🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Kemia on tieteenalana hyvin laaja ja Turun yliopiston kemian tutkimus lähestyy yhtäältä biologiaa ja lääketiedettä ja toisaalta fysiikkaa ja materiaalitutkimusta. Tämä näkyy opetuksessa siten, että kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana keskitytään kemian perinteisiin perusaloihin, mutta opintojen edetessä kemian laitoksen tutkimukselliset painopistealueet, lääkekehityksen kemia ja materiaalikemia, alkavat näkyä yhä selvemmin opintojen sisällössä.

Kemian pääaineen FM-opinnoissa on kolme linjaa: lääkekehityksen kemian, kestävän kehityksen materiaalien kemian ja kemian opettajan linjat. Lääkekehityksen kemian linjan erikoistumisalat ovat bioanalyyttinen kemia, bio-orgaaninen kemia ja radiofarmaseuttinen kemia. Kestävän kehityksen materiaalien kemian linjan erikoistumisalat ovat materiaalien ja pintojen fysikaalinen kemia, älykkäiden materiaalien kemia ja sovellettu materiaalikemia.

Maisterivaiheeseen siirtyessään opiskelija valitsee yhden näistä linjoista ja erikoistuu johonkin temaattiseen kokonaisuuteen linjansa sisällä. Kemian opettajan maisterivaiheen opintoihin sisältyvät myös opettajan pedagogiset opinnot.

Opintojen suoritusmuotoja ovat luentokurssit ja niihin liittyvät tentit, harjoitustehtävät sekä verkko- ja pienryhmäopetus, harjoitustyökurssit, kirjalliset tehtävät ja esitelmät.

Koska kemia on kokeellinen luonnontiede, opinnoista iso osa on laboratorioharjoitustöitä, joissa opiskellaan perustyömenetelmiä ja harjoitellaan turvallista työskentelyä laboratoriossa. Maisterivaiheen opiskelijat osallistuvat myös Kemian laitoksella tehtävään tutkimukseen.

Laboratoriotyöskentely on tarkkuutta vaativaa työtä ja edellyttää opiskelijalta keskittymistä, huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä. Laboratoriotöissä käytetään potentiaalisesti terveydelle vaarallisia aineita, joten opiskelijan itsensä, hänen opiskelijatovereidensa ja opettajahenkilökunnan turvallisuuden vuoksi opiskelijan tulee pystyä käsittelemään töissä käytettäviä kemikaaleja asianmukaisesti ja toimimaan tarkkaavaisesti erilaisissa tilanteissa laboratoriossa.

Tavoitteet

Kemian LuK-tutkinnon suoritettuasi:

 • tunnet kemian eri alojen peruskäsitteet, terminologian ja teorian ja pystyt seuraamaan tieteenalan kehitystä
 • osaat toimia laboratoriossa turvallisesti ja itsenäisesti
 • osaat käyttää keskeisiä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia analyysimenetelmiä
 • hallitset yleisimpiä kemiallisia synteesi- ja erotusmenetelmiä
 • osaat käyttää alan tieteellistä kirjallisuutta sekä ymmärtää lähdekriittisyyden merkityksen
 • osaat käyttää äidinkieltäsi ja vieraita kieliä suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä

LuK-tutkinnon osaamistavoitteiden saavuttaminen antaa valmiudet kemian maisterikoulutukseen sekä yleisesti edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Kemian FM-tutkinnon suoritettuasi:

 • tunnet oman erikoisalasi laajasti ja ajantasaisesti
 • kykenet itsenäiseen tutkimuksen tekemiseen
 • osaat tuottaa oman alan tieteellisiä raportteja
 • osaat kommunikoida läheisten tieteenalojen asiantuntijoiden kanssa
 • Valitsemastasi linjasta riippuen omaat valmiuksia kemistin koulutusta edellyttävien tehtävien hoitamiseen tai olet pätevä toimimaan kemian aineenopettajana

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Turku
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu