Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulujen kevään 1. yhteishaku on käynnissä 7.1. klo 8 – 20.1. klo 15. Katso haussa olevat ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutukset ja hae!

Korkeakoulut

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä.

Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa, henkilökuntaa on yli 3 300.


Koulutukset

Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Filosofia Paikkakunta
Filosofia Turku
Historia
Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia Turku
Poliittinen historia ja valtio-oppi Turku
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Bachelor’s Degree Programme in Early Childhood Teacher Education Turku
Kasvatustiede Turku
Käsityön aineenopettaja (Rauma) Rauma
Luokanopettaja Useita (2)
Varhaiskasvatuksen opettaja Rauma
Kauppatiede / Liiketalous
Kauppatieteet (Pori) Pori
Kauppatieteet (Turku) Turku
Taloustiede Turku
Kielet / Kirjallisuus
Englannin kieli Turku
Espanja Turku
Italia Turku
Kirjallisuustieteet Turku
Kreikkalainen filologia Turku
Latinalainen filologia Turku
Logopedia Turku
Pohjoismaiset kielet Turku
Ranska Turku
Saksa Turku
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Turku
Luonnontieteet
Biokemia Turku
Biologia Turku
Fysikaaliset tieteet Turku
Geologia Turku
Kemia Turku
Maantiede Turku
Matematiikka ja tilastotiede Turku
Ympäristötiede Turku
Lääketiede / Farmasia
Biolääketiede Turku
Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti Turku
Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti Turku
Media / Viestintä
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus (Pori) Pori
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria Turku
Oikeustiede
Oikeustiede Turku
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologia Turku
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaalityö Turku
Terveystiede Turku
Taide / Kulttuuri
Kulttuurien tutkimus Turku
  • = Hakuaika käynnissä

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto


Arvioinnit

Turun yliopisto ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.