Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Tilastotiede ja datatiede

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Tilastotiede ja datatiede

Tavoite

Mihin sosiaalisen median mainonta perustuu? Mihin bonuskorttien keräämää dataa käytetään? Onko uusi lääke tehokas ja turvallinen? Miten vakuutukset hinnoitellaan? Erilaisten tietoaineistojen eli datan keruu ja analysointi sekä dataan perustuva päätöksenteko yleistyy yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Datan ymmärtäminen on keskeistä, olipa kyse sitten tieteestä, teollisuudesta, liike-elämästä tai poliittisesta päätöksenteosta. Tilastotieteen ja datatieteen opinnot valmentavat sinut asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kykyä hahmottaa monimutkaisia ilmiöitä ja taitoa luoda dataan perustuvia ennusteita, suosituksia ja päätöksiä.

Tilastotieteen ja datatieteen kandidaattiopinnoissa opit kattavasti tilastotieteen, matematiikan ja tietotekniikan perusteita. Nämä oppiaineet yhdessä muodostavat datatieteen kokonaisuuden ja takaavat sinulle perusvalmiudet erilaisten tietoaineistojen käsittelyyn ja analyysiin. Kandidaattiopinnoissa saat tarvittavat esitiedot maisteriopintoihin. Maisteriopinnot valmentavat sinua sellaisiin asiantuntijan ja tutkijan työtehtäviin, joissa vaaditaan täsmällisyyttä, kokonaisuuksien hallintaa, abstraktia ajattelua ja kykyä erottaa monimutkaisesta ilmiöstä asian ydin. Maisteriopinnoissa perehdyt syvällisesti tilastotieteen ja datatieteen uusimpiin menetelmiin ja harjaannut itsenäiseen työhön.

Valmistuttuasi tilastotieteen ja datatieteen maisteriohjelmasta sinulla on sekä vahva teoreettinen ymmärrys menetelmien taustoista että kykyä soveltaa oppimaasi käytännön tilastollisiin tutkimusongelmiin. Tilastotieteen ja datatieteen maisterina osaat muun muassa

  • käsitellä ja muokata erilaisia tietoaineistoja
  • soveltaa tilastotieteen ja datatieteen menetelmiä moninaisille aineistotyypeille
  • arvioida menetelmien soveltuvuutta sekä saatujen tulosten luotettavuutta
  • toteuttaa tilastollisia analyysejä erilaisilla tilastollisilla ohjelmistoilla
  • raportoida tutkimuksesi tuloksia selkeästi ja ymmärrettävästi.

Filosofian maisterin opinnot antavat vahvan pohjakoulutuksen osaamisesi kehittämiseksi edelleen, joko työsi ohessa tai tutkijan uralla. Lisätietoa löydät matematiikan ja tilastotieteen laitoksen sivuilta.

Sisältö

Kandidaattitutkinnossa opit perustiedot tilastotieteen ja datatieteen keskeisestä teoriasta ja tärkeimmistä aineistonhankinta-, mallinnus- ja analyysimenetelmistä sekä tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Menetelmien käyttöä harjoitellaan sekä opintojaksojen yhteydessä että seminaareissa. Kandidaatinopinnot muodostavat tilastotieteen ja datatieteen yleisen perustan, jolle maisteriopinnoissa syventäminen ja erikoistuminen rakentuvat.

Maisteriopinnot syventävät osaamistasi viimeisimpiin tilastotieteen ja datatieteen menetelmiin ja sovelluksiin. Maisteriopinnot antavat myös hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Opinnoissa painotetaan asioiden ymmärtämistä ja soveltamistaitoa, ei ulkoa muistamista.

Kandidaattivaiheen opinnot sisältävät tilastotieteen ohella matematiikkaa ja tietotekniikkaa. Voit painottaa opintojasi oman kiinnostuksesi mukaan teoreettisempaan suuntaan (valitsemalla enemmän matematiikkaa) tai laskennallisempaan suuntaan (valitsemalla enemmän tietotekniikan opintoja). Koska tilastotieteilijä ja datatieteilijä voi sijoittua mitä erilaisimpiin työympäristöihin, opintoja voi täydentää kiinnostuksen mukaan esimerkiksi psykologian, bio- ja ympäristötieteiden, taloustieteen tai vaikkapa terveystieteiden opinnoilla. Jyväskylän yliopistossa on tarjolla laaja valikoima kaikille vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia (ent. sivuaineet).

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri Luonnontieteiden kandidaatti

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Tilastotiede ja datatiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.