Sivuston käyttötapa: Mobiili

Psykologian pääsykoe

Psykologian pääsykoe

Psykologian pääsykoe

Psykologiaa voi Suomessa opiskella kuudessa eri yliopistossa. Vuonna 2019 valintakoeyhteistyössä ovat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopisto. Näihin kouluihin voi siis hakea yhtäaikaisesti samalla valintakokeella. Kyseessä ei kuitenkaan ole yhteisvalinta. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen siinä yliopistossa, jonka hän on asettanyt ylimmäksi hakukohteeksi kaikkien psykologian valintakoeyhteistyössä mukana olevien hakukohteiden joukossa. Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Åbo Akademi järjestää itsenäisesti oman valintakokeensa.

Lisäksi Helsingin yliopiston alaisuudessa olevassa Svenska social och kommunalhögskolanissa järjestetään sosiaalipsykologian opetusta.


Pääsykokeet vuonna 2019

  • Yhteinen valintakoe (Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopisto) 7.5.2019 klo 9–13
  • Åbo Akademin kirjallinen valintakoe 14.5.2019 klo 10–13, soveltuvuuskokeet 12.–14.6.2019

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi psykologian koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänpääsyprosentit keväältä 2018 (yliopistot, jotka ovat julkaisseet tiedot).

Oppilaitos

Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksymisprosentti
(kokeessa olleista)

Helsingin yliopisto

2025 1286 50 3,9 %

Itä-Suomen yliopisto

1092 632 41 6,5 %

Jyväskylän yliopisto

1962 - 77 -

Tampereen yliopisto

1900* 1444* 30* 2,1 %*

Turun yliopisto

1699 1234 31  2,5 %

* 2017


Valintamenettely

Hakija voi tulla valituksi joko ylioppilastutkinnon ja pääsykokeen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. Painotukset vaihtelevat yliopistoittain, mutta pääsääntöisesti yhteispistekiintiössä ja koepistekiintiössä valitaan suunnilleen saman verran opiskelijoita. Helsingissä 60% valitaan yhteispisteillä ja 40% koepisteillä.

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yhteisvalinnassa hakijat tekevät saman valintakokeen.

Aiemmin Turun ja Jyväskylän yliopistoissa käytössä olleet soveltuvuuskokeet poistuvat kevään 2019 valinnassa.


Pääsykoe

Pääsykokeissa testataan hakijoiden kykyä sisäistää ja soveltaa etukäteiskirjallisuudessa sekä käsiteltyjä asioita. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun ja Tampereen yhteisvalintakoe on yksiosainen ja kestää neljä tuntia. Valintakoe voi sisältää sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan materiaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämis- ja soveltamiskykyä. Koe saattaa sisältää laskemista vaativia tehtäviä, ja kokeessa hakijoiden käytössä on perustaskulaskin.

Åbo Akademissa psykologian koulutusohjelmaan hakijat tekevät kirjallisen pääsykokeen sekä osallistuvat soveltuvuushaastatteluun.

Soveltuvuuskokeissa ja haastattelutilanteissa arvioidaan hakijoiden motivoituneisuutta, yhteistyökykyä ja kehitysvalmiuksia psykologian alalla.


Psykologian pisterajat

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi alimmat pistemäärät, joilla päästiin opiskelemaan psykologian koulutusohjelmiin keväällä 2018 (yliopistot, jotka ovat julkaisseet tiedot).

Oppilaitos

Yhteispistekiintiö Pääsykoekiintiö
Helsingin yliopisto 172,04 / 210 79,92 / 100
Itä-Suomen yliopisto 96,68 35,02
Jyväskylän yliopisto* 108 / 120 tai 125 51 / 60
Tampereen yliopisto* 163,70 / 220 73,60 / 100
Turun yliopisto* - 25/40

* vuodelta 2017

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 11 maalis 2019

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.