Sivuston käyttötapa: Mobiili

Historian opiskelu

Alta löydät listauksen koulutuksista, jotka käsittelevät historiaa. Historia tieteenä tarkastelee menneisyyden ja nykyajan tapahtumia sekä nykyajan riippuvuutta menneisyydestä. Historia pyrkii ymmärtämään eri kulttuureja sekä etsimään tapahtumien välisiä yhteyksiä. Historiaa ei siis opiskella vain menneisyyden vaan myös tulevaisuuden vuoksi. Historiatieteiden osa-alueita ovat mm. Suomen historia, Skandinavian historia, yleinen historia, kulttuurihistoria, aate- ja oppihistoria sekä taloushistoria.

Tutustu historiaa käsitteleviin koulutuksiin ja vertaile niitä keskenään! Saadaksesi lisätietoja sinua kiinnostavista koulutuksista voit olla yhteydessä kiinnostaviin kouluttajiin täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottopyynnön. 

 
Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Historia
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Kaksi pääainevaihtoehtoa: historia...
Historian valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Historian opinnot voi suorittaa Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Oppiainevalikoima vaihtelee yliopistoittain ja jokaisessa...
Historian linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Alkio-opiston järjestämä historian linjan koulutus tutustuttaa sinut syvällisesti maailman ja Suomen menneisyyteen. Suoritat samalla avoimen yliopiston opintoja ja parannat jatko-opintomahdollisuuksiasi....
Historian linja
Työväen Akatemia
Kansanopistot
Kauniainen
Historian opiskelu avaa ikkunoita menneeseen, nykypäivään ja tulevaan. Aloita historian opinnot Akatemiassa ja valmentaudu pääsykokeisiin. Vuoden aikana voit suorittaa jopa...
Teologian ja historian opintolinja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Teologian ja historian opintolinjalla suoritat yleisen teologian, historian tai poliittisen historian perusopinnot. Yleisen teologian perusopintoihin sisältyvät kaikki teologian viisi oppiainetta....
Informaatiotutkimus
Oulun yliopisto | University of Oulu
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Oulu
Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Saat valmiudet monipuolisiin...
Master's Programme in Estonian Studies
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Estonian Studies on ainutlaatuinen maisteriohjelma, jossa opiskellaan Viron kieltä, kulttuuria, historiaa, sosiaalisia ja poliittisia aiheita englanninkielellä. Maisteriohjelman tavoitteena on saada...
Avoin yliopisto
Eurajoen kristillinen opisto
Kansanopistot
Eurajoki
Avoimessa yliopistossa opintoja voi suorittaa kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimen yliopiston opinnoilla voit korvata opintoja yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa...
Yliopistostartti
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Kansanopistot
Ilmajoki
Yliopistostartti on juuri sinulle, jos olet hakemassa yliopistoon tai tulevaisuuden tähtäimessäsi on yliopistotutkinto. Yliopistostartti tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden suorittaa avoimen yliopiston...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
 

Historian opiskelu

Historia tieteenä tarkastelee menneisyyden ja nykyajan tapahtumia sekä nykyajan riippuvuutta menneisyydestä. Siten historia tieteen alana pyrkii ymmärtämään omaamme ja muita kulttuureja sekä etsimään tapahtumien välisiä yhteyksiä. Historiaa ei siis opiskella vain menneisyyden vaan tulevaisuuden vuoksi. Historiatieteiden osa-alueita ovat Suomen historia, Skandinavian historia, yleinen historia, kulttuurihistoria, aate- ja oppihistoria sekä taloushistoria. Oppiainevalikoima vaihtelee oppilaitkosittain. Historian tutkimukselle ominaisia menetelmiä, materiaaleja ja näkökulmia voidaan käyttää myös ajankohtaisten tapahtumien analysiontiin, onhan kaikki tapahtunut jo osa historiaa.

Missä historiaa voi opiskella?

