🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, uroopan ja maailman historia, filosofian maisteri

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, uroopan ja maailman historia, filosofian maisteri

Yleisen historian opetus korostaa kansainvälisen historian laajaa tuntemusta. Yleisen historian opiskelu sisältää monipuolisia oppimismuotoja, joissa opiskelija kartuttaa asiantuntemustaan ja harjaantuu itsenäiseen tiedon tuottamiseen. Opiskelija syventyy valitsemaansa aihepiiriin sekä itsenäisen että ryhmätyöskentelyn ja ohjauksen avulla. Lisäksi hän laajentaa historiantutkimuksen näkökulmiin ja teorioihin liittyvää osaamistaan.

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa käyttää historiantutkimuksen keskeisiä metodisia ja teoreettisia työvälineitä sekä pystyy soveltamaan muilla tieteenaloilla käytettyjä käsitteitä. Hän hahmottaa historiantutkimuksen kentän moninaisuuden, osaa paikantaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa tutkimuksellista keskustelua ja pystyy itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua. Lisäksi hän pystyy toimimaan asiantuntijana yhteiskunnallisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erilaisten aineistojen ja väitteiden kriittistä analysointia, eettistä arviointia ja luovuutta.

Tavoitteet

Yleinen historia on maailman historiaa. Oppiaine pyrkii ymmärtämään ja selittämään yhteiskunnallista muutosta tarkastelemalla pitkäkestoisia ilmiöitä ja prosesseja, jotka usein ulottuvat nykyhetkeen asti. Yleinen historia tarkastelee menneisyyttä moninäkökulmaisesti analysoimalla ilmiöiden kulttuurisia, taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia ulottuvuuksia. Tutkimuksen kenttä on ajallisesti ja maantieteellisesti rajaamaton, joten opiskelija voi keskittyä häntä kiinnostaviin aikakausiin ja alueisiin.

Yleinen historia on lähtökohtaisesti kansainvälistä. Oppiaineen vahvuutena on monipuolinen Euroopan ja globaalien ilmiöiden tarkastelu. Oppiaineen kolme keskeistä alaa ovat 1) liikkuvuuden, kulttuurisen vuorovaikutuksen ja monikulttuurisuuden historia; 2) tiedon ja tieteen historia; 3) ympäristösuhteen sekä ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksen historia.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisen historian asiantuntijoita, jotka osaavat tarkastella maailmaa avarakatseisesti. He osaavat myös arvioida kriittisesti tietoa, uskomuksia ja arvoja. Opinnot auttavat ymmärtämään maailman moninaisuuden ja historian merkityksen nykypäivässä.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon muodostamiseen ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Yleisestä historiasta valmistunut maisteri pystyy toimimaan asiantuntijana yhteiskunnallisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erilaisten aineistojen ja väitteiden kriittistä analysointia, eettistä arviointia ja luovuutta. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu