Sivuston käyttötapa: Mobiili

Psykologian pääsykoe

Psykologian pääsykoe

Psykologian pääsykoe

Psykologiaa voi Suomessa opiskella kuudessa eri yliopistossa. Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen psykologian koulutusohjelmaan haetaan psykologian alan yhteisvalinnassa. Näihin kouluihin voi siis hakea yhtäaikaisesti samalla valintakokeella. Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot sekä Åbo Akademi sen sijaan järjestävät itsenäisesti oman psykologian pääsykokeensa. Psykologian opetusta järjestetään myös Helsingin yliopiston alaisuudessa olevassa Svenska social och kommunalhögskolanissa.

Hae psykologian koulutuksia

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi psykologian koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänpääsyprosentit keväältä 2017 (yliopistot, jotka ovat julkaisseet tiedot).

Oppilaitos

Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksymisprosentti
(kokeessa olleista)

Helsingin yliopisto

1859 1301 50 3,8 %

Itä-Suomen yliopisto

954 608 44 7,2 %

Jyväskylän yliopisto

1862 - 78 -

Tampereen yliopisto

1900 1444 30 2,1 %

Turun yliopisto

1571 1243 31  2,5 %


Valintamenettely

Hakija voi tulla valituksi joko ylioppilastutkinnon ja pääsykokeen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. Painotukset vaihtelevat yliopistoittain, mutta pääsääntöisesti yhteispistekiintiössä ja koepistekiintiössä valitaan suunnilleen saman verran opiskelijoita. Helsingissä 60% valitaan yhteispisteillä ja 40% koepisteillä.

Helsingin, Tampereen ja Turun yhteisvalinnassa hakijat tekevät saman valintakokeen. Yhteispistekiintiössä maksimipistemäärä on 220 ja koepistekiintiössä 100. Turussa valintakokeessa menestyneet kutsutaan haastattelu- ja ryhmätilanneosioon, jonka perusteella lopulliset opiskelijavalinnat tehdään. Jyväskylän yliopistossa pääsykokeessa menestyneet hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Itä-Suomen yliopistossa uudet opiskelijat valitaan yliopiston oman pääsykokeen perusteella.

Pääsykoe

Pääsykokeissa testataan hakijoiden kykyä sisäistää ja soveltaa etukäteiskirjallisuudessa käsiteltyjä asioita. Helsingin, Turun ja Tampereen yhteisvalintakoe koostuu tilastomatemaattisesta osasta ja artikkelikokoelmaan perustuvasta yleisosasta. Molemmissa osioissa on monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Lisäksi osa tehtävistä perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon.

Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot järjestävät siis omat valintakokeensa, jotka perustuvat koulujen itsensä valitsemaan etukäteiskirjallisuuteen. Åbo Akademissa psykologian koulutusohjelmaan hakijat tekevät kirjallisen pääsykokeen sekä osallistuvat soveltuvuushaastatteluun.

Soveltuvuuskokeissa ja haastattelutilanteissa arvioidaan hakijoiden motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia psykologian alalla.

Psykologian pisterajat

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi alimmat pistemäärät, joilla päästiin opiskelemaan psykologian koulutusohjelmiin keväällä 2017 (yliopistot, jotka ovat julkaisseet tiedot).

Oppilaitos

Yhteispistekiintiö Pääsykoekiintiö
Helsingin yliopisto* 172,04 / 210 79,92 / 100
Itä-Suomen yliopisto 100,2 41,6 
Jyväskylän yliopisto 108 / 120 tai 125 51 / 60
Tampereen yliopisto 163,70 / 220 73,60 / 100
Turun yliopisto - 25/40

*Helsingin yliopiston tiedot vuodelta 2016

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.