Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Liikunnan yhteiskuntatieteet

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Liikunnan yhteiskuntatieteet

Tavoite

Liikunnan yhteiskuntatieteissä koulutetaan akateemisia ammattilaisia ja asiantuntijoita liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan voimakkaasti uudistuville ammattialoille. Liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon, opintosuuntana liikunnan yhteiskuntatieteet, suorittanut opiskelija:

  • kykenee vastuulliseen ja eettisesti kestävään vapaa-aikahallinnon päätöksentekoon
  • osaa perustella liikunnan merkityksen osana hyvinvointipolitiikkaa
  • pystyy analysoimaan liikuntakulttuurin muuttuvia organisaatiokäytäntöjä ja niihin vaikuttavia tekijöitä
  • kykenee tekemään ja soveltamaan liikunnan yhteiskuntatieteellistä tutkimusta
  • hallitsee liikunnan yhteiskuntatieteellistä teoretisointia sekä liikunnan keskeiset suunnitteluteoriat ja menetelmät
  • on tietoinen liikunta- ja urheilukulttuurin keskeisistä eettisistä kysymyksistä ja kykenee kriittiseen ajatteluun ja toimialansa arviointiin
  • pystyy toimimaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti erilaisissa vapaa-aikasektorin johto- ja asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti
  • osaa perustella osaamisensa ja erityisasiantuntemuksensa sekä haluaa jatkuvasti kehittää itseään ja toimialaansa
  • omaa tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät akateemiset valmiudet

Koulutuksen sisältö

Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja urheilua laajoina yhteiskunnallisina ilmiöinä. Opetusta toteutetaan liikuntasosiologian sekä liikuntasuunnittelun ja -politiikan näkökulmista.

Liikuntasosiologisen tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat liikuntakulttuurin muutos, liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Opinnoissa perehdytään liikuntatoiminnan asemaan ja organisoitumiseen yhteiskunnassa sekä opitaan analysoimaan eri sektoreiden (julkinen, yksityinen, kolmas) toimintaa. Tarkastelun kohteena ovat myös liikuntakulttuurien kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdat.

Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Oppiaineessa käsitellään myös johtamista ja päätöksentekoa sekä politiikkatoimia, joilla luodaan liikuntaolosuhteita ja aktivoidaan ihmisiä liikkumaan. Liikuntatalouden opetus antaa valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja sekä yksityisen sektorin liikuntatoimintaa.

Lisäksi opintojen aikana perehdytään tieteellisen tiedon hallintaan ja muodostamiseen. Käytännön osaamista kehitetään vähintään yhdellä kolmen kuukauden mittaisella työharjoittelujaksolla, joka suoritetaan valinnaisessa liikunta-alan organisaatiossa. Tutkintoon kuuluu myös oman mielenkiinnon pohjalta valittavia valinnaisia opintoja. Harjoittelu, kirjalliset tehtävät, tutkielmien aihepiirit sekä valinnaiset opinnot antavat mahdollisuuden suunnata omaa asiantuntijuuttaan opiskelijan haluamaan suuntaan.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Liikunnan yhteiskuntatieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Yhteiskunta- ja oikeustieteitä!

Tulevaisuuden päättäjäksi, oikeuden osaajaksi vai politiikan tuntijaksi? Yhteiskuntaan ja valtioon liittyviä opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja.