Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulut

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä.

Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa, henkilökuntaa on yli 3 300.


Koulutukset

Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Filosofia Paikkakunta
Filosofia Turku
Historia
Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia Turku
Poliittinen historia ja valtio-oppi Turku
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Bachelor’s Degree Programme in Early Childhood Teacher Education Turku
Kasvatustiede Turku
Käsityön aineenopettaja (Rauma) Rauma
Luokanopettaja Useita (2)
Varhaiskasvatuksen opettaja Rauma
Kauppatiede / Liiketalous
Kauppatieteet (Pori) Pori
Kauppatieteet (Turku) Turku
Taloustiede Turku
Kielet / Kirjallisuus
Englannin kieli Turku
Espanja Turku
Italia Turku
Kirjallisuustieteet Turku
Kreikkalainen filologia Turku
Latinalainen filologia Turku
Logopedia Turku
Pohjoismaiset kielet Turku
Ranska Turku
Saksa Turku
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Turku
Luonnontieteet
Biokemia Turku
Biologia Turku
Fysikaaliset tieteet Turku
Geologia Turku
Kemia Turku
Maantiede Turku
Matematiikka ja tilastotiede Turku
Ympäristötiede Turku
Lääketiede / Farmasia
Biolääketiede Turku
Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti Turku
Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti Turku
Media / Viestintä
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus (Pori) Pori
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Turku
Oikeustiede
Oikeustiede Turku
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologia Turku
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaalityö Turku
Terveystiede Turku
Taide / Kulttuuri
Kulttuurien tutkimus Turku
Tekniikan ala
Biotekniikka Turku
Konetekniikka, diplomi-insinööri Turku
Materiaalitekniikka, diplomi-insinööri Turku
Tieto- ja viestintätekniikka, diplomi-insinööri Turku
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Tietojenkäsittelytiede Turku
Yhteiskuntatieteet
Sosiaalitieteet Turku
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Filosofia
Filosofia, maisteriohjelma Turku
Historia
Arkeologia, maisteriohjelma Turku
Folkloristiikka, maisteriohjelma Turku
Poliittinen historia, maisteriohjelma Turku
Suomen historia, maisteriohjelma Turku
Taidehistoria, maisteriohjelma Turku
Yleinen historia, maisteriohjelma Turku
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma (Rauma) Rauma
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma (Rauma) Rauma
Master's Degree Programme in Education and Learning Turku
Kauppatiede / Liiketalous
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (Pori) Pori
Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Kielet / Kirjallisuus
Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Kotimainen kirjallisuus, maisteriohjelma Turku
Logopedia, maisteriohjelma Turku
Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma Turku
Yleinen kirjallisuustiede, maisteriohjelma Turku
Luonnontieteet
Biologia, masteriohjelma Turku
Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Geologian tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Kemian tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Maantieteen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Master's Degree Programme in Biomedical Sciences Turku
Master's Degree Programme in Food Development Turku
Master's Degree Programme in Future Health and Technology Turku
Master's Degree Programme in Human Neuroscience Turku
Master's Degree Programme in Physical and Chemical Sciences Turku
Matematiikan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Taloustieteen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Oikeustiede
Master's Degree Programme in Law and Information Society Turku
Oikeustiede, maisteriohjelma Turku
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaalityö, maisteriohjelma Turku
Taide / Kulttuuri
Master's Degree Programme in East Asian Studies Turku
Musiikkitiede, maisteriohjelma Turku
Tekniikan ala
Biotekniikan tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Degree Programme in Primary Teacher Education, BA (Rauma) and MA (Turku) Turku
Energiatekniikka EnTeDI, Lappeenranta, Lahti, Turku, diplomi-insinööri Turku
Konetekniikka MEC, diplomi-insinööri Turku
Master's Degree Programme in Biosciences Turku
Master's Degree Programme in Information and Communication Technology Turku
Materiaalitekniikka, diplomi-insinööri Turku
Molekyylibiotieteet, maisteriohjelma Turku
Sähkötekniikka ELEC, diplomi-insinööri Turku
Tieto- ja viestintätekniikka, diplomi-insinööri Turku
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, maisteriohjelma Turku
Tietojärjestelmätiede, maisteriohjelma Turku
Uskontotiede / Teologia
Uskontotiede, maisteriohjelma Turku
Yhteiskuntatieteet
Kansatieteen maisteriohjelma Turku
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, maisteriohjelma (Pori) Pori
Master's Degree Programme in Futures Studies Turku
Master's Degree Programme in Global Innovation Management Turku
Sosiaalipolitiikka, maisteriohjelma Turku
Sosiologia, maisteriohjelma Turku
Taloussosiologia, maisteriohjelma Turku
Valtio-oppi, maisteriohjelma Turku

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto


Arvioinnit

Turun yliopisto ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.