Sivuston käyttötapa: Mobiili

Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti

Turun yliopisto
Yhteenveto
6 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Turku
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti

Valmistuva lääkäri 

- hallitsee lääkärin työssä tarvittavan ajantasaisen, kokonaisvaltaisen biologisen, biolääketieteellisen, kliinisen ja sosiaalisen tiedon

- kykenee lääketieteellisen tiedon kriittiseen arvioimiseen ja soveltamiseen

- hahmottaa terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn ammattikunnan keskeisiksi tehtäviksi

- hallitsee kliiniset toimenpidetaidot sekä kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa potilaan kanssa

- kykenee ammattimaiseen toimintaan: tähän kuuluvat muun muassa vastuullisuus, kyky toimia moniammatillisessa tiimissä, esimiestaidot ja oman toiminnan ja työn arviointi

- kykenee toimimaan alansa asiantuntijana julkisuudessa sekä terveyden- ja sosiaalihuollon suunnittelussa ja päätöksenteossa

- on oppinut säätelemään omaa oppimistaan ja sitoutuu elinikäiseen oppimiseen

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on sekä akateeminen että selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja pakollisia. Keskeisiin opintoihin sisältyy tutkintoon vaadittavien oppiaineiden perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja. Opinnot koostuvat, paitsi teoreettisista opinnoista, myös runsaasta potilaan läsnä ollessa tapahtuvasta niin sanotusta kliinisestä opetuksesta. Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman opinnot toteutetaan tiiviissä yhteydessä terveyden- ja sairaanhoidon organisaatioiden kanssa. Tutkintoon kuuluu harjoittelua sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa. Kliinisen vaiheen koulutusta hajautetaan laajasti. Opiskelijoista suurin osa käy vuosittain 2-4 viikon koulutusjakson Satakunnassa ja/tai Vaasassa. Jokainen lääkäriksi opiskeleva saa Turussa mentorin, eli lääkärin joka tukee ammattiin kasvua koko opiskelun ajan.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Lääketieteen lisensiaatti

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit

Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Teknologialla pelastetaan ihmishenkiä

Terveysteknologian ammattilaiset kehittävät teknologiaratkaisuja, jotka tarjoavat parempaa hoitoa potilaille, apua ammattilaisille ja hyvinvointia Suomelle.