🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Psykologian valintakoe ja todistusvalinta

Unelmoitko psykologian opiskelusta? Lue täältä lisätietoa psykan valintakokeista, valintamenetelmistä ja aiempien vuosien pisterajoista.

Psykologian pääsykoe ja todistusvalinta

Psykologiaa voi Suomessa opiskella seitsemässä eri yliopistossa. Psykologiaa voi päästä opiskelemaan joko todistusvalinnalla tai valintakokeen perusteella. 70 % aloituspaikoista varataan ensikertalaisille hakijoille.

Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, kummalla tavalla hakee opiskelemaan. Hakija huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Valintakoeyhteistyössä ovat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun,  Tampereen ja Turun yliopisto. Näihin kouluihin voi siis hakea yhtäaikaisesti samalla valintakokeella.

Kokeeseen osallistutaan siinä yliopistossa, jonka hakija on ilmoittanut Opintopolun hakulomakkeella. Valintaa ei voi muuttaa jälkikäteen, vaan sinun on tehtävä koe valitsemassasi sijainnissa. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Åbo Akademi järjestää itsenäisesti oman valintakokeensa.

Lisäksi Helsingin yliopiston alaisuudessa olevassa Svenska social och kommunalhögskolanissa järjestetään sosiaalipsykologian opetusta.

Hakijat ja sisäänottoprosentti 2023

Yo-todistuksen pisteytys

Valintakoe

Pisterajat 2023

Hae psykologian koulutuksia


 

Hakijat ja sisäänottoprosentti 2023

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi psykologian koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänpääsyprosentit keväältä 2023.

Ensisijaiset hakijat

Helsingin yliopisto

1578

Itä-Suomen yliopisto

299

Jyväskylän yliopisto

670

Tampereen yliopisto

927

Turun yliopisto

610

Oulun yliopisto

569

Åbo Akademi


Kaikki hakijat

Helsingin yliopisto

2910

Itä-Suomen yliopisto

2309

Jyväskylän yliopisto

3079

Tampereen yliopisto

3364

Turun yliopisto

2860

Oulun yliopisto

2379

Åbo Akademi

374


Aloituspaikat

Helsingin yliopisto

50

Itä-Suomen yliopisto

60

Jyväskylän yliopisto

107

Tampereen yliopisto

42

Turun yliopisto

40

Oulun yliopisto

40

Åbo Akademi

20


Hakijaa / aloituspaikka

Helsingin yliopisto

58,2

Itä-Suomen yliopisto

38,48

Jyväskylän yliopisto

28,78

Tampereen yliopisto

80,1

Turun yliopisto

71,5

Oulun yliopisto

59,48

Åbo Akademi

18,7


Sisäänpääsyprosentti* 

Helsingin yliopisto

1,72 %

Itä-Suomen yliopisto

2,60 %

Jyväskylän yliopisto

3,48 %

Tampereen yliopisto

1,25 %

Turun yliopisto

1,40  %

Oulun yliopisto

1,68 %

Åbo Akademi

5,35 %

* Aloituspaikkojen määrän perusteella


 

Todistusvalinta

Hakija voi tulla valituksi todistusvalinnalla. Tullakseen huomioiduksi todistusvalinnassa, hakijan on oltava ensikertalainen hakija ja saatava todistusvalinnassa vähintään 70 pistettä (maksimipisteet 157,90 pistettä). 

Opiskelijoista valitaan 60 % todistusvalinnalla (Åbo Akademiin 51 %). 

Todistusvalinnassa voi saada pisteitä viidestä aineesta: äidinkielestä, matematiikasta (pitkästä tai lyhyestä), psykologiasta, yhdestä reaaliaineesta ja yhdestä kielestä. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran.

Haluatko laskea, mihin pisteesi riittävät todistusvalinnassa? Kokeile todistusvalintalaskuria ja laske pisteesi ✔️

Alla olevasta taulukosta käy ilmi ylioppilastodistuksen arvosanoista saatavat pisteet, jos hakija tulee valituksi todistusvalinnassa:

 

L E M C B A 
Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Psykologia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Matematiikka
Pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
Lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Kielet
Pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Ainereaalit
Biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
Uskonto/Et 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Yh.oppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Muut 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7


 

Valintakoe 22.5.2024 klo 9.00–12.00

Yhteinen valintakoe (Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto) järjestetään keskiviikkona 22.5.2024 klo 9–12

Pääsykokeissa testataan hakijoiden kykyä sisäistää ja soveltaa etukäteiskirjallisuudessa sekä valintakoemateriaalissa käsiteltyjä asioita. Ennakkomateriaali julkaistaan 24.4.2024 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön sivuilla.

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Turun ja Tampereen yhteisvalintakoe on yksiosainen ja kestää kolme tuntia. Valintakoe järjestetään digitaalisessa valintakoejärjestelmässä ja se suoritetaan valvottuna valintakokeena yliopiston osoittamissa tiloissa.

Kokeeseen tarvitset mukaan virallisen henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen. Ilman näitä et voi osallistua kokeeseen.

Valintakokeen tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.

Åbo Akademissa psykologian koulutusohjelmaan hakijat tekevät kirjallisen pääsykokeen sekä osallistuvat soveltuvuushaastatteluun.

Soveltuvuuskokeissa ja haastattelutilanteissa arvioidaan hakijoiden motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia psykologian alalla.


 

Pisterajat 2023

Todistusvalinnan pisteraja
(ensikertalaiset)

Helsingin yliopisto

141,6

Itä-Suomen yliopisto

129,9

Jyväskylän yliopisto

132,2

Tampereen yliopisto

137,9

Turun yliopisto

138,8

Oulun yliopisto

131,1


Valintakoe, ensikertalainen*

Helsingin yliopisto

87,35

Itä-Suomen yliopisto

76,75

Jyväskylän yliopisto

81,55

Tampereen yliopisto

85

Turun yliopisto

85,85

Oulun yliopisto

77,7


Valintakoe, kaikki hakijat*

Helsingin yliopisto

86,7

Itä-Suomen yliopisto

76,7

Jyväskylän yliopisto

79,2

Tampereen yliopisto

83,25

Turun yliopisto

82,6

Oulun yliopisto

79,1

 * 5.7.2023 julkaistujen pisterajojen mukaan

 

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: Vipunen, yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat, opintopolku, Eximia, Eezy Valmennuskeskus


Mainokset