriaali julkaistaan ke 26.4.2023 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön sivuilla.

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Turun ja Tampereen yhteisvalintakoe on yksiosainen ja kestää kolme tuntia. Valintakoe järjestetään digitaalisessa valintakoejärjestelmässä ja se suoritetaan valvottuna valintakokeena yliopiston osoittamissa tiloissa.

Kokeeseen tarvitset mukaan virallisen henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen. Ilman näitä et voi osallistua kokeeseen.

Valintakokeen tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.

Åbo Akademissa psykologian koulutusohjelmaan hakijat tekevät kirjallisen pääsykokeen sekä osallistuvat soveltuvuushaastatteluun.

Soveltuvuuskokeissa ja haastattelutilanteissa arvioidaan hakijoiden motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia psykologian alalla.


 

Pisterajat 2022

Todistusvalinnan pisteraja

Helsingin yliopisto

141

Itä-Suomen yliopisto

128,9 (psykologia 28,3; matematiikka 23,6)

Jyväskylän yliopisto

131,2

Tampereen yliopisto

137,1

Turun yliopisto

138,2

Oulun yliopisto

131,1


Valintakoe, ensikertalainen*

Helsingin yliopisto

111,42

Itä-Suomen yliopisto

92,23

Jyväskylän yliopisto

95,09

Tampereen yliopisto

102,96

Turun yliopisto

101,41

Oulun yliopisto

91,88


Valintakoe, kaikki hakijat*

Helsingin yliopisto

104,27

Itä-Suomen yliopisto

89,97

Jyväskylän yliopisto

92,59

Tampereen yliopisto

97,36

Turun yliopisto

97,12

Oulun yliopisto

90,33

 

 * 12.7.2022  julkaistujen alustavien pisterajojen mukaan

 

 

 

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: Vipunen, yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat, opintopolku, Eximia, Eezy Valmennuskeskus

Viimeksi päivitetty: 05 touko 2023

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 5.5.2023

Kuvataidealan pääsykoe

Yliopistotason kuvataidekoulutusta tarjoaa Suomessa Kuvataideakatemia. Ala on hakijoiden keskuudessa erittäin suosittu, ja kilpailu opiskelupaikoista on kovaa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 5.5.2023

Tekniikan ja liikenteen alan pääsykokeet ja todistusvalinta

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen pääsykokeeseen eli valintakokeeseen kutstutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Opiskelemaan voi myös päästä todistusvalinnalla, jossa otetaan huomioon joko ylioppilastodistuksen tai ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen arvosanat.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 11.4.2023

Pori on Suomen 10. paras opiskelukaupunki!

Pori sijoittui opiskelukaupunkien listauksessa yhdeksänneksi.

Lue lisää