Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Journalistiikka

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Journalistiikka

Tavoite

Journalismilla on keskeinen tehtävä yhteiskunnassa: välittää yleisölle olennaista, ajankohtaista ja totuudellista tietoa sekä tukea demokratiaa valvomalla ja arvioimalla julkisen vallan käyttöä. Nykyisenä "vaihtoehtoisten faktojen" ja "valeuutisten" aikana journalistin työllä on todellakin merkitystä. Yliopistotutkinto journalistiikasta tarjoaa erinomaiset valmiudet vaativiinkiin journalistisiin tehtäviin.

Journalistiikan opinnot suorittaneena osaat tuottaa monimediaista journalistista sisältöä ja kykenet kriittis-analyyttiseen tiedon hankintaan, arviointiin ja luomiseen. Journalistiikan opinnoissa opit tekemään journalistisia sisältöjä eri medioihin kuten verkkoon, sanoma- ja aikakauslehtiin, radioon ja televisioon.

Journalistiikan kandidaattiohjelmassa opit

 • uutiskriteerit ja hyvän journalismin periaatteet
 • journalismin eri genret eli muodot
 • mediamaiseman ja journalismin toimintaympäristön kehityksen
 • taidot tehdä journalistisia sisältöjä eri välineisiin (monimediaisuus)
 • soveltamaan oppimaasi käytännön journalistin työssä (työharjoittelu)
 • ymmärtämään kielen merkityksen journalistisena työvälineenä
 • toimittajan työn eettiset ja juridiset perusteet.

Journalistiikan maisteriohjelman opintojen päätarkoituksena on syventää journalistiopiskelijoiden ammatillisia valmiuksia sekä antaa myös tiedot ja taidot journalismin tutkimuksen tekemiseen.

Journalistiikan maisteriohjelmassa

 • syvennät ymmärrystäsi journalismin roolista yhteiskunnassa
 • opit selviytymään erilaisista vaativista journalistisista tehtävistä ja käytännöistä sekä analysoimaan myös eettisesti ristiriitaisia tilanteita
 • voit keskittyä joihinkin journalismin erikoisalueisiin
 • opit soveltamaan alan uusinta kansainvälistä tutkimustietoa
 • osaat tehdä itsenäisen tutkimustyön (maisterintutkielma) journalistiikan alalta.

Koulutuksen sisältö

Journalistiikan opinnoissa teoria ja käytäntö limittyvät harjoituksissa ja luennoilla. Yliopisto-opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen, mutta journalistiikassa teorioita sovelletaan monipuolisesti käytännön taitoja kerryttävissä harjoituksissa.

Jyväskylän yliopiston journalistiikan opinnoissa korostuu erityisesti monimediaisuus. Monimediaisuudella tarkoitetaan sitä, että toimittaja pystyy tekemään laadukkaita sisältöjä useisiin eri välineisiin samoista juttuaiheista. Tämä edellyttää yksittäisten välineiden, kuten esimerkiksi radion tai television, ilmaisumuotojen sujuvaa hallintaa. Monimediaisuuden lisäksi keskitytään esimerkiksi datajournalismiin ja muihin verkon ja digitaalisen viestinnän mahdollistamiin tiedon hankinnan ja esittämisen muotoihin. Toinen korostettu pyrkimys on analysoida median ja journalismin tilaa ja erityisesti tulevaisuudennäkymiä.

Journalistiikan kandidaattiohjelman opinnot koostuvat journalistiikan ja viestinnän yhteisistä perusopinnoista ja journalistiikan aineopinnoista. Perus- ja aineopintoja opiskelet rinnakkain ja kummatkin aloitat ensimmäisenä opiskelusyksynä. Lisäksi kandidaattiohjelmaan kuuluu vapaasti valittavia opintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yleisopintoja.

Journalistiikan maisteriohjelma koostuu journalistiikan syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittavat opintosi voit valita Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana.

Journalistiikan opiskelu koostuu monipuolisista ja vuorovaikutteisista työtavoista, kuten luennoista ja harjoituksista, projektitöistä, seminaareista, esseistä, erilaisista analysointi- ja oppimistehtävistä sekä kirjatenteistä. Suurin osa opiskelusta vaatii läsnäoloa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Journalistiikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.