Historiaa opiskellaan pääasiassa yliopistoissa. Kansanopistoissa voi suorittaa historian opintoihin valmentavia opintoja tai avoimen yliopiston opintoja, jotka voi hyväksilukea yliopistotutkintoon mikäli päättää hakeutua myöhemmin yliopistoon.

Yliopistossa opiskelija suorittaa ensin humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto. Sen jälkeen voi jatkaa filosofian maisterin ylempään korkeakoulututkintoon. Kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa ja maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa, masteriksi opiskelu kestää siis yhteensä viisi vuotta. Osa opiskelijoista jatkaa maisterin tutkinnon suoritettuaan opintojaan suorittaakseen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, jotka ovat tieteellisiä jatkotutkintoja.

Historian opinnot voi Suomessa suorittaa yliopistotasolla Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Oppiainevalikoima vaihtelee yliopistoittain ja jokaisessa yliopistossa on omanlaisensa pääsykoe. Historian opetus jakautuu useiksi eri oppiaineiksi, joita ovat mm. Suomen historia, Suomen ja Skandinavian historia, yleinen historia, aate- ja oppihistoria sekä kulttuurihistoria.

Historian opiskelu yliopistossa ja korkeakoulussa

Historian opinnot ovat luonteeltaan paitsi yleissivistäviä, myös tutkimustyöhön valmistavia. Opiskelu on melko itsenäistä ja vaatii oma-aloitteisuutta. Opintoihin sisältyy paljon valinnaisuutta. Opintojen suorituskeinot ovat monipuoliset ja opiskelijan lukujärjestyksen täyttävät luennot, kirjatenttipaketit, retket ja tutkielmat. Historian opiskelija joutuu lukemaan paljon, joten suunnitelmallisuus ja päättäväisyys ovat tärkeitä opiskelijan ominaisuuksia. Perinteisten opetusmuotojen lisäksi opiskelijat osallistuvat harjoitus- ja tutkimusryhmätyöskentelyyn, seminaareihin sekä ekskursioihin. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan virtuaalisesti.

Historian alalla opiskelija voi lisäksi suorittaa arkistoalan koulutuksen, joka valmistaa arkistonhoitajan ammattiin. Myös museologian opinnot valmentavat ammattitehtäviin. Historian opettajiksi suuntautuvat opiskelevat historian ohella jotain toista opetettavaa ainetta ja suorittavat opettajan pedagogiset opinnot kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria

Poliittista historiaa tai talous- ja sosiaalihistoriaa pääaineena opiskeleva voi valmistua joko Valtiotieteiden kandidaatiksi (3 vuotta) tai maisteriksi (5 vuotta). Poliittista historiaa opiskeleva tutustuu muun muassa valtioiden, poliittisten aatteiden ja puolueiden historiaan. Talous- ja sosiaalihistoriassa voi keskittyä esimerkiksi teollistumisen, ympäristön tai arkielämän historiaan. Poliittista sekä talous- ja sosiaalihistoriaa voi Suomessa opiskella Helsingin ja Turun yliopistoissa.

Ulkomaille?

Historian opiskelu tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös ulkomailla opiskeluun. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Voit myös halutettasi hankkia vaihto-opiskelupaikkasi itse. Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko historiankoulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun.

Työelämässä

Historiaa opiskelleet päätyvät työelämässä tavallisesti opettajiksi, tutkijoiksi, arkisto- tai museoalan tehtäviin sekä erilaisiin tiedotuksen, julkisen hallinnon ja yhä useammin teollisuuden tai kaupan asiantuntijatehtäviin. Opintoaikaiset suuntautumisvalinnat, aikaisempi työkokemus ja henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet vaikuttavat historianopiskelijan tulevaan sijoittumiseen työelämässä.

Historiatieteilijä voi työskennellä esim. toimittajana tiedotusvälineissä, virkamiehenä ministeriössä, yrityshistorioiden kirjoittajana tai kansainvälisissä tehtävissä. Sisällyttämällä opintoihin yleistä tai Suomen historiaa sekä kaikille opettajille yhteiset pedagogiset opinnot voi ryhtyä peruskoulun tai lukion opettajaksi.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi,