🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Matematiikan, fysiikan tai kemian ja luokanopettajan linjalla perehdytään syvällisesti yhteen luonnontieteeseen ja sen oppimiseen sekä opettamiseen. Opintojen alussa valitset pääaineesi luonnontieteiden joukossa ja opiskelet siitä perus- ja aineopinnot. Toisena vuonna alkavat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka antavat valmiudet opettaa kaikkia luokanopettajalle kuuluvia aineita. Sivuaineena voit lukea toista opetettavaa matemaattis-luonnontieteellistä ainetta. Fysiikan pääaineopiskelijalle matematiikka on pakollinen sivuaine.

Maisterivaiheessa opiskelet pääaineesi opintoja ja opettajan pedagogiset opinnot. Opintoihin sisältyy myös 20 op pro gradu -tutkielma, joka voi liittyä pääaineesi ajankohtaiseen tutkimukseen tai sen opetuksen ja oppimisen tutkimukseen.

Opiskelu- ja opetusmenetelmät ovat monipuoliset ja vaihtelevat kursseittain. Näitä ovat mm. luennot, harjoitukset, projektityöt, laboratoriotyöt, seminaarit, ekskursiot ja tutkielmat. Opintojen alussa opiskelijoita valmennetaan myös oman opiskelutekniikkansa kehittämisessä.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoite on pätevöittää sinut toimimaan opettajana kaikilla kouluasteilla. Voit toimia yhtenäiskouluissa sekä ala- että yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa. Kovien luonnontieteiden opettajista on pulaa ja erityisesti yhdistämällä nämä pätevyydet, olet erityisen hyvässä asemassa yhtenäiskoulujen viranhauissa.

Jos päädyt opettajaksi alakouluun, sinulla on erittäin vahva luonnontieteellinen pohja, mikä tekee sinusta erityisen pätevän opettajan näihin aineisiin alakoulussakin. Toisaalta, jos olet aineenopettajana yläkoulussa tai lukiossa, sinulla on laajempi pedagoginen osaaminen kuin muilla aineenopettajilla.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu