🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti

Pituus
6 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
6 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa sinulla on laaja valinnaisten opintojen tarjonta ja saat huippututkimukseen pohjautuvaa moniammatillista opetusta ajanmukaisissa opetustiloissa. Laaja kliinisten opintojen hajauttaminen länsirannikon terveydenhuollon organisaatioihin antaa hyvät mahdollisuudet lääkärintaitojen harjoitteluun. Tutkijalinjoilla tarjotaan kiinnostuneille tutkijakoulutusta jo perustutkintovaiheessa. Jokainen lääkäriksi opiskeleva saa Turussa mentorin, lääkärin, joka tukee ammattiin kasvua koko opiskelun ajan.

Lääketieteen opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua ruotsinkielipainotteiselle linjalle. Linjalle hakeudutaan opintojen alussa, ja osa opinnoista toteutetaan ruotsiksi. Ruotsinkielipainotteisella linjalla kiinnostuneet pääsevät kehittämään kielitaitoaan toimiakseen lääkärin ammatissa ruotsin kielellä.

Lääketieteen lisensiaatti

Valmistuva lääkäri 

  • hallitsee lääkärin työssä tarvittavan ajantasaisen, kokonaisvaltaisen biologisen, biolääketieteellisen, kliinisen ja sosiaalisen tiedon
  • kykenee lääketieteellisen tiedon kriittiseen arvioimiseen ja soveltamiseen
  • hahmottaa terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn ammattikunnan keskeisiksi tehtäviksi
  • hallitsee kliiniset toimenpidetaidot sekä kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa potilaan kanssa
  • kykenee ammattimaiseen toimintaan: tähän kuuluvat muun muassa vastuullisuus, kyky toimia moniammatillisessa tiimissä, esimiestaidot ja oman toiminnan ja työn arviointi
  • kykenee toimimaan alansa asiantuntijana julkisuudessa sekä terveyden- ja sosiaalihuollon suunnittelussa ja päätöksenteossa
  • on oppinut säätelemään omaa oppimistaan ja sitoutuu elinikäiseen oppimiseen

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Lääketieteen lisensiaatti

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu