Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kieliasiantuntija

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Kieliasiantuntija

Tavoite

Haluatko työskennellä kielen, kielenkäytön ja tekstien asiantuntijana vaihtelevissa ja monipuolisissa tehtävissä? Haluatko vaikuttaa kielellä – viestiä asiantuntevasti, kirjoittaa, lukea ja puhua työksesi? Haluatko saada selville, millainen merkitys kielillä on suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa?

Kieliasiantuntijan koulutuksessa voit opiskella joko

  • englannin
  • ranskan
  • ruotsin
  • saksan
  • suomen tai
  • venäjän

asiantuntijaksi.

Opintosuunta (eli haluamasi kieli) valikoituu hakuvaiheessa riippuen siitä, minkä kielen tai kielten valintakokeeseen osallistut. Jos osallistut useamman kielen valintakokeeseen, sinulla on mahdollisuus saada opinto-oikeus kaikkiin näihin kieliin ja voit ennen opintojen alkua valita, minkä kielen tai kielten opintoihin keskityt opinnoissasi. Saksan, romaanisen filologian (ranska), ruotsin ja venäjän opintosuuntiin voit tulla halutessasi valituksi myös suoraan yo-arvosanojen perusteella.

Kieliasiantuntijana olet kielten ja kulttuurien moniosaaja ja osaat tarkastella ja hyödyntää erilaisia kielenkäytön, viestinnän ja vuorovaikutuksen tapoja ja välineitä. Ymmärrät kielen merkityksen kulttuurin rakentajana ja yhteiskunnallisena toimintana. Tiedät, mikä merkitys esimerkiksi monikielisyydellä, sosiaalisella medialla ja tyylin ja tekstilajin valinnoilla on eri tilanteissa; toisin sanoen sinulla on hyvät diskurssitaidot.

Kielten opintojen lisäksi valitset opintoja myös muilta aloilta kuten kauppa-, viestintä- tai yhteiskuntatieteistä, sillä ne vaikuttavat usein tulevaisuuden työalaasi.

Koulutuksen sisältö

Jyväskylän yliopistossa kielten opinnoissa painopiste on nykykielessä ja sen käytössä. Opintojen myötä saat kattavat tiedot ja taidot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa tilanteissa sekä ymmärrystä kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Opinnoissa perehdyt seuraaviin opiskelemasi kielen osa-alueisiin:

  • kieli- ja viestintätaidot
  • kielitiede
  • kulttuuri ja yhteiskunta
  • kirjallisuus.

Lisäksi koulutukseen sisältyy kaikille kielten opiskelijoille yhteisiä diskurssintutkimukseen ja kieliasiantuntijan työhön perehdyttäviä opintoja. Diskurssintutkimuksessa tarkastellaan kieliasiantuntijalle tärkeitä kysymyksiä: mitä kielellä tehdään ja mikä on kielen rooli eri tilanteissa, mainostekstistä monikielisen työyhteisön arkeen.  

Opinnot etenevät henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa. Käytössä on runsaasti erilaisia opiskelumuotoja: pienryhmät, lukupiirit, luennot, itseopiskelun eri muodot, seminaarit, työssä oppiminen jne.

Kielten kursseilla ryhmäkoot ovat yleensä melko pieniä, jolloin oppiminen on keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Tällöin myös opiskelukavereihin ja opettajiin tutustuminen on helppoa.

Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdossa. Jyväskylän yliopistolla on yli 300 vaihtokohdetta ympäri maailman ja vaihdossa suoritetut opinnot voi liittää osaksi omaa tutkintoa.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Kieliasiantuntija ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Englannin kieltä ja viestintää!

Kieliasiantuntijaksi, kieltenopettajaksi tai taitavaksi viestijäksi! Englannin kielen, monikulttuurisuuden sekä viestinnän ja journalistiikan opintoja.