Kandi- ja maisteriohjelmat

Ranska, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Ranska, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Haluatko ranskan kielen asiantuntijaksi? Oletko kiinnostunut siitä, miten vieraita kieliä opitaan, miten sosiaalinen media muuttaa kieltä tai siitä, miten elokuvan puhe kääntyy tekstitykseksi?

Ranskan oppiaineessa opit sellaisia tietoja ja taitoja, joita edellytetään erilaisissa korkeatasoista kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Opit toimimaan ranskan kielellä sujuvasti erilaisissa viestintätilanteissa. Saat tietoa siitä, miten kielet toimivat, miten niillä voi vaikuttaa ja opit soveltamaan tätä tietoa käytännössä. Saat myös laajan humanistisen yleissivistyksen: opit hakemaan, käsittelemään ja prosessoimaan tietoa, tuottamaan uutta tietoa toisille ymmärrettävään muotoon ja kehittämään kriittistä ajatteluasi.

Jos olet kiinnostunut kielistä, kulttuurista ja viestinnästä, opiskelu ranskan oppiaineessa avaa ovia hyvin monenlaisille ammattiurille, esimerkiksi koulutukseen, käännösalalle, yritysmaailmaan, hallinnon aloille, media- tai kulttuurialalle. Opintojen suunnittelussa tärkeitä ovat myös sivuaineet, joita voit valita kieliaineiden lisäksi muilta humanistisilta aloilta tai muilta tieteenaloilta kuten yhteiskunta- ja kauppatieteistä.

Kun valitset pääaineeksi ranskan, suoritat ensin Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinnon (3 vuotta). HuK-tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi maisterivaiheentutkinto-ohjelmassa (2 vuotta), jossa erikoistut haluamaasi työnkuvaan.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneena:

  • Sinulla on oman tutkinto-ohjelmasi työelämätaitoja ja ammatillista erityisosaamista kielen oppimisesta ja opettamisesta, kieliasiantuntijuudesta yhteiskunnassa tai monikielisestä käännösviestinnästä.
  • Olet syventänyt ranskan osaamista sekä kehittänyt vuorovaikutuksen ja kielen ilmiöiden analyysitaitojasi.

Tavoitteet

Ranskan opintoihin kuuluu monenlaisia kieliammattilaisen työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Opit käyttämään ranskan ja suomen kieltä erilaisissa työelämän ja akateemisen maailman viestintätilanteissa. Saat hyvät tiedot kielen rakenteista ja kielen käytöstä erilaisissa tilanteissa. Harjaannut välittämään merkityksiä kielestä toiseen ja opit toimimaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Saat perustiedot ranskankielisestä kirjallisuudesta ja ranskankielisen maailman kulttuureista. Opinnot perustuvat uusimpaan tutkimustietoon kielen oppimisesta, käännösviestinnästä ja kielellisestä vuorovaikutuksesta.

Opit myös tieteellistä ajattelua ja tutkimuksen tekemistä. Siihen kuuluvat hyvät tiedonhankintataidot, kriittinen suhtautuminen tietoon sekä ongelmanratkaisutaidot. Opit laatimaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä sekä käyttämään työelämässä tarvittavia kieliammattilaisen työkaluja. Näin saat valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja elinikäiseen oppimiseen.

Opiskelumuotoina käytetään pienryhmäopetusta, luentoja, seminaariopetusta, verkko-opetusta ja itseopiskelua. Niissä harjoitellaan esiintymistaitoja, tiimityöskentelyä ja projektinhallintaa. Oppimista arvioidaan muun muassa harjoituksilla, lopputöillä sekä luentosali- ja sähköisillä tenteillä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu