Sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 27 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 27 tuloksesta
12

Historian opiskelu

Historia tieteenä tarkastelee menneisyyden ja nykyajan tapahtumia sekä nykyajan riippuvuutta menneisyydestä. Siten historia tieteen alana pyrkii ymmärtämään omaamme ja muita kulttuureja sekä etsimään tapahtumien välisiä yhteyksiä. Historiaa ei siis opiskella vain menneisyyden vaan tulevaisuuden vuoksi. Historiatieteiden osa-alueita ovat Suomen historia, Skandinavian historia, yleinen historia, kulttuurihistoria, aate- ja oppihistoria sekä taloushistoria. Oppiainevalikoima vaihtelee oppilaitkosittain. Historian tutkimukselle ominaisia menetelmiä, materiaaleja ja näkökulmia voidaan käyttää myös ajankohtaisten tapahtumien analysiontiin, onhan kaikki tapahtunut jo osa historiaa.

Missä historiaa voi opiskella?

Historiaa opiskellaan pääasiassa yliopistoissa. Kansanopistoissa voi suorittaa historian opintoihin valmentavia opintoja tai avoimen yliopiston opintoja, jotka voi hyväksilukea yliopistotutkintoon mikäli päättää hakeutua myöhemmin yliopistoon.

Yliopistossa opiskelija suorittaa ensin humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto. Sen jälkeen voi jatkaa filosofian maisterin ylempään korkeakoulututkintoon. Kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa ja maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa, masteriksi opiskelu kestää siis yhteensä viisi vuotta. Osa opiskelijoista jatkaa maisterin tutkinnon suoritettuaan opintojaan suorittaakseen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, jotka ovat tieteellisiä jatkotutkintoja.

Historian opinnot voi Suomessa suorittaa yliopistotasolla Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Oppiainevalikoima vaihtelee yliopistoittain ja jokaisessa yliopistossa on omanlaisensa pääsykoe. Historian opetus jakautuu useiksi eri oppiaineiksi, joita ovat mm. Suomen historia, Suomen ja Skandinavian historia, yleinen historia, aate- ja oppihistoria sekä kulttuurihistoria.

Historian opiskelu yliopistossa ja korkeakoulussa

Historian opinnot ovat luonteeltaan paitsi yleissivistäviä, myös tutkimustyöhön valmistavia. Opiskelu on melko itsenäistä ja vaatii oma-aloitteisuutta. Opintoihin sisältyy paljon valinnaisuutta. Opintojen suorituskeinot ovat monipuoliset ja opiskelijan lukujärjestyksen täyttävät luennot, kirjatenttipaketit, retket ja tutkielmat. Historian opiskelija joutuu lukemaan paljon, joten suunnitelmallisuus ja päättäväisyys ovat tärkeitä opiskelijan ominaisuuksia. Perinteisten opetusmuotojen lisäksi opiskelijat osallistuvat harjoitus- ja tutkimusryhmätyöskentelyyn, seminaareihin sekä ekskursioihin. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan virtuaalisesti.

Historian alalla opiskelija voi lisäksi suorittaa arkistoalan koulutuksen, joka valmistaa arkistonhoitajan ammattiin. Myös museologian opinnot valmentavat ammattitehtäviin. Historian opettajiksi suuntautuvat opiskelevat historian ohella jotain toista opetettavaa ainetta ja suorittavat opettajan pedagogiset opinnot kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria

Poliittista historiaa tai talous- ja sosiaalihistoriaa pääaineena opiskeleva voi valmistua joko Valtiotieteiden kandidaatiksi (3 vuotta) tai maisteriksi (5 vuotta). Poliittista historiaa opiskeleva tutustuu muun muassa valtioiden, poliittisten aatteiden ja puolueiden historiaan. Talous- ja sosiaalihistoriassa voi keskittyä esimerkiksi teollistumisen, ympäristön tai arkielämän historiaan. Poliittista sekä talous- ja sosiaalihistoriaa voi Suomessa opiskella Helsingin ja Turun yliopistoissa.

Ulkomaille?

Historian opiskelu tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös ulkomailla opiskeluun. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Voit myös halutettasi hankkia vaihto-opiskelupaikkasi itse. Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko historiankoulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun.

Työelämässä

Historiaa opiskelleet päätyvät työelämässä tavallisesti opettajiksi, tutkijoiksi, arkisto- tai museoalan tehtäviin sekä erilaisiin tiedotuksen, julkisen hallinnon ja yhä useammin teollisuuden tai kaupan asiantuntijatehtäviin. Opintoaikaiset suuntautumisvalinnat, aikaisempi työkokemus ja henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet vaikuttavat historianopiskelijan tulevaan sijoittumiseen työelämässä.

Historiatieteilijä voi työskennellä esim. toimittajana tiedotusvälineissä, virkamiehenä ministeriössä, yrityshistorioiden kirjoittajana tai kansainvälisissä tehtävissä. Sisällyttämällä opintoihin yleistä tai Suomen historiaa sekä kaikille opettajille yhteiset pedagogiset opinnot voi ryhtyä peruskoulun tai lukion opettajaksi.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, 

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
EU & Minä

Oletko miettinyt EU-vaihtoa tai opiskelua toisessa EU-maassa? Tai kiinnostaisiko sinua tehdä vapaaehtoistyötä EU:ssa?

Tutustu EU-osioon!

Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!